Sunteți pe pagina 1din 46

LITERATURA ASERVITA

IDEOLOGIEI
COMUNISTE
decembrie 1947 decembrie 1989

By
ABC
Comunismul
=
regim totalitar
Toate mijloacele de
comunicare ( radio,
televiziunea, presa scrisă )
sunt dirijate şi controlate de
stat By
ABC
Totalitarismul= partidul unic

LITERATURA COMUNISTA
mijloc de propagandă

By
Literatura proletară/ militantă
ABC Realism socialist=umanism socialist=revoluţie culturală proletară
STALIN, LENIN, MAO

BRASOV
Stalin a fost subiectul unor
ORASUL imnuri de slavă în perioada anilor ’50:
A mai fost cântat Lenin, dar mai
STALIN
puţin.
După 1958, Gheorghe Gheorghiu-
Dej ( stalinist ) devine primul conducător
comunist român subiect al unor poezii, în
By
care i se prezintă adeseori biografia.
ABC
By
ABC

 După marea literatură interbelică, acum se scrie o literatură socialistă,


comunistă, ideologică, reprezentată de: imnuri, laude, elogii aduse
conducătorilor, texte teziste socialiste şi comuniste
 După 1948 literatura română intră într-o epocă nefastă, dominată de
politic. Acest fenomen ţine până în 1960. In anii ’50 s-a impus modelul
sovietic. Scriitorii care protestau împotriva acestui regim erau arestaţi,
condamnaţi, internaţi în lagăre de muncă forţată sau executaţi.
Scop:
formarea “omului nou”, cu o “înaltă
conştiinţă revoluţionară”, care să ridice
“flamura partidului” pe adevărate
“culmi de progres şi civilizaţie”. By
ABC
Teme şi teze social-politice:
ascuţirea luptei de clasă, demascarea duşmanilor de clasă,
ascensiunea clasei muncitoare, glorificarea martirilor comunişti,
elanul revoluţionar, rolul călăuzitor al partidului, formarea “omului
nou”, ura faţă de regimul burghezo-moşieresc, condamnarea
imperialismului, demonizarea chiaburimii. By
ABC
Surse de inspiraţie:
 Viaţa nouă de la oraşe şi sate,
 “omul nou”,
 prezentul luminos în antiteză cu trecutul,
 comunistul= erou civilizator,
 victoriile de pe marile şantiere,
By  colectivizarea agriculturii
ABC
România trece de la democraţie la totalitarism
datorită faptului că a devenit satelitul Moscovei
Comunismul = dictatură proletară
By
ABC
 Sunt condamnaţi duşmanii de clasă, imperialiştii şi acoliţii lor.
 PARTIDUL devine O BISERICA PROTECTOARE, CARE SE AFLA
PESTE TOT SI IN TOATE, SPRE A FACE BINELE SI SPRE A DESPARTI
LUMINA DE INTUNERIC, SPRE A AUZI SUSPINELE CELOR AFLATI IN
NEVOIE.
 Se interzice predarea religiei in scoli. Comunistii erau antireligiosi.
By
ABC
NICOLAE LABIS
Comunistului
 
I

[…] 
Lumea amorfă cîştigă
Timbru de limpezi
cristale
Cînd patima-n şopot ori
tunet şi-o strigă
Strunele tale.
By
ABC
By
ABC

II
[…] 
Cîtă putere consumi
Să naşti vibraţia ce schimbă lumi,
Vechi vegetaţii să cadă pe rînd,
Să crească sămînţa-ncolţită curînd!
III
[…] 
Vibraţie – pentru zidiri de granit,
Vibraţie pentru un om obidit,
Vibraţie pentru visare,
Inimă, lacrimă, floare,
Pentru greşeală, pentru păcat,
Pentru copil şi bărbat,
Pentru speranţă, vibraţie,
Pentru ale dansului ritmuri şi graţie,
Pentru dansul de flăcări şi roţi –
Nimic pentru tine, tot pentru toţi.
 

Simt cum distinct în adînc


Stropii de cîntec se strîng,
Acolo vibrează puternic o strună
Şi-o lume întreagă răsună.

By
ABC
Partidului
de George Lesnea
Partidul e-n toate. E-n cele ce sunt
Si-n cele ce mâine vor râde la soare;
E-n holda întreagă şi-n bobul mărunt,
E-n pruncul din leagăn şi-n omul cărunt,
By
E-n viaţa ce veşnic nu moare. ABC
Silvester Andrei salvează abatajul
de A. Toma

Inşfacă trei scânduri, înşfacă securea,


Lucrează în friguri, lunatic, aiurea,
Sub grinda morţii din acoperiş,
Iute, două cruciş, stâlp a treia proptiş,
Si peste o clipă, inima-i ţipă:
Salvat abatajul ! grindina stete !
Ai luptat, ai învins, ai fost om, măi băiete !
By
ABC
Marele Bărbat
de Eugen Evu

L-am reales pe omul ne-nfricat


CONGRES
El, Ceauşescu, Marele Bărbat,
Ce cu voinţă dârză, dreaptă, ţine
By
ABC
Măreţ stindardul patriei de mâine.
CULTUL
CONDUCATORULUI

Mijloc de constrângere:
securitatea
By
ABC
Ce-i patria
de Mihai Beniuc

Ce-i patria ? – E sângele varsat,


In luptele cumplite, de eroi,
Din orice colţ de ţară, orice sat
Si orişicare casă de la noi. (…)
Ce-i patria ? – E pasul apăsat
Când trec, trec rânduri-rânduri muncitorii
Cu steagul roşu-n vânt desfăşurat
By Duşi de partidul nostru spre victorii.”
ABC
Lazăr de la Rusca
Dan Deşliu

Dar alt gând acum te doare,


dintre toate ăl mai tare:
Acolo la tine-acasă,
şade o carte pe masă […]
Cartea unde orice rând
luminează sângerând
şi-n orice slovă din toate
inimă de om viu bate:
armă, flamură şi zid,
Cartea Marelui Partid…

By
ABC
Baladă
A.E. Baconski

Păşunile s-au isprăvit


Ce-i de făcut ? Mă duc la partid.
Si glasul pădurilor s-a auzit:
Mă duc la Partid.
Trebuie să merg la Partid. By
ABC
Partidului
A. Toma
Când stavili până-n cer ne cresc în cale,
Noi, comuniştii, nu cunoaştem jale:
Proptim largi umeri, toţi rostim “PARTID” -
Cad munţi de fier, căi dalbe se deschid. By
ABC
Calitatea de membru de partid era o
cheie pentru avansare şi privilegii.
By
ABC
Partidului slavă
de Dan Deşliu

Partidul – trup din trupul ţării,


Partidul – suflet arzător,
Deschide drum spre largul zării
Poporului – stăpânitor!

By
ABC
Deţinuţii politici au muncit pînă la epuizare pe
şantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră, cea
mai faimoasă construcţie socialistă
By
ABC
Minerii din Maramureş
de Dan Deşliu

Sare Toader dintr-odată, Cade-n râpă viaţa, dorul.


propteşte spinarea lată, Hăulind, zvârli piciorul….
dar cât ar propti spinare, Munte, munte, brad bogat,
Trăsnetul te-a sărutat,
Compresorul e mai tare !
Piatra că ţi-a sângerat ?
Si parcă-n aceeaşi clipă
Parcă s-a lăsat un nor
Hohot lung se înfiripă Pe lumina ochilor
Si răsună glas de bici: Si din cerul înroşit
Pân-aici… Aici… aici ! Soarele s-a prăvălit
Clipă, stăi, opreşte-ţi zborul ! Si tot muntele căzu,
Se prăvale compresorul, Dară compresorul, nu! By
ABC
1948- Naţionalizarea
=trecerea în patrimoniul Statului a întreprinderilor
industriale şi miniere - ce reprezentau 90% din producţia
ţării - a băncilor şi societăţilor de asigurare
=impune introducerea planificării centralizate cantitative,
primul plan economic anual fiind alcătuit în 1948.
By
ABC=In 1951 sînt introduse planurile cincinale.
Mihai Beniuc

În veacul meu

Am şi trecut de-o eră, mi se pare,


Căci nu mai sînt boieri peste ogoare,
Ori peste aur domni, iar ca cetăţi
Pentru săraci nu-s doar pustietăţi.
 
Cu tulnice şi cu cimpoaie n-am
Cîntat pe la ospeţe-n bairam.
Lăsai pa alţii-n vesele petreceri,
Pe cînd trudeau din greu ciocane, seceri.
 
Azi poate sînt în steagul purpuriu
Un punct ca altele la fel de viu,
Ori poate-un val sărind ca-ntr-un asalt
În mari turbine din hidrocentrale,
Cu zgomot frînt, de lanţuri şi de zale,
Şi spumegînd sălbatic din înalt.

By
ABC
By
ABC

Ce să vă spun?
 
Ce să vă spun? Noi ăştia sîntem prea comunişti
Ca să mai fim, de soarta ce ne pîndeşte, trişti;
Fireşte soarta noastră de inşi supuşi la soarte,
Căci drumul nostru-n viaţă, el, nu cunoaşte moarte.
 
În spate-mi veşnicia trofeele-şi înalţă,
Nainte-mi viitorul sandalele-şi descalţă
Ce trece Rubiconul, ca să-şi încerce cale
Şi noi nădejdi şi aripi spre ţările astrale.
 
Se poate pîn’ la urmă să afle alte astre
Mai priincioase vrerii şi visurilor noastre.
Să afle! Dar iubirea s-o ducă-n orice parte,
Leac pentru jalea vieţii şi cale peste moarte
STALINISMUL
CULTURAL
= distrugerea culturii, a elitelor
burgheze şi restructurarea
vechiului sistem de valori.
= Rusificarea
- Limba rusă devine, din
1948, limbă obligatorie, fiind
predată din clasa a IV-a pînă în
anul III de facultate.
- Ortografia este slavizată,
numele statului devenind din
România, Romînia.
- Intelectualii sunt arestaţi şi
mor în închisoare/ eliberaţi după
mai mulţi ani/ marginalizaţi.
- Din poezia lui Mihai
Eminescu se studiază doar
„Impărat şi proletar".
 Marii poeţi interbelici au dispărut din
viaţa literară, fiindu-le interzis să
publice, deoarece erau acuzaţi de
IDEALISM BURGHEZ.

Arghezi
n-a fost publicat
până în 1955. A fost
publicat din nou
după ce a scris un
volum despre
răscoala ţarănească
din 1907.
By
ABC
Blaga
a fost dat afară din
învăţământ, din
Academia
Română.
By
ABC
Vasile
Voiculescu
a fost condamnat politic
şi de-abia postum i
s-a publicat volumul

“Ultimele sonete
închipuite ale lui
Shakespeare în
traducere imaginară
de V. Voiculescu” .
By
ABC
Ion Barbu, George Bacovia şi Ion Pillat
dispar din viaţa literară, ei intrând foarte
greu în atenţia publicului.

By
ABC
Biblioteca lui Eugen Lovinescu
a fost confiscată şi arsă.
By
ABC
Din manuale au dispărut
By
ABC
Maiorescu şi Călinescu
 PRIMA POEZIE RELIRICIZATA, DIFERITA DE REALISMUL
SOCIALIST, ESTE SCRISA DE NICOLAE LABIS.
 Volumul său “Primele iubiri” ( 1955 ) dă speranţe
renaşterii poeziei româneşti. Insă chiar Labiş a mai scris şi
poezie de partid. By
ABC
Această perioadă de
deschidere şi de
slăbire a cenzurii
s-a datorat unor
evenimente
politice:

 moartea lui Stalin


(1953),
 revoluţia ungară
( 1956 ),
 retragerea
trupelor sovietice
(Armata Rosie)din
România(1958),
 schimbarea
conducerii în
1965.
By
ABC
By
ABC
PROZA COMUNISTA
 se remarcă prin opoziţia puternică dintre personajele
pozitive ( clasa muncitoare sau ţăranii ) şi cele
negative( forţele contrarevoluţionare: chiaburi, negustori,
profesori, funcţionari ).
 Personajul pozitiv nu trebuia să aibă niciun cusur, fiind
fizic şi moral de neînfrânt, un fel de superman
comunist care obţinea totdeauna victoria asupra
personajului negativ incapabil să se schimbe, cu multe
probleme morale.
By
ABC
Colectivizarea
agriculturii
= desfiinţarea micilor
proprietăţi (formate în
urma reformei agrare
din 1921);
= lichidarea fostei
clase moşiereşti şi a
chiaburilor.
Colectivizarea a
fost un mod de a
instala partidul la
sate, unde activiştii
sunt prezenţi.
Pămînturile
confiscate au fost
comasate pentru a se
crea gospodării
colective, conduse de
stat, numite
Cooperative Agricole
de Producţie (C.A.P.),
identice cu Viaţa la COLECTIV este idealizată,
colhozurile sovietice.
vizitele colhovnicilor sovietici erau
By
ABC considerate evenimente majore.
Colectivizarea ( 1949 -1962 )= proces extrem de dificil
( mulţi ţărani au fost aruncaţi în închisoare pentru că se opuneau deposedării lor
de pămîntul primit prin reforma agrară din 1921 ).

By
ABC
GROAPA
TOATE PANZELE SUS

Romane valoroase:
 “Un om între oameni” ( ’53, ’55 ) de Camil Petrescu ,
 “Bietul Ioanide” ( ’53 ) de G. Călinescu,
 “Toate pânzele sus” ( 1954 ) de Radu Tudoran,
 “Groapa” de Eugen Barbu; By
ABC
 Mari prozatori vor prezenta în romanele lor
această epocă a anilor ’50, numită de Marin
Preda cea a “obsedantului deceniu”.
 Preda o prezintă în “Cel mai iubit dintre
pământeni”, Constantin Toiu în “Galeria cu viţă
sălbatică”.
By
ABC
“Construcţia palatului prezidenţial - Casa Poporului - aduce cheltuieli
enorme, în timp ce sărăcia populaţiei este vizibilă.
Remodelarea arhitecturală a capitalei duce la dispariţia a numeroase
clădiri istorice; biserica Enei construită în 1714 şi Mănăstirea Văcăreşti din secolul
al XVIII-lea sunt demolate”.
Doina Barcan, Bogdan Sterpu, Regimul comunist în România (decembrie 1947 -decembrie 1989)

By
ABC
1974
1965 preşedinte
al
prim-secretar
R.S.R.
al P.C.R.

„tiran“-1985
Wall Street Journal şi
London Times

„omul bolnav al
lumii comuniste“
The Economist
-1985 SFARSITUL
COMUNISMULUI 1989

By
ABC IN ROMANIA
COLEGIUL TEHNIC, PIATRA NEAMT
 Ilustraţiile au fost preluate de pe Internet
 Majoritatea informaţiilor au fost preluate din
manualele de clasa a XII-a ( în vigoare în
anul 2008 )
 Doina Barcan Bogdan Sterpu, Regimul
comunist în România (decembrie 1947
-decembrie 1989)

By
ABC