Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învățare:

Majoritate și
minoritate într-o
democrație
Tema :
Decizia majorității
MAJORITÁTE, majorități,
Partea sau numărul cel mai
mare dintr-o colectivitate.
Majoritatea decide – este o regulă corectă?

• În democrație, majoritatea decide, iar minoritatea acceptă decizia.


Întrucât deciziile în sisteme democratice sunt temporare și adesea
deschise revizuirii, minoritatea poate accepta că nu a avut destule
voturi.
• Însă trebuie să înțelegem
faptul că simpla procedură
de decizie prin vot
majoritar, neasociat cu
măsuri de protecție a
minorităților de orice fel,
poate genera un proces
care nu este cu adevărat
democratic pentru că este
incorect, existând riscul de
dezavantajare sistematică a
unor grupuri și de
nerespectare de facto a
principiului egalității.
• De-a lungul timpului s-a ajuns la concluzia că, în situațiile în care nu se
obține consens, cea mai bună modalitate de a lua deciziile într-o
societate democratică este cea care are la bază principiul majorității.
Principiul majorității este acea regulă conform căreia deciziile se iau în
functie de opțiunea numeric exprimată a majorității, ca expresie a
„voinței generale”.
În cadrul diverselor instituții ale statului sunt stabilite
diverse proceduri de vot pentru a obține majoritatea:

majoritatea majoritatea majoritatea


simplă/relativă calificată absolută

50% + 1 din calificată de


lege, cu un 50% + 1 din
numărul celor totalul celor
care își procent care au dreptul
exprimă un vot superior celui de vot
valid de 50%
Însă, decizia majorității, fără măsuri
de protecție a minorităților nu este
echitabilă și poate duce la încălcări
ale drepturilor omului.
De aceea, există în legislația
națională și internațională o serie de
prevederi pentru a asigura
respectarea drepturilor tuturor
oamenilor, indiferent dacă aparțin
unui grup majoritar sau minoritar în
societatea respectivă sau în raport
cu o anumită temă de interes
general.
• Coeziunea socială este amenințată în cazul în care interesele
grupurilor minoritare din societate sunt constant ignorate de către
grupurile majoritare, iar drepturile lor sunt încălcate. Șansele egale
reprezintă tratarea oamenilor corect, prin înlăturarea barierelor și
refacerea echilibrului.
• Trebuie să înțelegem că legislația care are ca scop protejarea
minorităților nu înseamnă că persoanele care aparțin unor minorități
au mai multe drepturi. Toți oamenii au aceleași drepturi, însă unii nu
se pot bucura de ele dacă deciziile sunt luate mereu prin vot
majoritar.
• De asemenea, există decizii care într-o democrație nu pot fi luate prin
vot majoritar: de exemplu, nu se poate decide prin majoritate de
voturi, ca anumitor persoane să le fie limitate în mod nejustificat
drepturile.
Sarcină
Analizați o situație în care majoritatea persoanelor dintr-un grup au luat o
decizie cu care elevul/eleva respectivă nu a fost de acord.
De exemplu, vă puteți gândi la o situație:
• familia a decis ceva (toți ceilalți membrii ai familiei doreau să meargă în
vizită la bunica, dar el/ea și-ar fi dorit să rămână acasă să se uite la un film),
• când colegii/colegele au decis ceva (colegii au decis să organizeze un
eveniment de strângere de fonduri pentru animalele fără adăpost, dar
el/ea și-ar fi dorit ca sumele strânse să fie donate unei case de bătrâni),
• când grupul de prieteni a decis ceva (prietenii au decis ca în weekend să
organizeze un picnic, dar el/ea și-ar fi dorit să meargă în oraș) etc.
Nu este necesar ca voi să vă gândiți la decizii majore din viața voastră, orice
situație în care poziția voastră nu a fost luată în considerare.
Sarcina este să identificați o situație de acest gen, în care ați fost în
minoritate și să descrii cum te-ai simțit în situația respectivă.
• Gândițivă la situații în care ați fost majoritari și dacă în aceste situații
v-ați gândit vreodată la ceea ce simt cei aflați în minoritate.
Chestionar
• https://forms.gle/tU3ktNXpYFdLPrLM8