Sunteți pe pagina 1din 91

RECUPERARE, REEDUCARE MOTRICĂ ŞI SOMATO-

FUNCŢIONALĂ PRIN MIJLOACELE EDUCAŢIEI FIZICE -


GIMNASTICĂ

CURSUL 2
MASTER KINETOTERAPIE
ANUL II
1. Efectele bio-psiho-fizio- socio-motrice
complexe ale gimnasticii aplicate

2. Alternative operaţionale
gimnice în recuperare – reeducare
motrică şi somato-funcţională
1. Efectele bio-psiho-fizio- socio-
motrice complexe ale gimnasticii
aplicate
• Gimnastica aplicată, prin sisteme şi
strategii operaţionale adaptate, produce în
diversitate, efecte deosebite: bio-psiho-
fizio- socio-motrice.
• În raporturi specifice, prin metode şi
mijloace, efectele acesteia devin complexe
şi performante. Parcurgând toate
registrele motricităţii analitice sau globale,
simple sau complexe, generale sau
speciale, disciplinele gimnice asigură
simultan, succesiv sinergic, alternativ,
îndeplinirea oricăror obiective propuse.
• Aplicată sistemic, aceasta ar
dezvolta/educa, abilităţi, calităţi,
deprinderi şi obişnuinţe trainice ce ar
putea fi valorificate pe tot parcursul vieţii,
în orice situaţie chiar şi în recuperare
/reeducare.
• Nu degeaba, în Franţa, gimnastica este
considerată o activitate de interes
naţional. Nu degeaba, gimnastica este
parte integrantă din ştiinţa exerciţiului!
• Nu degeaba, gimnastica este cea mai
eficientă soluţie în recuperare, reeducare
şi pare componentă a kinetoterapiei
(kinesiologiei).
• Prin intermediul giganticului sistem , teoretic,
metodic, operaţional ea asigură fundamentele
legăturii dialectice dintre anormalitate,
normalitate, performanţă, dă sens creşterii şi
dezvoltării morfo-funcţionale, asigură adaptări şi
readaptări opţionale.
• Prin susţinere structurală, gimnastica asigură
fundamentele mişcării umane pe care le
ameliorează sau menţin, pe tot parcursul vieţii. În
joacă, prin exerciţiu, sau competiţie ea asigura
cadrul evolutiv somato-funcţional, motric şi
psiho-motric
• Caracterul universal al exerciţiilor, al schemelor
de mişcare fundamentale gimnice justifică
importanţa aplicaţiilor gimnice în kinetoterapie, în
recuperarea reeducarea motrică şi funcţională.
• Sistemul gimnic asigură soluţii diverse
privind îndeplinirea condiţiilor de
normalitate, menţinerea acestora,
deplasarea spre nivele optimale sau de
performanţă. Justificat pe această scală ea
poate interveni cu acelaşi succes şi în cazul
pierderii parametrilor de normalitate.
• Pe de altă parte, raportându-ne la
esenţa metodologiei generale a dezvoltării
calităţilor motrice, simple sau combinate,
oferită de gimnastică, înţelegem de ce
această disciplină merită toată atenţia,
pentru cele mai eficiente valorificări.
Efecte morfo - funcţionale
• asigurarea, obţinerea, păstrarea, ameliorarea, stării de sănătate a
diferitelor categorii de cetăţeni, având soluţii diferenţiate, eficiente
pentru orice vârstă sau activitate;
• dezvoltarea armonioasă a organismului;
• asigurarea/recuperarea la nivel bazal sau performanţial a armoniei
funcţionale sistemice şi intersistemce cum ar fi:
• păstrarea, refacerea, ameliorarea tonusului muscular;
• refacerea, păstrarea sau ameliorarea funcţională a sistemului
respirator, circulator, SNC, SNV, a sistemului neuromuscular,
sistemului endocrin, limfatic, transportor, al metabolismului;
• dezvoltarea analizatorilor, a sistemelor de percepţie analiză, decizie;
• întârzierea proceselor de îmbătrânire;
• accelerarea proceselor de creştere şi dezvoltare;
• realizarea unei atitudinii posturale corecte;
Efecte psihice şi psihomotrice

• Control, autocontrol motric;


• Atitudini, aptitudini, aspecte ale
personalităţii, caracterului, cunoaşterii,
• asigurarea unui mental sănătos optimist;
• stimularea proceselor gândirii, memoriei,
imaginaţiei;
• dezvoltarea atenţiei;
• ameliorarea sistemului de control afectiv;
• (rezistenţă la stress);
• ameliorarea capacităţii de reglare/autoreglare;
Efecte în profil motric
• Motricitate generală;
• Motricitate specifică;
• Abilităţi;
• Calităţi;
• Aptitudini;
• asigurarea unei mobilităţi de acţiune performante;
• mărirea capacităţii de adaptare la cerinţele mişcării;
• educarea capacităţii de percepţie şi control a sistemelor
acţionale, a coordonării, orientării spaţio-temporale,
armoniei acestora;
Efecte în profil socio-
educaţional
• comunicare;
• integrare;
• reintegrare;
• dezvoltarea capacităţii de
comunicare prin mişcare;
2. Alternative operaţionale
gimnice în recuperare–reeducare
motrică şi somato-funcţională
GIMNASTICA PREGĂTIRII
EDUCĂRII, DEZVOLTĂRII
MULTILATERALE
GYM-PEDM
Exerciţii de pregătire,
educare, dezvoltare,
multilaterală
EX-PEDM /
SISTEMATIZAREA EXERCIŢIILOR DE
PREGĂTIRE EDUCARE DEZVOLTARE
EX-PED
Exerciţii individuale Exerciţii în doi Exerciţii în grup

• Fără obiecte (libere)


• Cu obiecte portative
• La aparate speciale
• La aparatele de gimnastică
• La instalaţii speciale
Conţinutul exerciţiilor de
pregătire, educare,
dezvoltare
complexă pot fi
multilaterală,
Exerciţiile de

dezvoltare-
pregătire-
-educare-

realizate:

ÎN GRUP

fără obiecte
portative;
cu obiecte
portative;
ÎN DOI
la aparate
speciale;
la aparatele
de
toate:
gimnastică;
la instalaţii
INDIVIDUAL speciale;
Exerciţiile libere:

• sunt executate fără obiect:


individual, cu partener sau în grup.
• ele pot fi realizate în orice condiţii: în aer
liber, în sală, în apă, de pe loc sau din
deplasare.
• sunt cele mai accesibile mijloace PEDM.
Exerciţiile libere:
Exerciţii cu obiecte
portative
Exerciţii cu obiecte
portative
Exemple de obiecte portative
• bastoane, mingi medicinale, mingi de cauciuc,
panglici, corzi, cercuri, eşarfe, steaguri, măciuci,
gantere, benzi elastice, sandouri, extensoare,
săculeţi de nisip, majorete, toate de diferite
dimensiuni şi greutăţi, materiale de butaforie,
jucării, alte obiecte netradiţionale cu
caracteristici diverse, confecţionate din materiale
deosebite: cuburi, hexagoane, cercuri, sfere,
etc., din plastic, aluminiu, burete, lemn. s.a..
Exemple de obiecte portative
Exerciţii cu obiecte
portative
Exerciţii aplicative

• Mers –alergare;
• Aruncare – prindere,
• Căţărare – escaladare;
• Târâre;
• Echilibru;
• Transport de greutăţi;
• Sărituri.
Diferite forme de practicare a
gimnasticii de întreţinere

Gimnastica
Gimnastica
Elastogy cu
Elastogy cugreutăţi
greutăţi
m
m
Exerciţii la aparate speciale
Exemple de aparate speciale

• scară fixă, banca de gimnastică, băncuţa


curbată, helcometru, cărucior glisant,
scară marinărească, frânghie, exerciţii de
gimnastică la aparatele de fitness,
simulatoare, exerciţii la alte aparate
construite de firme specializate, pentru
diferite domenii de activitate: recuperare,
aviaţie, cosmonautică, marinărie, educaţie
fizică şcolară, etc.
Exerciţii la aparate speciale
Exemple de aparate de
gimnastică
• (de concurs sau ajutătoare ):podium-sol, cal cu
mânere, cal fără mânere, cal cu un mâner, cal
fără picioare, capră, capră cu mânere, capră
joasă, capră fără picioare, bară, bară joasă,
inele, inele cu înălţime reglabilă, inele cu lonjă,
paralele egale normale, înguste, înclinate, joase,
paralele inegale, bârnă înaltă, medie, joasă,
pârtie acrobatică, lada de gimnastică, masă,
ciupercă, trenajer, trambulină semielastică,
trambulină elastică, plasă elastică mică sau
mare.
APARATE DE GIMNASTICĂ
GIMNASTICA DEZVOLTĂRII
GIMNASTICA COMPETIŢIONALĂ
GIMNASTICA APLICATĂ
Exerciţii la aparate şi
instalaţii speciale
• Bancă –scară fixă;
• Scară fixă- cal cu mânere;
• Bănci de gimnastică;
• Bănci – lăzi de gimnastică;
Exerciţii de pregătire,
educare, dezvoltare

Exerciţii cu obiecte
portative
Prezentare generală

• Structuri operaţionale ale gimnasticii


pregătirii, educării, dezvoltării fizice,
multilaterale, complexe, exerciţiile cu
obiecte portative, realizate, individual în
doi sau în grup, cuprind o gamă deosebit
de variată de mijloace.
• De-a lungul anilor ele au evoluat continuu
îmbogăţind inspirat şi ingenios conţinutul
aplicativ adaptat al gimnasticii de bază.
Diversitate - sistematizare

• exerciţii cu obiecte clasice specifice


domeniului gimnasticii şi educaţiei fizice:

mingi[1], mingi medicinale,


bastoane, greutăţi portabile, corzi,
benzi elastice;

[1] mingi de piele de cauciuc, de plastic, de diferite dimensiuni, pline, cu aer, sau gonflabile
exerciţii cu obiecte
caracteristice domeniului
sportului:

exerciţii cu diferite mingi


specifice jocurilor sportive:originale
sau imitaţie de: baschet, volei,
handbal, fotbal, rugby;
exerciţii cu greutăţi
preluate din haltere şi
culturism;
mici;
medii;
mari.
exerciţii cu obiecte portative
competiţionale sau „imitaţie”
cu diferite caracteristici, din
gimnastica ritmică:

mingi, corzi, cercuri, panglici,


eşarfe, steguleţe,
măciuci;
exerciţii cu obiecte specifice
unor discipline sportive

suliţa, racheta de tenis, bastonul de oină,


padelele, pagaia, vâsla, rama, arcul, crosa,
de hockey, „bocancii de schi” etc.
exerciţii cu obiecte din
domeniul educaţional,
specifice vârstelor şi
preocupărilor
exerciţii cu obiecte tematice, de butaforie:
flori, bulgări de zăpadă, fulgi de zăpadă, lună,
cercuri pline, soare, balonaşe „de săpun”
„planete”, etc.;
exerciţii cu obiecte alegorice:

păpuşi, jucării de pluş reprezentând


animale sau personaje, obiecte, de film
sau de poveste, etc.;
exerciţii cu obiecte realizate
prin autodotare, cu anumite
caracteristici, confecţionate
artizanal;

săculeţi cu nisip, sticle de plastic


umplute cu apă sau nisip, mingi de
cârpă, cercuri de sârmă îmbrăcată,
papuci cu greutate variabilă; etc.
exerciţii cu obiecte
specifice dansului
(tamburine, majorete)
exerciţii cu obiecte
portative neconvenţionale;
prosop, fular, cordon (de la
halatul de baie) etc., elastic
exerciţii cu obiecte
caracteristice domeniului de
aplicaţie:
exerciţii cu obiecte
specifice pregătirii
militare:
armele „albe sau de foc”, de
diferite dimensiuni, componente,
dispozitive, etc.;
exerciţii cu obiecte portative
selecţionate şi adaptate din
mediul profesional:
câteva cărţi, un top de hârtie, o bară
de metal, o piesă, o cheie, un ciocan,
o bucată de tub de plastic sau cauciuc,
o găleată, o roabă, etc.
exerciţii cu obiecte casnice
coada de la mătură, bătătorul de
covoare, prelungitoarele de plastic
de la aspirator; etc.
Toate aceste exerciţii pot fi
realizate:

•individual,
• în doi
•sau în grup.
pe loc;
cu deplasare şi
revenire;
din deplasare;
• în sală sau
• în aer liber,
• la locul de muncă,
• acasă,
• etc.
• Structurile operaţionale cu obiectele portative pot fi
integrate şi armonizate în cadrul tuturor ramurilor
gimnasticii de bază: gimnastica organizatorică,
gimnastica pregătirii, educării dezvoltării multilaterale,
gimnastica aplicativă. Ele lărgesc sfera acţională, măresc
volumul, diversitatea şi eficienţa gimnasticii aplicate.
• Exerciţiile cu anumite obiecte portative au fost cultivate
şi dezvoltate specific în anumite ramuri ale gimnasticii de
întreţinere[1] sau ale gimnasticii competiţionale[2]
formând chiar discipline distincte ale acestora.

[1] vezi elastogym, gimnastica de întreţinere cu greutăţi mici
• [2] vezi imnastica ritmică
Particularităţile şi avantajele
exerciţiilor cu obiecte
portative
• Obiectele portative întrebuinţate în diferite domenii
ale activităţii de educaţie fizică şi sport pot avea
caracteristici foarte diferite. Acestea se referă la:
• formă, dimensiune,
• greutate, densitate,
• elasticitate, rezistenţă, culoare,
• posibilităţi de transformare,
• alternative de mânuire, aruncare, prindere,
• echilibrare;
• posibilităţi de priză sau susţinere.
Dintre particularităţile şi avantajele oferite
de exerciţiile cu obiecte portative subliniem:
• mare arie de aplicativitate;
• diversitate;
• specificitate;
• atractivitate;
• valorificare superioară a acţiunilor motrice;
• nivel superior de disciplină;
• amplificarea efectelor acţiunilor[1];
• calitate, rapiditate de intervenţie;
• unicitate, uneori;
• sistem superior de comunicare şi interpretare artistică a actelor
motrice; obiectele portative completează expresivitatea corporală,
susţin ideea şi modalitatea de transmitere a acesteia;
• contribuţia ce o pot aduce în educaţia estetică şi artistică;
• pot fi selecţionate, sau create în concordanţă cu scopul urmărit;
• asigură o mare mobilitate şi uşurinţă de acţiune generală şi specială;
• determină influenţe complexe, conexe;
• provoacă la nivel superior creativitatea şi imaginaţia;
• oferă soluţii unice, foarte eficiente privind combinarea specială a
obiectivelor;
• au posibilităţi inepuizabile de adaptare;
• pot fi combinate, alternate, integrate, sistemic cu alte mijloace;
• fiecare caracteristică a obiectului poate fi valorificată: acţional, intuitiv,
imaginativ, creator;
• individual sau în grup pot fi specializate, profilate pentru anumite obiective;
dezvoltarea unei anumite calităţi motrice (forţă, mobilitate, îndemânare
etc.,) însuşirea unei anumite deprinderi, generală sau specifică (aruncare-
prindere); etc.;
• exerciţiile cu un anumit grup de obiecte pot susţine câte un obiectiv, de la
informare acţională până la mare performanţă;
• asigură o trecere naturală sau logică de la general la specific;
• asigură o mare mobilitate şi uşurinţă de acţiune generală şi specială;
• uneori sunt mai aproape de cerinţele speciale ale diferitelor ramuri ale
educaţiei fizice şi sportului;
• sistemul operaţional de gradare a parametrilor efortului este foarte uşor de
aplicat, reglat şi controlat;
• în cadrul execuţiilor acestor exerciţii apar sisteme noi, foarte eficiente, de
referinţă;
• faţă de exerciţiile libere ele au un grad de complexitate mai ridicat;
• simultan pot rezolva la mai multe obiective;
• controlul informaţional, decizional şi acţional este mult mai complex;
• exerciţiile cu obiecte portative oferă posibilitatea valorificării particularităţilor
obiectului prin; localizare superioară, direcţii de acţiune specifică, uşurare,
menţinere sau îngreuiere a sarcinii;
• obiectele portative se adaptează foarte rapid întrecerilor, jocului;
• elementele motivaţionale, afective pe care le pot provoca sunt foarte
puternice;
• exerciţiile cu obiecte portative au un nivel de accesibilitate condiţionată;
• ele necesită un stil specific, tehnici şi metode speciale de punere în practică.
Direcţii de aplicativitate ale
exerciţiilor cu obiecte
portative în kinetoterapie
Indicaţii metodice generale
în predarea
exerciţiilor cu obiecte
portative
Predarea structurilor acţionale cu obiecte portative
implică cunoaşterea şi aplicarea unor reguli şi indicaţii
metodice speciale adăugate la tehnicile şi condiţii
metodice şi metodologice generale însuşite în cadrul
exerciţiilor fără obiecte.
Condiţii în selecţia
obiectelor
• Obiectele portative trebuie:
• să fie adaptate cu vârsta şi abilităţile colectivului;
• să ofere un grad superior de atractive şi eficienţă acţională în
raport cu obiectivele propuse;
• să corespundă cerinţelor impuse de protecţia muncii privind
caracteristicile acestora: formă, dimensiune, greutate, culoare,
stare de funcţionare corespunzătoare;
• să nu implice alternative de construcţie sau acţionale
periculoase;
• să valorifice tradiţiile, obiceiurile, locurilor;
• să fie integrate în sarcinile generale educaţionale;
• să se găsească în concordanţă cu nivelul
• de pregătire, cu cerinţele şi aspiraţiile colectivului.
Repere privind selecţia
exerciţiilor
• Selecţia mijloacelor, conţinutul şi ordinea
structurilor în programe sau complexe,
parametrii efortului, se realizează în raport cu:
• obiectivele/sarcinile ce trebuie îndeplinite;
• vârsta, sexul, numărul, nivelul de pregătire
al executanţilor;
• spaţiul de lucru şi spaţiul de protecţie
necesar.
Indicaţii metodice
• sistemul de control la activităţii privind deplasarea
executanţilor, circulaţia obiectelor, mânuirea
acestora, spaţiile de siguranţă, trebuie să fie
continuu;
• întotdeauna informaţiile metodice trebuie să
preceadă acţiunile programate şi să le însoţească
concis şi eficient pe tot parcursul derulării lor;
• nivelul responsabilităţii individuale faţă de partener
şi faţă de grup trebuie cultivat şi promovat;
• executanţii nu trebuie să folosească obiectele
portative în alte scopuri faţă de cele comandate;
• Înaintea fiecărei lecţii cu obiecte portative
conducătorul activităţii:
– amenajează spaţiul de lucru şi zonele de protecţie;
– verifică calitatea şi numărul obiectelor portative;
– planifică amplasamentul obiectelor în diferitele momente ale
lecţiei dar mai ales la începutul şi la sfârşitul acesteia;
– instruieşte executantul privind tehnologia mânuirii acestor
obiecte, în raport cu tipul exerciţiilor selecţionate;
– prezintă / repetă regulile de disciplină şi de mânuire a
obiectelor portative;
– conştientizează importanţa responsabilităţii, a concentrării, a
atenţiei, a corectitudinii în execuţie, a sincronizării şi
concordanţei mişcărilor de grup, a respectării indicaţiilor
metodice;
– subliniază pericolele de accidente dacă nu sunt respectate toate
regulile de protecţie ale activităţii.
• În timpul lecţiilor conducătorul programului se
poziţionează în aşa fel încât să observe şi să fie
observat de întreg colectivul.
• Indicaţiile metodice şi de dirijare trebuie să fie
foarte scurte şi clare.
• În raport cu realitatea constatată, el reglează
parametrii efortului, mai ales prim modificarea
caracteristicilor fundamentale ale mişcării.; ritm,
tempo, grad de încordare, sau de relaxare, etc.
• În cadrul predării exerciţiilor cu obiecte portative
se recomandă:
• folosirea secvenţelor şi a blocurilor acţionale;
• implementarea acompaniamentului muzical;
• aplicarea sistemului de predare fragmentat imitativ,
susţinut de cel imaginativ: realizat prin semne sau prezentare
de poziţii.

S-ar putea să vă placă și