Sunteți pe pagina 1din 36

RECUPERARE, REEDUCARE MOTRICĂ ŞI

SOMATO-FUNCŢIONALĂ PRIN
MIJLOACELE EDUCAŢIEI FIZICE -
GIMNASTICĂ

CURSUL 6
MASTER KINETOTERAPIE
ANUL II
. Monitorizare, asigurare -
autoasigurare, aparate,
echipamente, în gimnastica
recuperatorie
Monitorizare
• După cum am observat universul aplicaţiilor gimnice în
recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională este
imens.
• Importanţa şi caracteristicile procesului desfăşurat, în
raport cu obiectivele propuse (eficacitate, eficienţă,
performanţă etc. ), implică cunoaştere interdisciplinară,
responsabilitate, profesionalism.
• Proiectarea şi valorificarea algoritmului operaţional în
plan temporal, stadial impune condiţionări informaţionale
continue şi tehnici de monitorizare specifice procesului
desfăşurat.
• În raport cu sistemul determinărilor iniţiale, procesul de
monitorizare are ca obiectiv determinarea continuă a
evoluţiei stării pacientului, pe faze. Rezultatele sunt
corelate cu parametrii calitativi şi cantitativi ai sistemul
operaţional aplicat (analitic, secvenţial, global).
• Pe baza unui sistem tehnologic, logistic echilibrat de
monitorizare – informare, poate fi realizează
armonizarea mijloacelor şi reglarea parametrilor efortului
individualizat (volum, intensitate, durată, complexitate,
dificultate) pentru fiecare şedinţă de
recuperare/reeducare.
• Individual sau în corelaţie, parametrii efortului, exerciţiile
aplicate, metodica combinării acestora sau / şi a tipurilor
de contracţii sunt posibile soluţii alternative ce pot urma
analizele rezultatelor constatate.
• Conştientizarea valorilor ascendente ale parametrilor
efortului mobilizează pacientul în activitatea de
recuperare/reeducare.
• Pe fiecare direcţie în parte, tehnicile de monitorizare
sunt multiple, diverse. Ele trebuie valorificate oportun şi
adaptate fiecărui caz.
• Spre exemplu, volumul repetărilor, durata în
cadrul exerciţiilor active pot fi monitorizate cu
ajutorul metronomului, numărătorii sau a muzicii.
• Înregistrările filmate ale progresului demonstrat
oferă cele mai valoroase informaţii în procesul de
monitorizare a recuperării/reeducării.
• Însă, proiectarea şi verificarea scrisă a
algoritmului operaţional rămâne cel mai important
document de control şi referinţă.
• Performanţele obţinute în recuperare-reeducare
sunt direct proporţionale cu eficacitatea
procesului de monitorizare a calităţii execuţiei
fiecărei repetări (vezi BGM).
• Particularităţile proceselor de recuperare – reeducare
impun aplicaţii gimnice diverse: exerciţii libere, exerciţii
cu obiecte portative, exerciţii la aparate speciale,
exerciţii la aparatele de gimnastică, exerciţii la aparate şi
instalaţii, exerciţii acrobatice, sărituri, exerciţii de
echilibru, coordonare, exerciţii reeducarea ritmului etc..
• Pentru fiecare direcţie în parte apar reguli obligatorii
de asigurare, ajutor sau autoasigurare ce trebuie
respectate.

ASIGURARE ASISTENTA

CLARIFICARI CONCEPTUALE SECURITATE


AJUTOR

AUTOASIGURARE
Amenajare

Organizare Disciplină
acţională

Cumulul
operaţional al
asigurării

Ajutor: Asistenţă
direct;
indirect;

Autoasigurare
Să amintim câteva dintre ele:
• Programele de recuperare reeducare se realizează sub
atenta coordonare a medicului specialist şi a
kinetoterapeutului.
• Programul recomandat se găseşte în concordanţă cu
particularităţile funcţionale şi psihice ale pacientului.
• Sistemele de operare sunt adaptate temporal cerinţelor
şi obiectivelor stadiale.
• Spaţiul de lucru, este adaptat, organizat, riguros
„disciplinat” obiectivelor propuse.
• Mediul ambiental trebuie să fie pozitiv (aer, lumină,
asociat cu cromoterapia şi meloterapia).
• Obiectele portative sunt adaptate sarcinilor,
particularităţilor pacienţilor (formă, mărime, greutate,
grosime, lungime, diametru, culoare) şi controlate.
• Aparatele de toate felurile trebuie verificate minuţios.
Acestea trebuie să asigure stabilitate, siguranţă,
încărcătură optimă; să nu prezinte asperităţi, deformări,
să fie bine ancorate, fixate.
• Pentru fiecare exerciţiu trebuie asigurat un spaţiu de
lucru optimal.
• Exerciţiile şi parametrii structurilor componente trebuie
explicate cu toate aspectele de asigurare, autoasigurare.
• Fiecare aparat, obiect, trebuie valorificat şi manipulat în
conformitate cu indicaţiile specifice.
Soluţii metodice eficiente în susţinerea
randamentului superior al tehnicilor de
asigurare
• aplicarea sistemelor de tip algoritmic ale învăţării
structurilor „obiectiv” simultan cu deprinderea
competenţelor de asigurare, ajutor, autoasigurare,
asistenţă;
• folosirea raţional adaptată a mijloacelor de asigurare sau
protecţie: saltele, lonje, asigurarea spaţiului optimal
pentru fiecare grup;
• valorificarea superioară a potenţialului psihic;
• realizarea unui climat optimal de colaborare, comunicare;
• îndeplinirea condiţiilor de cunoaştere şi autocunoaştere;
• respectarea strategiei şi algoritmul programat;
• respectarea sarcinilor şi a ordinii lor cronologice;
• valorificarea energetică a pacientului;
Asistenţa

• Asistenţa presupune poziţionarea corectă a


kinetoterapeutului în spaţiul optim de ajutor sau
sprijin pentru a putea interveni eficient şi a le
acorda în timp util, dacă ar fi cazul.
• Ea este dublată de autoasigurare dar şi de
controlul continuu structural-tehnic al derulării
cronologice a acţiunilor, prin raportare la model.
• Calitatea asistenţei este direct influenţată de
cunoaşterea algoritmului acţional.
Ajutorul

• În gimnastica aplicată ajutorul poate fi


acordat direct sau prin intermediul unor
aparaturi, materiale sau instalaţii: portic cu
lonje, lonje fixe, lonje mobile, etc.
Autoasigurarea
• Autoasigurarea este capacitatea pacientului de a evita singur,
dezechilibrarea, căderea sau lovirea. Ea trebuie antrenată
plecând de la conştientizarea importanţei acesteia.
• Capacitatea de autoasigurare se formează în timp, stadial
ascendent.
• În cadrul autoasigurării respectarea conştientă a consemnelor
de referinţă, poziţionale şi acţionale în profil temporal sunt
foarte importante în prevenirea accidentelor, uzurii sau
suprasolicitărilor. Poziţia spatelui a umerilor, a capului, a
braţelor, a mâinilor, siguranţa prizelor, sau armonizarea
acţională a segmentelor corpului, alţi parametrii ai mişcărilor:
amplitudinea, viteza de execuţie sunt obiective de referinţă ale
autoasigurării.
• Situaţiile de risc trebuie să fie foarte bine controlate şi
asigurate.
• Eficienţa autoasigurării creşte paralel cu evoluţia acumulărilor
fizice, psihomotrice, a aptitudinilor, deprinderilor individuale.
Alte măsuri de prevenire a
accidentelor,
traumatismelor suplimentare se referă
la:
• determinarea gradului de oboseală;
• îmbunătăţirea nivelului psihic, fizic, tehnic;
• evitarea supraîncărcăturilor;
• adaptarea sarcinilor în raport cu vârsta şi
nivelul experienţei motrice;
• însuşirea şi perfecţionarea limbajului de
comunicare;
• folosirea unor tehnologii avansate privind
observaţia şi formarea reprezentărilor.
Aparate de gimnastică
Obiecte portative
Sali gym.
upper extremity robotic
therapy
MyoTrac Infiniti NeuroPD
Neuro Rehab
Reeducare prin vibraţii
www.bouncy-castles.com.sg/.../Mugs/Circus.jpg

S-ar putea să vă placă și