Sunteți pe pagina 1din 16

MĂRIMI

VECTORIALE
VECTORI
 
,,
◦  

◦ Elemente:
◦ -modulul (mărimea sau intensitatea)
◦ dreapta suport (suportul vectorului )
◦ sensul vectorului
◦ punctul de aplicaţie (originea vectorului)
◦ Unitate de măsură
Clasificarea vectorilor

◦ Vectori liberi: punctul de aplicaţie poate ocupa orice poziţie în spaţiu


fără ca efectul vectorului să se modifice.

◦ Vectori alunecători:punctul de aplicaţie


se poate deplasa numai pe suportul vectorului
◦ Vectori legaţi, la care punctul de aplicaţie este bine determinat.
Componentele unui vector
Reprezentarea analitică a vectorilor

◦Versorul
  unui vector: un vector care are modulul egal cu unitatea, și are aceeași direc ție și sens cu vectorul
respective :
sunt adimensionali
Descompunerea vectorilor
după două direcții

două direcții (axe) oarecare neparalele două direcții (axe) perpendiculare


Descompunerea vectorilor într-un sistem
cartezian de coordonate
 

 
Calculul modului unui vector
==
Adunarea vectorilor
 -adunarea a doi vectori ( + )
◦ Regula paralelogramului:

Regula triunghiului
Adunarea vectorilor
-adunarea a trei vectori
◦◦  regula paralelipipedului
Adunarea vectorilor
 a n vectori ,

◦  

⃗𝑅 =∑ ⃗𝐹 𝑖
Proprietățile adunării vectorilor
Scăderea vectorilor

Scăderea vectorilor are aceleaşi proprietăți ca şi adunarea vectorilor.


Operatii de înmulțire cu vectori
. Înmulțirea cu un scalar

◦◦  vector și un scalar λ:

◦Modulul ;
◦Direcția, aceeași cu a vectorului ;
◦Sensul: același cu a vectorului dacă și sens contrar lui dacă
Operatii de înmulțire cu vectori
Înmulțirea a două mărimi vectoriale

◦Produsul
  scalar

◦Proprietățile :
◦Comutativitatea :
◦Asociativitatea în raport cu un scalar:
◦Distributivitatea în raport cu suma vectorilor:
Operatii de înmulțire cu vectori
Produsul vectorial

◦  


◦ .

Produsul vectorial nu este comutativ.

 Sensul vectorului este dat de:1. Regula mânii drepte


2. Regula burghiului
Regula mâinii drepte

varianta 1 varianta 2
Regula burghiului

S-ar putea să vă placă și