Sunteți pe pagina 1din 30

IDENTIFICARE

IDENTIFICARE
EVALUARE
EVALUARE
R
R II S
S CURI
CURI

ITM Buzau
Sistemul de munca
Elementele sistemului de munca:

• □ mediul de muncă-totalitatea condiţiilor fizice, chimice,


bilogice şi psiho-sociale în care executantul isi desfasoara
activitatea;

• □ mijloace de producţie-totalitatea mijloacelor de muncă


(unelte, utilaje, clădiri, etc) şi a obiectelor de muncă (materii
prime) folosite de executant in procesul de producţie;

• □ executant-omul implicat direct in realizarea sarcinii de


muncă (potenţiala victimă)

• □ sarcina de muncă-totalitatea acţiunilor care trebuie sa le


efectueze executantul prin intermediul mijloacelor de
producţie pentru realizarea scopului sisitemului de munca
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

IDENTIFICARE RISCURILOR se face:


-intreprindere/unitate
-locuri de munca
-posturi de lucru

I-Riscuri generale de intrepridere/unitate

II-Riscuri specifice locului de munca

III- Riscuri specifice postului de lucru


IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

PERICOL FACTOR de RISC RISC


proprietatea intrinsecă a factori (însuşiri, stări, probabilitatea ca
-materialelor, a procese, fenomene, dauna (vătămarea sau
-surselor de energie sau comportamente) proprii paguba materială) să se
capacitatea elementelor sistemului de realizeze in condiţiile
-echipamentelor Tehnice muncă, care pot provoca, în expunerii la pericol în
-metodelor de lucru sau anumite condiţii, anumite condiţii de
-practicilor de lucru, -accidente de muncă sau gravitate
de a cauza daune la -boli profesionale
(vătămări/ pagube
materiale)

SECURITATE SECURITATEA MUNCII MĂSURĂ DE SECURITATE

- presupune absenţa pericolelor de - mijloc prin care se elimină un


stare fără accidentare şi îmbolnăvire pericol sau se reduce un risc
PERICOL profesională în procesul de muncă
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

R=CxP

PROBABILITATEA
GRAVITATEA APARITIEI
RISC acestei daune ţinând cont de
o daunei posibile
referitor la funcţie care poate şi -frecvenţa şi durata expunerii
pericolul de rezulta din -probabilitatea apariţiei
considerat pericolul evenimentului periculos
considerat -posibilitatea de a evita sau
limita dauna
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

R I S C = P x C
Probabilitatea de manifestare a unui factor de risc de
accidentare si/sau imbolnavire asociata cu gravitatea unei
posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie
periculoasa concreta si actuala.

Identificarea riscurilor se realizeaza prin stabilirea


posibilelor situatii periculoase in care se pot manifesta
foctorii de risc, manifestare care duce la vatamarea
organismului sau distrugeri materiale.

Aprecierea riscurilor consta in stabilirea gravitatii


consecintelor in urma manifestarii ricurilor, prin analiza
statistica a probabilitatii manifestarii riscurilor asociata cu
urmarile produse in cazul manifestarii.
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

Moduri de identificare a Moduri de apreciere şi


surselor de risc evaluare a surselor de risc

Evidente Evidente

Observare pentru a Experienţa


înţelege ce se intâmplă

SURSE Comparaţi cu legi şi


Checklist DE RISC alte reglementări

Tehnici speciale pentru


identificarea Tehnici speciale
sistematică a surselor pentru estimare şi
de risc evaluare
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

Pentru stabilirea claselor


de gravitate (C) si de probabilitate (P)
se utilizeaza datele statistice inregistrate
(de unitate si sau de ramura de activitate),
referitoare la consecintele datorate
manifesterii factorilor de risc si cit de des
s-au manifestat.
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
Clasele de gravitate (C)

1 2 3 4 5 6 7

Accepta Mici Medii Mari Foarte Grave Foarte


bile mari grave

sub 3 3-45 45-180 grIII Gr II grI M


zile
IDENTIFICARE – EVALUARE
RISCURI
Clasele de probabilitate (P)

1 2 3 4 5 6

extrem foarte rar des frecvent foarte


de rar rar frecvent

Mai mult De la De la doi Unu la De la o lunar


de zece cinci ani ani la doi ani lunala un
ani la zece cinci ani an
ani
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

70 71 72 73 74 75 76
60 61 62 63 64 65 66
50 51 52 53 54 55 56
40 41 42 43 44 45 46
30 31 32 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25 26
10 11 12 13 14 15 16
00 01 02 03 04 05 06
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

• 7 – Risc maxim: se sisteaza activitatea: calamitati naturale,


stare de razboi etc.
• 66 - Risc foarte mare: se opreste activitatea, se iau masuri de
prevenire, prioritate avind masurile tehnice.(deces, inv. Gr I)
• 55 – Risc mare: se opreste lucrul, se iau masuri de prevenire
imediat.(inv. Gr I sau II)
• 44 – Risc mediu: trebuie sa se ia masuri de prevenire.(inv. Gr III)
• 33 – Risc mic: se recomanda sa se ia masuri de prevenire.(itm 45-
180 zile)
• 22 –Risc foatre mic: se vor respecta instructiunile de securitate
si sanatate in munca specifice locului de munca. (itm 3-45 zile)
• 11 – Risc minim (acceptabil) : este sficint sa se execute
instruirea lucratorilor.(itm mai putin de3 zile
• 00 – Risc inexistent 
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

Nivel de risc pentru factorul de risc (Ri)


1 minim pentru cuplul CxP =
(1,1), (1,2), (1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1),
2 foatre mic pentru cuplul CxP = (2,2),(2,3),(2,4),
(3,1),(3,2),(4,1),
3 mic pentru cuplul CxP = (2,5),(2,6),(3,3),(3,4),
(4,2),(5,1),(6,1), (7,1),
4 mediu pentru cuplul CxP = (3,5),(3,6),(4,3),(4,4),
(5,2),(5,3),(6,2),(7,2),
5 mare pentru cuplul CxP = (4,5),(4,6),(5,4),(5,5),
(6,3),(7,3),
6 foarte mare pentru cuplul CxP = (5,6),(6,4),(6,5),
(7,4),
7 maxim pentru cuplul CxP =
(6,6),(7,5),(7,6),
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

Rangul factorului de risc (ri ) =


1 pentru risc minim
2 pentru risc foarte mic
3 pentru risc mic
4 pentru risc mediu
5 pentru risc mare
6 pentru risc foarte mare
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

Nivelul de risc global pe post de lucru ,,Nr”

Σ ri x Ri
Nr = ---------
Σ ri

(
i = 1 ÷ n) , unde ,,n,, este numarul factorilor de risc identificati
IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI
Scala de incadrare a nivelurilor de risc/ securitate

Nivel Cuplul gravitate-probabilitate Nivel de


risc securitate
1 minim (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1), 7 maxim
2 foatre (2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(4,1) 6 foarte
mic mare
3 mic (2,5),(2,6),(3,3),(3,4),(4,2),(5,1),(6,1),(7,1) 5 mare
4 mediu (3,5),(3,6),(4,3),(4,4),(5,2),(5,3),(6,2),(7,2) 4 mediu
5 mare (4,5),(4,6),(5,4),(5,5),(6,3),(7,3) 3 mic
6 foarte (5,6),(6,4),(6,5),(7,4) 2 foatre
mare mic
7 maxim (6,6),(7,5),(7,6), 1 minim
PLAN DE ACTIUNE

*Ce trebuie sa facem ? (Scopul)

 *Cum trebuie sa actionam ? (Demersul)

 *Cine raspunde ?

 *Cand se finalizeaza ? (termene)

 *Cu ce se lucreaza ?(resurse materiale si  umane)


IDENTIFICARE – EVALUARE RISCURI

ETAPELE EVALUARII RISCURILOR

1.Stabilirea echipei de evaluare


2.Descrierea sistemului analizat (elementele sistemului)
3.Identificarea factorilor de risc pe posturi de lucru (fisa
genrala a factorilor de risc)
4.Evaluarea riscurilor (fisa de evaluare arisurilor identificate pe
elementele sisitemului, pentru fiecare post de lucru)
5.Stabilirea masurilor de prevenirea manifestarii factorilor de
risc (fisa de masuri penru prevenirea riscurilor identificate)
6.Ierarhizarea factorilor de risc identificati-evaluati (functie de
nivelul de risc pe postul de lucru)
7.Stabilirea prioritatilor si a conditiilor de alicare a masurilor
necesare (factori de risc care prezinta ce mai ridicat nivel de
risc)
Plan de prevenire si protectie
Nr Loc de Risc Masura Termen Eficienta Cost Persona
crt munca identif/evalt stabilita realizare Actiuni in estimat responsa
scopul -bila de
realizare
realizarii realizare

I. Masuri tehnice
1.

2…

II. Masuri organizatorice


1.

2…

III. Masuri igenico-sanitare


1.

2…
INSTRUCTIUNI PROPRII

1. INSTRUCTIUNI PROPRII LA NIVEL UNITATE


-descrierea activitatilor desfasurate de intreprindere/unitate
-modul de organizare a activitatii de securitate si sanatate
-modul de efectuare a instructajului de securitate si sanatate
in munca
-instructiuni generale
2. INSRUCTIUNI PROPRII LA NIVEL LOC DE MUNCA
-descrierea locului de munca si a ctivitatilor defasurate
-instructiuni proprii specifice pentru locul de munca
3. INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU POSTURILE DE LUCRU
-descrierea postului de lucru, a echipamentului de munca si a
ctivitatilor defasurate
- instructiuni proprii specifice pentru postul de munca
INSTRUCTIUNI PROPRII

• Se aproba de catre angajator

• Se realizeaza functie de identificarea si evaluarea riscurilor

• Sunt utilizate ca material pentru instuirea lucratorilor

• Se pastreaza la serciciul intern/ extern SSM sau persona


desemnata cu atributii

• Un exemplar (nivel loc de munca si nivel post de lucru se

pastreaza la conducatorii locurilor de munca