Sunteți pe pagina 1din 12

ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR CU

HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ

1
CUPRINS

1. DEFINIŢIA HIPERTENSIUNII ARTERIALE;
2. ETIOPATOGENIE;
3. SIMPTOMATOLOGIE;
4. DIAGNOSTIC;
5. EVOLUŢIE ŞI COMPLICAŢII;
6. TRATAMENT;
7. CONCLUZII;
8. BIBLIOGRAFIE;
2
DEFINIŢIA HIPERTENSIUNII
ARTERIALE

Hipertensiunea arterială este un sindrom
caracterizat prin creşterea presiunii
sistolice şi a celei diastolice peste valorile
normale.
Dupa O.M.S. se consideră valori normale pentru
presiunea maximă 140 -160 mm Hg, interpretate în
raport cu vârsta, sexul şi greutatea, iar pentru minimă 90
- 95 mm Hg.
3
ETIOPATOGENIE
1.Ereditatea
- afecţiunea se întâlneşte în proporţie de 20 – 80 %


în antecedentele familiale ale bolnavilor;
2.Factori ai Sistemului Nervos
-intervin prin condiţionarea reactivităţii organismului
la stimuli din mediul extern(încordările psiho-emoţionale
mici, dar permanente sau puternice,profesiunile
generatoare de astfel de stări,oboseală psiho-fizică etc. )
3.Aportul crescut de sare
- TA creşte mai frecvent şi la o vârstă mai tânără a căror
ingestie de NaCl depăşeşte 20 g/zi datorită anumitor
obiceiuri culinare;
4.Factori Endocrini
- intră în discuţie întrucât se constată frecvent
hipertensiunea instalată la menopauză;de asemenea,
se cunoaşte rolul unor hormoni elaboraţi de glanda
supra-renală, între care amintim: catecolaminele
(substanţe adrenalinice) cu rol vasoconstrictor; 4
SIMPTOMATOLOGIE

oboseală

ameţeli ;
tulburări
vizuale,vedere
înceţoşată
fizică şi
intelectuală

tulburări

vîjâieli în
urechi
HTA auditive
(pocnituri);

iritabilitate dispneea
insomnii;

5
TABLOU CLINIC
Clasic, se deosebesc trei stadii:


1. Stadiul prehipertensiv poate fi afirmat pe baza
ascendenţei ereditare hipertensive, apariţiei unor
puseuri tensionale trecătoare şi a unor teste care
stabilesc creşterea anormală a presiunii arteriale,
comparativ cu normalul. Cel mai cunoscut este testul
presor la rece, care este pozitiv când, introducând
mâna în apă la 4°, valorile T.A. cresc cu peste 40 mm
Hg.
2. Stadiul de hipertensiune intermitentă, caracterizat
prin perioade de hipertensiune, fără alte semne
clinice, alternând cu perioade normale.
3. Stadiul de hipertensiune permanentă: în peste 90%
din cazuri, hipertensiunea arterială este depistată în
6
acest stadiu.
DIAGNOSTIC
DIAGNOSTICUL POZITIV


– se pune pe examenul clinic, în care
anamneza joacă un rol important, ţinând seama
de apariţia bruscă a simptomelor şi cauza
provocatoare.
– Anamneza se axeaza pe:
• evidenţierea factorilor de risc modificabili
(excesul ponderal, consumul salin,
colesterolul, consumul de alcool si fumatul);
• determinarea consumului de medicamente
ce pot influenţa TA (contraceptive orale,
steroide, preparate antiinflamatorii
nesteroidiene);
• evidenţierea antecedentelor
heredocolaterale de HTA, de boli
cardiovasculare, cerebrovasculare, diabet
zaharat; 7
EVOLUŢIE ŞI COMPLICAŢII
În forma benignă, cea mai obişnuită, boala
durează ani sau chiar zeci de ani. Sub influenţa
unui tratament corect şi precoce pot apărea
remisiuni importante.
 În forma malignă, evoluţia este foarte rapidă,
etapele bolii fiind parcurse în 1 - 3 ani. Indiferent
de etiologie, fiecare formă de hipertensiune
arterială, în raport cu caracterul său evolutiv, poate
fi benignă sau malignă.
În stadiul al III-lea apar complicaţii: la nivelul
aparatului cardiovascular ,la nivelul circulaţiei
cerebrale,la nivelul rinichiului. 8
TRATAMENT
Tratamentul HTA trebuie să vizeze anumite obiective


şi în primul rând normalizarea valorilor tensionale.
El trebuie să ţină seama de anumite principii şi orientări:
- tratamentul trebuie să fie complex, igieno-dietetic, medicamentos;
- tratamentul trebuie individualizat şi stabilit în condiţii de ambulator,
nu de spital;
- mai înainte de a folosi medicaţia antihipertensivă se va urmări
pacientul timp de 3 luni;
- când necesitatea medicaţiei se impune, alegerea medicamentului
va ţine seama de: stadiul bolii şi de particularităţile cazului;
- medicaţia nu va fi administrată:
1. în HTA care cedează la: repaus, regim hiposodat, sedative;
2. la vârstnici cu HTA sistolică în jur de 180 mm Hg;
9
CONCLUZII
Hipertensiunea arterială

este o afecţiune care „provoacă în
egală măsură disperare şi
speranţă“.Disperare,întrucât are
complicaţii cardiovasculare
severe, este cel mai răspândit
factor de risc cardiovascular de pe
glob şi pentru că este frecvent
nedepistată sau subtratată.
Speranţă, pentru că prin tratament
corect şi susţinut poate fi
controlată şi pot fi prevenite
complicaţiile ei. 10
BIBLIOGRAFIE

 http://
www.scritub.com/medicina/Hipertensiunea-arteriala-Carac8536
9.php

 http://
library.usmf.md:8080/jspui/bitstream/123456789/1996/1/TRATA
MENTUL%20HIPERTENSIUNII%20ARTERIALE%20LA%20PA
CIE

 https://tensiomed.ro/2017/01/02/ce-este-tensiunea-arteriala/

11
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE!

12

S-ar putea să vă placă și