Sunteți pe pagina 1din 53

1

Evaluare pentru succes


în context curricular
M. MARIN, dr. în pedagogie, conferențiar universitar,
autor de Curriculum, formator național

30.01.2020

USM, DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ


Prezentări inedite
1.Un restaurant la care aţi fost recent 1. Numele unei personalităţi care vă inspiră
2.Un eveniment recent la care aţi participat 2. Cartea preferată
3.Un eveniment de succes care a avut loc în şcoala Dv. 3. Băiat sau fată?
4.Un lucru cu care vă mândriţi de şcoala pe care o 4. Dimineaţa sau noaptea?
conduceţi 5. Familie sau carieră?
6. Omul la care țineți cel mai mult...
5.Un loc pitoresc din Republica Moldova
7. Cea mai grea zi din săptămână?
6.Recenta ţară pe care aţi vizitat-o 8. Următoarea țară pe care intenționaţi să o vizitaţi
7.Numele unui elev cu care vă mândriţi este...
8.Bucate preferate 9. La ce nu puteţi renunţa?
9.Numele unui profesor cu care vă mândriţi 10. Primul lucru pe care îl faceţi dimineața?
10.O performanţă în domeniul educaţiei incluzive 11.Iarna sau vara?
12. Ce vă poate supăra?
13. Dor de…
Un elev nu învaţă pentru ca să
fie evaluat, dar este evaluat
pentru ca să înveţe
Paradigmă ECD
Cărți de citit
• Ungureanu D., Teroarea creionului roşu. Evaluarea • Цукерман Г.А. Оценка без отметки - М.,Рига 1999,
educaţională, Editura Universităţii de Vest, 2001  tsukerman_g.a._otsenka_bez_otmetki.pdf
• (de) Vecchi G. Evaluer sans dévaluer et évaluer les • Амонашвили, Ш.А. Воспитательная и образовательная
compétences. Paris, Editura Hachette Education, функция оценки учения. М, 1984
2011. • Амонашвили, Ш.А. ПОЧЕМУ В ОТМЕТКАХ СОСРЕДОТОЧЕНА
ВЛАСТЬ?
• (de) Hadji Ch. L’EVALUATION, REGLES DU JEU. Des https://www.facebook.com/clubamonashvili/photos/a.362543110
intentions aux outils Paris: ESF, 1989.    756495.1073741828.357583527919120/388747351469404/?
• Potolea D., Neacşu I., Manolescu M. Metodologia type=3&theater
evaluării realizărilor şcolare ale elevilor. Ghid • Амонашвили, Ш.А.«Отметка — это винтовка, приставленная
ко лбу ребенка»
metodologic general. București, 2011.
• Шалва Амонашвили — о разнице между отметкой и оценкой.
http://mel.fm/vazhny_razgovor/8462917-amonashvili
Baza metodologică a evaluării

este evaluarea pentru învăţare


Paradigma evaluării
Modelul Concepția

„Regula comună de
joc”
Ce este evaluarea? ???????

M. MARIN, dr. în pedagogie,


conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Evaluare=
Măsurare, Control
judecăţi de valoare
E=M

evaluare formativă
Evaluare certificativă
(colaborarea, comunicarea) 
Operaţiile evaluării didactice

Măsurare Apreciere
Cât de un set de Decizie
mult? Ce criterii, Continuă
cantitate? norme, aprecierea
Ce emitere de într-o notă
dimensiuni? judecăţi
Definiţiile „noi”,
Definiţiile Definiţiile PPO actuale,
„vechi”; care puneau (Pedagogiei prin moderne, care concep
evaluarea ca apreciere, ca emitere
semnul egalităţii între evaluare
şi măsurare a rezultatelor
obiective), care de judecăţi de valoare despre ceea
interpretau evaluarea în raport ce a învăţat şi cum a învăţat elevul,
elevilor. pe baza unor criterii precise, bine
de obiectivele educaţionale
(Evaluare = măsurare; (evaluare = congruenţa cu stabilite anterior (Evaluare=
E = M); obiectivele educaţionale); emitere de judecăţi de
valoare).

M. MARIN, dr. în pedagogie,


conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
MODELUL CLASIC AL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Predar Învăţare Evaluare


e

MODELUL INTERACŢIONAL AL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Predare Învăţare

Profesor Performanţe Elev


obiectivate

Evaluare Autoevaluare
EVALUARE BAZATĂ PE SUCCESUL ELEVULUI
Dr. Mariana MARIN, conf.univ.,
conceptor ECD

Principiile ECD
Motivare pentru
Participare
învăţare

Confidențialitate
17

Expresia „Evaluarea nu înseamnă stres” înseamnă…

A. Elevul nu este notat.


B. Profesorul nu pune
note insuficiente.
C. Profesorul utilizează
metode de învățare
prin evaluare.
D. Evaluarea pentru elev
este mereu o
sărbătoare.
Efectul placebo
18

Expresia „Evaluarea nu înseamnă stres” înseamnă…

A. Elevul nu este notat.


B. Profesorul nu pune
note insuficiente.
C. Profesorul utilizează
metode de învățare
prin evaluare.
D. Evaluarea pentru elev
este mereu o
sărbătoare.
100 DE CUVINTE ÎNCURAJATOARE PENTRU UN COPIL
51. Foarte plăcut! 79. Părinții tai vor fi mândri de tine!
1.A meritat! 27. Deosebit! 80. Perfect!
52. Formidabil!
2. Acum am înțeles! 28. Din ce în ce mai bine! 81. Performant!
53. Genial!
3. Adevărată operă! 29. E cazul să aplaudăm! 82. Performanță olimpică!
54. Grea treaba, dar bine făcuta!
4. Admirabil! 30. Emoționant! 83. Plăcut!
55. Grozav!
5. Ai ajuns la culmea potențialului tău! 31. Este o plăcere când tu te descurci așa de 84. S-a născut o stea!
bine! 56. Îmi faci meseria mai plăcuta!
6. Ai atins noi performanțe! 85. Se întrevede rezultatul!
32. Ești în frunte! 57. Impecabil!
7. Ai făcut un lucru unic! 86. Senzațional!
33. Ești bine pregătit! 58. Impresionant!
8. Ai parcurs kilometrul în plus! 87. Serioasa treaba!
34. Ești grozav și rezultatul e pe măsură! 59. Încântător!
9. Ai pornit spre succes! 88. Sigur că vei reuși ce ți-ai propus!
35. Ești hotărât sa ajungi la perfecțiune! 60. Încrede-te în tine și vei reuși!
89. Splendid!
10. Azi te prezinți la nivel internațional! 36. Ești mult mai bun astăzi! 61. Incredibil! 90. Știam ca poți să o faci!
11. Bine făcut! 37. Ești pe drumul cel bun! 62. Inteligent! 91. Sunt mândru de tine!
12. Bine gândit! 38. Ești și tu surprins, nu-i așa? 63. Interesant! 92. Sunt mulțumit!
13. Bine organizat! 39. Remarcabil! 64. Îți merge mintea! 93. Super!
14. Buna alegere! 40. Eu te știu luptător! 65. La fix! 94. Tare de tot!
15. Ce îmbunătățire! 41. Excelent! 66. Lăudabil! 95. Te susțin!
16. Ce încurajator! 42. Excepțional! 67. Lucru de excepție! 96. Te descurci bine!
17. Celui care muncește nu-i este niciodată rușine! 43. Extraordinar! 68. Mă bucur! 97. Te-ai depășit pe tine însuți!
18. Convingător! 44. Extrem de bine! 69. Mai bine ca oricând! 98. Te-ai străduit!
19. Creativ!
45. Fabulos! 70. Marcant! 99. Uimitor!
46. Fantastic! 71. Matur răspuns! 100. Unicat!
20. Crede în forțele tale! Ai curaj!
47. Fascinant! 72. Merita discutat!
21. Dai dovadă de multă înțelepciune!
48. Fenomenal!
22. Dai dovada de o gândire profunda! 73. Minunat!
49. Fermecător!
23. Data viitoare va fi mai ușor! 74. N-am cuvinte!
50. Foarte drăguț!
24. De apreciat! 75. Nemaipomenit!
76. Nu iuta că ești o ființă deosebită, că ești
25. De neuitat!
unică/unic!
26. De văzut!
77. Nu-i rău!
78. Onorată de răspuns!
„Fără mâini ridicate!”

M. MARIN, dr. în pedagogie,


conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Încurajare pentru diligență
• ,,Interesant! Ai cules cele mai potrivite expresii!” • ,,Un răspuns pătruns de nişte sentimente măreţe!”
• ,,Deosebit! Ai poposit pe diverse tărâmuri ale imaginaţiei!” • ,,Excelent răspuns! Ai evidenţiat ideile principale!”
• ,,Minunat! Gândurile tale vor frapa şi colegii!” • ,,Răspunsul tău merită cele mai înalte aprecieri, deoarece
• ,,Perfect! Textul compunerii a fost aranjat corect în ai redat excelent trăirile personajelor din text!”
pagină,respectând scrierea cu alineate !”
• ,,Eu am rămas plăcut surprinsă de modul tău de a-ţi
• ,,Îţi sunt recunoscătoare pentru munca depusă şi scrierea
caligrafică!” expune propriile tale sentimente!”
• ,,M-ai impresionat prin străduinţa de a aplica regulile de ortografie • ,,Ne-ai frapat prin modul de a menţine contactul cu
studiate!” publicul, modelarea vocii, utilizarea gesturilor şi mimicii!”
• ,,Impresionează modul de expunere a gândurilor!” • ,,De necrezut! Ai reuşit să ne convingi că textul ţi-a lăsat
• ,,Admirabilă creaţie! Ai utilizat diverse expresii artistice!” impresii plăcute!”
• ,,Bine închegat! Ai avut un plan bun de idei, pe care l-ai respectat!” • ,,Ai redat conţinutul aproape de text, sunt sigură că l-ai
• ,,Bravo! Prin muncă omul le reuşeşte pe toate! Ai reuşit şi tu să citit de mai multe ori! Îţi mulţumesc pentru munca
alcătuieşti un text interesant, dar să fii atent la despărţirea în silabe depusă!”
pentru trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul!”
nsilieri,
aching

Discuţii
de tip
tête-à-
tête!!!

Date protejate!!!
Eșecul nu este prevăzut
SUCCES

AMELIORARE

RECUPERARE

ÎMBUNĂTĂŢIRE
Procedeul R

Dezvo Îmbun Ameli Recup


ltare ătățire orare erare
M. MARIN, dr. în pedagogie,
conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Plan de recuperare pentru portofoliul elevului
Perioada de recuperare ____________________
(din ce dată până la ce dată se prevede ameliorarea)

Motivul recuperării

Nr. Disciplina Conținutul recuperării Data Rezultat Semnătura


rând (capacități, produse) retestului părintelui

M. MARIN, dr. în pedagogie,


conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Procedeul „R” - RECUPERARE
Principiul motivării pentru învăţare, principiul succesului şi al corelării evaluărilor formative cu cele sumative
condiţionează o evaluare fără eşec, astfel încât în sensul evaluării pozitive nu se va folosi calificativul insuficient.

În cazurile excepţionale, când se constată elemente de nereuşită (motiv de boală, abandon şcolar, absenţe
motivate/nemotivate) se va recurge în mod obligatoriu la activităţi de recuperare.

Recuperarea se realizează timp de o săptămână după revenirea elevului (sau din momentul stabilirii planului de
recuperare).

În catalog, în dreptul numelui elevului nu se menţionează niciun calificativ pe perioada recuperării. După realizarea repetată a
evaluării sumative (de ex., a unui test clonat), în ziua recuperării se înregistrează calificativul respectiv. În catalog, la rubrica Notă se
scrie: Recuperare.

Pentru copiii cu CES se va folosi acelaşi sistem criterial în evaluare, dar aplicat pe baza Planului educaţional
individualizat.

Numărul evaluărilor sumative recomandate pentru clasa a III-a cu acordare de calificative se decide ținând cont de
recomandările Scrisorii metodice din anul în curs.
Cu ochii închişi
TRANSPARENŢĂ ÎN EVALUARE ÎNSEAMNĂ

A. Profesorul anunță
notele public
B. Elevii cunosc criteriile
după care vor fi evaluați
C. Profesorul
argumentează notele
D. Elevul se autoapreciază,
știind care sunt cerințele
TRANSPARENŢĂ ÎN EVALUARE ÎNSEAMNĂ

A. Profesorul anunță
notele public
B. Elevii cunosc criteriile
după care vor fi evaluați
C. Profesorul
argumentează notele
D. Elevul se autoapreciază,
știind care sunt cerințele
TRANSPARENŢĂ

Participarea LA
EVALUARE A copilului /
părintelui /
reprezentantului legal al
copilului
Principiile didactice ale evaluării

Prioritatea autoevaluării

DR. M.MARIN. ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ, ISE, 2015
Dr. Mariana MARIN, conf.univ.,
conceptor ECD

Flexibilitate
CROMATICA SEMAFORULUI

A. AUTOEVALUARE
elevul arată/colorează/subliniază pe fișa de autoevaluare modul în care crede că a lucrat;

B. PENTRU A SEMNALA GRADUL DE ÎNȚELEGERE A UNEI SARCINI


elevul demonstrează o anumită culoare (de ex. cupele-semafor) că a înțeles sarcina
(verde) sau că are anumite dificultăți (galben) sau nu înțelege defel (roșu).

C. PENTRU NOTAREA ÎN DIAGRAMA PERFORMANȚELOR


La dorință, învățătorul folosește cromatica în propriile instrumente, fără a le plasa în
agenda elevului, fără a le folosi în caiete sau fișe de lucru ale elevilor.
34

Nota este…

un rezultat al cadrului didactic.

o marcă a părintelui.

o recompensă pentru efortul elevului.

un rezultat al părinților, elevilor și al


cadrului didactic.
Nota este marca părintelui
Nota
„Sancţiune“ Demotivare

Element de disciplină

... elementul criterial este absent


37
„Ce notă ai luat?”

Povestește ce nou ai învăţat. Unde ţi-a fost mai dificil? Ce ai


învăţat de la colegi? Ai cerut ajutor de la învăţător? Dar de la
colegi? Când anume? Pe cine ai ajutat să înveţe mai uşor? Cu cine
ai vrea să colaborezi cel mai mult? Cu cine crezi că nu vei putea
colabora? De ce oare? Când te-ai simțit trist? În ce moment te-ai
simțit azi fericit? Ce ai mai vrea să afli la școală? Cu cine dintre
colegi ai fi putut să colaborezi, să comunici mai bine?
CRITERII DESCRIPTORII
Mărimea: Culoarea:
mare, mic roșu, galben

Produsul Gustul:
acru, dulce,
dulce-acrișor

Mărul Aroma:
puternică, slabă,
fără aromă
1 2 3 4
P13. Poezia recitată P19. Poezia recitată P24. Poezia recitată P26. Poezia recitată
1. Anunț titlul şi autorul 1. Anunț titlul şi autorul
poeziei. poeziei. 1. Anunț titlul şi 1. Anunț titlul şi
autorul poeziei. autorul poeziei.
2. Recit toate versurile. 2. Recit toate versurile. 2. Recit toate 2. Recit toate
3. Rostesc corect şi clar 3. Rostesc corect şi clar versurile. versurile.
cuvintele. cuvintele. 3. Rostesc corect şi 3. Rostesc corect şi
4. Recit expresiv. 4. Recit expresiv. clar cuvintele. clar cuvintele.
5. Folosesc potrivit mimica 4. Recit expresiv. 4. Recit expresiv.
și gesturile. 5. Folosesc mimica 5. Folosesc mimica
și gesturile. și gesturile.
1 2 3 4
 Lectura  Lectura  Lectura  Lectura
P8. Textul (literar/ nonliterar) citit P12. Citirea cu voce a unui text P13. Citirea cu voce a P13. Citirea cu voce a unui text
unui text cunoscut cunoscut
de mai multe ori (cunoscut) cunoscut
1. Citesc cursiv, fluent, 1. Citesc cursiv, fluent, conștient
1. Citesc cursiv, fluent și 1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul. textul.
conștient textul. conștient textul. 2. Pronunț corect fiecare 2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
2. Articulez toate cuvintele. 2. Pronunț corect fiecare cuvânt. 3. Articulez corect toate cuvintele.
3. Citesc expresiv, cu intonaţia cuvânt. 3. Articulez corect toate 4. Citesc expresiv, cu intonaţia
potrivită. 3. Articulez corect toate cuvintele. potrivită.
cuvintele. 4. Citesc expresiv, cu 5. Identific și explic cuvintele
intonaţia potrivită. necunoscute.*
4. Citesc expresiv, cu intonaţia
5. Identific și explic
potrivită. cuvintele
necunoscute.*
M. MARIN, dr. în pedagogie, conferențiar
universitar, autor de Curriculum, formator
național
42

Alegeți un cuvânt de pe Copacul valorilor legat de EVALUARE și argumentați


Altruism.
Angajament.
Armonie. Bunăstare.
Cetățenie globală. Competenţă.
Colaborare. Comunicare. Corectitudine.
Creativitate. Credinţă. Deschidere. Dezvoltare.
Democraţie. Dinamism. Disciplină. Diversitate.
Echitate Eficienţă. Egalitate. Empatie. Excelenţă.
Grijă. Independenţă. Individualitate. Inovaţie. Inventivitate. Îmbunătăţire continuă. Încredere în sine. Libertate.
Lucrul în echipă. Orientare spre rezultate. Patriotism.
Participare. Perseverenţă. Plăcere. Progres.
Provocare. Promptitudine. Prosperitate. Punctualitate.
Responsabilitate. Recunoştinţă. Reuşită.
Respect. Satisfacţie. Sănătate.
Schimbare. Siguranţă.
Stabilitate.
Solidaritate.
Succes.
Toleranţă.
Unitate.
Valori general-umane:
M. MARIN, dr. în pedagogie,
Viaţă, Adevăr, Bine, Frumos, Dreptate, Libertate, Egalitate, Sacru conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
43
Altruism.
Angajament.
Armonie. Bunăstare.
Cetățenie globală. Competenţă.
Colaborare. Comunicare. Corectitudine.
Creativitate. Credinţă. Deschidere. Dezvoltare.
Democraţie. Dinamism. Disciplină. Diversitate.
Echitate Eficienţă. Egalitate. Empatie. Excelenţă.
Grijă. Independenţă. Individualitate. Inovaţie. Inventivitate. Îmbunătăţire continuă.
Încredere în sine. Libertate.
Lucrul în echipă. Orientare spre rezultate. Patriotism.
Participare. Perseverenţă. Plăcere. Progres.
Provocare. Promptitudine. Prosperitate. Punctualitate.
Responsabilitate. Recunoştinţă. Reuşită.
Respect. Satisfacţie. Sănătate.
Schimbare. Siguranţă.
Stabilitate.
Solidaritate.
Succes.
Toleranţă.
Unitate.
Valori general-umane:
Viaţă, Adevăr, Bine, Frumos, Dreptate, Libertate, Egalitate, Sacru
M. MARIN, dr. în pedagogie,
conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
44

EVALU
AREA
prin

Situația
de
OPȚIUNE
45

Evaluarea este utilizată pentru…

•A. a aprecia nivelul elevilor


•B. a aprecia nivelul profesorului
•C. a aprecia nivelul instituției de
învățământ
46

Evaluarea este utilizată pentru…

•A. a aprecia nivelul elevilor


•B. a aprecia nivelul profesorului
•C. a aprecia nivelul instituției de
învățământ
47

Cine este responsabil de evaluare?

A.Profesorul
B.Elevul / studentul
C.Managerul instituției
D.Evaluatorul extern
48

Cine este responsabil de evaluare?

A.Profesorul
B.Elevul / studentul
C.Managerul instituției
D.Evaluatorul extern
49

Expresia „Evaluarea nu înseamnă stres” înseamnă…

A. Elevul nu este notat.


B. Profesorul nu pune
note insuficiente.
C. Profesorul utilizează
metode de învățare
prin evaluare.
D. Evaluarea pentru elev
este mereu o
sărbătoare.
50

Grila de evaluare este un instrument

al elevului

al profesorului

al asistentului

al directorului
51

31. August 2015 | Hier folgt ein Titel |


Autoren

Grila de autoevaluare este un instrument

al elevului

al profesorului

al asistentului

al directorului
TOPUL
personal
Mariana
MARIN
doctor în pedagogie,
conferențiar universitar

Președinte
Asociația Generală
a Învățătorilor

Director, redactor-șef
Revistele
Învățătorul Modern

E-mail:
mariana.marin1919@gma
il.com
Web:
marianamarin19.blogspot.c
om

Mihai Dascalu, Umbrela

S-ar putea să vă placă și