Sunteți pe pagina 1din 11

Subiectul lecției

Pastelul
Scrie un text ,din 5-6 enunțuri,
despre anotimpul tău preferat ,
în care să folosești patru figuri de stil.
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele;
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor,
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.
  
Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită,
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc.
 
Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.
 
Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.
Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri
Sentimentele autorului:

tristețea spaima

neliniștea

dorul
Pastelul
este o specie a genului liric,
poezie descriptivă
care prezintă un aspect al naturii,
un univers vegetal/faunistic,un
moment calendaristic prin
intermediul căruia se exprimă
sentimentele poetului
(extaz,admirație,regret etc.).
Sugestii de receptare
 prezintă pictural o imagine subiectivă statică/dinamică
într-un limbaj artistic;
planurile descrierii: elemente artistice și dinamice
(terestre și cosmice);
obiectul descris este un pretext pentru trezirea unor
sentimente transmise cititorului la persoana I sau a III-a;
prin motivul literar al relației om-natură se exprimă trăirile
sufletești legate de aspectul descris;
compozițional,se structurează într-un tablou sau
succesiune de tablouri;
părțile de vorbire dominante (substantive+adjective);
specificul trăirii poetice,organizarea ideilor și a
sentimentelor dominante (admirația,iubirea față de natură).
Încercuiește litera care precede
varianta corectă:

1.Trăsăturile generale
ale pastelurilor sunt:
a) Sunt poezii descriptive;
b) Sunt poezii lirice;
c) sentimentele poetului sunt exprimate prin
intermediul peisajului descris;
d)este evocat anotimpul iarna.
2. Trăsăturile specifice
lui Alecsandri sunt:
a) există două planuri: terestru și
cosmic;
b )peisajul se constituie între real și
fabulos;
c) atmosfera este senină;
d )spaima în fața anotimpului
hibernal.
3. Spațiul descris se caracterizează
prin:
a) este vast și pustiu;
b) poartă ,,haina”
anotimpului descris;
c) natura se manifestă
sălbatic.
4.Apreciază cu A(adevărat)sau F(fals)
fiecare dintre afirmațiile de mai jos:
Pastelurile sunt poezii lirice;
Întîmplările evocate țin de genul
epic;
Trăirile emoționale sunt profunde;
Peisajul este simbolic;
Prin intermediul peisajului se
exprimă sentimentele poetului;
Eul liric este contemplativ.
Pastelul este o specie literară a genului
liric;
Termenul de pastel provine din artele
plastice;
Această specie este numită astfel în
toate literaturile;
Denumirea speciei este utilizată numai
în limba română;
În pastel este descris un tablou din
natură;
Această reflectă sentimentele eului liric.