Sunteți pe pagina 1din 27

CURS 2

Atribute care caracterizează un proiect


Managementul
proiectelor

SCOPUL CICLUL DE VIAŢĂ

UNICITATE
INTERDEPENDENŢE

CONFLICT
 scop – proiectul este o activitate cu un set bine precizat de
obiective; este destul de complex pentru a putea fi divizat în
sarcini care necesită coordonare şi control ai termenelor,
Managementul

succesiune, cost şi performanţă; proiectul însuşi poate fi


proiectelor

coordonat în raport cu alte proiecte ale aceleiaşi organizaţii;

 ciclul de viaţă – la fel ca entităţile organice, proiectele trec


printr-o etapă lentă de iniţiere, cresc apoi rapid, ating apogeul,
încep declinul şi în final se încheie (şi, la fel ca aceste entităţi,
deseori opun rezistenţă la final);
 interdependenţe – interacţionează cu alte proiecte
Managementul

adesea; întotdeauna însă o fac cu operaţiunile


proiectelor

curente ale organizaţiei; departamentele


funcţionale ale organizaţiei interacţionează între
ele într-un mod în general determinat, însă cu
proiectele în moduri diferite;
 unicitate – fiecare proiect conţine elemente care îl
Managementul

fac unic;
proiectelor

 conflict – mai mult decât alţi manageri, managerul


de proiect trăieşte într-o lume caracterizată prin
conflict;
De cele mai multe ori, caracteristicile specifice ale unui proiect ies în
evidență prin compararea acestuia cu caracteristicile activităților
curente.
Managementul
proiectelor
Exista 6 aspecte importante care fac diferența între activități și
proiecte:

1) proiectul are un început și un sfârșit clar definite: parcurgerea


unui proiect de la început până la sfârșit implică o secvență bine
Managementul

definită de pași sau activități;


proiectelor

2) proiectele folosesc resurse (umane, timp și bani) care au fost


alocate în mod special în vederea realizării activităților pe proiect;

3) fiecare proiect produce un rezultat unic. Aceste rezultate au


obiective specifice de calitate și performanță. Atunci când proiectul
s-a finalizat, ceva nou a fost creat, ceva ce n-a existat înainte;

4) proiectele urmăresc un plan, au o abordare organizată pentru a


satisface obiectivele stabilite;
5) un proiect implică în mod normal o echipă care
să-l ducă la final;
Managementul
proiectelor

6) proiectele au întotdeauna un set unic de


stakeholderi care include: echipa de proiect, clienții,
managerul de proiect, managerii executivi,
reprezentați ai guvernului, alte persoane interesate de
proiect.
Succesul unui proiect poate fi măsurat prin cât s-a
apropiat acesta de atingerea obiectivelor, cu
respectarea parametrilor referitori la buget și termene.
Managementul
proiectelor
Harold Kerzner, în Project Management (ed. a 8-
a,2003), adaugă acestui triunghi o nouă constrângere:
Managementul

acceptanța clientului.
proiectelor

Teoriile actuale aduc o serie de alte dimensiuni


triplei constrângeri, considerându-le azi la fel de
importante: calitatea, riscul, așteptările părților
interesate în proiect.
Managementul
proiectelor

OBIECTIVUL
PROIECTULUI
Managementul
proiectelor

“Unde dorim să ajungem la


sfârşitul proiectului?”
Aceasta presupune o anticipare şi o evaluare a unei situaţii viitoare
posibile. Pentru a fi viabil, un obiectiv va avea următoarele
caracteristici SMART:
Specific: claritatea obiectivului – ce, cine, cum, pentru cine, când,
Managementul

unde facem?
proiectelor

Măsurabil: în orice moment este bine să ştim nivelul la care am


ajuns.
Abordabil/aprobat (attainable): se referă la posibilitatea de
realizare a unui obiectiv.
Realist: proiectul poate fi realizat cu resursele de care dispunem şi
cu cele care vor fi acceptate din partea finanţatorului şi este
necesar într-un anumit context, oferind o soluţie la o problemă care
trebuie rezolvată.
Încadrare în Timp (timely) – proiectul are o anumită limită de
timp pentru realizarea lui.
Managementul
proiectelor

EXEMPLE DE
OBIECTIVE BINE
DEFINITE
 depistarea precoce a cancerului mamar în judeţul Braşov
prin realizarea unui screening în toate localităţile judeţului
până la data de 31 decembrie 2003 la femeile de peste 30
de ani;
Managementul
proiectelor

 realizarea unei baze de date necesare pentru raportările


provenite de la medicii de familie şi de specialitate la CAS
Cluj până la data de 1 octombrie 2004;

 construirea unui centru de plasament pentru copiii orfani


din judeţul Argeş pe o suprafaţă de 4 000 m2, având un cost
total de 500 000 euro până la data de 1 februarie 2004.
Obiectivele de bază pot fi clasificate în trei mari
categorii:
Managementul

 obiective de specialitate
proiectelor

 obiective de cost

 obiective de termen
Managementul
proiectelor

Aptitudini necesare
unui manager de
proiect
???????
 Conducere și leadership: Conducerea implică orientarea
spre producerea rezultatelor așteptate de stakeholderi.
Leadership-ul implică dezvoltarea unei viziuni și a
strategiilor de atingere a acestora, comunicarea viziunii
Managementul

către cei a caror cooperare este necesară și motivarea celor


proiectelor

care vor contribui la atingerea ei.

 Comunicare. Este sarcina managerului de proiect să ofere


informații clare și complete, la momentele oportune și în
formatul optim, persoanelor care necesită respectivele
informații.

 Negocierea apare în toate fazele unui proiect. Se


negociază conținutul proiectului, costuri și durate,
schimbări, termeni și conditii contractuale, resurse.
În cazul unui proiect, negocierea are loc atunci când, pentru a obţine toate
datele şi informaţiile necesare realizării proiectului, managerul trebuie să
se bazeze pe oamenii asupra cărora nu are o autoritate directă - şi care, la
rândul lor, nu au autoritate asupra managerului de proiect.
Managementul
proiectelor

Negocierea se petrece întotdeauna între două sau mai multe părţi. Când
participă la negociere, fiecare parte are o anumită poziţie de plecare (cu
privire la un rezultat pe care îl consideră ideal) şi o poziţie de rezervă (care,
pentru cei care deţin controlul resurselor, reprezintă concesia maximă pe
care o pot face, iar pentru echipa de proiect, este minimum necesar de la
care mai pot porni lucrarile).

Un manager de proiect trebuie să negocieze o întreagă gamă de elemente


necesare în proiect: resurse, programe sau grafice de lucrări, priorităţi,
standarde şi condiţii de calitate, proceduri, costuri şi aspecte legate de forţa
de muncă.
 Crearea spiritului de echipă
Managementul

Managerii de proiect depind de regulă de o serie de alte


proiectelor

persoane, care îi ajută să realizeze schimbarea – uneori este


vorba de un grup relativ neînchegat de persoane, alteori de
echipe de proiect constituite în mod oficial. Indiferent de
statutul grupurilor respective, managerii lor trebuie să fie în
stare să le insufle spriritul de echipă, să îi determine să
colaboreze în vederea obţinerii rezultatului asteptat.
 Influenţarea

Managementul de proiect cuprinde şi o latură de influenţare a acţiunilor


Managementul

celorlalţi, chiar fără exercitarea unei autorităţi directe. Puterea de


proiectelor

convingere, de influenţare şi ceea ce am putea numi "un bun marketing"


reprezintă toate, aspecte ale aptitudinilor interpersonale şi de conducere
care îi impun managerului de proiect o bună (dacă nu chiar excelentă)
capacitate de comunicare.

Adesea, un manager de proiect are prea puţină autoritate formală. De


multe ori, el trebuie să-şi câştige autoritatea pe baza respectului impus
de experienţa sa, de realizările cunoscute de ceilalţi, de capacitatea sa de
convingere sau chiar de determinarea sau îndârjirea de care poate da
dovadă – pe scurt, el trebuie să-şi folosească puterea de influenţă.
 Delegarea

Ca şi capacitatea de influenţare, delegarea reprezintă, pentru un


Managementul
proiectelor

manager de proiect, o aptitudine esenţială. Managerul unui proiect


trebuie să-i clarifice şi să-i scoată în evidenţă ţelurile, să facă uz de
capacitatea sa de influenţă pentru a-şi atrage sprijinul echipei în
realizarea acestora. Prin delegare, sunt clarificate astfel rolurile
membrilor echipei. Delegarea unui subproiect, fază, etapă sau activitate
trebuie să fie neapărat însoţită de atribuirea, către persoana respectivă, a
autorităţii asupra resurselor necesare acelui subproiect, fază, etapă sau
activitate.
 Rezolvarea problemelor

Implică aptitudini de identificare şi definire a problemelor şi capacitatea de


Managementul

a lua decizii. Definirea problemelor se referă la capacitatea de a face


proiectelor

distincţie între cauze şi simptome, pe când capacitatea de a lua decizii


include analizarea soluţiilor posibile pentru rezolvarea problemei
identificate şi alegerea uneia dintre ele. Odată luate, deciziile trebuie
implementate.

Elementele care trebuie să se afle la baza formării profesionale a unui


manager de proiect sunt: specializare într-un anumit domeniu, urmarea unor
cursuri de profil post-universitare şi experienţa. Experţii în domeniu
apreciază că un specialist se formează în minimum doi ani, iar unul
experimentat în 4-5 ani. Această perioadă înseamnă practică permanentă şi
specializare în metodele şi fundamentele acestei funcţii.
În afara acestor abilități de management general, un bun
Managementul

manager de proiect mai trebuie să aibă:


proiectelor

 Entuziasm față de proiect;


 Abilitatea de a răspunde la schimbări;
 Atitudine tolerantă față de situațiile ambigue;
 Abilități de team building;
 Orientarea spre client;
 Cunoașterea industriei sau a tehnologiei din proiect;
EFICIENȚĂ EFICACITATE
Managementul
proiectelor

EXCELENȚĂ
PRINCIPIUL PARETO
Managementul
proiectelor

PRINCIPIUL PARKINSON

S-ar putea să vă placă și