Sunteți pe pagina 1din 49

GHIDUL

AUTORULUI
2018
Redactor-şef: Mariana MARIN, dr.conf.univ.
https://www.facebook.com/marianamarin19
Grădiniţa Modernă, Redactor- coordonator

Lilia CEBANU
https://www.facebook.com/lilia.slutu
Специальный выпуск на русском
языке, Redactor- coordonator

Angela CURACIȚCHI
https://www.facebook.com/acuracitch
i
2. Revista Grădiniţa
3. Revista Învăţătorul Modernă
Modern. 1. Revista Învăţătorul
apare de 4 ori
Специальный выпуск Modern
на русском языке în an
apare de 6 ori în an
apare de 4 ori în an (în (în limba română, (în limba română)
limba rusă) câteva articole în
limba rusă)
publicaţii periodice:
subdiviziune Redacţia, având atribuţii de editare a 3
Centrul de Resurse Didactice Învăţătorul modern are o
ÎN CE MOD PUBLICĂM?

1. APLICĂM.
Sunteţi un profesor / învăţător
/educator modern?

Dacă da, atunci aplicaţi!


2. RESPECTĂM TERMENELE

Un articol care se doreşte a fi publicat se expediază


cu cel puţin două luni înaintea numărului de ediţie.
Calendarul revistei
„Învățătorul modern”, 2018
E-mail: invatatorulmodern@gmail.com
Februarie Aprilie Iunie
(așteptăm materiale (așteptăm materiale (așteptăm materiale
până la 30 decembrie) până la 28 februarie) până la 30 aprilie)

Decembrie Octombrie August


(așteptăm materiale (așteptăm materiale (așteptăm materiale
până la 30 octombrie) până la 30 august) până la 30 iunie)
Calendarul revistei
„ Grădinița modernă”, 2018
E-mail: gradinitamoderna@gmail.com
Martie
(așteptăm materiale până la 30 ianuarie)

Iunie
(așteptăm materiale până la 30 mai)

Septembrie
(așteptăm materiale până la 30 iulie)

Decembrie
(așteptăm materiale până la 30 octombrie)
Calendarul revistei
Специальный выпуск на русском языке

E-mail: acuracitchi@gmail.com

Martie
(așteptăm materiale până la 30 ianuarie)

Iunie
(așteptăm materiale până la 30 aprilie)

Septembrie
(așteptăm materiale până la 30 iulie)

Decembrie
(așteptăm materiale până la 30 octombrie)
3. RESPECTĂM GENERICELE

Fiecare revistă are


Genericele orientează
genericele sale, fiind
autorii spre cele mai Cu mici excepții,
alcătuite de membrii
stringente probleme uneori, genericele pot
echipei de creație la
abordate în sistemul fi modificate.
începutul anului
educațional.
calendaristic.
Genericele revistei Învățătorul indice de abonare 32052

modern
Nr.3. IUNIE
Nr.2. APRILIE
Școala după Școală:
Nr.1. FEBRUARIE Managementul temelor activități nonformale.
Traseul profesional al pentru acasă Managementul timpului liber
cadrului didactic Proiecte educaționale în Școala „Altfel”
școală

Nr.4. AUGUST
Nr.6. DECEMBRIE Nr.5. OCTOMBRIE
Educația pentru
Educație pentru Educația pentru societate
dezvoltare personală securitatea elevilor în
mediul online Educația patriotică
Metoda proiectului
Educația digitală Cultura comunicării în
limba română
Genericele revistei Grădinița modernă
indice de abonare 31052

Revista nr.I. Inovații și progrese în educația


timpurie și preșcolară.

Revista nr.II. Educația pentru familie: „Arta de a


fi parinte".

Revista nr.III. Relația joc- învățare-dezvoltare la


vârsta preșcolară.

Revista nr. IV. Evaluarea în educația timpurie și


preșcolară
4. Putem publica și altceva decât
genericele anunțate

• Se acceptă alte tematici decât genericul


anunţat în prealabil, la rubrica
parteneriate, activităţi de dirigenţie.
• Scenariile activităţilor extracurriculare
trebuie să se potrivească lunii în care vor
apărea.
5. Cerinţe tehnice

• Articolul va conţine obligatoriu • Tehnoredactarea materialului


data prezentării. la cea mai înaltă calitate.
• Numele autorului în partea • TITLUL (se culege cu
dreaptă, după modelele din majuscule) 20 TNR;
revistă, funcţia, gradul
didactic, instituţia în care • Textul articolului dimensiuni
activaţi, localitatea şi standard: 12 TNR / 1,5 /
obligatoriu e-mailul. 2X2X2X2.
• Scrierea cu â, după reguli (în • Volum: 2-4 pagini.
mijloc de cuvânt). • Pentru cercetători acreditaţi,
• Ortografie şi diacritice (ţ,ş,ă,î)! doctori - până la 6 pagini.
• Se respectă obligatoriu normele • Proiectul didactic nu va avea
limbii în care se publică. mai mult de 4 pagini.
Model de titlu și de scriere a autorului
Exemplu:
Aurelia BALAN,
învăţătoare, grad didactic superior,
directorul Liceul Teoretic
„Lucian Blaga”, mun. Bălţi

Numele autorilor se scrie de obicei la începutul articolului însă cel mai bine să
consultați tradiția publicației.
Redacțiile își aleg stilul de scriere a numelor autorilor.
6. Expedierea articolului
• La expediere prin e-mail ţineţi cont de următoarele momente.
• Materialul cules la calculator, în editorul Word (2003,2007) se
expediază la adresa revistelor:
• Învăţătorul Modern invatatorulmodern@gmail.com
• Grădiniţa Modernă gradinitamoderna@gmail.com
• Ediţia în limba rusă acuracitchi@mail.ru acuracitchi@gmail.com

Articolul se expediază doar prin poşta electronică


(nu prin poşta tradiţională şi nici prin colegi sau stick)
7. Scrisoarea de intenţie şi declaraţia
de autor
• La expediere, în mesajul către
redacţie, veți ataşa scrisoarea de
intenţie şi declaraţia de autor.
• Este obligatoriu!
• Articolele care nu conțin aceste
elemente nu se iau în considerare.
Model de Scrisoare de intenţie
şi declaraţia de autor

• Subsemnat (a/ul), Nume prenume, funcţia,


instituţia, localitatea, telefon de contact declar pe
propria răspundere că materialul cu titlul… pe care îl
prezint în Revista… este original, nu a mai fost
publicat, iar materialele expediate nu sunt plagiate.
Solicit publicarea articolului în numărul____,
anul___.
Data şi semnătura
Un sfat:
• Nu este etic să
expediaţi acelaşi
articol mai multor
redacţii.
• Trebuie să cereţi
permisiunea primei
redacţii pentru a fi re-
publicat şi în alte
reviste sau ziare.
8. Recomandarea
• Revista devine mai credibilă când materialele sunt apreciate la nivel de comunitate
pedagogică.
• De obicei articolele sunt materialele seminarelor, proiectelor didactice susţinute public.
• Articolul/Proiectul vor avea nevoie recomandare pentru a fi publicat.
• Recomandarea poate fi de la: un cadru didactic cu grad I, superior (mai înalt decât al
autorului); directorul adjunct, directorul instituţiei, cu grad didactic sau managerial I sau
superior.
• Autorul va scrie în materialul său, la final:

• Articolul este recomandat de către... Nume,


prenume, grad didactic, ştiinţific sau
funcţia şi nr. de telefon al celui care
recomandă.
9. Va fi publicat materialul dv.?

• Dacă materialul Dv. conține toate cerințele enumerate mai sus,


redacția nu are niciun pretext de a refuza publicarea lui. Dacă nu ați
primit obiecții, materialul Dv. va apărea.
• După expedierea materialului, puteți coordona prin e-mail cu
redactorii revistei despre calitatea materialului.
• Pentru urgențe, aveți și telefoanele:
• Învăţătorul Modern - conf. dr. Mariana MARIN - telefon 022 - 93 17
17
• Grădiniţa Modernă - dr. Lilia CEBAN telefon 069456862
• Ediţia în limba rusă - conf. dr. Angela CURACIŢCHI telefon 0699 88
527
10. Publicarea gratuită - oferta
Prieteni
• Cititorii noştri - prietenii noştri.
• Dacă aveţi abonament, publicaţi gratuit în
perioada anului abonat.
• La articolul expediat veţi ataşa copia scanată
a abonamentului anual.
• Este valabil pentru Învățătorul modern (în
limba română) și Grădinița modernă.
Ediția în limba rusă

• Atenție!
• Excepție face publicația în limba rusă.
• Este o ediție tirajată în număr mic, de
aceea publicarea este doar cu plată.
• Detalii despre achitarea serviciilor
editoriale, le aflați de la redactorul-
coordonator.
11. Abonarea se face la orice oficiu
poştal sau agenţie de abonare

Grădiniţa Modernă
• indice de abonare • indice de abonare
• PM 32 052, preţul • PM 33 052 preţul
abonamentului anual - • indice de abonare abonamentului anual -
301 lei • PM 31 052, preţul 201 lei
abonamentului anual -
201 lei

Învăţătorul Modern Специальный выпуск


на русском языке
12. Publicarea cu plată

• Serviciile de publicare urgentă costă 500 lei


• Achitarea se efectuează la sediul redacţiei
sau la bancă.
• Doar după acceptul redacţiei!
13. Imaginea Dv. contează.
• Fotografia de autor în revista noastră este obligatorie.
• Este un element de promovare, dar şi de corectitudine.
• Noi credem că cititorii trebuie să cunoască profilul autorului.
• Este de dorit ca poza să fie una dinamică: autorul în activitate cu
elevii, părinții sau cadrele didactice.
• Expediaţi fotografia de autor, de calitate digitală înaltă, în format
jpg.
• Alte fotografii ce vor însoţi materialul Dvs. trebuie să fie de
calitate înaltă.
• De asemenea, vor fi ataşate la expediere. În document, sub
fotografie se indică legenda acesteia.
14. Alte elemente ale articolului

• Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează


nemijlocit după referinţa respectivă în text.
• Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de
titlu.
• În text referinţele se numerotează prin cifre
încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [2], [5-
8], şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă
aparte în ordinea apariţiei lor în text.
Referinţe bibliografice

• Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite


rezonabile. Nu se acceptă referinţe la lucrările care
nu au ieşit încă de sub tipar.
Model de referinţe bibliografice
• Palade, Laurenţiu; Palade, Corina, Ghid metodic
pentru învăţământ preşcolar şi primar, Editura
Taida, Iaşi, 2008.
15. Câteva sfaturi
• Articolele creative, captivante, utile apreciate de membrii echipei de
creaţie se publică obligatoriu.
• În majoritatea cazurilor mai lucrăm cu autorii. Aşa e corect!
• Redacţia noastră nu respinge materialele, dar vă propunem colaborare
cu Dv. până materialul nu este ajustat la cerinţele necesare.
• Intervenim cu propuneri de îmbunătăţire.
• În cazul dat, depinde de Dv. cât de repede revedeţi materialul.
• Pentru a fi publicat în ediţia solicitată de Dv., trebuie să respectaţi
termenele propuse de redacţie în vederea revizuirii materialului.
• Dacă aţi fost atenţionat(ă) de anumite modificări şi nu aţi intervenit,
materialul Dv. nu se va publica.
• Aşteptăm cu interes materialele Dv.
Crestomația unui autor excelent
Despre adeverința de publicare

 Adeverinţa de publicare este necesară în cazul în care articolul va


apărea foarte târziu pentru Dvs, de obicei peste două luni.
 Dvs. însă aveţi nevoie pentru portofoliu. Doar în acest caz, puteţi
solicita de la redacţie o adeverinţă.
 Cea mai bună şi validă adeverinţă este articolul Dvs. publicat deja.
 Articolele publicate de Dvs. pentru dosar se vor xerocopia, după cum
urmează:
• xerocopia copertei;
• xerocopia cuprinsului, cu sublinierea articolului Dvs.;
• xerocopia paginilor cu articolul propriu-zis;
• Dacă doriţi, puteţi să cereţi directorului şcolii să vă autentifice xerocopia
capsată, după formula Corespunde cu originalul.
Sfaturi pentru articole la anumite
rubrici:
Bune Practici
• Proiecte didactice (secvenţe) ale lecţiilor.
• Materiale didactice confecţionate (fotografiate,
scanate la cea mai bună calitate) cu explicarea paşilor
tehnologici.
• Fotografii educaţionale (metode în imagini) cu
explicarea conţinutului.
• Fotografii sau scheme de panouri, planşe
demonstrative confecţionate de D-stă, cu explicaţii şi
recomandări.
Sfaturi pentru articole la anumite
rubrici:
Învăţător şi diriginte
• Sugestii metodologice de organizare a activităţilor
extra-didactice, a excursiilor, a cercurilor, a
întâlnirilor cu scriitorii, a concursurilor, a şedinţelor cu
părinţii
• Scenarii ale serbărilor şcolare (cu indicarea autorilor
poeziilor, cu indicarea cuvintelor, autorilor cântecelor
folosite (e de dorit şi notele muzicale sau resursa web
(linkul) la care poate fi găsită melodia).
Sfaturi pentru articole la anumite
rubrici:
Forum 
• Participant-forum: Se prezintă un răspuns succint
(până la 10 enunţuri) la întrebarea anunţată
prealabil.
• Expert-forum: Dacă întrebarea-polemică
anunţată la rubrica Forum este problema D-stă de
cercetare, atunci puteţi să ne expediaţi un articol
detaliat cu indicarea referinţelor bibliografice.
Ce trebuie să știm despre un articol
perfect?
• Când scriem un articol pentru un ziar sau o
revistă, împărtăşim gândurile şi impresiile cu
mii de cititori. Poate fi o experienţă plină de
satisfacţii, însă putem atrage şi critici
negative.
• Există posibilitatea să ne formăm un stil unic şi
atractiv pentru cititorii noștri.
Ce trebuie să știm despre un articol
perfect?
Așadar, un articol perfect
•începe cu o definiţie şi o descriere clară a subiectului,
permițând cititorului să înţeleagă de la început tema
articolului;
•...este clar şi uşor de înţeles pentru cititorii care au
acelaşi domeniu de activitate;
•... este suficient de detaliat şi satisface pe deplin
interesul cititorului;
•...este redactat corect din punctul de vedere
gramatical şi al punctuaţiei şi are toate semnele
diacritice necesare, atât cele specifice limbii române,
cât şi cele ale altor limbi;
Câteva sfaturi utile pentru a scrie un articol perfect?
...utilizăm o limbă română cât mai elegantă,
clară şi suplă, cu sonoritate firească, evitând:

• utilizările greşite şi excesive ale


prepoziţiei „pe” („specialist pe
domeniul...”, în loc de „specialist în ...folosim corect
domeniul...” etc.);
• construcţii alambicate preluate din
termenii de
stilul compunerilor de şcoală, gen
„Eminescu este luceafărul poeziei
specialitate şi îi
româneşti" etc. explicăm pe loc, aşa
• anglicismele care au echivalent în
limba română;
încât cititorii să nu
• exprimările cu exces de substantivizări fie nevoiți să citească
şi beţie de cuvinte (ex.: „făcând
referire” în loc de referindu-se sau multe alte articole
„pe cale de consecinţă” în loc de „în
consecință”);
pentru a înțelege
• construcţiile de frază preluate mot-à- explicaţiile;
mot din alte limbi şi care nu sună
româneşte („pune presiune pe...” în
loc de „exercită presiuni asupra”);
Indicatorii unui articol excelent

are o lungime
potrivită cu subiectul,
subiectul său are mai nu conține părți care are o structură de
reflectă opinia
multe puncte de ar merita articole secțiuni bine
experților
vedere posibile separate și nici nu îi organizată;
lipsesc părți
esențiale;

conține imagini, care


este bine documentat ajută la înțelegerea este scris într-un stil
este explicit și precis; și oferă cititorului subiectului: hărți, enciclopedic, punând
nu conține afirmații suficiente informații fotografii, diagrame, accent pe cantitatea
vagi; despre sursele de etc.; numărul acestor și calitatea
documentare; imagini este potrivit informațiilor.
cu subiectul;
Pentru a nu fi acuzaţi de plagiat, vom
reţine următoarele indicaţii:
• Orice text al altui autor este plasat între ghilimele indicându-se
numele autorului şi titlul lucrării.
• Chiar dacă nu cităm cuvânt cu cuvânt, menţionăm cuvintele
autorului.
• Dacă avem un concept ştiinţific care nu este cunoscut, indicăm
sursa.
• Reproducerea cu propriile cuvinte ale celor mai importante idei
din text.
• Toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se regăsească în
lista de referinţe.
• Utilizăm un format standard de citare unic pe tot parcursul
lucrării.
• Ideile autorilor citaţi trebuie sintetizate şi nu reproduse integral.
• Responsabilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor
prezentate revine autorilor.
Cum se scriu corect
publicaţiile din internet?
• Haideţi să clarificăm!
• Deseori autorii care • Mai întâi de toate,
expediază proiecte www.google.com, nu este un
site, este un motor de
didactice sau alte căutare. Este exact cum te-ar
manuscrise la referinţe întreba cineva unde trăieşti şi
bibliografice scriu: noi spunem pe Planeta
www.google.com, Pământ.
www.didactic.ro sau
oricare alt site.
Aşadar, textele din internet, se vor
indica după următoarea structură:

• Exemplu:
• Autor. Titlul articolului. Adresa web şi data descărcării.
• 1. Marin M. Interaction Pupil-Literary Production In The Context
Of Literary And Artistic Education.
http://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/54/52.
data descărcării: 14.01.2014
DREPTURILE DE AUTOR

• Dacă aţi trimis materialul pentru publicare,


înseamnă că Dvs. deja l-aţi aprobat.
• Autorul îşi asumă prin aceasta răspunderea
că materialul nu a mai fost trimis simultan
niciunei alte publicații şi nu a fost publicat
în altă revistă în întregime sau într-o formă
similară.
• Manuscrisele acceptate devin proprietate
permanentă a revistei de specialitate.
• Ele nu pot fi republicate fără permisiunea
editorului.
PEER REVIEW sau EXAMINAREA

Manuscrisele trimise sunt verificate în privința integralității și


calitatăţii lucrării și nu vor intra în procesul de Peer Review până
când nu sunt întrunite toate condițiile tehnice.

Secretariatul verifică dacă materialul corespunde cerinţelor tehnice


şi va anunța autorul asupra statutului lucrării.

Manuscrisele sunt revizuite și ordonate prioritar în funcție de


originalitate, importanta datelor, merit științific si însemnătate
pentru domeniu, interes pentru cititori și adecvare în vederea
publicării.
PEER REVIEW sau EXAMINAREA
Lucrările cu interes scăzut în vederea publicării sunt respinse.

Anumite manuscrise sunt trimise pentru expertiză către consultanți.

Prezenţa unui manuscris în procesul de Peer Review nu este


dezvăluită decât colectivului editorial.

După ce procesul de Peer Review s-a încheiat autorii vor fi informați


asupra deciziei editorului prin e-mail.
UN PROIECT DIDACTIC PUBLICAT
1.Constituie o experienţă pur personală a autorului;

2. Utilizează cât mai puţin spaţiu editorial;

3.Este foarte clar, nu conţine ambiguităţi;

4.Conţine explicaţii pentru tehnicile noi, necunoscute de publicul larg;

 
5. Nu repetă conţinutul din manual;

6. Conţine anexe cu suportul de conţinut care nu este în manual.

7. Are o bibliografie foarte clară, în special manualul după care se lucrează şi pagina.
CERINȚE FAȚĂ DE PROIECTUL
DIDACTIC PUBLICAT

• De ex.:
• Receptarea figurilor de stil
•TITLUL
pe baza metodelor trebuie să
interactive. presupună
• Aplicarea metodei pălăriile valorificarea
gânditoare în exersarea
competenţei de
competenţelor
investigaţie ştiinţifică. curriculare bazate
• Dialogul socratic în pe experienţele
abordarea pragmatică a elevilor
evenimentului istoric.
Baza conceptuală a proiectului didactic:
Prenumele NUMELE DE FAMILIE
a autorului, gradul didactic,
instituţia în care activează şi localitatea
• Clasa:
• Numărul lecţiei în modul (conform proiectării de lungă durată): de ex. 3/40
• Numărul lecţiei conform orarului: 4
• Durata lecţiei:     45 minute
• Modulul: 
• Subiectul  lecţiei: 
• Sub-competenţele curriculare:
• Obiectivele  lecţiei.  La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
• O1 :
• O2 :
• O3 :

S-ar putea să vă placă și