Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL EDUCAŢIEI CENTRUL REPUBLICAN

AL REPUBLICII MOLDOVA DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Seminar pentru şefii Serviciilor raionale/municipale


de asistenţă psihopedagogică

17 martie 2016

IDENTIFICAREA, EVALUAREA, REFERIREA,


ASISTENŢA ŞI MONITORIZAREA COPIILOR
VICTIME ŞI POTENŢIALE VICTIME ALE
VIOLENŢEI, NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII,
TRAFICULUI ŞI CAZURILE
DE TENTATIVE DE SUICID

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


ACTE NORMATIVE:

1. Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 cu privire la Metodologia de


aplicare a procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie
a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în cazurile
de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.
2. Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013 cu privire Procedura de
organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor
instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare,
exploatare, trafic al copilului.
3. Hotărârea de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la
aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei,
neglijării, exploatării şi traficului.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


ACTE NORMATIVE:

4. Ordinul ME nr. 60 din 07.02.2014 cu privire la


punerea în aplicare a Regulamentului privind
comunicarea între instituţiile de învăţământ şi mass-
media în cazurile care se referă la copii
(identitatea copilului trebuie protejată în toate
situaţiile cu conotaţie negativă. Cadrele didactice au
obligaţia ca, în cadrul comunicării cu mass-media, să
nu admită revictimizarea, stigmatizarea sau
discriminarea sub orice formă a copiilor). Vom evita
să oferim date personale care ar putea duce la
identificarea acestuia – iniţialele, clasa, vârsta,
numele părinţilor, alte detalii relevante).

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


Prevenirea suicidului este parte integrantă a
programelor de prevenire a abuzului şi neglijării
copilului!!!

Programele de prevenire vizează dezvoltarea


abilităţilor de a face faţă provocărilor:
 dezvoltarea abilităţilor de adaptare/acomodare la situaţiile
solicitante ale vieţii;
 rezolvarea problemelor;
 luarea deciziilor şi alegerile importante în viaţă;
 construirea relaţiilor de prietenie;
 gestionarea emoţiilor;
 stărilor depresive etc.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


DEZVOLTAREA

Dezvoltarea omului ca ființă biopsihosocioculturală conlucrează cu patru tipuri de forțe

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


TRIUNGHIUL LUMII MELE

6
Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
FACTORII PROTECTORI ŞI DE RISC

Factori de risc:
Biopsihosociali (disfuncţii
mintale, tulburări de dispoziţie,
tulburări de anxietate, tulburări de
personalitate, disfuncţii ce ţin de abuz
de alcool şi substanţe; istoric de traume
sau abuz, tentativă de suicid în trecut).
de mediu (pierderea relaţiilor
sociale, sau pierderea persoanelor dragi,
acces uşor la mijloace letale)
Socioculturali (lipsă de
sprijin social şi sentimentul de izolare,
anumite convingeri culturale şi
religioase, expunere prin mass-media)
Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
IMPACTUL ASUPRA DEZVOLTĂRII
CREIERULUI

Creier Creier
Netraumatizat Traumatizat

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


SEMNELE COMPORTAMENTULUI
PRESUICIDAL LA COPII
SEMNE FIZICE
 Expresia tristă a feţii, absența mimicii.
 Voce înceată monotonă, vorbire lentă.
 Răspunsuri scurte, lipsa răspunsurilor.
 Vorbire agitată.
 Apatie, adinamie, coordonare motorie scăzută.
 Tendinţa spre contact cu cei din jur, caută compasiune, apelare la medic după ajutor.

 Orientare egocentrică asupra suferinţelor sale


 Incapacitatea de concentrare sau gândire clară.

Plângeri somatice (cefalee, oboseală permanentă, somnolenţă).


Pierderea poftei de mâncare sau exces, insomnie sau somnolenţă pe parcursul întregii
zile.
Atitudine indiferentă faţă de înfăţişarea sa și igiena personală.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


SEMNELE COMPORTAMENTULUI
PRESUICIDAL LA COPII

SEMNE EMOȚIONALE
Pierderea abilității de concentrare, visător
Depresie, tristețe
Pierderea capacității de judecată
Sentimente de vină sau eșec
Gînduri auto-destructive
Senzaţia de plictiseală în anturajul obişnuit sau la îndeplinirea
activităţilor ce anterior aduceau satisfacţie.
Sentimente de lipsa de valoare sau de a fi împovărat
Pierderea bucuriei în activități altădată plăcute
Evitarea contactelor, izolarea de prieteni şi familie.
Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
SEMNELE COMPORTAMENTULUI
PRESUICIDAL LA COPII
SEMNE COMPORTAMENTALE
 Îşi ia rămas bun, inclusiv pe rețelele de socializare. Mulţumeşte diferitor
persoane pentru ajutorul acordat în diferite perioade.
 Îndepărtarea de părinţi, lipse din ce în ce mai dese de la şcoală, tot mai
puţine implicări în activităţile care erau cândva importante, precum şi
evitarea prietenilor.

Amenințări de suicid
Colectarea de pastile, ascunderea de arme, descrierea de mijloace de suicid
Solicitări de a aduce flori, deşi nu se apropie ziua de naştere a persoanei,
glume despre moarte, postări care arată disperare sau interes faţă de diferite
metode de sinucidere.

Descreșterea activității, izolare, scăderea interesului față de muncă/școală

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


SEMNELE COMPORTAMENTULUI
PRESUICIDAL LA COPII
SEMNE COMPORTAMENTALE
Pierderea interesului față de hobby, sport, muncă,
etc.
Folosirea inexplicabilă de alcool și droguri
Nemulțumit de exteriorul său
 Schimbare bruscă de exterior
Schimbări în modul de alimentare sau de dormit
Schimbări în relațiile de prietenie
Fuga de acasă sau chiul de la școală

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINŢI:
Ce să nu facă:
• Să nu folosească intimidarea și
autoritaterismul pentru a insufla frică
• Să nu strige
• Să nu îl pedepsească
• Să nu interzică utilizarea internetului,
telefonului, tabletei, calculatorului
• Să nu amenințe și să nu preseze

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


Ce să facă:
 Să manifeste autocontrol
 Să discute
 Să predispună copilul la o discuție sinceră, prietenească prin a-l asigura că nu-l vei certa, bate, etc.
 Să întrebe ce știe copilul despre ceea ce se vorbește acuma peste tot despre jocuri periculoase pe
internet
 Să discute despre cum se simte el, dacă poate se simte singur sau îi lipsește atenția ta
 Convinge copilul tău că vrei să-l ajuți
 Asigură copilul că ești mândru de el, că crezi în el și în viitorul lui
 Spune-i că vrei să fii alături de el la bine, dar mai ales la greu
 Arată-i dragoste necondiționată, spunei că îl vei iubi mereu, indiferent de ce decizii corecte sau
incorecte va lua în viață
 Crede în copilul tău, în capacitatea lui de a alege ce este mai bun pentru el
 Discută cu copilul despre cum se poate decide dacă un material online este bun pentru el sau nu.
 Şi pe final, vezi aici cum putem cădea toți pradă panicii atunci, când presa manipulează și ne convinge
că problemele pot fi mai puțin grave decât fricile noastre și a întregii societăți.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


ACŢIUNILE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
OPTIMIZAREA RELAȚIILOR INTERPERSONALE ÎN ȘCOALĂ

Pentru prevenirea suicidului administrația poate să


realizeze următoarele:

Administrația școlii:
 Atenție și control al stilului de comunicare a profesorilor cu
elevii în scopul prevenirii insultelor, înjosirilor, abuzului psihic
sau fizic din partea profesorilor
 În coridoarele instituţiei de învăţământ vor fi instalate panouri
colorate în care copii ar vedea, cum pot interveni urgent în
situaţiile dificile, ce ajutor pot acorda colegilor, prietenilor (cînd
este cineva afectat de insucces, de abandonul unuia din părinţi,
de decesul unui părinte sau al unui coleg, etc., de acostarea în
stradă, de viol, etc.)
 

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


ACŢIUNILE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
OPTIMIZAREA RELAȚIILOR INTERPERSONALE ÎN ȘCOALĂ

Pentru prevenirea suicidului cadrele didactice pot


să realizeze următoarele:
 Să insufle încredere copilului în forțele și capacitățile
proprii
 Să insufle optimism și speranță
 Să manifeste empatie, compasiune și înțelegere
 Monitorizarea comportamentului copilului, analiza
relațiilor cu semenii

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


OPTIMIZAREA RELAȚIILOR
INTERPERSONALE ÎN ȘCOALĂ

Pentru prevenirea suicidului cadrele didactice pot


să realizeze următoarele:

Dirigintele:
 Evidența lipselor de la ore
 Evidența reușitei școlare a elevilor
 Promovarea orelor de clasă consacrate problemei
abordate
 Desfășurrea ședințelor părinteşti, consacrate
problemei abordate

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:

Directorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar:


 Să organizeze seminare instructiv-metodice cu genericul:
„Climatul moral-psihologic – dimensiune a bunăstării şi
performanţelor colectivului pedagogic”
„Consecinţele plecării părinţilor la muncă peste hotare”etc.
 Să monitorizeze cu regularitate problema elevilor aflaţi în
dificultate și în situație de risc
 Să-şi dezvolte flexibilitatea în relaţii cu subalternii
 Să-şi îmbunătăţească cultura organizaţională

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:

Directorii adjuncţi:
 Să monitorizeze activitatea diriginţilor de clasă şi frecvenţa
elevilor la ore
 Să stabilească cauzele absenţelor de la ore
 Să deţină lista nominală a tuturor categoriilor de copii din
instituţie, inclusiv a celor rămaşi fără îngrijirea părintească
 Să încadreze copiii din grupul de risc în activităţi
extracurriculare.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:

Cadrele didactice:
 Să asigure climatul moral-psihologic favorabil în
clasă
 Să prezinte dări de seamă lunare despre activitatea cu
elevii
 Să nu fie critici şi autoritari în relaţiile cu elevii
 Să fie atenţi faţă de starea psihică a elevilor cu părinţi
plecaţi la muncă peste hotare

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI

Diriginţii:
 Să îmbunătăţească relaţiile „diriginte-elev”, „diriginte-
părinte”
 Să asigure relaţii interpersonale eficiente în grupul de
elevi
 Să organizeze şi să desfăşoare ore de dirigenţie cu tema:
„Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor
dificile”; „Sensul şi valoarea vieţii”; “Dezvoltarea abilităților de
depășire a situațiilor dificile, de luare a deciziilor, prevenirea
consumului de alcool, droguri”; Valorificarea relaţiilor de
prietenie, tensiunile şi problemele vârstei adolescenţei;

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:
Psihologul:
 Să asigure coeziunea în grupul de elevi
 Să acorde susţinere psihologică copiilor din grupul
de risc (cu probleme de instruire, emoţionale,
comportamentale), cît şi părinţilor, cadrelor didactice
 Să desfăşoare lecţii cu genericul:
„Cultura emoţională”
„Cultura comportamentală”
„Examene fără stres”
“Siguranţa pe internet”
“Recunoașterea depresiei și a simptomelor acesteia;

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:
 Nu-l respingeţi, dacă el a hotărît să vă împărtăşească
problemele, chiar dacă sunteţi şocaţi de cele auzite.
 Aveţi încredere în intuiţia Dvs. dacă simţiţi tendinţele
suicidare la persoană, nu ignoraţi semnele prevestitoare.
 Nu propuneţi ceea ce în realitate nu puteţi face.
 Comunicaţi-i că vreţi să-l ajutaţi, doar că nu vedeţi
necesitatea de a ţine totul în taină, mai ales atunci cînd e
vorba de securitatea lui.
 Fiţi calm şi nu-l criticaţi, indiferent de ceea ce auziţi.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:

 Vorbiţi sincer, încercaţi să determinaţi cît de real


este riscul suicidar: întrebările/discuţia despre
gîndurile suicidare nu va conduce la încercările de
a se sinucide, ele/ea vor ajuta la conştientizarea
problemei.
 Încercaţi să aflaţi planul acţiunilor, deoarece planul
concret este un semn de pericol real.
 Convingeţi-l că există o persoană concretă la care
se poate adresa după ajutor.
 Nu propuneţi decizii simple.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:

Elevii:
 Vor avea la dispoziţie numerele telefoanelor
persoanelor de încredere, posibilitatea de a solicita şi
apela la ajutorul psihologului şcolar, a cadrelor
didactice, a managerilor instituţiei de învăţământ, a
părinţilor, prietenilor, bunicilor, fraţilor, surorilor,
vecinilor etc.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


RECOMANDĂRI:
 Oferiţi-i susţinere, vorbiţi despre emoţiile,
sentimentele ce le simte, nu-l judecaţi.
 Ajutaţi-l să înţeleagă că stresul puternic nu-i
permite să analizeze situaţia în totalitate.
 Acţionaţi astfel încît să schimbaţi cît de puţin
starea lui de spirit.
 Ajutaţi-l să înţeleagă că sentimentul de disperare
poate fi depăşit.

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


ÎN LOC DE CONCLUZII...

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică


REAMINTIŢI-VĂ CĂ NU
SUNTEŢI SINGUR!
Puteţi suna oricînd la numărul

0 60 80 66 23
Linia Verde Antisuicid

http://www.pentruviata.md/

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică