Sunteți pe pagina 1din 13

Elev:Marius Nistor

Suprafaţă: 8,54 mil. km²


Populaţie: 193,9 mil. loc. (2012)
Capitala: BRASILIA
Poziţia geografică şi limitele
 Brazilia este cel mai întins stat din America de
Sud şi al V-lea pe Glob.
 Are ieşire la Oceanul Atlantic şi se învecinează cu
aproape toate statele sud-americane.
CADRUL NATURAL
Relieful
 Relieful Braziliei este format din următoarele
unităţi mari:
 Câmpia Amazonului (câmpie întinsă);
 Podişul Guyanelor (cu altitudinea maximă din Brazilia,
Pico de Neblina: 3.014 m);
 Podişul Braziliei (un platou neted cu lanţuri muntoase
numite serra);
 Podişul Mato Grosso (partea de vest a Podişului
Braziliei);
Clima

 Brazilia are, în ansamblu, o climă caldă şi umedă:


 ecuatorială, în Amazonia;
 subecuatorială, în cea mai mare parte a Podişului
Braziliei şi în Podişul Guyanelor.
 În extremitatea sudică a ţării clima este
temperată.
Apele

 Fluviile principale sunt:


 AMAZONUL (cu afluenţi foarte mari: Rio Negro, Yapura,
Tapajos, Madeira );
 São Francisco, în est;
 Paraná, în sud.
 Râurile se caracterizează prin: debite bogate,
potenţial hidroenergetic ridicat, existenţa unor
cascade spectaculoase (ex. Iguaçu).
Vegetaţia
 Se deosebesc două formaţiuni vegetale:
 Selva (pădurea ecuatorială), cu peste 4.000 de specii de
arbori (arborele de cauciuc, palisandrul, acaju-ul );
 Vegetaţia ierboasă, diferenţiată în:
 Campos (în Mato Grosso) cu arbori şi arbuşti cu frunze
căzătoare în anotimpul secetos;
 Sertão, în N-E, cu vegetaţie xerofită (cactuşi, arbuşti
spinoşi);
 Caatinga (cu arbori mici), în N-E.
POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE
Populaţia
 Este cea mai populată ţară latino-americană (ocupă
locul 5 pe Glob).
 Densitatea populaţiei este redusă:
22 loc./km² (2006).
 Colonizarea europeană a fost prepon-derent
portugheză, ceea ce a făcut ca Brazilia să reprezinte
cea mai impor-tantă concentrare de limbă
portugheză din lume.
 Se mai întâlnesc: negri, italieni, metişi, spanioli,
amerindieni
Oraşele
 Brazilia este ţara latino-americană cu cele mai multe
oraşe mari: 12 au peste un milion de locuitori.
 Principalele oraşe sunt:
 SÃO PAULO (16,4 mil. loc.), cel mai mare oraş sud-american;
 RIO DE JANEIRO (11 mil. loc.), capitală a Braziliei până în
1960;
 BELO HORIZONTE (2,1 mil. Loc.), care formează împreună
cu oraşele amintite mai sus Megalopolisul Brazilian (40 mil.
loc.);
 SALVADOR (2,2 mil. loc.);
 FORTALEZA (2,1 mil. loc.);
 BRASILIA (1,8 mil. loc.);
 PORTO ALEGRE, RECIFE, BELEM, MANAUS, SANTOS
RESURSELE NATURALE ŞI ECONOMIA

Resursele naturale

 Brazilia este foarte bogată în resurse naturale:


 păduri (locul 2 pe Glob);
 terenuri arabile;
 potenţial hidroenergetic;
 minereuri de fier (cel mai mare producător mondial);
 minereuri neferoase
Industria

 Brazilia şi-a dezvoltat foarte mult industria


hidroenergetică. Aici se găseşte cea mai mare
hidrocentrală în funcţiune din lume (în comun cu
Paraguay), Itaipú, pe fluviul Paraná.
 Datorită rezervelor mari de minereu de fier, s-a
dezvoltat mult industria siderurgică.
 Brazilia se remarcă şi în privinţa producţiei de
aluminiu şi automobile.
Agricultura
 Brazilia ocupă primul loc la:
 cafea (20% din totalul mondial);
 trestie de zahăr;
 fasole.
 Se remarcă şi culturile de soia (locul 2 pe
Glob), cacao, tutun, bananieri, citrice (în
principal portocali)
 Deţine un loc important în efectivele de
bovine.
Transporturile

 Căile de comunicaţie nu acoperă întregul teritoriu al


ţării, fiind concentrată în S şi S-E.
 În ultima vreme în Amazonia s-a construit
Transamazonianul (5.500 km).
 Reţeaua aeriană ocupă locul 2 pe Glob.
 Flota comercială maritimă deţine locul I în America de
Sud. Principalele porturi sunt: Santos (specializat în
exportul de cafea), Rio de Janeiro
 Transportul fluvial este bine dezvoltat.
Turismul

 Principalele atracţii turistice sunt:


 RIO DE JANEIRO (Copacabana, Carnavalul de la Rio,
monumente );
 SÃO PAULO;
 BRASILIA (cu edificii moderne, muzee);
 Cascada IGUAÇU

S-ar putea să vă placă și