Sunteți pe pagina 1din 9

Asociația Consumatorilor de Produse Alimentare

din România – „Optimum Cibum” (ACPA


România)

Coțac Loredana 4307


PCM
‘’Suntem o organizație dedicată consumatorului, având o
concepție unică, bazată pe conectarea simultană la trei
misiuni: Prevenție, Educație și Protecție!’’

DESPRE
ACPA s-a înființat în vara anului 2013, ca o organizație cu o
concepție unică, bazată pe conectarea simultană la trei
misiuni: Prevenție, Educație și Protecție! Principalele atribuții
ACPA România sunt clar definite în statutul asociației:
să inițieze activități menite să prevină, să
informeze, să educe și să protejeze să utilizeze teste
consumatorii; să întreprindă acțiuni și demersuri pe comparative pe
lângă autoritățile statutului pentru produse și servicii
susținerea intereselor consumatorilor, ca mijloc de
să apere interesele apărarea drepturilor consumatorilor de informare,
consumatorilor de produse produse alimentare și elaborarea educare și
îmbunătățire a
alimentare din România; legislației din România în domeniul
alimentar și al protecției situației
consumatorului; economice și
sociale a
consumatorilor;
să utilizeze teste comparative pe produse și servicii ca mijloc de
informare, educare și îmbunătățire a situației economice și
sociale a consumatorilor;
să se implice în mai multe tipuri de proiecte de siguranță alimentară precum:
acțiuni de prevenție și informare; testarea produselor alimentare; evaluarea calității
produselor alimentare și a aportului nutrițional;
să promoveze un mod de viață sănătos bazat pe alimentație echilibrată, mișcare,
sport și recreere;

să se implice în acțiuni de educație alimentară și educație nutrițională;

să evalueze pericolele alimentare cu privire la: utilizarea aditivilor alimentari,


hormoni de creștere, antibiotice, pesticide, organisme modificate genetic;
CONCEPTUL DE SAFE-CONSUMe
Alimentul este cel mai important factor care
influenteaza organismul, iar mentinerea stării de
sănatate a omului, depinde exclusiv de calitatea
biologică, conținutul și structura acestuia.
Siguranța alimentului sau conceptul de Safe-
Consume, reprezinta totalitatea măsurilor care s-au
luat pentru a-i asigura consumatorului că nu va suferi
consecințe care să îl afecteze atunci când prepară/
consumă un aliment.
PRINCIPIILE ACPA
În vederea obținerii unor produse
‘’safe’’, Uniunea Europeană recomandă
monitorizarea produselor alimentare începând
cu etapa obţinerii materiilor prime şi până la
consumatorul final. Această strategie are ca
obiectiv protecţia şi recâştigarea încrederii
consumatorilor din statele membre prin
adoptarea unor acţiuni legislative concrete,
bazate în primul rând, pe principiul precauţiei
Managementul siguranței
alimentare
În perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, industria
alimentară trebuie să se alinieze, sub toate aspectele, la cerinţele unei producţii
moderne de alimente.
În acest sens este necesară proiectarea şi implementarea unui sistem de
management al siguranţei alimentului bazat pe principiile HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points - Analiza riscurilor şi punctele critice de
control).Un astfel de sistem, ale cărui cerinţe sunt specificate în standardul SR
EN ISO 22000:2005, combină patru elemente cheie pentru siguranţa
alimentelor pe tot lanţul alimentar, de la sursa de materie primă până la
consumator:
• comunicare interactivă, care implică atât comunicarea dintre organizaţiile aflate în
amonte şi în aval pe lanţul alimentar, cât şi comunicarea internă organizaţiei,
pentru a asigura că toate pericolele semnificative pentru siguranţa alimentului sunt
identificate şi controlate adecvat în fiecare etapă din lanţul alimentar;
• sistem de management structurat şi încorporat în activităţile generale de
management ale organizaţiei;
• programe preliminare, necesare şi esenţiale pentru:  a) menţinerea unui mediu
igienic pe tot lanţul alimentar, adecvat pentru producţia, manipularea şi
furnizarea de alimente sigure pentru consumul uman; b)controlul probabilităţii
de manifestare a pericolelor pentru siguranţa alimentului în produs şi/sau
proliferarea pericolelor pentru siguranţa alimentului în produs, sau în mediul de
procesare.
• planul HACCP
HACCP este un sistem care permite identificarea, evaluarea şi controlul
permanent al riscurilor asociate produselor alimentare. Rezultatele practice
obţinute prin implementarea acestui sistem îl recomandă ca fiind cea mai
eficientă soluţie pentru asigurarea inocuităţii alimentelor în toate verigile
lanţului alimentar.
PLANUL HACCP

S-ar putea să vă placă și