Sunteți pe pagina 1din 15

Academia de Studii Economice

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Alianţe strategice şi impactul culturii asupra


performanţei acestora
Studiu de caz:New United Motor
Manufacturing Inc(NUMMI)

Coordonator ştiinţific: Absolvent:


Conf.Univ.Dr.Muşetescu Radu Cojanu Ioana Alexandra
Temele dezbaterii tezei:

 Care este motivul pentru care companiile aleg ca


strategie de intrare pe o piaţa ţinta o alianţa strategica
de tip joint venture,în locul unei filiale proprii?

 Este într-adevar cultura un factor care poate influenţa


performanţa alianţei?

 Este New United Motor Manufacturing Inc o “victimă” a


diferenţelor culturale?
Cuprins:
Capitolul I :

Alianţe strategice

Capitolul II:

Cultura şi impactul culturii asupra alianţelor strategice de


tip joint venture

Capitolul III:

Studiu de caz: New United Motor Manufacturing Inc


Alianţe strategice
 Alianţele strategice sunt
preferate în raport cu filialele
proprii în proporţie de 4 la 1.

 Oricare dintre cele două variante


se justifică economic dacă
beneficiile aţteptate depăşesc
costurile aferente.

 Joint venturile prezintă avantaje


ce nu pot fi atinse prin
intermediul unei filiale proprii.
Evoluţia joint venture-lor în după
anul 2000
12,000

10,000 strategic alliances


Number of Collaborations

joint ventures
8,000

6,000

4,000

2,000

0
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1992

1994

1996
1997
1998
1999

2001

2003

2005
1991

1993

1995

2000

2002

2004

2006
Year
Cultura şi impactul culturii asupra performanţei
alianţelor strategice de tip joint venture
Dimensiuni culturale G.Hofstede:

 Distanţa fată de putere(PDI)

 Individialism/Colectivism(IDV)

 Masculinitate/Feminitate(MAS)

 Gradul de evitare al incertitudini I

(UAI)

 Orientare pe termen lung/scurt


(LTO)

SUA versus Japonia


Influenţa culturii asupra performanţei joint
venture-lui
Probleme potenţiale:

 Stilurile de management

 Atitudine şi abordarea unor


situaţii

 Obiectivele partenerilor

 Controlul
Studiu de caz:
New United Motor Manufacturing Inc

În 1983,Toyota şi
General Motors crează
joint venture-ul
NUMMI.

Scop:
Crearea Chevrolet Nova
Studiu de caz:
New United Motor Manufacturing Inc
1.Motivaţiile parteneriatului
2.Obiectivele de îndeplinit:

 General Motors doreşte învaţarea “sistemului


de producţie” nipon

 Toyota urmăreşte ocuparea unei poziţii pe


piaţa americană
Studiu de caz:
New United Motor Manufacturing Inc
Abordarea culturală a NUMMI după dimesiunile lui G.Hofstede:

 Distanţa fară de putere mică: ierarhizare slabă, rotaţia


posturilor,comunicare facilă

 Colectivism:identificarea cu firma a angajaţilor,sprijinirea noilor


lucrători,sistem de tip “pull”,antrenarea angajaţilor
Studiu de caz:
New United Motor Manufacturing Inc

 Orientare pe termen lung:investiţii în capitalul uman,


politici de mediu,tehnologizare

 NUMMI are o orientare de tip feminin: sistem salarial


uniform

 Gradul de evitare al incertitudinii este mare


Studiu de caz:
New United Motor Manufacturing Inc
Sistemul de producţie bazat pe un kaizen
constant.

Amae stă la baza atitudinii managerilor.

“Management liber”
Impactul culturii asupra NUMMI

Congruenţa între obiective

Distribuţia managementului şi slaba


implicare a parţii americane

Reciprocitate în a “preda” a “învaţa” şi


angajament mutual
Concluzii
Aprilie 2010 a constituit momentul destrămării
alianţei NUMMI.

“Cultura este deseori o sursă de conflict decât de


sinergie”G.Hofstede

NUMMI şi-a îndeplinit obiectivele şi a constituit una


dintre cele mai longevive şi performante joint
venturee.

S-a dovedit că adaptarea culturală este posibilă.

Cultura nu a fost un factor ce a dus la sfârşitul joint


venture-lui NUMMI.
Va multumesc!

S-ar putea să vă placă și