Sunteți pe pagina 1din 22

MÃDUVA SPINÃRII

As.Univ.Dr Piţiş Bogdan


Mãduva Spinãrii
 situată în canalul vertebral, pe care însă nu-l ocupă în
întregime
 are forma unui cilindru turtit antero-posterior
 lungime de 43 – 45 cm cu variaţii individuale
 superior corespunde orificiului occipital (C1) iar inferior
corespunde vertebrei L2
 prezintã douã intumescente: cervicalã (C3-T2) şi
lombosacralã (T9-L2)
 se terminã inferior cu conul medular, de unde pleacã
rădăcinile ultimilor nervi spinali (filum terminale), ce formează
coada de cal
Mãduva Spinãrii

 nu ocupă toată grosimea canalului vertebral, acoperitã de


cele trei membrane care asigură protecţia şi nutriţia
măduvei
 mai apropiată de peretele anterior – corpii vertebrali şi
discurile intervertebrale (explica afectarea sa în caz de
hernie de disc sau în caz de fracturi de corpi vertebrali)
 lateral se găsesc pediculii vertebrali şi orificiile
intervertebrale spre care se orientează rădăcinile
anterioare şi posterioare ale nervilor spinali
Mãduva Spinãrii

 prezintă o structură segmentară, metamerică, cu


31 de segmente medulare
 un neuromer inerveazã un visceromer şi un
dermatomer, toate cu acelaşi numãr
 nr. de neuromere este egal cu nr. orificiilor de
conjugare intervertebrale şi cu nr. nervilor spinali
 nervul spinal pãrãseşte canalul vertebral prin
gaura de conjugare cu acelaşi nr. cu nervul şi cu
neuromerul de origine
Mãduva Spinãrii

 distingem 5 porţiuni, de unde pleacã nervii spinali:


– partea cervicală, constituită din 8 neuromere, segmente
cervicale, (1 – 8), ce se află între vertebrele C1 – T1;
segmentele C4 – T1 formează intumescenţa cervicală;
– partea toracală, este constituită din 12 segmente (1 – 12),
cuprinsă între vertebrele T2 – T10;
– partea lombară, formată din 5 segmente lombare (1 – 5), se
află între vertebrele T10 – L1, şi conţine neuromerele T12 – S3;
– partea sacrală, cu cinci segmente sacrale (1 – 5);
– partea coccigiană, constituită din segmente coccigiene (1 – 3),
frecvent conţine numai un segment medular.
Mãduva Spinãrii
 nervii spinali sunt numiţi şi numerotaţi în concordanţă cu ieşirea din
canalul vertebral
 n.s C1 – C7 ies prin orificiile intervertebrale deasupra vertebrelor
corespunzătoare, iar n.s C8 iese între C7 şi T1
 restul nervilor spinali prezintă ieşirile sub vertebrele corespunzătoare
 discorcondanţa dintre neuromere şi vertebre se identifică după formula
lui Chipault, unde:
– porţiunea cervicală la numărul vertebrei cervicale se adaugă cifra 1 (N + 1)
prin care determinăm numărul neuromerului ce-i corespunde;
– regiunea toracală superioară (T1 – T5) se utilizează formula N + 2;
– în regiunea toracală inferioară (T6 – T11) formula N + 3;
– la nivelul vertebrelor T11 – T12 se află neuromerele L3,4,5;
– inferior de vertebra T12 şi până la L2 se situează neuromerele S1-5 şi Co1
Mãduva Spinãrii

 la suprafaţa M.S se află o serie de şanţuri longitudinale


care limitează feţele şi cordoanele medulare perechi şi
simetrice: anterior, lateral şi posterior
– faţa anterioară prezintă pe linia mediană fisura mediană
anterioară; prin ea trec vasele spinale anterioare
– faţa posterioară prezintă pe linia mediană şanţul median
– feţele laterale, corespunzător locului de ieşire a rădăcinilor
anterioare ale nervilor spinali, se află şanţul lateral anterior, iar
postero-lateral de ele, corespunzător pătrunderii rădăcinilor
posterioare, şanţul lateral posterior.
– între acest şanţ şi şanţul median posterior al porţiunii cervicale şi
toracale superioare se găseşte şanţul intermediar posterior
Mãduva Spinãrii

 în secţiune transversală M.S prezintă:


1. canalul central (ependimar)
2. substanţa cenuşie dispusă în centru
3. substanţa albă dispusă la periferie sub formă de cordoane
1. CANALUL CENTRAL
– este situat pe linia mediană, puţin posterior de şanţul median
anterior, pe toată lungimea M.S
– are un aspect punctiform şi este situat în substanţa cenuşie
– superior se deschide în ventriculul IV, iar în jos se întinde până în
partea mijlocie a filum terminale.
– la nivelul extremităţii inferioare a conului medular uneori prezintă
o dilataţie
– conţine lichid cerebrospinal
Mãduva Spinãrii

2. SUBSTANŢA CENUŞIE
 situată central este formată din corpii neuronilor aşezaţi în
grupuri, dispuse longitudinal numite columne cenuşii, sau
nuclei, de ambele părţi ale canalului central.
 unii din aceşti nuclei se întind de-a lungul măduvei spinale,
în timp ce alţii se găsesc numai la anumite niveluri
(substanţa gelatinoasă şi nucleul propriu senzorial, care
au legătură cu impulsurile dureroase provenite de la toţi
nervii spinali, se întind de-a lungul măduvei spinării, iar alţi
nuclei, precum nucleul dorsal şi nucleul intermediolateral,
se află numai în anumite segmente spinale)
Mãduva Spinãrii
 în raport cu şanţurile mediane, coloanele dispuse de o
parte şi de alta a şanţului median anterior poartă
denumirea de coloane anterioare, iar cele dispuse de o
parte şi de alta a şanţului median posterior de coloane
posterioare, între coloanele anterioare şi cele
posterioare, începând de la C8 şi până la L2, se află
coloanele intermedio-laterale
 în secţiune transversală substanţa cenuşie are forma
literei “H”, unde deosebim
a) cornul anterior
b) cornul posterior ce corespund columnelor anterioară şi posterioară.
c) cornul lateral, este vizibil de la C8 la L1-2
 cele trei coarne sunt unite prin comisura cenuşie în
centrul căreia se găseşte canalul central.
Mãduva Spinãrii

a) Coarnele anterioare
– mai scurte şi mai late decât cele posterioare şi mai
bine dezvoltate în regiunea intumescenţelor cervicală
şi lombară.
– conţin două tipuri de neuroni somatomotori: neuroni α
şi neuroni γ, ai căror axoni formează rădăcina
anterioară a nervilor spinali
– neuronii se aglomerează formând cinci nuclei:
nucleul anterolateral, nucleul posterolateral,
nucleul anteromedial, nucleul posteromedial, şi
nucleul central,
Mãduva Spinãrii

b) Cornele posterior
– mai alungite până în apropierea de suprafaţa măduvei
– în sens anteroposterior, acestui corn i se descriu următoarele
porţiuni:
- baza, prin care se continuă cu substanţa cenuşie intermediară
- colul, o parte mai alungită
- capul, cu dimensiuni transversale mai mari decât ale colului
- vârful, care este separat de şanţul posterolateral printr-o lamelă
subţire de substanţă albă, numită zona marginală
– conţin neuroni senzitivi cu dimensiuni mai mici ca în coarnele
anterioare, ce sunt dispuşi sub formă de grupe, numite nuclei
Mãduva Spinãrii

c) Coarnele laterale,
- se evidenţiază în limitele dintre segmentul C8 şi L2 conţin neuroni
vegetativi, ce constituie focarul sistemului nervos simpatic
- se determină:
 neuronii viscerosenzitivi, participă la formarea căilor reticulare
ascendente pentru sensibilitatea viscerală normală
 neuronii visceromotori, care constituie centrii simpatici şi
parasimpatici. Centrii vegetativi simpatici formează în ansamblu
substanţa intermediară laterală,
 nucleii parasimpatici, sau coloana parasimpatică, sunt reprezentaţi de
nucleul intermediolateral
 între coarnele laterale şi posterioare, în substanţa albă se află formaţia
reticulară spinală
Mãduva Spinãrii
Mãduva Spinãrii

3. SUBSTANŢA ALBÃ
 este situată la periferia măduvei, fiind constituită din prelungiri neuronale
(axoni) mielinizate, care prin şanţuri este divizată în cordoane
 pe lângă prelungirile neuronale, se mai conţine vase şi ţesut glial
 deosebim trei cordoane dispuse simetric de ambele părţi:
– anterior
– posterior
– lateral
 constituite din fascicule de fibre nervoase ascendente, descendente –
situate profund faţă de precedentele, şi fascicule de asociaţie, situate
cel mai profund, în imediata vecinătate a substanţei cenuşii.
 aceste fascicule înfăptuiesc legătura dintre diferite segmente ale
sistemului nervos şi se numesc căi de conducere
Mãduva Spinãrii

 din punct de vedere funcţional, fasciculele măduvei


spinării se împart în: senzitive (aferente, ascendente),
motorii (eferente, descendente) şi asociative
 după originea lor, fibrele substanţei albe medulare pot
avea:
- origine encefalică – axonii neuroni din scoarţa cerebrală sau
nucleii trunchiului cerebral
- origine medulară – axonii neuronilor cordonali sau radiculari
- origine extranevraxială – axonii neuronilor ganglionului spinal, care
urmând traiectul rădăcinii posterioare
Mãduva Spinãrii
 Cordonul anterior
– este cuprins între fisura mediană anterioară şi şanţul lateral anterior Cordoanele anterioare
drept şi stâng sunt unite între ele prin comisura albă anterioară

cãile descendente (eferente) căile ascendente (aferente):


- tractul corticospinal anterior, - tractul spinotalamic anterior
- tractul tectospinal - fasciculul spinoolivar
- tractul reticulospinal, - fasciculul spinoreticular
- tractul vestibulospinal, - fasciculul spinotectal
- fasciculul longitudinal dorsal - fasciculul spinovestibular
Mãduva Spinãrii

 Cordonul posterior
– este cuprins între şanţul median posterior şi şanţul
lateral posterior
– fascicule ascendente:
- fascul gracil (Goll)

- fascicul cuneat (Burdach)


Mãduva Spinãrii
 Cordonul lateral,
- este cuprins între şanţurile laterale anterior şi posterior
- fascicule ascendente:
- spinocerebelos: - posterior
- anterior
- spinotalamic lateral
- spinoreticular
- spinovestibular
- fascicule descendente:
- corticospinal lateral
- reticulospinal lateral
- tectospinal lateral
- rubro, nigro, olivospinal (extrapiramidale)

S-ar putea să vă placă și