Sunteți pe pagina 1din 22

STATUL DAC

CONDUS DE
BUREBISTA
CREAREA STATULUI UNITAR AL DACIEI
La răscrucea secolelor II-I î.Hr , societatea geto-
dacilor a cunoscut o dezvoltare economică foarte
înfloritoare.
Politic era divizată în mai multe state mici care
luptau pentru individualitatea lor proprie.
Printre toate aceste mici state, era și unul în
Transilvania care era consus de către Burebista
(82-44 î.Hr)
 A fost un conducător foarte iscusit și un bun organizator
ceea ce i-a dat de înțeles despre consecințele negative care
au scandat din urma conflictelor interne. Conflictele cu
poapoarele care îi invadau, celții, bastarnii și sciții.
 Însă un pericol destul de mare venea din partea Romei care
avea ca scop extinderea teritoriilor spre Dunăre.
 Roma avea o influență foarte mare asupra multor triburi
dintre Balcani și Dunăre care au recunoscut supremația
romanilor.
În prima jumătate a secolului I î.Hr. dezvoltarea
societății dacice, întărirea aristocrației tribale militare,
transformarea ei în clasă politică, iar pe plan extern
invaziile celților și amenințarea Republicii romane au
constituit un mediu prielnic pentru unificarea tuturor
triburilor dacice într-o entitate de tip statal.
In anul 82 î.Hr., Burebista, ajutat de marele preot
Deceneu, a unificat triburile geto-dace şi a pus bazele
statului dac. Această unificare s-a realizat atât prin
luptă cât și pe cale diplomatică. Preotul Deceneu fiind
desemnat ca primul colaborator în unificarea statului
dac și sfetnic a lui Burebista.

Sfetnic -Înalt dregător sau boier cu care se sfătuia


domnul țării în probleme de conducere;
JOC
 Cine dintre voi poate să-i convingă pe reprezentanții celorlalte triburi să creeze un singur stat.

Cum îi putem convinge pe conducătorii tuturor triburilor să se supună unei singure persoane?


“CEL DINTÂI ŞI CEL
MAI MARE DINTRE
REGII DIN TRACIA”

( INSCRIPŢIA DE LA
DIONYSOPOLIS)
CONSOLIDAREA STATULUI
LUI BUREBISTA
 Pentru a deveni un stat puternic și să domine ordinea internă, Burebista a întocmit o
multitudine de reforme.
 A fost studiat și construit un sistem de apărare cu ziduri puternice și rezistente.
 Un centru de apărare a fost Sarmisegetusa- capitala statului Dacia, situată în sudul
Transilvaniei. Era apărată d eun puternic sistem de fortificații, construit de meșterii și arhitecții
greci.

REFORMÁ vb. I. tr. 1. A îndrepta, a îmbunătăți (o situație, o concepție etc.


 Cetățile erau destul de puternice și sigure, în aceste cetăți erau amplasate ateliere, centre de
producție a manufacturilor, piață de desfacere a mărfurilor care veneau din afară.
 Unele centre aveau o dezvoltare foarte rapida începând a aavea trasături urbane(orășești).
 Burebista a reușit unificarea triburilor geto-dace bazându-se pe o puternică forță armată care-i
era fidelă. Burebista a organizat o armată destul de puternică, bine instruită, dotată cu arme și
tot necesarul pentru a apăra statul.
 Burebista era foarte sever, soldații erau supuși unei disciplini foarte stricte, armata lui
Burebista a fost estimată la 200.000 de oameni.
 A elaborat și un cod de legi care determina raporturile din interiorul statului.
 Prin măiestria și percepția sa a
reușit să supună lui coloniile
grecești din nord-vest și vestul
Pontului Euxin, de la care s-a
străduit să învețe lucruri bune
și de folos.
 Burebista ajunge astfel stăpânul ținuturilor de
dincolo și de dincoace de Dunăre, devenind „cel
dintâi si cel mai mare dintre regii din Tracia”,
după cum îl numea o inscripție greacă
contemporană.

Pont-Euxin n. numele antic al Mării Negre.


Statul condus
de Burebista
era destul de
vast, din
centrul
Europei până
la Bugși din
Nordul
Carpaților
până la
Balcani.
CARACTERIZAȚI
PERSONALIATEA LUI
BUREBISTA
-
- -
Burebista

- -
-
Crearea unei
armate unice

Impunerea
Stimularea
unei religii
economiei
unice

Măsurile
întreprinse de
Burebista
pentru întărirea
statului Dacia

Crearea unui
sistem Crearea unui
administrativ cod unic de legi
unic

O politică
unică de
apărare a
statului
SARCINĂ
 Citiți documentul de la pagina 154. Cine l-a ajutat pe Burebista să unifice triburile geto-
dacilor?
 Cine era Deceneu? Ce i-a învățat pe daci?
BUREBISTA TEMUT ȘI DE
ROMANI
Burebista era un conducător neânfricat fiind de
temut și de romani. Din dorința arzătoare de a apăra
statul de romani, Burebista profitând de războiul
civil dintre Caesar și Pompei, o perioadă de patru
ani (49-45 î.Hr.) , a promis lui Pompei ajutor.
Monarhul dac trimitea în preajma bătaliei de la
Pharsalos, lui Pompeius, ca sol, pe Acornion din
Dionysopolis.
Pompei a pierdut lupta, iar Caesar a declarat Daciei
război.
În anul 44î.Hr Caesar a fost asasinat la Roma
nereușind să supuna Dacia lui.
DESTRĂMAREA STATULUI LUI
BUREBISTA
 În anul 44 î.Hr este omorât și Burebista în timpul unui conflict între
conducătorii tribali care esau nemulțumiți de severitatea din partea
lui Burebista.
 Ca urmare statul lui Burebista s-a destrămat, însă ideea solidarității
etnice a geto-dacilor a continuat să fie prezentă peste mai bine d
eun secol, chear și atunci cînd apare un alt conducător al statului
Dacia, apare Decebal( 87-106.) în fruntea statului dac care reface
statul.
 O dată cu moartea lui Burebista, statul dac, slab centralizat, s-a
dezmembrat rapid în patru, apoi cinci, organizări politice. În inima
statului lui Burebista, în zona Munților Orăștie, Deceneu, mare
preot în timpul lui Burebista, a preluat puterea. El a fost succedat de
Comosicus, de Scorilo, si apoi de Diurpaneus. Acesta a făcut o
incursiune în provincia Moesia în iarna 85-86 d. Hr., împotriva
romanilor, care îl înfrâng.
ALCĂTUIȚI CU CUVINTELE
CHEIE PROPOZIȚII.
 Reformă
 Sfetnic
 Reședință
 Supremație
TEMA PENTRU ACASĂ
 Exercițiul c
 Alcătuiește un rebus pe baz ainformațiilor despre statul lui Burebista.
Ipotetic Strabon - Geographia, Iordanes - De Origine Actibusque
Deceneu Transilvania
44 - c. 27 î.Hr. Getarum

Koson c.40 - c.28 î.Hr. Muntenia Suetonius - Viața lui Augustus, Monede cu legenda Koson

Dicomes în jurul lui 31 î.Hr. Moldova Plutarch - Antonius

Comosicus c.27 î.Hr. - ? d.Hr. Transilvania Iordanes - De Origine Actibusque Getarum

Thiamarcos sec. I î.Hr. - I d.Hr. Vâlcea-Argeș Inscripție pe vas: Basile[us] Thiamarco[s]

Florus - Epitome de T. Livio Bellorum omnium annorum


Cotiso ? - 29 î.Hr. Oltenia
DCC Libri duo, Horațiu - odă

sec. I î.Hr. - I d.Hr.


Coryllus Transilvania Iordanes - De Origine Actibusque Getarum
(40 ani)

Rholes în jurul lui 28-29 d.Hr. Sudul Dobrogei Dio Cassius - Istoria romanilor

Dapyx în jurul lui 28-29 d.Hr. Centrul Dobrogei Dio Cassius - Istoria romanilor

Zyraxes în jurul lui 28-29 d.Hr. Nordul Dobrogei Dio Cassius - Istoria romanilor

Scorilo c. 28/67 - 68/83 d.Hr. Transilvania Frontinus - Strategemata

Duras (Diurpaneus) c. 68/83 - 87 d.Hr.