Sunteți pe pagina 1din 5

DANSURI DIN DIVERSE ZONE GEOGRAFICE

Jocul (dansul) popular este genul de muzică predominant


la petreceri și este de regulă, susținut instrumental (taraf
sau unul/doi instrumentiști).
Forma este fixă, dansul conținând două sau trei fraze
muzicale. Dansurile sunt însoțite de strigături, țipurituri,
chiuituri, fluierături, secondate la rândul lor de bătăi din
palme, pași bătuți, pocnituri din degete etc., Toate
constituind efecte sonore de un rafinament rar întâlnit în
dansurile altor popoare.
ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC SE ÎNTÂLNESC NUMEROASE DANSURI,
DIFERITE DIN PUNCT DE VEDERE COREGRAFIC,MELODIC ȘI
RITMIC, ÎN FUNCȚIE DE CARACTERISTICILE FIECĂREI REGIUNI.
TOTODATĂ, UNELE DANSURI SE REGĂSESC ÎN TOATE ZONELE
FOLCLORICE: HORA, SÂRBA ȘI BRÂUL.
FOLCLORUL ROMÂNESC ARE UN PRONUNȚAT CARACTER
SINCRETIC (ÎMBINĂ MAI MULTE ARTE), CEEA CE DETERMINĂ O
RELAȚIE DE INTERDEPENDENȚĂ ÎNTRE DANS, MUZICĂ ȘI TEXT
(SCANDAT SAU CÂNTAT). MUZICA ȘI TEXTUL ASIGURĂ DANSULUI
FOLCLORIC RITMUL CARACTERISTIC ȘI TEMATICA.
DANSURILE POT FI EXECUTATE DE FEMEI, DE BĂRBAȚI SAU POT FI
MIXTE, ÎN FORMAȚII PERECHI, ÎN GRUP (CERC, SEMICERC,
COLOANĂ) SAU SOLISTICE.
Hora este un dans țărănesc care reunește într-
un cerc mare întreaga adunare. Dansatorii se țin
de mână, făcând 3 pași în diagonală în față, S-
D-S, urmați de bătaie cu dreptul, apoi în spate,
trei pași D-S-D, bătaie cu S, totodată învârtind
cercul, în principiu invers sensului acelor
ceasului.
https://www.youtube.com/watch?v=3App86xQKBM
Sârba este un dans mixt (de femei și
bărbați), executat în semicerc, într-un
tempo rapid.