Sunteți pe pagina 1din 28

Neîncredere Deprivare Deficiență

Abuz Emoțională Rușine

Abandon, Izolare
Instablilitate socială
Negativism Separare
Pesimism Respingere
Dependență
Incompetență
Inhibiție
emoțională Vulnerablilitate
Hipervigilență la vătămare sau
și inhibiție Autonomie și boală
Standarde Performanțe
nerealiste deficitare Interdependență
Hipercriticism
Sine infaibil

Pedepsire Eșec

Orientare Limite
Nevoia de aprobare către celălalt Deficitare
Nevoia de recunoaștere
Sentiment de
SubJugarea îndreptățire
a) Nevoilor Autocontrol redus Grandomanie
Autosacrificiu b) Emoțiilor Autodisciplină
redusă
EVITARE
Evită relațiile intime;
bea alcool în exces cînd
este singur(ă)
SUPRACOMPENSARE
CAPITULARE Se agață și își sufocă
Alege parteneri care nu partenerul pînă îl
pot face un angajament depărtează; își atacă
și rămâne în relație cu vehement partenerul din
aceștea cauza unor supărări
minore

Abandon
Instabilitate
EVITARE
Evită să devină
vulnerabil(ă) să aibă
încredere în cineva;
este secretos(ă)
CAPITULARE SUPRACOMPENSARE
Alege parteneri Îi folosește pe
abuzivi și permite să alții. ,,fii tu primul
fie abuzat(ă) care atacă”

Abuz
Neîncredere
EVITARE
Evită în totalitate
relațiile intime
CAPITULARE
SUPRACOMPENSARE
Alege persoane care
Este exident(ă) dpdv
au tendința de a
emoțional cu
depriva emoțional și
partenerii și cu
nu le cere să țină
prietenii apropiați
cont de părerile lor.

Deprivare
emoțională
EVITARE
Evită să-și exprime
adevăratele gînduri
și sentimente și nu ii
lasă pe alții să se
apropie.
CAPITULARE
SUPRACOMPENSARE
Alege parteneri și
prieteni critici care au Îi critică și-i respinge
tendința să respingă; pe alții încercând să
se înjosesc pară perfect.

Deficiență
Rușine
EVITARE
Evită situațiile
sociale și grupurile.

CAPITULARE
SUPRACOMPENSARE
În contexte sociale este
mai preocupat de Devine camelion
diferențele dintre sine și social pentru a se
ceilalți decât de integra în grupuri.
similarități

Înstrăinare
Izolare
sociala
EVITARE
Evită să se lase
antrenat în noi
provocări
(ex. să învețe să
conducă mașina) SUPRACOMPENSARE
CAPITULARE
Se bizuie întratât de
Le cere persoanelor mult pe propriile forțe,
seminifacite(părinți, soț) încât nu cere nimanui
să ia toate deciziliile nimic
financiare.
(contradependent)

Dependență
Incompetență
EVITARE
Evită să meargă în
locurile care nu par
complet”sigure”
CAPITULARE SUPRACOMPENSARE
Citește în mod obsesiv Acționează
din mass media despre necugetat, indiferent
catastrofe/boli și le
anticipează în situații față de pericol
cotidiene. (contrafobic)

Vulnerabilitate
la vătămare
sau boală
EVITARE
Evită intimitatea
rămâne independent

CAPITULARE SUPRACOMPENSARE
Spune mamai sale totul Încearcă să devină
chiar dacă e adult; opusul persoanelor
traiește prin partener seminificative, în
toate aspectele

Sine infantil
Interdependență
EVITARE
Evită complet
provocările în munca
sa; procastinează în
sarcini
SUPRACOMPENSARE
CAPITULARE
Devine excesiv de
Se angajează în sarcini
fără tragere de inimă
orientat(ă) spre
și în mod sporadic performanță,
impulsionânduse fără
încetare

Eșec
Sentiment de
îndreptățire
Grandomanie

SUPRACOMPENSAR
E
Este exesiv(ă) de
atent(ă) la nevoile
celorlalți

EVITARE CAPITULARE
Evită situațiile în care Îi intimidează pe alții
este mediocru(ă),sau până când i se face
inferiorior(ă), se teme pe plac; se laudă cu
să-si arate slăbiciunea! realizările sale
Autocontrol
redus
Autodisciplină
redusă

SUPRACOMPENSAR
E
Devine exagerat de
autocontrolat și
autodisciplinat

EVITARE CAPITULARE
Evită să se angajeze Renunță ușor
sau să accepte la sarcini de
responsabilități
rutină
Subjug
are

SUPRACOMPENSAR
E
Se răzvrătește
împotriva autorității

EVITARE CAPITULARE
Evită situații în care
Îi lasă pe ceilalți să
ar putea implica un
controleze situația
conflict cu o altă
persoană
și să ia decizii
Autosac
rificiu

SUPRACOMPENSA
RE
Oferă celorlalți cât
de puțin posibil.

EVITARE CAPITULARE
Evită situațiile în
Oferă mult
care ar oferi sau a
celorlalți și nu cere
primi ceva de la
nimic în schimb.
cineva.
Nevoia de
aprobare /
nevoia de
recunoaștere

SUPRACOMPENSARE
Face tot posibilul de a
provoca dezaprobarea
celorlalți; nu se implică
în situații sociale.

EVITARE CAPITULARE
Evită să Reacționază în așa
intereacționeze cu fel încit să-i
cei a căror aprobare impresioneze pe
o râvnește. alții
Negativism
/ pesimism

SUPRACOMPENSARE
Este exesiv de optimist
(efectul”Pollyana”)
Neagă situațiile reale
neplăcute.

CAPITULARE
EVITARE Se centrează pe aspecte
Bea alcool pentru a nevative;
ignoră aspectele pozitive;
masca pesimismul se îngrijorează constant;
ar face tot posibilul de a evita
și nefericirea. un deznodământ negativ
Inhibiție
emoțională

SUPRACOMPENSARE
Încearcă în mod
stângaci sa fie”sufletul
petrecerii”, chiar dacă i
se pare forțat și
nenatural.

CAPITULARE
EVITARE
Menține o
Evită situași în care
comportare calmă,
alți oameni discută
plată din punct de
sau exprimă emoții.
vedere emoțional.
EVITARE
Evită sau
procastinează în
situații sau sarcini în
care îi va fi evaluată
performanța.
CAPITULARE SUPRACOMPENSARE
Petrece exesiv de Nu ii pasă deloc de
mult timp încercând standarde- se
să fie perfect. angajează pripit și
negijent în în sarcini

Sandarde
nerealiste/
Hipercriticism
EVITARE
Evită alți oameni de
frica pedepselor.

CAPITULARE
Se tratează pe sine și SUPRACOMPENSARE
pe ceilalți într-o
manieră dură, Se comportă exesiv
punitivă de indulgent.

Pedepsire
Copil Copil
Fericit Vulnerabil

Copil
Impulsiv/
Copil
Indisciplinat Furios
Copleșit,
• Abandon Copil fragil, Obsedati de
gasirea unei figuri
Vulnerabil parientale. Care să
• Neîncredere/Abuz Speriat,
aibă grija de ei. Se
simt neajutorați și
inspăimîn absolut singuri.
• Deprivare emotională tat
infantil In acest mod
pacientșii
seamănă cu niste
• Deficiență copii foarte mici,
Trist, inocenți și
mâhnit,
• Izolare socială pierdut, dependenți.
neiubit Idealizează
• Dependență/Incompetență persoanele care au

grijă de ei și au
Resimte emoții de fantezii că vor fi
• Vulnerabilitate la vatamare
tip disforic sau Neajutorat
sau boală Abandonat
salvați de catre
anxios aceștea.
Pe cit e mai
• Interdependență/Sine infantil
afectată oesoana
cu atit Copilul
• Negativism/Pesimism Vulnerabil are
virsta mai mică.
• Abandon Copil Furios și Atacă persoana
impulsiv responsabilă de de
Furios îngrijirea sa care îi
frustrează nevoile
centrale acționând
• Neîncredere/Abuz impulsiv pentru a
Nedrepățit
găsi îndeplinire
nevoilor sale
• Subjugare
• (sau, uneori, oricare din
schemele cognitive
asociate cu modul de
Copil Vulnerabil) Critic

Venilează furia drept


reacție imediată
Umilit
când percepe că
nevoile sale sunt
neîndeplinite
Copil
Nerabdător,
Impulsiv/ leneș

Nedisciplinat

Furios

Mofturos,
nepasător

Acționează impulsiv comform


dorințelor imediate, cu scopul Lipsa de
de a obține plăcerea, fără a concentrare/
fără control
ține cont de limite sau nevoile
și sentimentele celorlalți(fără
legătură cu nevoile centrale
• Să îngrijească Copilul
Copilul furios și • Să stabilească
• Să susțină Vulnerabil Copilul limitele
• Sa protejeze impulsiv

Adultul
sănătos

• Să combată
Părintele • Sa depășeasca/să
disfuncțional modereze
modurile
Ei interioarizeaza propriul
Automutilare,
tantezii de parinte care exprima ura,
Parintele suicid,
furie,dezgust, subgugare a
comportame
Punitiv/Critic nt nevoilor si emoțiilor impotriva
autodistructiv
lor. Acestea se infurie pe ei
inșisi pentrucă iși manifestă
nevoi firești. Se pedepsesc pe
Autocritică ei insisi- spre exemplu
tăinduse(tatuaje multiple la
femei.) sau infometându-
se( diete exagerate) vorbesc
despre ei inșisi pe ton
rautacios, aspru (sunt ticalos,
Dezgust
față de sine rău, dezgustator etc.)

Funcția acestui mod este de a La bărbați deobicei


pedepsi pacientul pentrucă
Negare de
modul de Părinte
facut ceva”greșit”, cum ar sine Critic se manifestaă
fifaptul de ași exprima
propriile nevoi sau sentimente împotriva celorlați!
Protecție PLictiseala
detașată

Depersonalizarea

inexprezivitatea

Funcția acestui mod este de a


pedepsi pacientul pentrucă
Complianță
facut ceva”greșit”, cum ar robotica
fifaptul de ași exprima
propriile nevoi sau sentimente
Scala de sanatare a
modurilor
1 Adult Protectie Copil
2 Copil Vulnerabil detașată Ababdonat
3 Copilul Furios
4 Protectie detașată

Parintele punitiv nu
are nici o functie
sănătoasă
Cercuri Vicioase
ale modurilor
Copil Copil
Furios Impulsiv

Parinte
NU ARE FUNCȚII Punitiv
COMPENSATORII
Origini ipotetice a
tulburarii de
personalitate
Bordeline

Factori de mediu Factori Biologici

Mediul Barbații cu
Mediul Mediul familial Mediul Fetele eu TPB tinds
familial familial pedepseșt familial risc mai aiba
nesecurizan este e aspru și subjugă mare sa temperame
t și instabil deprivant respinge copilul dezvolte nte mai
copilul TPB agresive si
mai
probabil
dominanși
decit
complianți

S-ar putea să vă placă și