Sunteți pe pagina 1din 26

INCURSIUNE ÎN

EVOLUŢIA
CONTABILITĂŢII

PRACSIU TINCA
DANIELA
LECȚIA NR.1

1
MOMENTE ÎN EVOLUȚIA
2

CONTABILITĂȚII

PRIMELE 1201- 1801- ÎN


ÎNSEMNĂRI 1494- 1800
1493 PREZENT
CONTABILE- 1200

BAZELE CONTABILITĂŢII
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
PRIMELE ÎNSEMNĂRI CONTABILE- 1200
FORME DE EVIDENȚĂ

CRESTĂTURI PE OASE
EVIDENȚA LINII TRASATE PE BUCAȚĂ DE
LEMN

NODURI FĂCUTE PE SFORI

SEMNE SUB FORMĂ DE CERC


SAU OVAL

PLĂCUȚE DE ARGILĂ
PRIMELE ÎNSEMNĂRI CONTABILE-
1200
FORME DE EVIDENȚĂ

PLĂCUȚE DE MARMURĂ
EVIDENȚA PAPIRUS

PERGAMENT

HÂRTIE

LUCRĂRI SCRISE
PRIMELE ÎNSEMNĂRI CONTABILE- 1200
5

• Primul autor notabil de contabilitate rudimentară


este considerat suveranul Hammourabi, rege al
Babilonului între anii 2002‑1960 î.e.n., deoarece din
perioada domniei sale au fost descoperite numeroase
tăbliţe cu scriere cuneiformă pe care au fost descifrate
înregistrări de elemente livrate, numele părţilor
contractante, menţionarea livrărilor totale sau parţiale.
Codul lui Hammurabi

Codul lui Hammurabi este cea mai veche culegere de legi, din timpul
regelui babilonian Hammurabi.
Codul, scris probabil în jurul anului 1760 î.Hr., cuprindea un Prolog,
282 de articole de lege și un Epilog.
Legile definesc diferite tipuri de infracțiuni și sancțiunile care trebuie
aplicate, marea majoritate a lor fiind de tipul “ochi pentru ochi”, dacă
statutul social al victimei era același cu al agresorului.
În cazul în care agresorul/ infractorul era o persoană din înalta
societate, iar victima sa inferioară ca statut, atunci pedepsele erau
mai blânde.
Codul lui Hammurabi

– Hammurabi a fost venerat ca un zeu de către


supușii săi.
– Oamenii îi aduceau ofrande mulțumindu-i pentru
victoriile purtate, instaurarea păcii și lupta pentru o
justiție dreaptă.
8

Contabilitatea în antichitate

Spre anul 300 î.e.n. pe papirusurile


descoperite în Egiptul ocupat de greci
(exemplificat fiind papirusul lui Zenon)
s‑au decodificat note care făceau
distincţia între fluxurile reale de
produse agricole şi fluxurile
monetare.
9

Contabilitatea în
antichitate

Despre civilizaţia romană, Cicerone (104-43 î.e.n.) lasă


preţioase precizări cu privire la registrele contabile
romane care se compuneau din „Codex accepti et
expensi”, (jurnal al veniturilor şi cheltuielilor),
„Adversaria” şi „Ephemeris” care erau nişte ciorne copiate
ulterior în „Codex rationum” care avea dubla menire, atât
de „jurnal” cât şi de „cartea mare” (în ordine alfabetică;
probă în justiţia romană).
EXEMPLE
EXEMPLE
MODALITĂȚI DE PLATĂ

ETALON
MONETAR

ETALON DE
ARGINT

ETALON DE
GRÂNE/ TROC
NOȚIUNI NOU APĂRUTE

ACTIV ȘI
PASIV
MARFA CONTUL

SISTEM NUMERIC DOBÂNDA PENTRU


INDO-ARAB SUMA ÎMPRUMUTATĂ

SISTEM MONEDA CA
NUMERIC NOȚIUNI MIJLOC DE
ROMAN PLATĂ
PERIOADA 1201-1493

REGISTRE
FORME DE
OBLIGATORI
EVIDENȚĂ
I
1201-1494
MODALITĂȚI ETALON
DE PLATĂ MONETAR
NOȚIUNI NOU APĂRUTE/
UTILIZATE

PRACTICI COMERCIALE

CALCULE
BANCA
COMERCIALE

DARE SAU AVERE,


CIFRE ARABE NOȚIUNI DEVENITE DEBIT SI
CREDIT
NOȚIUNI NOU APĂRUTE

CONTABILITATEA
MEMORIALĂ

CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ
PLATA CU NUMERAR
SIMPLĂ

CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ
CREDIT NOȚIUNI
DUBLĂ
Contabilitatea - FORME
• operațiile se înregistrau într-un
registru unic în ordine cronologică;
• au apărut 2 registre (în unul se
CONTABILITATE înregistrau mișcările de numerar și
MEMORIALĂ mărfuri si în altul se înregistrau
creanțele și datoriile).

• apar conturile și fișele


conturilor;
CONTABILITATE • ansamblul fiselor de conturi se
A ÎN PARTIDĂ ține cu ajutorul unui registru
SIMPLĂ denumit maestru.
PERIOADA 1494-1800

FORME DE MODALITĂȚI DE
NOȚIUNI NOI
EVIDENȚĂ PLATĂ

• MEMORIALUL • NUMERAR • CAPITAL


• CARTEA MARE • CREAMȚE
• JURNALUL • DATORII
• CONTURI
DESCHISE PE
PERSOANE, BANI,
CREANȚE,
DATORII
Luca Bartolomeo di Pacioli -părintele
contabilității în partidă dublă

Pe baza practicilor vremii, s-a constatat că, în urma


vânzărilor de mărfuri, între contul clientului cumpărător şi
contul de mărfuri se stabileşte o relație, în care contul
clientului crește, iar contul de mărfuri scade cu aceeași
sumă, iar in jurnale s-a generalizat scrierea pe articole,
trecandu-se contul debitor in stanga, iar contul creditor in
dreapta.
Primul care  a surprins in mod stiintific acest aspect a fost
Luca Bartolomeo di Pacioli, din Italia, în Epoca renașterii,
considerat ca fiind parintele contabilității in partidă dublă.
Luca Bartolomeo di Pacioli -părintele
contabilității în partidă dublă

• Luca Pacioli a devenit cunoscut drept părintele contabilității


datorită lucrării „Summa di Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalita”, în care considera că obiectul contabilității este
„tot ceea ce după părerea negustorului îi aparține pe lume,
precum și toate afacerile mari și mărunte în ordinea în care au
avut loc.”
• În alte lucrări ale sale, Luca Pacioli a detaliat metodele corecte de
utilizare a registrelor, adăugând o precauție prin care nici o
persoană nu ar trebui să își termine ziua de lucru înainte de a
pune de acord coloanele de debit și credit.
Registre contabile

– Strata, în care se înregistrau zilnic operațiile, sub


formă de articole contabile;
– Maestrul, în care se utilizau partizi pentru fiecare
cont utilizat;
– Inventarul, în care, la finele fiecărui an, erau
centralizate averea şi datoriile.
PERIOADA 1800- în prezent

• Această etapă este deschisă de lucrarea lui Edmond Degranges,


din 1795, intitulată « La theme des livres rendue facile ou
nouvelle methode d'enseignement ». În această lucrare autorul
descrie metoda de contabilitate « Jurnal-Cartea Mare » și face o
clasificare a conturilor în conturi de valori, de rezultate și de
persoane.
• În anul 1865 A. Guibault publică o lucrare de contabilitate mai
sistematizată cu titlul « Traité de comptabilité», care cuprinde și
un interesant album de modele.
PERIOADA 1800- în prezent

FORME DE EVIDENȚĂ MODALITĂȚI DE PLATĂ NOȚIUNI NOI

• EVIDENȚA ÎN PARTIDĂ • PLATA ÎN NUMERAR • BILANȚ


DUBLĂ • PLATA CU • PERFORMANȚA
INSTRUMENTE DE ÎNTREPRINDERII
PLATĂ • CONTABILITATEA
ANALITICĂ
• CONTABILITATEA
FINANCIARĂ
• REGLEMENTĂRI
CONTABILE LA NIVEL
INTERNAȚIONAL
• STANDARDE
PERIOADA 1800- în prezent

Odată cu extinderea organizării afacerilor în societăți pe acțiuni,


în secolul al XIX-lea și în secolul al XX-lea se generalizeaza
practica întocmirii bilanțului și a contului de profit şi pierdere.
Germenii teoriilor contabile științifice au apărut în primele
decenii ale secolului al XX-lea, și amintim in acest sens:
– Apariția în anul 1934 a principiilor contabile general acceptate
(US GAAP) în SUA, ca raspuns la criza din anii ’30, prin care
se cerea ca situatiile financiare americane să prezinte fidel
patrimoniul și rezultatele acestuia, in conformitate cu aceste
principii;
PERIOADA 1800- în prezent

– apariţia pe continentul european a planului contabil ,


care cuprindea o listă cadru de conturi organizate într-un
sistem integrat, plan care a avut o influenţă notabilă
asupra reglementărilor contabile în Europa.
De exemplu, în Germania, primul plan contabil a fost
elaborat de Schmanlenbah în 1927.
TEME SPRE DEZBATERE

1. Comentaţi afirmaţia din literatura de specialitate:


„Ultimul cuvânt într-o afacere este o cifră.”

2. Desenați un fir cronologic al evoluției contabilității.

3. Încercaţi să alcătuiţi un comentariu propriu al


următorului text:
„ Să se aşeze în ordine frumoasă toate afacerile încât repede
să se poată avea cunoştinţă de fiecare dintre ele.” (Luca
Pacioli)