Sunteți pe pagina 1din 17

Cadrul European al Asigurării Calității

Sesiunea de formare a studenților evaluatori ARACIS


București, februarie 2021
Actori cheie
Grupul E4
• Cooperare strânsă pe aspecte legate de asigurarea calității între ESU, ENQA, EUA și
EURASHE.
• Responsabil pentru prima variantă (2005) și varianta revizuită ESG (2015).
• Fondatori ai EQAR (fiecare din cele patru organizații au reprezentanți în structurile
de conducere ale registrului).
• Organizatori ai The European Quality Assurance Forum (EQAF) (noiembrie 2018 –
a 13-a ediție).
• Proiect pentru promovarea ESG revizuite (EQUIP - Enhancing Quality through
Innovative Policy & Practice in European higher education by supporting and
promoting a consistent, efficient and innovative embedding of the ESG 2015 at
grass-root level).
Grupul E4 - ENQA

• European Association for Quality Assurance


in Higher Education
• Reprezintă agențiile de asigurare a calității.
• 48 de membri din 25 de țări din EHEA (47 de țări).

• Diseminare de informații, experiențe și bune practici în domeniul asigurării


caliății în învățământul superior pentru agenții europene de asigurare a
calității, autorități publice și instituții de învățământ superior.
Grupul E4 - EUA
• The European University Association
• Reprezintă universitățile și consiliile naționale ale rectorilor din Europa – 850
de membri din 48 de state (17 milioane de studenți înmatriculați în structurile
membre EUA).
• Desfășoară programul Institutional Evaluation Programme (IEP) prin
intermediul unui comitet de coordonare.
Grupul E4 - EURASHE

• European Association of Institutions in Higher Education


• Reprezintă instituțiile de învățământ superior care oferă programe de studii
profesionale – universități, universități de științe aplicate, colegii etc.
• 15 asociații naționale de IIS, 32 IIS, 1 asociație sectorială, 3 organizații, 1
asociație națională din afara EHEA, 4 instituții din afara EHEA
Grupul E4 - ESU
• The European Students’ Union
• Federația care reprezintă studenții din întreaga Europă, încă din 1982 – 45 de
federații naționale studențești (National Unions of Students – NUS) din 39 de țări
(peste 15 milioane de studenți reprezentați).
• Formează propriul grup de studenți experți în asigurarea calității (ESU Quality
Assurance Student Experts’ Pool).
• Redactează rapoarte, analize și ghiduri în domeniul asigurării calității educației.
• Membrii acestui grup participă ca membri în:
• echipele de evaluare ale EUA`s Institutional Evaluation Programme (IEP);
• în echipele ENQA de evaluare a agențiilor de asigurare a calității;
• în echipe de evaluare sau comisii ale agențiilor naționale de asigurare a calității.
Procesul Bologna

• 1999: Declarația de la Bologna


Asigurarea Calității este definită ca una din liniile de acțiune ale Procesului
Bologna.

• 2003: Comunicatul de la Berlin


Miniștrii Educației invită ENQA, împreună cu ESU, EUA și EURASHE (grupul E4) să
dezvolte un set de standarde și linii directoare pentru asigurarea calității
învățământului superior la nivel european.
Procesul Bologna

• 2005: Comunicatul de la Bergen


Miniștrii Educației adoptă „Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea
Calității în Spațiul European al Învățământului Superior” (ESG), document propus
de grupul E4.

• 2007: Comunicatul de la Londra


Miniștrii cer grupului E4 să creeze Registrul European al Agențiilor de Asigurare a
Calității (EQAR). Acesta este lansat în 2008.
Procesul Bologna
• 2012: Comunicatul de la București
Miniștrii Educației cer grupului E4, împreună cu EQAR, EI și BUSINESSEUROPE să
propună o formă revizuită a ESG pentru Conferința Ministerială din 2015.

• 2015: Comunicatul de la Erevan


Miniștrii adoptă forma revizuită a ESG.

• 2018: Comunicatul de la Paris


Se asumă eliminarea ultimelor obstacole pentru implementarea ESG la nivel
național și se promovează dezvoltarea DEQAR.
Momente cheie pentru asigurarea calității la nivel
european
• Declarația de la Bologna (1999)

• „Principala responsabilitate privind


asigurarea calității în învățământul superior
este a instituțiilor” (2003)

• Adoptarea European Standards


and Guidelines (2005)

• Înființarea EQAR (2007)


ESG – pe scurt
• Set de standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în
SEIS, agreate de către toți actorii relevanți din educație la nivel
european
• ESG nu reprezintă o definiție a ceea ce înseamnă educație de
calitate, ci oferă recomandări, acoperind aspecte care sunt vitale
pentru a putea avea medii și prevederi educaționale de calitate.

• Standard = ce trebuie făcut (“should”);


• Linie directoare = de ce e important; cum poate fi implementat.
ESG – structură
Trei părți:

• Partea I: SLD/ESG pentru asigurarea internă a calității (la nivel de


instituții de învățământ superior)
• Partea a II-a: SLD/ESG pentru asigurarea externă a calității (pentru
programe de studii și instituții)
• Partea a III-a: SLD/ESG pentru agențiile de asigurare a calității
DEQAR - Database of External Quality Assurance
Results
• Proiectul DEQAR este coordonat de EQAR - Registrul European pentru Asigurarea Calității în
Învățământul Superior (European Quality Assurance Register for Higher Education), ARACIS fiind
partener.
• Parteneri în proiect sunt agenții de asigurare a calității listate în EQAR, organizații europene
importante, precum ENQA, ESU, EUA și un centru de cercetare - The Centre for Higher Education
Governance Ghent, din cadrul Universității din Ghent.
• Scopul proiectului este dezvoltarea unei baze de date care să îmbunătățească accesul la informații
privind instituțiile de învățământ superior/programele de studii universitare ce au făcut obiectul
unei evaluări externe a calității, în conformitate cu standardele și ghidurile pentru asigurarea
calității în spațiul european al învățământului superior (ESG).
• Baza de date va colecta și va oferi acces direct la rapoartele și deciziile luate de agențiile
înregistrate în EQAR, ceea ce va contribui la transparența rezultatelor evaluărilor externe și va
facilita astfel recunoașterea calificărilor din învățământul superior.
Cele 4 scopuri ale învățământului superior –
Consiliul Europei
• Pregătirea studenților pentru piața muncii, pentru viitoarele lor cariere
(„preparation for sustainable employment”);
• Pregătirea studenților pentru cetățenie activtă („preparation for life as
active citizens in democratic societies”);
• Sprijinirea dezvoltării personale a studenților („personal
development”);
• Crearea unei baze largi de cunoștințe avansate și stimularea cercetării
și inovării în rândul studenților („the development and maintenance,
through teaching, learning and research, of a broad, advanced
knowledge base”).
Întrebări?

S-ar putea să vă placă și