Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş

Recuperare în patologia sportivă

KINETOLOGIE. BAZELE
RECUPERÃRII ÎN
TRAUMATOLOGIA SPORTIVÃ

Şef lucr. Dr. Russu Octav


Dr. Hidi Margit
Kinesiologie

 kinesiologie:
o kinesis (gr.) = mişcare
o logos = ştiinţă
 „ştiinţa ce studiază mişcările organismelor vii şi
a structurilor ce participă la aceste mişcări”
 sin. cu kinetologie
Kinetologie umană

 studiază mecanismele neuromusculare şi


articulare care asigură omului mişcarile
(activităţile motrice) normale
 studiază şi elaborează principiile şi structurile
unor programe care se adresează corpului
uman, din punct de vedere profilactic, terapeutic şi
recuperator
Kinetologie medicală

 studiul structurilor şi mecanismelor neuromusculare


şi articulare care asigură omului activităţi motrice
normale, înregistrând, analizând şi corectând
mecanismele deficitare
Kinetologia ca ştiinţă

 componentele kinetologiei ca ştiinţă:


I. biomecanica
II. fiziologia exerciţiilor
III. comportamentul psihomotor
I. Biomecanica – kinetologia mecanică
 aplicarea legilor mecanicii la studiul mişcării
 studiază:
o anatomia aplicată – raporturile dintre structură
şi funcţie
o analiza fizică a mişcării – aplicarea legilor fizice
la activitatea fizică a omului
II. Fiziologia exerciţiilor
 aplicarea legilor fiziologiei la studiul mişcării
 studiază:
o modalitatea în care se produce şi se consumă energia
în activitatea fizică
o limitele performanţei fizice şi ce reprezintă oboseala
o răspunsurile organismului la stresul fizic
o etc.
III. Comportamentul psihomotor

 rolul şi mecanismele SNC în procesele de


comandă şi execuţie a mişcărilor voluntare
Kinetologia şi boala

 kinetologia abordează boala:


I. în perspectiva bolii - kinetoprofilaxie
II. în desfăşurarea bolii - kinetoterapie
III. în evoluţia cronică şi sechelară a bolii –
kineto de recuperare
Tratamentul activ – funcţional – complex

 se utilizează în recuperarea posttraumatică a


aparatului locomotor la sportivi
 elementul de bază: stimulentul specific de
regenerare
Tratamentul activ – funcţional – complex

 regenerarea de ţesut are la bază excitaţia


proprie, specifică, funcţională:
o muşchi – contracţia
o os – încărcarea, apăsarea
o ligamente, tendoane – tensionarea
o meniscuri, discuri - presiunea
Tratamentul activ – funcţional – complex

Regula Arndt – Schutz privind aplicarea stimulilor


excitanţi pentru tratamentul activ – funcţional:
o excitant sub limita de prag – niciun rezultat
o excitant (mic) la limita de prag – rezultate
minore
o excitant mediu – rezultat optim
o excitant foarte mare – rezultate
dăunătoare
Tratamentul activ – funcţional – complex

Regula Arndt – Schutz


Bazele recuperării în traumatologia
sportivă
 traumatism musculoscheletal -> recuperare
medicală
 intervenţie chirurgicală -> recuperare medicală
Scopul primar al recuperării în
traumatismele sportive

 permiterea sportivului să se întoarcă în activitatea


sportivă în cel mai scurt timp şi la capacitate
funcţionala maximă
 recuperare incompletă - creşte riscul unui nou
traumatism al aceleiaşi structuri sau în altă parte a
corpului
Obiecive de bază ale programului de
recuperare în traumatismele sportive

I. prevenirea decondiţionării
o exerciţii pentru sistemul cardiovascular, pentru
segmentele neafectate, etc.
II. reabilitarea segmentului/zonei afectate
într-un mod eficient şi sigur
Obiective pe termen scurt

 se stabilesc pe parcursul a uneia sau 2


săptămâni
 depind de:
o răspunsul pacientului la tratament
o de abilitatea lui de a progresa
 trebuie să fie:
o rezonabile şi posibil de atins
o provocatoare pentru pacient
Obiectivul pe termen lung
 reîntoarcerea sportivului la activitatea
competiţională
 implică:
o flexibilitate
o forţă
o rezistenţă
o coordonare
o mişcările specifice sportului practicat
Exerciţiul terapeutic

 rol important în programul de recuperare


totală a sportivului
 vor fi utilizate gradat:
o exerciţii pasive
o exerciţii active simple, complexe

S-ar putea să vă placă și