Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL ,,ŢARA BÂRSEI’’ PREJMER

Clasa a XI – a B
Profesor: Bratu Luminita

CDL – INSTRUMENTE DE PLATA

Biletul la ordin
BILETUL LA ORDIN

Biletul la ordin este un înscris făcut cu anumite condiţii, prin care o persoană – subscriitorul – se oblig ă s ă

plătească benefi ciarului o anumită sumă de bani la scadenţă.

Biletul la ordin este un alt efect de comerţ, un alt instrument de plată şi de credit care apare în practica

schimburilor economice interne şi internaţionale, precum şi în relaţiile de plăţi/ încasări cu societ ăţile bancare.

În comparaţie cu cambia sau cecul, biletul la ordin are o utilizare mai restrâns ă, el fiind folosit, mai ales, în practica

comercială internă a fi ecărei ţări cu economie de piaţă şi foarte puţin în relaţiile de plăţi/încasări externe
Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură privată, care pune în legătură, în procesul creării sale, două persoane:

■ subscriitorul (sau emitentul);

■ beneficiarul.
BILETUL LA ORDIN – elemente componente

În temeiul art. 104 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, acesta din urmă cuprinde:

1. denumirea de bilet la ordin, trecută în însuşi textul titlului şi exprimat ă în limba întrebuin ţat ă pentru

redactarea acestui titlu: billet à l’ordre (franceză), Eigener Wechsel (germană), promissory note (engleză),

ragare a la orden (spaniolă) etc;

2. promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată, cuprinzând formulele: „voi plăti...“ sau „mă

oblig să plătesc...“;

3. arătarea scadenţei (din punct de vedere legal, scadenţa este identică cu cea a cambiei);

4. arătarea locului unde trebuie făcută plata (problemele sunt similare cambiei);

5. numele aceluia căruia sau la ordinul căruia trebuie făcută plata;

6. arătarea datei şi locului emiterii;

7. semnătura emitentului
BILETUL LA ORDIN - categorii

Având în vedere utilizarea mai redusă a acestui efect de comer ţ comparativ cu cambia şi cecul, sunt cunoscute

două feluri de bilet la ordin:

1. bilet la ordin comercial, care se referă la un act de comerţ, la o operaţiune comercial ă, cum ar fi , de

exemplu, livrarea unor mărfuri în condiţii de credit pe termen scurt (pân ă la un an), cu plata printr-un bilet la

ordin cu scadenţă;

2. bilet la ordin financiar, prin care banca mobilizează creditul pe care îl acordă clientuluisău.
 
EXEMPLU - circulaţia unui bilet la ordin

 Societatea comerciala „Beta” S.A. încheie un contract cu societatea comerciala „Construct” S.A. pentru construirea
unei hale de productie în valoare de 50 mii lei, urmând ca suma sa fie achitată într-un termen de 30 zile de la recepţia
halei.
 Dupa incheierea contractului, societatea comerciala „Beta” S.A. completează un bilet la ordin prin care se obligă să
plătească suma de 50 mii lei societăţii comerciale „Construct” S.A.
 Din acest moment societatea comerciala „Beta” S.A. se află în poziţie de emitent, iar societatea comercială
„Construct” S.A. este beneficiarul biletului la ordin.
 La scadenţă, aceasta din urma, prezintă biletul la ordin, pentru încasarea sumei, fie la societatea comercială „Beta”
S.A., fie băncii acesteia.

Societalii comercială „Construct” SA i se achită contravaloarea biletului la ordin