Sunteți pe pagina 1din 16

Biocenoza

unei păduri
CIUPERCI
COMESTIBILE

Hribi

Ghebe
Gălbiori
CIUPERCI
OTRĂVITOAREMuscariță

Buretele viperei
Licheni
Mușchi
FERIGI

Feriga comună
Plante de primăvară
Arbuști - pădurea de foioase
Măceș
Corn

Soc
Arbuști - pădurea de conifere

Zmeur

Afin

Merișor

Coacăz
Arbori – pădurea de
foioase
Arțar

Fag

Stejar
Carpen

Mesteacăn
Arbori – pădurea de conifere

Pin

Molid

Larice
INSECTE

Fluturi

Gândacul croitor

Viespi

Cărăbuș
REPTILE
PĂSĂRI

Ciocănitoarea Cucul

Bufnița
PĂSĂRI

Pițigoi de brădet

Forfecuță

Cocoș de munte

Acvilă de munte
MAMIFERE

Lup
Veveriță
Căprioară

Porc mistreț
Râs

Cerb