Sunteți pe pagina 1din 40

RECUPERARE, REEDUCARE MOTRICĂ ŞI

SOMATO-FUNCŢIONALĂ PRIN
MIJLOACELE EDUCAŢIEI FIZICE -
GIMNASTICĂ

CURSUL 5
MASTER KINETOTERAPIE
ANUL II
Aspecte metodice şi
operaţionale privind
obiectivarea, selecţia,
structurarea şi predarea
exerciţiilor de gimnastică în
domeniul recuperării –
reeducării.
• Aspectele metodice şi operaţionale privind
selecţia, structurarea şi predarea exerciţiilor de
gimnastică în domeniul recuperării – reeducării
sunt multiple.
• Trebuie să ne amintim că, fiecare disciplină
gimnică aplicată aduce „bagajul” propriu tehnic,
operaţional, metodic. Nivelul cunoaşterii lor
condiţionează randamentul valorificării specifice
a programelor moderne de educare, recuperare-
reeducare.
Selecţia mijloacelor gimnice
In elaborarea proiectului individualizat, complex, de
recuperare reeducare trebuie să ne raportăm la:
• obiectivele generale şi specifice, stadiale şi finale;
• particularităţile psihice şi funcţionale ale pacientului;
• starea lui de sănătate; atitudinea faţă de sine; nivelul
dorinţei de recuperare-reeducare, condiţia fizică;
experienţa motrică anterioară; meseria; nivelul calităţilor
capacităţilor, aptitudinilor; disponibilitatea de colaborare;
• particularităţile diagnosticului;
• prescripţiile, recomandările medicului specialist;
• experienţa/perforamnţele diferitelor tehnici şi metode
de recuperare- reeducare ce pot fi valorificate special şi
specific;
• condiţiile materiale existente.
• Exerciţiile şi metodele de prezentare,
dirijare, exersare a acestora trebuie să fie
atractive, stimulative, eficiente.
– Acompaniament muzical;
– Valorificarea jocului;
• Acestea trebuie să fie dublate de
performanţele psiho-pedagogice ale
kinetoterapeutului.
Variabilele sistemelor
operaţionale gimnice:
• diversitatea mijloacelor pentru acelaşi
obiectiv urmărit;
• parametrii efortului;
• frecvenţa aplicaţiilor;
• tehnologia folosită;
• condiţiile materiale şi de mediu;
• metodica.
Scheme logistice de valorificare
superioară a mijloacelor gimnasticii în
kinetoterapie
Schemele logistice de valorificare superioară a mijloacelor
gimnasticii în kinetoterapie pleacă de la importanţa
cunoaşterii;
– poziţiilor fundamentale şi a derivatelor acestora;
– mişcărilor segmentelor corpului;
– bazelor generale ale mişcării (BGM);
– volumului şi diversităţii mijloacelor oferite de ramurile
gimnasticii (începând cu gimnastica pregătirii, educării,
dezvoltării şi terminând cu gimnastica - spectacol);
– sistemelor de învăţare de tip algoritmic din gimnastică;
– sistemelor de predare – conducere a diverselor tipuri de
exerciţii;
– sistemelor competiţionale gimnice.
Scheme logice şi logistice de E.R.R.
ETC.
Argumente
• Orice menţinere a unei poziţii poate reprezenta
un exerciţiu sau o performanţă:
• Orice modificare intenţionată, raţională,
orientată spre un anumit scop a unei poziţii
reprezintă un exerciţiu.
• Prin intermediul exerciţiilor gimnice se
fundamentează analitic, general şi specific
schemele de mişcare.
• Toate schemele logistice facilitează şi
eficientizează procesul operaţional de
recuperare-reeducare (educare, corectare,).
Indicaţii specifice reeducării
echilibrului
• Reeducarea echilibrului este un obiectiv de
mare importanţă în procesul recuperator.
• Îndeplinirea acestuia necesită un nivel
superior de cunoaştere interdisciplinară de
la detrminări până la sisteme operaţionale
adaptate.
Recuperarea reeducarea echilibrului
Prezentare generală
• Echilibrul este o calitate psihomotrică
importantă. Datorită performanţelor şi
determinărilor este integrat în zona capacităţilor
coordinative.
• Echilibrul corpului nostru este strâns legat de
sistemul vestibular de urechea internă care
detectează schimbările produse în orientarea
corpului nostru.
• Priopercepţia este vitală pentru menţinerea
echilibrului.
Condiţia de echilibru

• Proiecţia centrului de greutate trebuie să


se găsească în interiorul suprafeţei de
susţinere.
• Echilibrul este mai stabil cu cât baza de
susţinere este mai mare sau cu cât centrul
general de greutate al corpului este mai
aproape de punctele de sprijin (mai jos;)
Logistică
POZIŢII
FUNDAMENTALE ŞI
DERIVATE

UNIVERSUL
UNIVERSUL TIPURILOR POZIŢIILOR ŞI
DE EXERCIŢII MIŞCĂRILOR
SEGMENTELOR
CORPULUI
Sistematizarea exerciţiilor de
echilibru:
Exerciţii pe loc;
Exerciţii din deplasare;
• Exerciţiile de echilibru se execută pe loc şi
din deplasare, pe sol la aparate sau
instalaţii speciale, pe aparatele de
gimnastică: bancă, bârnă, folosind
obiectele portative, punte mobilă, pod
mobil, placă pentru echilibru, biciclete,
trotinete, patine, etc.
Criterii de gradare evolutivă a
dificultăţii educării echilibrului
• Lăţimea suprafeţei de deplasare;
• Înălţimea suprafeţei de deplasare;
• Poziţia suprafeţei de deplasare:
• înclinată;
• orizontală;
• declinată;
– rezistenţa/elasticitatea suprafeţei de deplasare;
– stabilitatea suprafeţei de deplasare;
– înălţimea centrului de greutate;
– numărul punctelor de sprijin;
– tipul de deplasare:
– sensul de deplasare;
– varianta de deplasare; mers, alergare;
– îndeplinirea unor sarcini suplimentare;
• transportul unor greutăţi;
• transportul unui partener;
• ocolirea unui parter;
• aruncări-prinderi;
• treceri prin cerc sau „ferestre”;
• realizarea unor sărituri;
• mişcări de segmente;
• trecerea unor obstacole suplimentare;
• lupta cu un partener;
Reeducarea echilibrului
Prosthetic Feet
Exerciţii 1- 4
Sisteme de evaluare a echilibrului
Kinetoterapie
• Teste clinice de evaluare a echilibrului
static
Testul Romberg
Testul Romberg stabilizat
Testul echilibrului prin sprjin unipodal
Testul funcţional de prindere
Testul Flamingo
Sisteme de evaluare a echilibrului
kinetoterapie
• Teste clinice de evaluare a echilibrului dinamic
Testul Bass
Testul Fukuda
Testul ridică-te şi mergi
Proba Tinetti (cunoaşterea itemilor)
Testul berg K.O./berg Balance Scale
Testul dublei sarcini
Stress test
Sisteme de evaluare a echilibrului
kinetoterapie
• Metode instrumentale
• Stabilometria
• Goniocorpografia
• Electromiografia
• Bibliografie
Cordun M., Kinantropometrie,
Editura CD PRESS, Bucureşti, 2009
pag. 209 - 218
Documente de
înregistrare a
rezultatelor
privind echilibrul
dinamic şi static
Culoar cu bare şi oglinzi
Reeducare prin vibraţii
• ROLUL SCHEMELOR D
E FACILITARE NEURO
MUSCULARA PROPRIO
CEPTIVA ÎN ANTRENA
REA STABILITATII SI
ECHILIBRULUI, NECES
ARE EXECUTARII UNO
R ACTIVITATI MOTRIC
E
• introducerea atât a schemelor globale  cât şi a
tehnicilor de facilitare neuromusculară
proprioceptivă în cadrul programelor de
kinetoterapie stimulează reacţiile posturale şi
facilitează contracţia în lanţ a grupelor
musculare responsabile de menţinerea
stabilităţii şi a echilibrului static şi dinamic în
timpul activităţilor motrice caracteristice fazelor
de evoluţie.

S-ar putea să vă placă și