Sunteți pe pagina 1din 26

RECUPERARE, (RE)EDUCARE MOTRICĂ ŞI

SOMATO-FUNCŢIONALĂ PRIN MIJLOACELE


EDUCAŢIEI FIZICE - GIMNASTICĂ

CURSUL 7
MASTER KINETOTERAPIE
ANUL II
Recuperare, (re)educare
motrică şi somato-funcţională
prin sport /sport adaptat
Introducere
 În foarte multe cazuri, la diferite nivele, obiectivele
recuperării sau reeducării motrice pot fi îndeplinite,
completate sau finalizate prin practicarea sistematică a
diferitelor ramuri de sport.
 Gimnastica artistică, gimnastica ritmică, gimnastica
acrobatică, gimnastica aerobică, gimnastica – spectacol,
întrecerile de gimnastică aplicativă, cu tot poliatlonul lor de
probe şi aparate, clasice, moderne sau create special, în
corelaţie cu regulamente sau soluţii adaptate, pot deveni
alternative performante în procesul complex evolutiv al
recuperării şi/sau reeducării motrice şi somato-funcţionale.
Recuperările spectaculoase din sportul de
performanţă sau mare performanţă
experienţele sistemului Special Olympics,
performanţele handy circ, recuperările
spectaculoase ale unor persoane
obişnuite cu diferite afecţiuni stau mărturie
în acest sens.

Jurământul Special Olympics „Vreau


să câştig. Dar dacă nu pot câştiga
vreau să fiu brav în încercarea mea.”
 Mulţi gimnaşti de performanţă pot confirma
valoarea specială a recuperării completată
prin mijloacele sportului practicat după:
fracturi, rupturi ale tendonului Ahilian; sau
după operaţii de ligamento-plastie,
intervenţii chirurgicale (apendicită, menisc,
etc.). Toţi vorbesc de rapiditatea şi
calitatea reintegrării sportive.
Gimnastică Special Olympics
Gimnastică acrobatică
Handy circ
 
Justificare
 Particularităţile învăţării, a obiectivelor, a
conţinuturilor, a exigenţelor bio-psiho-fizio-socio-
motrice impuse, a calităţilor, capacităţilor,
aptitudinilor, volumul schemelor de mişcare
universale pe care le poate dezvolta în diversitate,
soluţiile unice, sunt doar câteva argumente ce
justifică efortul nostru de a promova disciplinele
gimnice în sfera operaţională de “performanţă” a
recuperării (re)educării motrice şi somato-
funcţionale.
OFERTĂ
 Sistemul competiţional gimnic adaptat recuperării şi
reeducării nu trebuie să se confunde cu sistemul gimnic al
disciplinelor FIG.
Pot apărea probe speciale cu un conţinut adaptat:
Exemple:
 Concurs la scara fixă, la banca de gimnastică: concurs de
sărituri în plasa elastică specială.
 Exerciţiul la sol etc...
Pot apărea concursuri la distanţă sau concursuri pe Internet
cu evoluţii înregistrate.
Exemple:
Concurs la bara joasă pentru persoane în cărucior.
 Concurs de mânuite a obiectelor din gimnastica ritmică
pentru persoane cu diferite afecţiuni;
 Concursurile pe ramuri sau probe pot fi iniţiate la nivel de
grup de pacienţi, pe afecţiuni,etc. . Ele pot fi organizate
sistemic, la nivel instituţional, zonal, naţional, internaţional.
Universul disciplinelor, probelor
tipurilor de întrecere
 Mijloacele gimnasticii artistice[1] cu cele 10 probe, cele ale
gimnasticii acrobatice cu cele 5 probe, cele ale gimnasticii ritmice
cu cele 6 probe, cele ale gimnasticii aerobice cu cele 5 probe,
săriturile în plasa elastică cu cele 4 probe, tumblingul cu cele 3
probe, team gym-ul cu cele 3 probe, însumează un volum alternativ
operaţional cu 36 de direcţii de aplicativitate ale disciplinelor
gimnice. În libertatea opţiunilor acestea pot fi combinate. La
acestea, se adaugă oportunitatea valorificării specifice, prin sport şi
competiţie, a diferitelor mijloace de educare, recuperare, reeducare
motrică şi somato-funcţională.

 [1] scheme Popescu Gabriel 2007


PROBELE DIN GIMNASTICĂ
ARTISTICĂ FEMININĂ
1.Sărituri

2. Paralele Probele GA. 3. Bârnă


inegale feminine

4. Sol
PROBELE DIN GIMNASTICA
ARTISTICĂ MASCULINĂ
1.Sol 2.Cal 3. Inele

Probele GA
masculine

4.Sărituri 5 6.Bară
Paralele
PERECHI

INDIVIDUAL INDIVIDUAL
FEMININ SPORT MASCULIN
AEROBIC

TRIO ANSAMBLU
FESTIVALUL ŞCOLAR AL
SPORTULUI AEROBIC
GRĂDINIŢE
PREŞCOLARI

ŞCOLI ŞCOLI
NORMALE SPECIALE
FESTIVALU
L ŞCOLAR
AL
SPORTULU
ŞCOLI DE I AEROBIC CENTRE DE
MESERII PLASAMENT

CLUBURI ALE
COPIILOR
PROBE: CATEGORII DE
TRIO; GRUP 8; VÂRSTĂ/CLASĂ
GRUP 4; GRUP 9; PREŞCOLARI;
GRUP 5; GRUP 10; ŞCOLARI MICI;
GRUP 6; GRUP 11; CLASELE I –II;
GRUP 7; GRUP 12. CLASELE III-IV;
DIMENSIUNEA GIMNAZIU;
APLICATIVĂ A CLASELE V –VI;
COMPETIEI ÎN CLASELE VII-VIII;
S.A.C.Ş. LICEU
CLASELE IX –X;
CLASELE XI-XII.
FAZELE COMPETIŢIEI
FAZA PE ŞCOALĂ;
FAZA LOCALĂ;
FAZA JUDEŢEANĂ; TIPURI DE ŞCOLI
FAZA ZONALĂ; NORMALE;
FAZA NAŢIONALĂ SPECIALE;
PROFESIONALE;
CLUBURI ALE
COPIILOR
Avantajele oferite de sistemul
competiţional gimnic în E/R/R
 Indiferent de direcţia aplicativă ele se referă la:
– efecte spectaculoase, performante ce pot fi obţinute;
– nivelul superior al motivaţiei, oferit;
– şansa revenirii;
– parametrii finalităţii;
– posibilitatea recompensării, a premierii, a câştigului;
– popularizarea modelelor pozitive;
– obiectivele, structura, conţinutul, exigenţele procesului de
pregătire;
– volumul alternativelor competiţionale, ale probelor şi ale
regulamentelor ce le însoţesc;
– ingeniozitatea probelor combinaţiilor acestora, clasice sau
create;
– exigenţele memoriei motrice;
– valoarea lor adaptativă; vezi sol nivel A – SO.
– eficacitate;
– multiplicarea canalelor de comunicare;
– şansele intensive de recuperare oferite (vezi
sărituri în plasă);
– şansa performanţei în raport cu timpul:
– satisfacţia posibilităţii de manifestare,
întrecere;
– creşterea numărului de exerciţii, şi a
numărului de ore acordate recuperării,
reeducării;
– creşterea nivelului aptitudinal, al calităţilor şi
al capacităţilor, motrice, coordinative;
– efecte complex pozitive în profil psihic.
Regulament Competiţie Disciplină

Volumul şi
Tipul de
diversitatea Exigenţe
antrenament
deprinderilor

Specificul Performanţele
cerinţelor obţinute sunt Stil
„suport” determinate de
specificul
gimnasticii ce se
impune prin:
Toate aceste aspecte
contribuie la procesul SINE

de
PROGRES
DISCIPLINĂ recuperare/reeducare CONCURENTI
CONTINUU

COLEGI
UN NOU ASPECT COMPORTAMENT NOI ATITUDINI
VOINŢĂ
APTITUDINAL DE CONCURENT FATA DE:

ARBITRII

CONTROL MODIFICĂRI POZITIVE COORDONARE


ANTRENAMENT
PSIHO- SUPERIOARĂ
SOCIO - MOTRICE
CONSTATATE LA GIMNAŞTII VALORILE
PERTICIPANŢI ÎN INCREDERE ÎN EXTETICE
AUTOCONTROL COMPETIŢIILE GIMNICE: FORŢELE
PROPRII

UN NOU NIVEL DEPRINDERI DIN


AL NOI ASPIRAŢII CE ÎN CE MAI PRIETENIE
CUNOAŞTERII PERFORMANTE

MEMORIE
MOTRICĂ
Dificultăţile pe care trebuie să le înlăture sistemul
în vederea promovării în recuperare-reeducare a
disciplinelor gimnice sunt multiple. Dintre acestea
identificăm:
 lipsa specialiştilor;
 lipsa condiţiilor materiale;
 lipsa deschiderii faţă de noile soluţii;
 rutina;
 comoditatea;
 lipsa motivaţiei;
 nivelul scăzut al educaţiei pentru sport;
 nivelul scăzut al motricităţii generale a populaţiei.
 Etc.
Indicaţii metodice
 Activitatea de recuperare, reeducare necesită un
efort bio-psiho-motric, tehnologic, strategic,
sistemic, total. Timpul acordat acestor procese
importante trebuie să se apropie de superlativ
(până la 24 din 24 de ore!). Performanţele
proiectului, programului, exerciţiilor selecţionate,
parametrii efortului; (volum, intensitate, durată,
complexitate), calitatea execuţiei, metodologia şi
metodica aplicaţiilor sunt obiective condiţionale ale
performanţei propuse.
 În raport timp – obiective eficienţa este dată de
selecţia şi sinergismul metodelor şi mijloacelor.
 Orice obiectiv urmărit, poate fi transformat într-o
competiţie. Orice mijloc aplicat se poate transforma în
joc, întrecere, sau prilej de concurs. Inspirat, în
momentele oportune, s-ar putea declanşa acele
importante întreceri măcar cu tine însuţi, s-ar putea să
se răspândească efectul benefic al exemplului pozitiv.
 Aprecierea, notarea, compararea, adversitatea,
premierea, recompensarea sunt câteva atu-uri ale
concursului sau întrecerii ce pot face diferenţa în
procesul de recuperare/reeducare, evaluare. Bilanţul
muscular, articular, muscular, motric poate fi deplasat
spre întrecere şi eventual spre competiţie.
 Competiţiile gimnice în recuperare/reeducare pot
continua şi amplifica efectele jocurilor sau întrecerilor.
 Calitatea execuţiilor condiţionează parametrii
performanţelor.
 Proiectele sporturilor gimnice trebuie
personalizate. Cu toată diversitatea
ofertei, nu toată lumea poate beneficia de
acestea. Sunt factori limitativi ce îngrădesc
accesul spre aceste soluţii deosebite de
recuperare - reeducare. (exerciţiu la 2 bănci
paralele; întrecere - parcurs aplicativ;)
 Pot fi promovate şi concursuri pentru un
singur element sau o singură acţiune.
Acesta vizează un singur obiectiv „ţintă” în
procesul de recuperare-reeducare.
Repere metodice
So
 Cultivând încrederea în forţele proprii a
persoanelor cu deficienţe intelectuale,
prin intermediul disciplinelor gimnice
competiţionale pot fi remediate o
multitudine de obiective legate educare,
reeducare, recuperare. (armonie
somatică, funcţională, motrică mai ales
dacă afecţiunea este asociată cu
tulburări locomotorii)
 Păstrarea unei atitudini corecte faţă de
antrenament, lauda, bucuria şi
entuziasmul declanşat pentru execuţiile
perfecte, sunt numai câteva dintre
secretele profesorului pedagog, ce pot
da bune rezultate în aceste procese
“obiectiv”.
 Marcăm necesitatea dar şi importanţa declanşării
unor proiecte cu caracter colectiv –recuperator ce ar
permite „dezvoltarea compensatorie a unor funcţii
menite să le suplinească pe cele deficitare, crearea
climatului afectiv pentru formarea motivaţiei pentru
activitate, în general şi pentru învăţare în special,
asigurarea unui progres continuu în formarea de
deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor
activităţi cotidiene, dezvoltarea comportamentelor
adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţii, care
să faciliteze drumul spre normalizarea deplină”[1]

 [1] Verza E. “Educaţia integrată a copiilor cu handicap”

S-ar putea să vă placă și