Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Liceul ,,Demostene Botez” Trușești


Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro

Nr……… din ….05.2021

Cerc Pedagogic nr.3


Discipline tehnologice din domeniile Economic, Comerț, Turism și alimentație, Industrie alimentară

Tema:
Invăţământul profesional şi tehnic în pandemia
Covid- online versus onsite în activitatea didactică
Cerc Pedagogic nr.3
Discipline tehnologice din domeniile Economic, Comerț, Turism și alimentație, Industrie alimentară

On-line şi on-site în activitatea didactică; aspecte


privind predarea-învăţarea-evaluarea în
pandemia Covid
Incepând cu 11 martie 2020 sistemul de
învăţământ, implicit activitatea didactică , începe
o noua etapă, activităţile traditionale, faţă-în-faţă,
fiind înlocuite cu cele online.
Tehnologia digitală existentă a facilitat
realizarea şi continuarea procesului educational
la distanţă, pe perioada suspendării cursurilor.
Cu toate acestea , o partea din activitatea
didactică uzuală (faţă-în-faţă), în special cea de
instruire practică, nu se poate realiza la distanţă ,
având astfel un impact negativ asupra învaţării
temeinice şi a dobândirii anumitor competenţe
profesionale.
Pentru a sustine activităţile de predare-învăţare-evaluare la distanţă,
profesorii şi elevii au folosit mai multe mijloace, dintre care cel mai frecvent:

•Aplicaţii simple/cunoscute deja, pentru comunicarea asincronă


de grup, precum WhatsApp, Facebook messenger;
•Apeluri telefonice/sms/ canal de comunicare cu fiecare elev;
•Resurse educaţionale deschise şi continut digital( site-uri cu
informatii si ilustratii, soft-uri educationale, Learning apps.org)
•Platforme specializate de e-learning: google classroom;
•Aplicatii pentru comunicarea sincronă în grup: apeluri video,
videoconferinţe cu Zoom, Meet);
•Instrumente şi aplicatii online pentru activităţi de învaţare si
evaluare: kahoot! , Examview.
Platforma googleclassroom
Platforma educaţională “Google classroom” a facilitat
comunicarea şi colaborarea cu elevii, atât în timpul orelor
cât şi în afara acestora ( sincron şi asincron).
Este o aplicaţie gratuită, accesibilă, sigură şi conectarea se
poate realiza foarte uşor.
Permite organizarea eficientă a lecţiilor , crearea,
colectarea şi notarea temelor în mediul online.
Profesorii pot vedea chiar înainte să ajungă în “ sala de
clasa” cine şi-a terminat tema şi pot oferi feedback direct
fiecărui elev, pot posta anunţuri şi întrebări ( itemi cu
alegere multiplă, cu răspuns scurt etc).
Un avantaj al
utilizării acestei platforme
este ca şi elevii sunt la un
click distanţă de toate
informaţiile şi
materialele aferente
lecţiilor, temele devenind
astfel mult mai interesante Al doilea avantaj constă în
şi mai placute. De faptul că lecțiile se pot
asemenea elevii pot însera programa , se pot atasa
imagini la intrebări, iar diferite materiale, link-uri
temele pot fi predate interesante, videoclipuri care
mai uşor de pe orice prezintă lecția într-un mod
dispozitiv utilizat de inedit. Atractivitatea acestor
aceştia( laptop, tablet, materiale fiind superioară
smartphone). momentului clasic de “captarea
și menținerea atenției” din
scenariul clasic de la clasă.
Learning Apps.org
Learning Apps.org este o altă aplicaţie web
folosită în cadrul procesului de instruire. Exerciţiile
existente în această aplicatie pot fi integrate direct
în conţinuturile de învăţare corespunzătoare sau pot
fi ajustate la necesitate, dar pot fi şi elaborate
online de către profesorii utilizatori.
Aceste exercitii se axează pe partea interactivă,
fiind utilizate cu succes în procesul de evaluare, dar
şi în cel de predare, utilizând jocul didactic, ca şi
metodă.
Aplicaţia dispune de o variantă a site-ului în limba română,
încorporând majoritatea disciplinelor de studiu, iar tipurile de exerciţii
care pot fi alcătuite sunt diverse:

 Cuvinte incrucişate;
 Marchează în text;
 Quiz cu alegere;
 Completează tabelul;
 Rebus;
Spânzurătoarea etc.
Kahoot!
Kahoot! este un instrument foarte
bun, folosit în special în activitatea de
evaluare , cu ajutorul căruia se pot
crea teste interactive. Este
recomandat în activităţile ce necesită
lucrul în grup, încurajând
interacţionarea şi colaborarea . Pot fi
create jocuri noi, în funcţie de
conţinutul lecţiei, dar pot fi utilizate
şi cele deja existente.
Folosirea de instrumente digitale le-a permis profesorilor să isi prezinte
informaţiile într-o maniera mult mai interactivă şi captivantă, utilizând
prezentările PowerPoint, tabla digitală Classroomscreen, platforma
Prezi.
Dificultăţi în realizarea activităţilor
didactice la distanţă

-nivelul insuficient al competenţelor digitale;


- accesul limitat la internet;
- lipsa unui dispozitiv/computer suficient de performant;
- lipsa conţinutului educaţional( resurse digitale) în domeniul
disciplinelor tehnice;
- limite datorate specificului disciplinei( activităţi practice de
învăţare ce nu se pot transpune cu uşurinţă în activităţi la distanţă).
Surse de sprijin şi de îndrumare , atât
pentru profesori cât şi pentru elevi :

managerul şcolar (directorul) ;


 informaticianul;
 programele de formare în domeniul TIC
desfaşurate prin intermediul CCD-ului;
 portalurile deschise de Ministerul educatiei;
 diversele tutoriale găsite online ;
 grupurile de suport colegial.
Concluzie

Chiar dacă trecerea de la formula faţă-


în-faţă (on-site) la cea on-line a fost una
destul de bruscă, cadrele didactice au reuşit
să se adapteze acestei schimbări datorită
motivaţiei personale, a auto-
responsabilizării, a pre-achizitiilor
informatice dobândite cu ocazia formării
iniţiale şi continue, a colaborării dintre
aceştia şi manager, informatician, a
implicării personale şi emotionale .
Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și