Sunteți pe pagina 1din 12

ISTORIA DOCTRINELOR

PEDAGOGICE
Anul 1. Semestrul II
ORIGINEA ARISTOCRATICĂ ŞI CAVALEREASCĂ A EDUCAŢIEI ÎN GRECIA PRECLASICĂ

EDUCAŢIA SPARTANĂ

EDUCAŢIA ATENIANĂ

IDEI DESPRE EDUCAŢIE ÎN EPOCA CLASICĂ

Pitagora

M1. GÂNDIREA Sofiştii

PEDAGOGICĂ Socrate

Platon
ANTICHITATE Aristotel

EDUCAŢIA ÎN LUMEA ROMANĂ

Direcţii de acţiune

Teoria educaţiei la romani


ORIENTAREA GENERALĂ A EDUCAŢIEI ÎN PRIMELE SECOLE CREŞTINE

SCOLASTICISMUL

UNIVERSITĂŢILE

IDEI PEDAGOGICE ÎN OPERELE TEOLOGILOR CREŞTINI

Clement Alexandrinul

M2. Origene

Vasile cel Mare

PEDAGOGIA Ioan Hrisostomul

CREŞTINĂ Tertullian

Augustin

Toma din Aquino


UMANISMUL RENASCENTIST ŞI EDUCAŢIA
AUTORI DE SCRIERI PEDAGOGICE
Pietro Paolo Vergerio
M3. Leon Batista Alberti

PEDAGOGIA Maffeo Vegio


François Rabelais
RENAŞTERII Erasmus din Rotterdam
Michel de Montaigne
MARTIN LUTHER, REFORMA ŞI EDUCAŢIA
POPORULUI CONTRAREFORMA
M4.
REALISMU • PREMISELE APARIŢIEI REALISMULUI

L
PEDAGOGIC
• JAN AMOS COMENIUS

PEDAGOG • JOHN LOCKE


• FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE-

IC FÉNELON

MODERN
• CONTEXTUL CULTURAL
M5. • JEAN-JACQUES ROUSSEAU
PEDAGOGIA • FILANTROPISMUL
NEOUMANISM • IMMANUEL KANT
ULUI • JOHAN WOLFGANG VON GOETHE

ILUMINIST FRIEDERICH SCHILLER
• JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
M6.
DOCTRINELE
PEDAGOGIC NOI DIRECŢII DE DEZVOLTARE A GÂNDIRII PEDAGOGICE
E ÎN JOHANN FRIEDRICH HERBART
SECOLUL AL ŞCOALA HERBARTIANĂ

XIX-LEA FRIEDRICH ADOLF W. DIESTERWEG


FRIEDRICH W. FRÖBEL
FRIEDRICH W. FOERSTER
ORIGINEA ABORDĂRILOR PEDAGOGICE
M7. EXPERIMENTALE
ERNST MEUMANN
PEDAGOGIA WILHELM AUGUST LAY
EXPERIMEN ALFRED BINET
TALĂ ALŢI PROMOTORI AI PEDAGOGIEI
EXPERIMENTALE
M8. • DE LA INDIVIDUALISM LA ABORDAREA SOCIALĂ A
PEDAGOGI EDUCAŢIEI
• PAUL NATORP
A • ÉMILE DURKHEIM
SOCIALĂ
M9. CRITICA SISTEMULUI TRADIŢIONAL DE
EDUCAŢIE
CURENTUL ELLEN KEY

„EDUCAŢIA MARIA MONTESSORI


EDUARD CLAPARÈDE
NOUĂ” OVIDE DECROLY
M10. SCURT ISTORIC AL IDEII DE ACTIVISM ÎN
DEZVOLTAREA EDUCAŢIE
MIŞCĂRII ADOLPHE FERRIÈRE
„EDUCAŢIA ROGER COUSINET
NOUĂ”: ŞCOALA CÉLESTIN FREINET
ACTIVĂ PROGRESIVISMUL
M11.PEDAGOGIA FILOSOFICĂ

• PRINCIPALELE DIRECŢII DE ABORDARE FILOSOFICĂ A


EDUCAŢIEI
• HERBERT SPENCER
• WILLIAM JAMES
• JOHN DEWEY
• EDUARD SPRANGER

S-ar putea să vă placă și