Sunteți pe pagina 1din 22

Şcoala cu clasele I –VIII Eforie Nord

RAPORT AL EVALUĂRILOR INIŢIALE LA


CICLUL PRIMAR
An şcolar 2011.2012

prof. înv. primar, VÂRGOLIU STELA


Şcoala cu clasele I- VIII Eforie Nord
RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE
1.NIVEL PRIMAR
NR. TOTAL CALIFICATIVE
NR. DE ELEVI
NR. DE ELEVI CARE AU
DISCIPLINA
CLASA ÎNSCRIŞI SUSŢINUT FB B S I
TESTUL

I Limba română 43 42 29 10 1 1
a II-a Limba română 48 35 11 10 3 5
a III-a Limba română 61 59 29 20 7 10
a IV-a Limba română 40 40 26 9 5 -
Total 192 176 95 49 16 16
2. Analiză SWOT a testelor
iniţiale
LIMBA ROMÂNĂ
PUNCTE TARI
Scrierea corectă respectând regulile de scriere;

Realizarea compunerii;
Transformarea propoziţiei dezvoltate în propoziţie
simplă.
PUNCTE SLABE

Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza


unui text
Identificarea topicii corecte a unei propoziţii
Respectarea regulilor de despărţire în silabe
OPORTUNITĂŢI
Realizarea
orelor de pregătire individualizată
la clasă, în vederea recuperării
decalajelor dar şi pentru
performanţă;
AMENINŢĂRI

Slaba preocupare pentru învăţătură a unor


copii într-un context social destul de tulbure,
cand părinţii se preocupă mai mult de obţinerea
unor venituri decât de supravegherea copiilor
3. Modalităţi concrete de remediere

Realizarea unor trasee de studiu individualizate,


bazate pe activitatea independentă sprijinită de
cadrul didactic de la clasele cu probleme.
Activităţi mixte de recuperare, dezvoltare prin
fişe de lucru cu itemi cu grade crescânde de
dificultate.
Activităţi pe microgrupuri în cadrul cărora elevii
să colaboreze pentru realizarea sarcinilor.
Şcoala cu clasele I- VIII Eforie Nord
RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE
1.NIVEL PRIMAR

NR. TOTAL CALIFICATIVE


NR. DE ELEVI
NR. DE ELEVI
DISCIPLINA CARE AU
CLASA ÎNSCRIŞI
SUSŢINUT TESTUL FB B S I

I Matematica 43 41 30 9 1 1
a II-a Matematica 48 36 24 2 2 8
a III-a Matematica 61 57 36 10 6 5
a IV-a Matematica 40 40 22 13 4 1
Total 192 174 112 34 13 15
2 Analiză SWOT a testelor
iniţiale
MATEMATICĂ
Puncte tari

- formează corect mulţimi de obiecte


- ordonează, compară şi efectuează
operaţii cu numere naturale 0-10, 0-
30, 0-100, 0-1000
- rezolvă probleme cu
una,două sau trei operaţii,
Puncte slabe
- identificarea valorii de adevăr a propoziţiilor
date
- ordinea efectuării operaţiilor
- denumirea corectă a termenilor operaţiilor
matematice

- planul scris în rezolvarea problemelor


Oportunităţi

-exerciţii diversificate de calcul în scris în vererea


remedierii greşelilor
- realizarea unor programe individualizate
-participarea la Proiecte educative;
Ameninţări

- lipsa studiului individual şi superficialitatea


multor elevi manifestată în pregătirea zilnică;
-criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce
implicarea familiei viaţa şcolară
Modalităţi concrete de remediere

Realizarea unor seturi de teste individualizate


pentru elevii foarte lenţi şi nesiguri pentru a-i
determina să-şi recupereze problema.
Muncă independentă controlată de cadrul
didactic de la clasă .
Şcoala cu clasele I- VIII Eforie Nord
RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE
1.NIVEL PRIMAR
NR. TOTAL CALIFICATIVE
NR. DE ELEVI
NR. DE ELEVI CARE AU
DISCIPLINA
CLASA ÎNSCRIŞI SUSŢINUT
TESTUL FB B S I

a II-a

a III-a Ştiinţe 61 59 35 17 5 -
a IV-a Ştiinţe 40 40 33 6 1 -
Total 101 97 68 23 6 -
2. Analiză SWOT a
testelor iniţiale
ŞTIINŢE
Puncte tari
- recunosc părţile componente ale unei plante şi
identifică mediul de viaţă
-grupează plantele şi animalele care trăiesc la munte
şi la câmpie
- cunosc reguli de igienă personală şi a locuinţei
Puncte slabe

-nu recunosc valoarea de adevăr a unor


propoziţii legate de mediu
- confundă noţiunea de fruct la plantele studiate
- nu au experienţă în activităţile desfăşurate în
gospodărie pentru că nu sunt lăsaţi de părinţi să
se descurce şi singuri acolo unde pot
Oportunităţi

- existenţa unor materiale didactice


atractive:
planşe,filmuleţe,auxiliare foarte bine
realizate;
- folosirea materialeor audio-video,si
a celor informatice,care sunt atractive
pentru generaţiile actuale de elevi
Ameninţări

- dezinteresul elevilor faţă de


mijloacele clasice de informare si
documentare
3. Modalităţi concrete de
remediere
- mai multe activităţi desfăşurate în
natură pentru observarea plantelor şi
animalelor în mediul lor natural
- realizarea unui colţ viu al clasei în
care să poată avea grijă de plante şi
să le poată observa evoluţia
- participarea la proiecte educative
legate de mediu