Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Citește cu atenție următoarea sursă istorică, apoi răspunde, pe baza ei, la următoarele întrebări:

Sursa A. Cadrul natural și locuitorii

Arabii locuiau în Peninsula Arabiei, a cărei întindere este egală cu un sfert din Europa. Arabia este de
fapt un imens podiș deșertic pe care rătăceau cu turmele, beduinii. Regiunile cele mai înfloritoare din Arabia
au fost în sudul peninsulei și de-a lungul Mării Roșii. Orașele principale erau Mecca și Medina.

Beduinii trăiau în triburi independente, conduse de șefi militari numiți șeici. Făceau comerț cu animale,
arme, textile, cămile și oi.
1. Unde locuiau arabii?
2. Care au fost cele mai importante orașe arabe?
3. Cum se mai numeau locuitorii?
4. Care erau principalele ocupații economice?
2. Citește cu atenție următoarea sursă istorică, apoi răspunde, pe baza ei, la urmatoarele întrebări:

Sursa B. Religia Islamică

Islamismul (în limba arabă = supunere) a fost întemeiat în secolul al VII-lea de Mohamed, considerat
trimisul zeului unic Allah.

Cartea sfântă este Coranul, iar stâlpii credinței sunt cinci: afirmarea existenței unui singur Dumnezeu,
Allah, rugăciunea rostită de cinci ori pe zi cu fața spre Mecca, pomana dată săracilor, postul de 29-30 de zile
al Ramadamului, Jihadul (războiul sfânt pentru răspândirea islamismului în lume).
1. Când și unde a fost întemeiată religia Islamică?
2. Cine a fost Mahomed?
3. Cum se numește cartea sfântă a credinței Islamice?
4. Enumerați care sunt stâlpii credinței islamice?
• 3. CITEȘTE CU ATENȚIE URMĂTOAREA SURSĂ ISTORICĂ, APOI RĂSPUNDE, PE BAZA EI, LA URMĂTOARELE
ÎNTREBĂRI:

• SURSA C. EXPANSIUNEA MILITARĂ

• URMĂRIND UNIREA TRIBURILOR ARABE, MAHOMED, REPREZENTATUL INTERESELOR ARISTOCRAȚIEI ARABE ȘI AL


NEGUSTORILOR, A CREAT O RELIGIE NOUĂ, ISLAMISMUL, AVÂND UN SINGUR ZEU: ALLAH. PROFETUL A ÎNCEPUT SĂ
PREDICE LA MECCA PRIN ANUL 610. AMENINȚAȚI, FIDELII LUI MAHOMED S-AU REFUGIAT LA MEDINA, CARE A DEVENIT
ORAȘUL PROFETULUI, IAR FUGA LUI, HEGIRA, PUNCTUL DE PORNIRE AL EREI MUSULMANE (16 IULIE 622).

• CALIFII, LOCȚIITORI AI PROFETULUI, AU CONTINUAT POLITICA DE CUCERIRE ÎNCEPUTĂ DE MAHOMED. ÎN SCURT


TIMP, ARABII, AU COTROPIT SIRIA, EGIPTUL, MESOPOTAMIA ȘI PERSIA. ÎN PERIOADA URMĂTOARE AU CUCERIT SPANIA,
IRANUL, IAR CAPITALA STATULUI S-A DEPLASAT DE LA DAMAS LA BAGDAD. DIN SECOLUL AL X-LEA, CALIFATUL DE
BAGDAD S-A ÎMPĂRȚIT ÎN MICI STĂTULEȚE CONDUSE DE MARI FEUDALI NUMIȚI EMIRI.

• 1. CUM S-A FORMAT STATUL ARAB?

• 2. CE ÎNSEAMĂ ȘI CARE ESTE SEMNIFICAȚIA ,,HEGIREI”?

• 3. CARE SUNT TERITORIILE CUCERITE DE ARABI?


4. CITEȘTE CU ATENȚIE URMĂTOAREA SURSĂ ISTORICĂ, APOI RĂSPUNDE, PE BAZA EI, LA
URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

SURSA D. EXPANSIUNEA CULTURALĂ


ARABII AU READUS ÎN EUROPA CULTURA GREACĂ ȘI AU PUS BAZELE ȘTIINȘEI EUROPENE DIN EVUL
MEDIU. ASTFEL, EI AU ASIMILAT ȘI TRANSMIS EUROPEI APUSENE PRIN SPANIA ARABĂ, FILOSOFIA GREACĂ A
LUI ARISTOTEL. ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI, INVENTEAZĂ ALGEBRA ȘI TANGENTA ȘI SINUSUL ÎN
TRIGONOMETRIE. ARABII AU CONSTRUIT MARI OBSERVATOARE ASTRONOMICE ȘI INSTRUMENTE PRECUM
ASTROLABUL. ÎN FARMACIE AU ADUS MEDICAMENTE PRECUM: SIROPURI, UNGUENTE, APĂ DISTILATĂ,
PLASTURI, CAMFOR. MEDICINA ESTE AVANSATĂ: ARABII FOLOSESC ANESTEZIA TOTALĂ, CUNOSC
CIRCULAȚIA SÂNGELUI. CHIMIA SE OCUPĂ DE PURIFICAREA METALELOR, FABRICAREA OȚELULUI,
PROCEDEE DE VOPSIRE A STOFELOR ȘI PIEILOR. ARHITECTURA SE REMARCĂ PRIN RENUMITE MOSCHEI
( DAMASC ȘI CORDOBA) ȘI PALATE (ALHAMBRA- GRANADA- SPANIA). PRIN INTERMEDIUL ARABILOR
PĂTRUND ÎN EUROPA ȘI O SERIE DE INVENȚII ASIATICE: BUSOLA, PRAFUL DE PUȘCĂ, HÂRTIA, MOARA DE
VÂNT.
1. CARE AU FOST DOMENIILE CULTURALE ÎN CARE S-AU REMARCAT ARABII?
2. CE REALIZĂRI AU ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI, ASTRONOMIEI, FILOSOFIEI?
3. DE CE SUNT NUMIȚI EDUCATORII EUROPEI?
4. CARE SUNT CELE MAI RENUMITE MONUMENTE DE ARHITECTURĂ?

S-ar putea să vă placă și