Sunteți pe pagina 1din 28

„Cel mai bun vorbitor

este un bun ascultător”


Larry King.
STILURI DE COMUNICARE
Definiția noțiunii de
COMUNICARE

COMUNICARE
Definirea conceptului
“comunicare”
Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în
comun transmiterea de informații sub formă de mesaje,
știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise ș.a.m.d.
-Wikipedia

*Comunicarea  s.f. 1. Acțiunea de a comunica și rezultatul


ei. 2 Informare orală sau prin scris - DEX

* Comunicarea  reprezintă schimbul de mesaje între cel


puţin două persoane, din care una emite (exprimă) o
informaţie şi cealaltă o recepţionează (înţelege).-
Gheorge Cristina, psiholog logoped
EFECTUAȚI O REPREZENTARE
GRAFICĂ A COMUNICĂRII EFICIENTE

Emitatorul este in principal, un


Receptorul este in principal un
om sau un grup de oameni care
om sau un grup de oameni care
transmite mesajul unui alt om
primeste mesajul
sau grup
Comunicarea se realizează
pe trei niveluri:
Oamenii comunică unii cu alţii atât verbal cât şi
nonverbal. Transmitem gândurile şi sentimentele
noastre prin intermediul cuvintelor – verbal, dar şi
nonverbal prin intermediul limbajul corpului, prin
tonul vocii, prin expresia feţei, prin gesturi şi
acţiuni.
Este important să existe un

acord între cele două

forme de comunicare.
Ştiaţi că:

• Oamenii comunică tot timpul de 100. 000 de ani încoace.


• Fiecare om vorbeşte, în medie, o oră pe zi, adică 2,5 ani
din viaţa lui.
• Dacă s-ar înregistra toate cuvintele rostite de un om în
cursul vieţii lui, s-ar obţine 1 000 de volume a cîte 400
de pagini fiecare.
Ştiaţi că:

S-a constatat că, numai cu mîinile, omul poate face peste 7 000 000
de mişcări diferite.
• Diferite popoare au modurile lor de comunicare:
 Indienii din America de Nord îşi exprimă dezacordul prin clătinarea
pe verticală a palmei ridicate la nivelul feţei;

 Turcii, pentru acelaşi lucru, îşi ridică bărbia şi îşi îngustează ochii şi
plescăiesc uşor din limbă;
 Malaiezii, în loc de a spune “nu”, îşi lasă, pur şi simplu, ochii în jos;
 Bulgarii îşi exprimă dezacordul dînd afirmativ din cap (ceea ce la noi
corespunde aprobării).
• Transmite prin gesturi un mesaj și roagă-i pe colegi să îl
descifreze.

• Și invers.
STILURI
DE
COMUNICARE
În relațiile interumane
există câteva stiluri de
comunicare
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Răspundeţi pasiv, agresiv şi asertiv la următoarele situaţii:

I: Prietenultău intârzie întotdeauna. Mereu te


face să aştepţi. Începi să devii furios...
Pasiv ......................
Agresiv ...................
Asertiv .....................

II: Stai
de câteva ore la coadă pentru un bilet la
concert. Cineva se bagă în faţă....
Pasiv ......................
Agresiv ...................
Asertiv .....................
III: Te
plimbi pe holul şcolii. Când treci pe lângă un
grup de elevi, unul dintre ei face un comentariu
nepoliticos la adresa ta.
Pasiv ......................
Agresiv ..................
Asertiv .....................

I V: Profesorul observă că lângă banca ta sunt


bucăţi de hârtie mototolite şi îţi cere să le ridici şi
să le duci la coş.
Pasiv ......................
Agresiv ...................
Asertiv .....................
Şi alte situaţii...
• Colegul tău îţi ia mâncarea din geantă fără să îţi ceară voie, dar ţie
îţi este foarte foame.

• Aţi stabilit să mergeţi cu colegii la un film la o anumită oră şi zi, dar


ei au modificat între timp ziua fără să te anunţe şi pe tine. Tu ai fost
la data stabilită iniţial şi ai aşteptat degeaba. Ce faci?

• Un prieten apropiat îţi înşală încrederea spunând lucruri


neadevărate despre tine intr-un cerc de prieteni.
Comunicarea în echipă
• Pentru a fi eficientă, o echipă are nevoie de:

• Scop comun

• Coeziune

• Distribuirea sarcinilor

• Mediere

• Consens în luarea deciziilor


Numește cinci calități de care
trebuie să dea dovadă membrii
unei echipe pentru a avea succes.
Studiu de caz
”Gândesc critic”

Manual pag.9
Realizarea metodei
6 de ce?
• De ce avem nevoie să comunicăm?
• De ce...
• De ce...
• De ce...
• De ce...
• De ce...
EMIŢĂTORUL RECEPTORUL

 Cui  Să fie atent;


transmite?  Să asculte activ;
 Cu ce scop?  Să confirme
 Ce transmite?
înţelegerea
 Cînd transmite?
 Cum? corectă.
 Unde?
 Să fie atenţi;
 Să evite erorile de emisie-
recepţie;
 Să verifice dacă mesajul a
fost înţeles corect;
 Să ia în calcul şi
eventualele distorsiuni sau
perturbări;
 Să fie în deplină

AMBI concordanţă asupra


conotaţiei aceluiaşi cuvînt.

I
Chestionar
”Stiluri de comunicare”