Sunteți pe pagina 1din 12

Funcțiile rădăcinilor

Rădăcina este adaptată pentru îndeplinirea a două


funcții principale:
 una de natură mecanică, de fixare a plantei în sol 
 și alta vitală, de a absorbi apa și substanțele
minerale dizolvate în aceasta.
 Rădăcina contribuie la metabolismul plantei. În
afara funcțiilor specifice, rădăcinile metamorfozate
ale unor plante pot servi la depozitarea
substanțelor de rezervă, iar altele stabilesc legături
fiziologice cu ciupercile și cu bacteriile din sol
Sistemul radicular

 Totalitatea
rădăcinilor
alcătuiesc
sistemul
radicular al
unei plante
Tipuri de rădăcini

 Rădăcini pivotante

 Rădăcini fasciculate

 Rădăcini rămuroase
Rădăcinile pivotante
 Rădăcini pivotante – au
forma unui țăruș. Sunt
alcătuite dintr-o rădăcină
principală groasă și mai
multe rădăcini secundare
subțiri.
 Pot fi întâlnite la păpădii,
ropițe, morcovi.
Rădăcinile fasciculate (firoase)
 Rădăcini fasciculate sunt de aceeași
lungime și grosime, au aspect de
fascicol și sunt întâlnite la plantele
cerealiere ca grâul, ovăzul și orzull și
le mai putem găsi la ceapă, lalea etc.
Rădăcinile rămuroase
 Rădăcinile rămuroase -
sunt specifice arborilor.
Acestea au rădăcinile
secundare aproape de aceeași
lungime și grosime ca
rădăcina principală, doar că
sunt mai groase decât cele
fasciculate.
IMPORTANȚA RĂDĂCINILOR
 Rădăcinile plantelor au un rol
extrem de important în natură, dar
și în viața omului. Acestea:
 Absorb apa cu sărurile minerale
 Fixează solul
 îmbogățesc solul cu humus
 servesc drept furaj pentru animale
 Sunt utilizate în medicină
 Sunt folosite în alimentație
 Servesc drept decorațiuni

S-ar putea să vă placă și