Sunteți pe pagina 1din 23

MANAGEMENT

UL
PROIECTELOR

ia_istrate@yahoo.com
CURS 1
Care credeți că este rata de
succes a proiectelor?
Managementul
proiectelor

25%
Proiectele eșuează în a-și atinge una din
cele trei criterii:

COST TIMP
Managementul
proiectelor

PERFORMANȚĂ
Cele mai frecvente cauze ale eșecului
proiectelor

1. planificare deficitară;
Managementul

2. resurse inadecvate;
proiectelor

3. lipsa susținerii managementului superior;

4. comunicare deficitară;
5. conflicte între departamente sau indivizi;
6. definire deficitară a rolurilor și responsabilităților;

7. obiective neclare;
Managementul

8. schimbări în sfera de cuprindere a proiectelor;


proiectelor

9. ignorarea semnalelor de atenționare;

10. așteptări nerealiste;


Procesele și tehnicile managementului de proiect sunt
utilizate în coordonarea resurselor în vederea obținerii
rezultatelor așteptate.
Managementul
proiectelor

Trebuie totuși înteles de la bun început ca managementul


de proiect nu este în totalitate o știință și că nu există nici
o garanție în ceea ce privește succesul unui proiect.
Implicând oameni, proiectele vor fi întotdeauna
caracterizate de complexitate și incertitudini care
nu pot fi controlate în totalitate. Ca urmare,
Managementul

managementul de proiect este – cel puțin parțial –


o artă care cere flexibilitate și creativitate în
proiectelor

obținerea succesului.
În concluzie, managementul de proiect este o
știință pentru că se bazează pe procese repetabile
și tehnici testate pentru a obține succesul unui
proiect. Este o artă pentru că se bazează pe
Managementul

conducerea și relaționarea cu oamenii.


Managerul de Proiect trebuie să se poată baza pe
proiectelor

capabilitățile sale de a conduce oameni, pe bunul


simț, pe aptitudinile interpersonale și, uneori,
chiar și pe intuiție.
Importanţa Managementului Proiectelor şi
concepte ale MP

În prezent, se consideră că 50 % dintre activităţile companiilor


mari sunt conduse după principiile impuse de managementul
proiectelor.
Managementul

Managementul proiectelor poate fi perceput ca o ştiinţă, ca o


artă sau ca o tehnică, prin care se realizează un anumit scop.
proiectelor

Odată cu revenirea României la economia de piaţă, s-a simţit


tot mai mult necesitatea de a realiza proiecte veritabile, de a
realiza cât mai structurat şi de a justifica cererile pentru
schimbare, pentru îmbunătăţire sau finanţare a ceva deja
existent sau propus a se înfiinţa
PHARE (având finanţare de la Uniunea Europeană, unul
din cele mai cunoscute programe, creat în 1989, la
început pentru Polonia şi Ungaria)

FIDEL (prin care s-au alocat fonduri de investiţii pentru


dezvoltarea economică locală)
Managementul

Programul de acţiune comunitară din domeniul sănătăţii


proiectelor

publice (2003- 2008)

Programul pentru îmbunătăţirea managementului


universitar

Programe de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării


DEFINIȚII
activităţi unice, complexe, care au anumite obiective, având un
grad ridicat de noutate, o limită de timp pentru realizarea lui şi
Proiect care necesită structuri organizatorice şi metode speciale.
Obiectivul urmărit îl reprezintă crearea unui valori noi
(produs/structură/serviciu/idee etc.)
Managementul

“ceea ce intenţionăm să facem”. (Larousse)


“scopul pe care îl urmărim, imaginea pe care ne-o formăm despre ceea
proiectelor

ce vom întreprinde şi mijloacele pe care le vom folosi” (Le Robert)


“un efort pe termen limitat cu scopul de a crea un produs sau un
serviciu nou” (Institutul de Managementul Proiectelor)
“un set de activităţi integrate, menite să atingă un obiectiv prestabilit,
într-o perioadă de timp determinată şi urmând un plan de acţiune
stabilit” (OECD)
un rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a
scopului proiectului şi, implicit, a rezolvării problemei. Este
Obiectiv necesar ca obiectivele să fie cuantificabile şi să se
stabilească limite de timp pentru atingerea lor.

rezultatul favorabil ce se aşteaptă de la un proiect, nefiind


Scop necesar ca acesta să fie cuantificabil.
Managementul

grup de proiecte conduse coordonat, pentru a obţine beneficii


Program care nu ar rezulta dacă ele ar fi conduse separat.
proiectelor

Operaţie o activitate primară cu caracter de rutină

Are rolul de a scoate în evidenţă situaţia organizaţiei


Plan de afaceri la un moment dat, precum şi a mediului concurenţial
în care îşi desfăşoară activitatea.
Are rolul de a justifica necesitatea/
oportunitatea punerii în practică a unei idei
Studiu de fezabilitate sau a continuării ei, luându-se în calcul o mare
diversitate a formelor sale de implementare şi a
mediilor favorabile/ostile proiectului respectiv.

cuprinde structurile organizatorice necesare


Managementul

derulării proiectelor la nivelul organizaţiei,


organizarea internă a proiectului şi corelaţiile
proiectelor

Managementul dintre acestea. Este în acelaşi timp şi un concept


proiectelor (project integrat de conducere. Managementul
management) proiectelor presupune aplicarea conştientă a
unui set coerent de principii, reguli, cunoştinţe,
metode, tehnici, instrumente utilizate în
planificarea, organizarea, conducerea şi
controlul unui proiect.
este formularul care trebuie completat pentru a
Cererea de obţine o finanţare nerambursabilă. Nu există un
finanţare document standard de acest fel – acesta diferă în
Managementul

funcţie de fiecare finanţator în parte. De obicei,


proiectelor

cererea de finanţare este unul dintre documentele din


pachetul informativ ce se acordă celor care sunt
interesaţi de finanţări.

persoana sau organizaţia care acordă finanţare


Finanţator/- proiectului elaborat de către o organizaţie sau o
ul comunitate.
Managementul

reprezintă aportul persoanei/organizaţiei sau al


proiectelor

comunităţii care elaborează şi gestionează proiectul.


Această contribuţie poate fi în bani şi atunci spunem
Contribuţie că este o contribuţie locală/proprie financiară sau
locală poate consta din folosinţa bunurilor şi aportul în
muncă al solicitantului proiectului şi atunci vorbim de
contribuţie în natură.
Concepţia integrată asupra managementului proiectelor ia în
considerare 4 elemente de bază ale unui proiect:

 Timpul
Managementul
proiectelor

 Bugetul (resurse) – oameni, tehnologii, bani

 Calitatea (o anumită tehnologie, performanţă, anumite


caracteristici ale unui produs)

 Aşteptările participanţilor (finanţatori, membrii echipei de


proiect, managerul de proiect, beneficiari, stakeholderii - cei
implicaţi în realizarea proiectelor – angajaţi, acţionari,
furnizori, organisme de interes public etc.)
Analiza comparativă între operaţie
şi proiect
Managementul
proiectelor
Analiza comparativă între program
şi proiect
Managementul
proiectelor
Elemente caracteristice

 durată limitată - are un început şi un sfârşit bine definit;


Managementul
proiectelor

 programare - implică o varietate de activităţi, evenimente şi


sarcini; se bazează pe un program de execuţie;

 varietate de resurse - este bazat pe un buget, presupune


efortul unor oameni;
 autonomie - reprezintă o întreprindere unică; un proiect
diferă de altul printr-un aspect sau altul; are un grad mai mic
Managementul

sau mai mare de autonomie faţă de activităţile zilnice ale


proiectelor

organizaţiei;

 rezultate - are ca scop o schimbare percepută ca durabilă de


iniţiatorii săi (proiectele creează active, sisteme, scheme de
organizare sau instituţii care continuă să funcţioneze şi să
aducă beneficii după terminarea sa); are anumite obiective
specifice care trebuie atinse; într-un proiect se aplică metode
de măsurare a calităţii.
Nu orice efort întreprins este echivalent cu un proiect.
Caracteristicile unui proiect sunt aşadar:

 Limită de timp (dată de început şi de sfârşit bine stabilite) şi localizare


Managementul

bine delimitată în spaţiu


proiectelor

 Are anumite obiective bine definite şi un scop care trebuie îndeplinite


ca răspuns la o problemă pe care ne-am propus să o rezolvăm.

 Are prevăzut un buget aprobat în limitele căruia trebuie să se


încadreze.

 Trece prin mai multe faze (concepere, planificare, executare,


evaluare, finalizare).

 Consumă resurse (umane, materiale, timp, bani, care sunt cunoscute


de la începutul activităţilor).
 Este o activitate complexă, care implică riscuri specifice.

 Are un responsabil – leaderul de proiect, iar răspunderile


Managementul

fiecărui membru din echipa care participă la proiect sunt


proiectelor

bine definite.

 Are un anumit grad de risc care trebuie bine gestionat


pentru ca proiectul să se realizeze în continuare

 Creează o valoare nouă – produs/serviciu/idee/structură –


unică şi cu un grad ridicat de noutate.

 Necesită o colaborare interdisciplinară în cadrul unei


structuri organizatorice speciale.

S-ar putea să vă placă și