Sunteți pe pagina 1din 79

PROIECT INFORMATICA

BURUIANA ANDREEA-
LAURA
CLASA 9I1
Sa se verifice daca un numar este nul
a cp ca

A=5

-5 0==0?A Numarul este nul

a cp ca
A=768
768 768==0?F Numarul nu este nul

Pas1 :identificarea dtelora


Pas2 :declararea si scrierea tipului de date “tip int a “
Pas3:citirea datelor “citeste a”
Pas4:verificam daca a=0
Pas5: daca a=0 aiseaza”numarul este nul”
Pas6:altfel afiseaza “numarul nu este nul”
a b n cp ca
2.Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului 5 A=5
[a,b]. a şi b sunt numere reale citite de la tastatură. 20 B=20

10 N=10
10>5&&10<=20 10 apartine
?A intervalului 5 si 20
Alt rulaj
5 A=5
20 B=20

-25 N=-25
-25>=5&&- -25 nu apartine
25<=20?F intervalului 5 si 20
Pas1:identificarea datelor
Pas2:declararea si scrierea tipului de date “tip real a,b,n”

Pas3: citeste a,b,n

pas4:verifica daca n>a&&n<=b


pas5:daca pas4 este adv atunci afiseza”n apartine intervalului”

Pas6: altfel afiseaza “n nu apartine intervalului


n i cp ca

5 N=5

1 1<=5?A **************

2 2<=5?A **************

3 3<=5?A **************

4 4<=5?A **************

5 5<=5?A **************

6 6<=5?F
n i cp cp
3 N=3
1 1<=3?A **************

2 2<=3?A **************

3 3<=3?A **************

4 3<=3?A
Să se verifice dacă un număr este pozitiv.
A cp ca
A=6
6 6>=0 Numarul este pozitiv

a cp ca
A=-5
-5 -5<0 Numarul nu este pozitiv

Pas1:identificarea datelor
Pas2:decararea si scrierea tipului de date “tip long a”
Pas3:citirea datelor de intrare “citeste a”
Pas4: verifica daca a>0
Pas5:daca a>0 adevarat atunci afiseaza “numarul este pozitiv”
pas6: altfel afiseaza “numarul nu este pozitiv”
a b c d cp ca a b c d cp ca

34 89
A=34C*d este mai mare. A=89

12 B=12 79 B=79

78 C=78 13 C=13

90 D=90 25 D=25

34*12<78*90 B*c este mai mare 89*79>13*25 A*b este


mai mare

Se citesc patru numere intregi de la Pas1:identificarea datelor


tastatura:a,b,c,d. Determinati care dintre Pas2:declararea si scrierea tipului de date
produsele a*b si
tip intreg a,b,c,d
Pas3:calculeaza a*b
Pas4:calculeaza c*d
Pas5:daca a*b=c*d afiseaza “produsele
sunt egale”
Pas6: altfel afiseaza”produsele nu sunt
egale”
Pas7:daca a*b>c*d afiseaza”a*b este
produseul mai mare”
Pas8:altfel afiseaza “c*d este produsul ma
mare”
Se citesc trei numere a,b si c. Sa se numere cate sunt paralele.

a b c cp Ca
4 A=4
6 B=6
7 C=7
4%2=0 Sunt 2 numere pare
6%2=0
7%2=1

pas1:identificarea datelor
pas2:declararea si scrierea tipului de date “tip int a,b,c”
pas3: citirea datelor “citeste a,b,c”
Pas4:verificam daca a,b,c numere pare
Pas5:daca toate numerele sunt pare atunci afiseaza “sunt
3 numere pare”
pas5:daca sunt 2 numere pare atunci afiseaza “sunt 2
numere pare”
Pas6: daca este un singur numar par atunci afiseaza “este
un numar par”
Pas7:daca nu este niciun numar par atunci afiseaza “sunt 0
numre pare"
Se citesc trei numere a,b,c. sa se verifice daca ele pot fi termenii unei progresii artimetice
a b c cp ca
a b c cp ca
23 A=23 10 A=10

90 B=90
10 B=10
18 C=18
10 C=10
(23+18)/=90 Nu sunt in progresie
aritmetica
(10+10)/2=10 Sunt in progresie
aritmetica

Pas1:identificarea datelor
Pas2:declararea si scrierea tiului de date “tip intreg
a,b,c”
Pas3:citirea datelor de intrare “citesc a,b,c”
Pas4:verificam daca ((a+c)/2)==b
pas5:daca pas4 adevarat atunci afiseaza”sunt in
progresie aritmetica”
pas6:altfel afiseaza “nu sunt in progresie aritmetica”
a b c cp ca

7 A=7

3 B=3

9 C=9

p=(7+3+9)/2=9,5 Triunghiul
P=rad(9,5*(9,5-7)*(9,5-3) este oare
*(9,5-9) Care
P=8,78564
Se citesc 3 numere a,b,c. aflati daca aceste numere pot reprezenta laturile unui triunghi.In caz afirmativ,
calculati aria si afisati ce tip de triunghi este (oarecare,isoscel,echilateral,dreptunghic sau dreptunghic
isoscel)

pas1:identificarea datelor
pas2:declararea si scrierea tiprilor de date “tip double a,b,c,p”
pas3:citirea datelor de intrare “citeste a,b,c”
Pas4:daca (a>0 && b>0 && c>0 && a+b>c && a+c>b && b+c>a) afiseaza sqrt(p*(p-
a)*(p-b)*(p-c)) unde p=(a+b+c)/2
Pas5: altfel scrie”nu se poate forma un triunghi”
Pas6:daca (a==b&&b==c) afoseaza “triunghi echilateral”
Pas7:daca (a==b||b==c||a==c) si daca (a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c ||
c*c==b*b+a*a) atunci afiseaza “triunghi dreptunghic isoscel”
Pas8: altfel fiseaza “triunghi isoscel”
pas9;:altfel afiseaza “triunghi oarecare”
a b c cp ca

3 A=3

4 B=4

5 C=5

P=(3*4)/2=6 Triunghiul
este
dreptunghic
P=6
a b c cp ca
10 A=10

10 B=10

10 C=10

P=(10*10 Triunghi
*rad3)/4 echiateral
P=43,3013
Daca se citeste un numar ce reprezinta un numar de secunde sa se
transforme in ore, minute si secunde.

pas1:identificarea datelor
pas2:declararea si scrierea tiprilor de date “tip long
n h m s CE Ce n” “double h,m,s”
prelucre afiseaza pas3:citirea datelor de intrare “citeste n”
aza Pas4:calculeaza orele h=n/3600
Numarul Pas5:calculeaza minutele m=n%3600/60
de Pas6:calculeaza n%3600%60
secunde Pas7:afiseaza numarul n are h ore m minute si s
150 secunde
15
0
0 h=150/3
600=0
2 m=150%
3600/60
=2
30 s=150%3
600%60=
30
Sa se calculeze primetru si aria unui dreptunghi
l L A P Ce Ce
prelucr afiseaz pas1:identificarea datelor
eaza a pas2:declararea si scrierea tiprilor de date “tip intreg
5 Lungim l,L,A,P;
ea=5 pas3:citirea datelor de intrare “citeste L,l ”
3 16 P=2*(l Latimea pas4:calculeaza perimetrul P=2*(L+l)
+L)=16 =3 Pas5:calculeaza aria A=L+l;
Pas6:afiseaza primetru P si aria A
A=L*l=
15
Aria=15
perimet
rul=16
Se citesc 2 valori x si y. Sa se afiseze valorile inversate.

Pas1:identificarea datelor
Pas2:declararea si scrierea tipului de date
“tip intreg x,y,man”
Pas3:citirea datelor de intrare “citesc
x,y,man”
Pas4:egalam man cu x
Pas5:egalam x cu y
Pas6: egalam y cu man
Pas7: afiseaza datele de iesire

x y man Ce prelucreaza Ce afiseaza

3 7 3 Man=x

7 X=y

3 Y=man

X=7
Y=3
Care este rezultatul evaluarii exprsiei alaturate
Pas1:identificarea datelor
Pas2:declara a,b,c de tip intreg
Pas3:citeste a,b,c
Pas4:calculeaza a*b/c*c/b
Pas5:afiseaza rezultatul

a b c cp ca
11 A=11
3 B=3
2 C=2

11*3/2*2/3 Expresia are


valoarea 10
Algoritmul pentru 2 valori a si b numere intregi,sa se afiseze rezultatelor celor 5 operatii(suma,produsul,diferenta,catul si restul de operatie
de impartire pe multimwa numerelor intregi)

Pas1: identificarea datelor


Pas2:declar a,b,s,p,I,d de tip double
Pas3:citesc a si b
Pas4: calculez suma s=a+b
Pas5:calculez produsul p=a*b
Pas6:calculez imprtirea i=a/b
Pas7:calculez diferenta d=a-b;
pas8:afiseaza suma s
pas9:afiseaza produsul p
pas10:afiseaza impartit I
pas11:afiseaza diferenta d

a b cp ca
56 A=56
50 B=50
56+50 Suma=106
60*56 Produs=106
Daca se citesc coordonatele a doua puncte A,B in plan. Sa se calculeze distanta intre A si B
xa xb ya yb cp ca
7 Xa=7
1 Xb=1
3 Ya=3
2 Yb=2
A=1+7 Distanta celor2 puncte este 89
B=2+3 Mijlocul segmentului este 4 2
d=8*8+6*6
Xm=8/2
Ym=6/2

Pas1:identificarea datelor
Pas2:declar xa,xb,ya,yb,a,b tip intreg iar de tip
real d,xm,ym
Pas3:citez=sc xa, xb, ya, yb
Pas4:claculez a=xb+xa
Pas5:calculez b=yb+ya
pas7:calculez d=a*a+b*b
Pas8:calculez mx=a/2
Pas9:calculez ym=b/2
Pas10:afisez distanta ceor doua puncte d
Pas11:afisez mijlocul segmentului xm ym
Scrie un program care, citind un an,verifica daca este bisect.
an cp ca
Pas1:identificarea datelor
2019 Da un an 2019 Pas2:declar an de tip intreg
2019%4!=0 Anul 2019 nu Pas3: citesc an
este bisect Pas4: verific daca an%4==0
Pas5:daca pas4 adevarat atunci afiseaza
an cp ca “este bisect”
Pas6:altfel afiseaza “nu este bisect”
2020 Da un an 2020
2020%4==0
Anul 2020
este bisect
Sa se afiseza un patrat format fin simbolul *
ex.
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
Sa se afiseza un triunghi format fin simbolul *
ex.
Fie x un numar întreg format din exact 5 cifre. Sa se afiseze cifra unitatilor si cea a miilor,pe acelasi rând, cu un spatiu între ele.

Pas1:identific datele
Pas2:declar x,cu,cm de tip intreg
Pas3:citesc x
Pas4:calculez cifra unitatilor cu=x%10
Pas5:calculez cifra miilor cm=x/1000
pas6:afiseaza cifra unitatilor cu
Pas7:afisez cifra miilor cm

x Cifra unitatilor Cifra cp ca


miilor

45 X=45

X%10

X/1000

2345%10 Cu=5
2345/1000 Cm=2
a b max dif cp ca
Pas1:identific datele 15 A= 15
Pas2:declar a si b tip intreg
pas3:daca>b
Pas4: atunci afiseaza max=a si calculea 5 B=5
diferenta d=max-b a
Pas5:altfel afiseaza m=b si calculeaza
diferenta d=max-a Max-b
Pas6:afiseaza valoarea cea mai mare este max
si I derenta este d
15-5 Val cea ai
mare este 15

Diferenta este
10

Pb 3 scrie un program
care, citind varstele a
doi copii, afiseaza
care dintre ei este cel
mai mare si cu cat.
1. Stiind ca intial variabilele intregi x,y,z au valorile x=1, y=2, respectiv z=3, in ce ordine trebuie scrise atribuirile urmatoare astfel icat, in
final, expresia x+y+z sa aiba valoarea maxima?
I)x=x+y-z II)y=x-y+z III)z=z-x+y x y z Ce prelucreaza Ce
a.III II I b.I II III c.III I II d. I III II afiseaza
x+y+z

1 2 3 a) z=z-x+y=3-1+2=4 0+3+4=7
y=x-y+z=1-2+4=3
0 3 4 x=x+y-z=1+3-4=0

1 2 3 b) x=x+y-z=1+2-3=0 0+1+4=5
0 1 4 y=x-y+z=0-2+3=1
z=z-x+y=3-0+1=4

1 2 3 c) z=z-x+y=3-1+2=4 -1+3+4=6
- 3 4 x=x+y-z=1+2-4= -1
1 y=x-y+z=-1-2+4=3

Pas1:identificarea datelor
Pas2:daclar de tip intreg x,y,z
Pas3:citesc x,y,z
Pas4:calculez x+y+z
Pas5:afiseaza suma
În secvenţa de instrucţiuni C/C++ alăturată, variabilele x şi y sunt întregi.
Ce valoare va reţine variabila x după executarea acesteia? (4p.)
x=20; y=5; x=x+y; y=x-2*y; x=y+x;
a. -10 b. 25 c. 15 d. 40

x y z S P D CP CA
2 5 4 11 S=
40 P=2*5*4=40
-7 D=2-5-4=-7
S=11
P=40
D=-7
Se citesc doua valori ce reprezinta notele unui elev. Sa se calculeze
media obtinuta de elev
Pas1:identific datelor
Pas2:declar de tip real nota1,nota2,suma si de tip caracter nume
pas3:citesc nume,nota1,nota2
Pas4:calculez suma suma=nota1+nota2
Pas5:afiseaza elevul nume a obtinut media suma/2

nume Nota 1 nota2 cp ca


ionut Pe elv il
cheama
ionut

9 Prima
nota=9

8 prima
nota=8

(nota1+ Elevul
nota2)/ ionut a
2 obtinut
media
8.5
Să se verifice daca 3 numere citite de la tastatura sunt nule

a b c cp ca
0 A=0
0 B=0
0 0==0;0==0;0==0 C=0

Toate numerele sunt nule

a b c cp ca
5
7
9 5!=0;7!=0;9!=0
Nu sunt toate nule

Pas1:identific datele
pas2:declar de tp real a,b,c
Pas3:citesc a,b,c
Pas4:verific daca a==0&&b==0 &&c==0
Pas5:afiseaza toate numerele sunt nule
Pas6:altfel afiseaza nu sunt toate nule
Se citesc de la tastatura 3 numere. Să se verifice dacă s-au citit în ordine crescătoare.
a b c cp Ca a b c cp Ca
34 A=34 78 A=78
90 B=90
35 B=35
43 C=43
36 C=36
78!<90!<43 Numerele
34<35<36 Numerele nusunt in
sunt ordine
consecutive crescatoare

Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip real a,b,c;
Pas3:citesc a,b,c
Pas4: daca a<b si b<c
Pas5:afiseaza cele 3 numere sunt in ordin
crescatoare
Pas6:altfel afiseaza nu sunt in ordine crescatoare
Să se scrie un program care să rezolve ecuaţia de gradul I: ax+b=0,valorile lui a şi b se citesc de la tastatură şi sunt
valori reale. Se vor lua în discuţie toate cazurile.

a b cp ca a b cp Ca
a b cp ca
0 A=0 5 a=5
0 A=0
0 B=0 7 B=7
7 B=7
-0/0 Ecuatia -7/5 Solutia ecuatiei este
are o -7/0 Ecuatie -1.4
infinitate imposibila
de
solutiii

Pas1:identific datele
Pas2:declar a,b,x de tip real
Pas3:citesc a,b,x
Pas4:daca a==0 si b==0
Pas5:afiseaza exista o infiniate de solutii
Pas6:altfel afiseaza ecuatie imposibila
pas7:altfel calculeaza x=b/a si afiseaza solutia exuatiei
este x
a b c cp ca pas1:indentific datele
Pas2:declar x1,x2,delta,preal,pimag de
1 A=1 tip real si a,b,c de tip intreg
3 B=3 Pas3:citesc a,b,c
Pas4:daca a=0
2 C=2 Pas5:afiseaza ecuatie de gradul 2
X1=(-3+sqrt(delta))/(2*1) Radacini Pas6:altfel afiseaza delta=b*b-4*a*c
X2=(-3-sqrt(delta))/(2*1) reale -2 Pas7:daca delta>0
Pas8:afiseaza radacini reale
pas9: calculeaza x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
Pas10:calculeaza x2=(-b-sqrt(delta))/2*a
pas11:afiseaza x1 si x2
Pas12:altfel afiseaza radacini reale
Pas13:delta=-delta
Pas14:calculeaza preal=-b/2*a
Pas15:calculeaza pimag=sqrt(delta)/(2*a)
Pas16:afiseaza x1 preal pimag
Pas17: x2 preal pimag

• Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia


de grad II: ax2+bx+c=0, unde a, b, c apartin lui
R
Se citesc de la tastatură 4 numere. Câte d intre ele sunt nu mere pare?

a b c d cp ca Pas1:identific datele
23 A=23 pas2:declar de tip intreg a,b,c,d,nr
Pas3:citesc a,b,c,d
56 B=56 Pas4:notez nr=0
89 c=89 Pas5:verific a%2==0
pas6:verific b%2==0
. 90 D=90 Pas7:verific c%==0
23%2!=0 S_au citit 2 numere pare Pas8:verific d%==0
56%2==0 Pas9:afisez numarul de afirmatii corecte
89%2!=0 s-au citit numere pare
90%2==0
a b c cp ca a b c cp ca a b c cp ca

12 A=1 100 A=
2 100 23 A=23

98 b=9 41 B=41
8 67 B=
67
54 C=5 78 C=78
4 89 C=
89
a<b Max A>b Max
C>a
C>b
Max=
c
=b A>c =a
b>c
Să se determine valoarea maxima dintre
trei numere memorate în variabilele a, b
şi c.

Pas1:identificarea datelor
pas2:declar a,b,c,max de tip intreg
Pas3:citesc a,b,c
pas4:daca a>b si c>a
Pas5:afiseaza max=c
Pas6:altfe afiseaza max=a
pas7:altfel daca c>b
Pas8:afiseaza max=c
Pas9:altfel afiseaza max=b
Scrieti un program ce afiseaza suma a doua numere a si b

a b cp Ca

334 A=334

9987 B=9987

334+9987 Suma=10321

Pas1:identific datele
pas2:declar de tip real a,b
Pas3:citesc a si b
Pas4:calculez a+b
pas5:afisez suma
Se dau trei numere întregi a,b,c. Să se afişeze numerele în ordine crescătoare

a b c cp ca
65577 A=65577
1045 B=1045
29158 C=29158
1045< 1045<
29158 29158<
29158< 65577
65577

Pas1:identific datele
Pas2:declar a,b,c, aux de tip intreg
pas3:citesc a,b,c
Pas4:daca a>b
Pas5:atunci aux=a a=b b=aux
Pas6:daca b>c
Pas7:afiseaza aux=b b=c c=aux
Pas8:daca a>b
Pas9::afiseaza aux=a a=b b=aux
pas10::afiseaza a b si c
Se citesc de la tastatura doua numere naturale a si b cu exact doua cifre fiecare.
Scrieti programul C++ care afiseaza numarul total de cifre pare din cele doua numere daca ele au aceeasi paritate, iar daca au paritati diferite atunci afiseaza numarul total de cifre impare din cele doua
numere.

Pas1:identifica datele
pas2:declar a si b de tip intreg
Pas3:citesc a si b
Pas4:daca a%b==b%2
a b cp ca Pas5:afiseaza (a/10%2==0)+
7 A=78 (b/10%2==0);
8 Pas6:altfel afiseaza a/10%2+a
1 B=18 %2+b/10%2+b%2
8
(78/10%2==0)+(a%2==0)+ 2
(b/10%2==0)=(b%2==0)
Adrian este trimis de mama sa la cumparaturi si are de platit o suma de S lei. El are in buzunar bancnote cu valorile a, b si c.
Afisati cate bancnote de fiecare fel foloseste astfel incat sa dea vanzatorului cat mai putine bancnote pentru a plati integral suma
S. Se presupune ca Adrian are suficiente bancnote de fiecare fel. Datele de intrare asigura ca suma poate fi platita. Rezultatele se
vor afisa ca in exemple, adica nu se vor afisa tipurile de bancnote care nu sunt folosite.

s a b c cp ca

6 A=6 Pas1:identificarea datelor


Pas2:declar s,a,b,c,x,y,z de tip intreg
2 B=2
pas3:citesc s,a,b,c
9 C=9 Pas4:daca x diferit de 0
Pas5:afiseaza x * a
6 D=6 Pas6:daca y diferit de 0
Pas8:afiseaza y* b
X=6/2 3*2
Y=6/9 Pas9:daca z diferit de 0
Z=6/6 Pas10: afiseaza z * b
Sa se un program C++ care citeste masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute.
Programul afiseaza media celor doua unghiuri, exprimata ca unghi, adica in grade, minute si secunde.
g1 m1 g2 m2 cp ca

23 23
90 90
. 123 123

45 45
S=23*60+90*60+45 s/2/60 74 7 30
s/2%60

Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip intreg
g1,m1,g2,m2,s
Pas3:citesc g1,m1,g2,m2
Pas4:calculez s=g1*60+m1+g2*60+m2
Pas5:afiseaza s/2/60 s/2%60
Pas6:daca s div cu 2
Pas7:afiseaza 0
Pas8:altfel afiseaza 30
Se citesc 3 numere naturale z l a, reprezentand o data calendaristica in format zi luna an. Sa se afiseze data zilei anterioare.

z l a cp ca
23 23
12 12
2005 2005
L==12 22 12 2005 Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip intreg z,l,a
Pas3:citesc z,l,(l max 12 si z max 31
Pas4:z mai mare ca 1
Pas5:daca l este 1,3,5,7,8,10
Pas6:afiseaza z=31
pas7:daca l este 4,6,9,11
Pas8:afiseaza z=30
Pas9:daca anul este bisect
Pas10:afiseaza z=28
Pas11:afiseaza z-1 luna si anul
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna ca produs de doua numere naturale consecutive. Daca acest lucru nu este posibil, atunci sa se afiseze mesajul "IMPOSIBIL”

a cp ca a cp ca
11 11
20 20
.D=1+4*11
x=(-1+sqrt(d))/2)
imposibil
D=1=4*20 4 5
X=(-1=sqrt(d))/2)

Pas1:identifica datele
Pas2:declar n,x,d de tip intreg
Pas3:citesc n
Pas4:calculez d=1+4*n
Pas5:daca rad din d este egal cu
Folosind operatorul conditional, determinati daca o valoare x apartine intervalului [a,b]. Variabilele a, b si x
se citesc de la tastatura, iar rezultatul va fi afisat sub forma "DA" sau "NU".

a b n cp ca
2 A=2
9 B=9
5 N=5

10>5&&10<=20?A DA
Alt rulaj
6 A=6
0 B=0
-8 N=8

-25>=5&&-25<=20?F NU
Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip iteg a,b,x
Pas3:citesc a,b,c
Pas4:verifica daca numere sunt in ordine
crescatoare
Pas5:afiseaza DA sau NU in functie de
variabile
Se citesc doua numere naturale a si l. a reprezinta un an iar l numarul unei luni din anul a. Afisati cate zile are luna l. Se va tine cont daca anul a este bisect .

A L CP CA
Pas1:identific datel
2005 A=2005 Pas2:declar a si l de tip intreg
7 L=7 Pas3:citesc a,l
Pas4:daca l arevaloarea 1,3,5,7,8,10,12
L==31 31 Pas5:afiseaza 31
Pas6:altfel daca l are valoarea 4,6,9,11
Pas7:afiseaza 29
A L CP CA Pas8:altfel daca a este divizibil cu 4 si a%100!=0 sau a
2005 A=2005 %400!==0
7 L=7 Pas9:afiseaza 29
Pas10:altfel afiseaza 28
L==7 30
Se citesc 3 numere intregi. Sa se afiseze cel mai mare dintre ele
a b c cp ca

45 A=45

98 B=98

100 C=100

100>98>45 Cel mai


mare este
100

Pas1:identific datele
Pas2:declar a,b,c de tip intreg
Pas3:citesc a,b,c
Pas4:presupun a=max
Pas5:daca b mai mare ca max
Pas6:atunci max=b
Pas7:daca c>b
Pas8:atunci max=c
Pas9:afiseaza max
Se citesc masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute. La primul unghi aduna x1 minute, iar cel de al
doilea se aduna x2 minute.
Sa se afiseze masura unghiului mai mare astfel obtinut si indicativul unghiului.

g1 m1 x1 g2 m2 x2 cp Ca Pas1:identific datele
56 56 Pas2:declar
g1,m1,x1,g2,m2,x2,a,b
90 90 pas3:citesc
10 10 g1,m1,x1,g2,m2,x2,a,b,
Pas4:calculeaza a=g1*60+m1+x1
12 12 Pas5:calcuceaza b=g2*60+m2+x2
34 34 Pas6:daca a>b
67 67 Pas7:afiseaza a/60 a%60 1
Pas8:altfel b/60 b%60 2
A=56*60+90+10 57 40 1
B=12*60+34+67
Se citesc 3 numere naturale h, m si x cu urmatoarele semnificatii: h reprezinta ora, m minutele, iar x un numar de minute. Afisati ora rezultata daca scadem x minute din ora h:m. Ora h este in

.
intervalul [0,23], minutele m intre 0 si 59, iar x este un numar cu cel mult 5 cifre

h m x cp Ca

34 34

12 12

3 3

O=(34*60+12-3)/60 34 9
N=(34*60+12-3)%60
n=60+n

pas1:identific datele
pas2:declar de tip intreg h,m,x,o,n
Pas3:citesc h,m,x
Pas4: calculez ora o=(h*60+m-x)/60
Pas5:calculez n=(34*60+12-3)%60
Pas6:n mai mic decat 0
Pas7:atunci n=60+n
Pas8:daca o mai mic ca 0
Pas9:atunci o=24+o%24
Pas10:afiseaza o si n
Folosind operatorul conditional, determinati daca 3 numere reale a,b,c pot fi lungimile laturilor unui triunghi .
a b c cp ca a b c cp ca

4 4 100 100

5 5 5 5
3 3 7 7
(4+5>3&&5+3>4&&3+4>5) DA (100+5>7&&100+7>5&& NU
5+7!>a)

Pas1:identific datele
Pas2:declar a,b,c de tip doublet
Pas3:citesc a,b,c
Pas4:verific daca suma a doua
laturi este mai mare ca cea de-a
treia a+b>c
a+c>b
b+c>a
Pas5:afiseaza DA sau NU in
functie de variabile
Folosind operatorul conditional, rezolvati o ecuatie de gradul al doilea cu coeficienti intregi cititi de la tastatura.
a b c cp ca a b c Cp ca

1 1
3 3
6 6

4 5 2 2

(-6-sqrt(d))/(2*1) -
7 7 (-6+sqrt(d))/(2*1) 5.64575
-
0.35424
9
(-4-sqrt(d))/(2*7) Fara solutie
(-4+sqrt(d))/(2*7)

Pas1:identific datele
Pas2:declar a,b,c tip intreg si d de tip doublet
Pas3:citesc a,b,c
Pas4:calculez d=b*b-4*a*c
Pas5:daca d<0
Pas6:afiseaza fara solutie
pas7:d=0
Pas8:afiseaza b/(2.0*a)
pas9:daca d>0
Pas10:afiseaza (-b-sqrt(d))/(2*a) (-b+sqrt(d))/(2*a)
Folosind operatorul conditional, calculati de cate sticle de cate x litri fiecare este nevoie pentru a umple un vas de y litri.

pas1:identific datele
Pas2:declar x siy de tip intreg
Pas3:citesc x si y
Pas4:calculez x%y==0
pas5:in functie de variabile afiseaza y/x sau y/x+1

x y cp ca

4 4

6 6

(4%5==0?6/4:6/4+1) 2
Conversii explicite. Se citeste un caracter a. Sa se afiseze codul sau ASCII. Se citeste un numar natural c din intervalul[32,127].
Sa se afiseze caracterul cu codul ASCII c.

a c cp ca
k A=k
90 C=90
- K are codul
ASCII 107
Caracterul cu
codul ASCII 90
este z

Pas1:identific datele
Pas2:declar a de tip caracter
Pas3:transform a in cod ascii
Pas4: declar de tip intreg c
Pas5:citesc c
Pas6:transform c in cod ascii
Pas7:afisez rezultatul
Modulul unui numar n

n Ce prelucreaza Ce afiseaza
-7 N=-7
|-7|=7 7

n
7 N=-7
|7|=7 7

Pas1:identific datele
Pas2:declar n de tip intreg
Pas3:citesc n
Pas4:calculez absolut n
Pas5:afisez rezultatul
Se citesc 3 numere a,b,c. Minimul si maximul modulelor numerelor a, b si c?

a b c Ce prelucreaza Ce afiseaza

4 A=4

6 B=6

9 C=9

4<6&&6<<9 Max=9

pas1:identific datele
pas2:declar a,b,c,m de tip intreg
Pas3:citesc a,b,c
Pas4:presupun max=absolutul numarului a
Pas5:daca(max este mai mic ca absolutului numarului b)
Pas6:afiseaza max=absolutul numarului b
pas7:daca max mai mic ca absolutul numarului c
Pas8:afiseaza max=c
Pas9:afiseaza max
. Codul numeric personal al unei persoane are 13 cifre de forma SAALLZZJJKKKK. Dacă S<5,persoana este născută înainte de anul
2000, dacă Se cifră impară, atunci este CNP-ul unui băiat, altfel al unei
fete. AA reprezintă anul naşterii, LL luna, ZZ ziua. Scrie un program care, citind un număr cu exact 13 cifre,
afişează dacă e băiat sau fată, precum și data nașterii. Exemplu: Pentru 2881225204410 se afişează: „e fată
născută în 25.12.1988”, iar pentru 5040605011010 se afişează: „e băiat născut în 05.06.2004".​

Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip caracter CNP
Pas3:daca prima cifra este 1
Pas4:atunci afiseaza “barbat data
nasterii 19”+ si termenii 3 si 5
+termenii 5 si 6
Pas5:daac prima cifra este 2
Pas6:atunci afiseaza “femeie data
nasterii 19”+termenii 3 si 4+termenii
5 si 6
Pas7:daca prima cifra este 5
Pas8:atunci afiseaza “barbat data
nasterii 20”+termenii 3 si 4
+termenii 5 si 6
Pas9:daca prima cifra este 6
Pas10:atunci afiseaza “femeie
20”+termenii 3 si 4+ termenii 5 si6
DETERMINATI PATRATUL UNUI NUMAR

n cp ca
6 A=6
6*6=36 36

Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip intreg n
Pas3:citesc n
Pas4:calcuez n*n
pas5:afiseaza rezultatul
Se citesc două intervale de timp exprimate în ore, minute şi secunde (h1, m1 şi s1 pentru primul interval, şi h2, m2 şi s2 pentru al doilea
interval). Să se calculeze suma celor două intervale de timp

h1 m1 s1 h2 m2 s2 cp ca

5 5

12 12

3 3

23 23

11 11

2 2

Sfinal=(3+2)%60 mfinal=12+11 hfinal=23+5 28 23 5

Pas1:identifica datele
Pas2:declar de tip intreg
h1,m1,s1,m2,s2,hFinal=0
,mFinal=0, sFinal=0
Pas3:citesc h1,m1,s1,h2,m2,
S2
Pas4:calculeaza sFinal,mFinal,
hFina
Pas5:fiseaza hFinal,mFinal,
sFinal
Scrie un program care, citinde un numar natural x, afiseaza ultima cifra a numarului la la puterea x

Y cp ca

2 2

Z=pow(2,2)=4 4
4%4=4

Pas1:identific datele
pas2:declar de tip intreg x,y,z
Pas3:y are valoarea 2
Pas4:citesc x
Pas5:calculez z=pow(y,z)
Pas6:afiseaza z%10
Modulul unui numar n

n Ce prelucreaza Ce afiseaza
-7 N=-7
|-7|=7 7
n
7 N=-7
|7|=7 7

Pas1:identiic datele
pas2:declar n de tip intreg
Pas3:citesc n
Pas4:afiseaza valoarea absoluta a numarului
Se citesc 3 numere a,b,c. Maximul modulelor numerelor a, b si c?

a b c Ce prelucreaza Ce afiseaza

4 A=4

6 B=6

9 C=9

4<6&&6<<9 Max=9

Pas1:identific datele
Pas2:declar de tip intreg a,b,c
pas3:max=absolut a
Pas4:daca max<absolutul lui b
Pas5:afiseaza max=absolut b
Pas6:daca max<absolut c
pas7:afiseaza max=absolut c
Pas8:afiseaza max
ziua cp ca ziua cp ca
4 Ziua=4 9 Ziua=9
Swich 4 Este joi si ajut
Case 4 parintii Swich 9 La teme
Case default

Pas1:identificam datele
Pas2:declar ziua de tip intreg
Pas3:daca aleg caz 1 “este luni si merg la sala”
Pas4:daca aleg caz 2”este marti si merg la therme”
Pas5:daca aleg caz 3 “este miercuri si scriu teme”
Pas6:daca aleg caz 4 “este joi si ajut parintii”
Pas7:daca aleg caz5”este vineri si ies la joaca”
Pas8:altfel afiseaza “la teme”
a b selector cp ca a b selector cp ca
5 A=5 5 A=5

8 B=8 8 B=8

Tastati una Tastati una


din cifre din cifre
1-suma 1-suma
2-produs 2-produs
3- 3-diferenta
diferenta 4-cat
4-cat
9 9
3 3
Switch 9 Ati ales o
Switch 5 Diferenta= Case default optiune
Case 5 -3 inexistenta

pas1:idetific datele
Pas2:declar de tip intreg a,b,sector
Pas3:citesc a,b,sector
pas4:daca aleg caz 1 afiseaza suma a-b
Pas5:daca aleg caz 2 afiseaza produs
a*b
Pas6:daca aleg caz 3 afiseaza diferenta
a-b
Pas7:daca aleg caz4 afiseaza catul a/b
Pas8:altfel afiseaza ati tastat o optiune
inexistenta
Scrieti un program ce afiseaza ce fel de zi este dupa valoarea introdusa

zi cp ca
2 Alege zi 2
Swich 2 Zi lucratoare
Case 2

Pas1:identific datele
Pas2:declar zi de tip intreg
Pas3:cieste zi
Pas4:in cazurile 1,2,3,4,5
Pas5:afiseaza “zi luceatoare”
Pas6:aftel afiseaza “zi nelucratoare”

zi cp ca

7 Alege zi 7

Swich 7 Zi nelucratoare
Case default
a b n cp Ca a b n cp Ca
3 A=3 3 A=3
4 B=4 4 B=4
3 Ce operatie doriti 3 3 Ce operatie doriti 2
Swich 3 03 Swich 2 3.4641
Case 3 Case 2
3/4 sqrt(3*4)
3%4

a b n cp Ca
3 A=3
4 B=4
3 Ce operatie doriti 1
Swich 1 (a+b)/2
Case 1

Pas1:identific datele
Pas2:declar a,b,n de tip intreg
pas3:citesc a,b,n
Pas4:caz 1: (a+b)/2
Pas5:caz2:sqrt(a+b)
pas8:caz3:a/b
Pas9:afltfel afiseaza “alegere gresita”
Scrie un program ce afiseaza zilele saptamanii

zi cp ca
7 Zi 7
Swich 7 WEEKEND!!
Case 7

zi cp ca
78 Zi 78
Swich 78 Numarul zilei
zi cp ca Case default este incorect
2 Zi 2
Swich 2 marti Pas1:identific datele
Case 2 Pas2:declar n de tip intreg
Pas3:citesc n;
Pas4:n=1 afiseaza “luni”
Pas5:n=2 afiseaza “marti”
Pas6:n=3afiseaza “miercuri”
Pas7:n=4 afiseaza ‘joi”
Pas8:n=5 afiseaza “vineri”
Pas9:n=6,7 afiseaza “weekend”
Pas10:altfel afiseaza “numarul este incorect”
Construiti algoritmul care afiseaza
numerele pare de doua cifre.
Construiti algoritmul care face media a n
numere citite de la tastatura.

.
Construiti algoritmul care citind numerele de la tastatura, face o
medie a acelor numere care au ultima cifra=5. Algoritmul se opreste
la intalnirea cifrei zero.

.
n i cp ca n i cp ca
5 1 1<=5?A ********************
2 2<=5?A ******************** 3 1 1<=3?A ********************
3 3<=5?A ******************** . 2 2<=3?A ********************
4 4<=5?A ********************
3 3<=3?A ********************
5 5<=5?A ********************
6 6<=5?F 4 4<=3?F
Se citeste numar natural n. Sa se afiseze primele n numere
naturale.

n i cp ca
78 N=78
1 1<=5?A 1
2 2<=5?A 2
3 3<=5?A 3
4 4<=5?A 4
5 5<=5?A 5
79 79<=5?F
Se citeste un numar natural n. sa se calculeze suma primelor n numere
naturale.
n i S=0 cp ca
3 1 1 1<=3?A N=3
S=0+1=1 0+1=
1
2 3 2<=3?A 1+2=
S=1+2=3 3
3 6 3<=3?A 3+3=
S=3+3=6 6
4 4<=3?F
Suma=6
P1 DI:int n
DM:int l
DE:int s
P2 citeste n
s=0
i=1
P3 repeta s=s+i
i=i+1
cat timp i<=n
P4 afiseaza “suma=“,s;
Sa se determine suma primelor n numere pare
Se citeste un numar format din 4 cifre.
Sa se calculeze:
1)suma de cifre daca cifra unitatilor este diferit de 0
Se citeste un numar format din 4 cifre.
Sa se calculeze:
2) produs de cifre daca cifra sutelor si cifra zecilor sunt pare altfel impartirea lor .  

• .
Se citeste un numar format din 4 cifre.
Sa se calculeze:
3) diferenta cifrelor numarului daca cifra miilor este mai mare decat 1
Structura
repetitiva cu
numar cunoscut
de pasi .

.
.

Structura repetitiva
cu numar
necunoscut de pasi
cu test initial