Sunteți pe pagina 1din 27

Parohia Poieniţa

Pr. Marius Ionut Tabarcea

22 martie 2015

Ce este Biserica?
Dictionar
BISÉRICĂ (lat. basilica) Instituție a creștinismului, întemeiată
de Hristos, care asigură comuniunea oamenilor cu Dumnezeu
prin actul de credință și prin participarea la slujbele săvârșite
de cei învestiți cu puterea Duhului Sfânt în vederea mântuirii.
Este alcătuită din totalitatea celor botezați și care cred în
Hristos.
BISÉRICĂ (lat. basilica) Lăcaș de închinare public al creștinilor,
în care este preamărit Dumnezeu și se săvârșește liturghia.

(Dicționarul explicativ al limbii române)


Ce este Biserica?

2015
Anul omagial
al misiunii parohiei şi mănăstirii azi
şi
Anul comemorativ
al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor
păstori de suflete din eparhii.
Ce este Biserica?

Mă simt foarte bine


în biserica mea,
pentru că...
Ce este Biserica?

Astăzi vom consolida câteva elemente


esenţiale despre Sfânta Biserică, privită ca
locaş de închinare şi cinstire a lui Dumnezeu.
Ce este Biserica?

Ce este Biserica?
Ce este Biserica?

Sunt deja peste 2000 de ani de când Biserica lui Hristos a fost întemeiată în chip
văzut, în ziua Cincizecimii. Toţi oamenii care sunt botezaţi în numele Preasfintei
Treimi şi păstrează neschimbată credinţa ortodoxă apostolică,
sunt membri ai Bisericii lui Hristos.
Ce este Biserica?

Sf. Ap. Pavel defineşte unitatea Bisericii


drept: „un trup, un Duh precum şi
chemaţi aţi fost la o singură nădejde a
chemării voastre; este un singur domn,
o singură credinţă, un singur Botez.”
(Efeseni 4,5)
Ce este Biserica?
Biserica este aşezământul sfânt
întemeiat de Domnul nostru Iisus
Hristos, pentru mântuirea
oamenilor.
Ce este Biserica?

Dumnezeu i-a dat Bisericii o


întreită putere:
Ce este Biserica?

 să înveţe adevărul dumnezeiesc


 să săvârşească Sfintele Taine şi slujbe bisericeşti
 să îndrume pe oameni spre trăire curată, în
numele Său.
Ce este Biserica?

Ȋnvăţătura ortodoxă despre


Sfânta Biserică este cuprinsă pe
scurt în articolul 9 din Simbolul
credinţei: (Cred) «şi într-una,
sfântă, sobornicească şi
apostolească Biserică».
Ce este Biserica?

Credem si mărturisim că
întemeietorul Sfintei Biserici este
Iisus Hristos Domnul.
Ce este Biserica?

Ȋn Biserică, iar nu în afara ei, Domnul nostru Iisus


Hristos împărtăşeste harul Său mântuitor, prin
Duhul Sfânt în Sfintele Taine.
De aceea numai în Biserică este sigură mântuirea.
Ce este Biserica?

„Eu sunt viţa, voi sunteţi


mlădiţele. Cel ce rămâne întru
Mine şi Eu în el, acela aduce roadă
multă, căci fără Mine nu puteţi
face nimic.”

Ioan 15, 5

Nimeni nu se poate împărtăşi de mântuire,


dacă nu este mădular al trupului lui Hristos,
adică al Bisericii.
Ce este Biserica?

„Spune-voi fraţilor mei


numele Tău. În mijlocul
Bisericii Te voi lăuda“”

Ioan 2, 12

Tot biserică se numeşte şi locaşul de rugăciune


sfinţit şi închinat lui Dumnezeu.
Ce este Biserica?
Ȋn biserică se adună obştea
credincioşilor să asculte cuvântul
dumnezeiesc, să ia parte la
aducerea sfintei jertfe a Domnului
şi să aducă împreună închinare
lui Dumnezeu.

An necunoscut | Ion Nechifor


(+2004) în biserica Parohiei
Poieniţa
Ce este Biserica?
An necunoscut |
(de la stânga la dreapta)
Dumitru Şcuriu
(+ 2014) şi regretatul dascăl
din Hârtoape,
Moş Pavel în
biserica Parohiei Poieniţa

Clădirea bisericii se mai numeşte şi „Casa Domnului”


Ce este Biserica?

Film tematic
„Biserica – locaş de închinare”
Ce este Biserica?
Răspunde – Aruncă – Interoghează
 Cine a întemeiat Biserica?
 Ce articol din Crez, vorbeşte despre Biserică?
 Ce formă are clădirea bisericii? Ȋn câte părţi este
împărţită aceasta?
 Prin ce este despărţit naosul de altar?
 Ce rol are scaunul arhieresc?
 Care este cea mai sfântă încăpere a bisericii?
 Ce rol au uşile împărăteşti?
 Ce obiecte se află pe Sfânta Masă?
 Ce se păstrează în Sfântul Chivot?
 Ce simbolizează fumul ce emană din cădelniţă?
 Cum se mai numeşte clădirea bisericii?
Ce este
„Râmâneţi întru mine şi eu întru voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roade de
Biserica?
la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi întru mine. Eu
sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne întru mine şi eu întru el, acela aduce
roadă multă, căci fără mine nu puteţi face nimic…” (Ioan 15, 4-6).
Ce este
«Mântuitorul Iisus Hristos este Capul Sfintei Biserici, iar Sfânta Biserică este
Biserica?
trupul Lui, după cum bine aflăm din Sfânta Scriptură: «Hristos este Capul
Bisericii, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este» (Efeseni 1, 22-23; 5, 23 ; Coloseni
1, 18-20).
Ce este Biserica?

Vă mulţumim...
Cateheza

… şi vă aşteptăm săptămâna viitoare


la o nouă cateheză:
Cateheza

Care este slujirea


preotului în parohie?
Rugãciunea de final

Cuvine-se cu
„Cine nu are Biserica drept mamă,
nu-L are nici pe Dumnezeu drept Tată şi
în afara Bisericii nu există mântuire.”

(Sfântul Ciprian al Cartaginei)

S-ar putea să vă placă și