Sunteți pe pagina 1din 3

“Fiind băiet păduri cutreieram”

de Mihai Eminescu

Fișe de lucru pentru activitatea


elevilor

Prof. Luminița Dascălu,


Școala cu cls. I-VIII Nr.7 Pitești
Fişă de lucru pentru înţelegerea mesajului poeziei

A. Câte strofe are această poezie? Câte versuri are o strofă?


De reţinut :
Strofa este o grupare unitară de două sau mai multe versuri

B. Alegeţi versurile corespunzătoare următoarelor idei poetice :


a. farmecul pe care îl exercită codrul asupra copilului ;
b. cufundarea în lumea feerică a copilăriei şi a naturii de basm ;
c. apariţia graţioasei crăiese.

C. Despărţiţi în silabe ultimul cuvânt din fiecare vers. Ce observaţi?


De reţinut :
Versurile sunt lungi. Rima reprezintă potrivirea ultimelor sunete de la
sfârşitul versurilor începând cu vocala accentuată. Aici, rima este
încrucişată.(rimează versurile 1 cu 3, 2 cu 4)

D. Care sunt elementele caracteristice acestei poezii eminesciene?


Argumentaţi răspunsul cu versuri extrase din această poezie.

E. Arătaţi care sunt sentimentele poetului faţă de natura plină de culoare,


de mişcare şi de sunet.
Fişă de lucru pe grupe

Poezia „Fiind băiet păduri cutreieram” de Mihai Eminescu, este o împletire de


imagini care se adresează văzului, auzului şi mirosului (imagini vizuale, auditive şi
olfactive).

Grupa 1

Identificaţi şi transcrieţi imaginile vizuale.


Daţi exemple de opere literare în care sunt prezentate aspecte din natură.

Grupa a 2-a
Identificaţi şi transcrieţi imagini auditive.
Numiţi opere literare în care sunt evocate momente ale copilăriei.

Grupa a 3-a

Identificaţi şi transcrieţi imagini olfactive.


Exemplificaţi opere literare în care sunt evocate fapte de vitejie ale poporului
român.