Sunteți pe pagina 1din 22

E-Learning în România

Proiect realizat de Boszga Daniela, Pleșa Andreas, Vlad Dragoș,


Jucan George
Obiectivul proiectului

 Prezentarea platformelor de e-learning din Romania


 Avantajele si dezavantajele acestora
 Diferitele modele prin care acestea se desfasoara si

diferentele fata de sistemul traditional de invatamant


 Infiintarea si dezvoltarea TIC (Tehnologiei
informatiei si comunicatiilor) si benefiicile acesteia
Metodologie

 Informatiile oferite mai jos sunt rezultatul unor mai multe


studii asupra site-urilor de tip platforma e-learning, sau de
construirea acestora, atat din Romania, cat si international
(edu.ro, www.edu-for.eu, eduweb.ro,
www.elearninglearning.com, etc.). De asemenea, am
consultat si paginile Wikipedia si Wikiversity, si ghidul
„E-Learning Methodologies: A guide for designing and
developing e-learning courses” de pe www.fao.org.
 Filosofia e-Learning-ului este compusa din 4 aspecte
dependente unul de celalalt si anume: Invatare,
Creativitate, Tehnologie si Business.
Studiu de caz
 E-learningul în România este la un nivel mediu, în
comparație cu alte tări precum Franța sau UK, dar
este în plina ascensiune, căpătând din ce în ce mai
multă popularitate.
 Astfel, există destul de mulți dezvoltatori, dar și

profesori și elevi care lucrează la diverse site-uri de


e-learning, unde orice poate încărca, dar și descărca,
diverse cursuri, materiale și orice poate fi folosit în
sfera educației.
Portaluri educaţionale româneşti
 Portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului: www.edu.ro

Acest portal, apărut în anul 1998, prezintă activitatea


Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fiind
punctul central de prezentare a informaţiilor şi documentelor
oficiale. Sunt prezentate ultimele evenimente, programe,
analize, noutăţi, acte legislative din învăţământul
preuniversitar, universitar, minoritar şi cercetare. Sunt descrise
metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor,
modele de subiecte pentru examenele importante, inclusiv cel
de bacalaureat.
 Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro/

Proiectul Şcoala Online oferă resurse gratuite utile


elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor dornice de
instruire şi informare: dicţionare, biblioteci, eseuri,
referate, cursuri, consiliere pentru e-learning şi altele.
Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă,
oricine putând să contribuie la dezvoltarea şi la
distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea
unei echipe formate din elevi, studenţi şi profesori.
Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei
procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de
informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor
predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor a
unor modalităţi moderne de predare şi evaluare,
încurajarea comunicării pe teme didactice prin
intermediul forumului. Printre cele mai importante şi
utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online,
jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice
multimedia şi programe, forum sau ajutor în
utilizarea sitului.
Modele de e-learning
 Modelele de e-learning dezvoltate până în prezent, pe
baza celor din sistemul de învăţământ tradiţional
constituie soluţii educaţionale la fel sau chiar mai bune
ale modelelor clasice. Sunt în număr de trei:
1. modelul individual (self-directed) – adresat cursanţilor cu
experienţă în dezvoltare profesională continuă; un web
server furnizează hosting pentru pagini web, prezentări
multimedia, prezentări audiovideo etc.; nu există tutore,
nu există mecanisme de comunicare între cursanţi; într-o
bază de date se regăsesc toate modificările făcute de
utilizatori.
2. modelul cu facilităţi de comunicare (facilitated) – combină
modelul individual cu facilităţi de comunicare (e-mail, forum
de discuţii) unde are loc transferul documentelor;
administratorul cursului facilitează accesul la informaţie al
cursanţilor şi răspunde la întrebările acestora.
 3. modelul avansat (advanced) – foloseşte tehnologie web
pentru mecanismul procesului educaţional, tehnici de
transmisie audio-video în timp real, videotelefon,
videoconferinţă, chat, whiteboard, transfer on-line de fişiere,
ce au fost adăugate modelului cu facilităţi de comunicare;
există administrator, tutorele controlează procesul educaţional.
Avantaje şi dezavantaje e-learning
 Programele e-learning prezintă următoarele avantaje:
sistem de învăţare personalizat, cu tehnologii dinamice şi
interactive, metode pedagogice diverse, interacţiuni
sincrone – asincrone, administrare şi accesibilitate on-
line, independenţă geografică, preţ scăzut de distribuţie.
 Printre dezavantajele programelor e-learning se numără:
rata mare de abandon a cursanţilor (favorizată de
prezenţă, egalitate, stil de predare), necesitatea
cunoştinţelor în domeniul utilizării calculatoarelor,
costuri ridicate de proiectare – dezvoltare – întreţinere.
Comparație e-learning
 Așa cum s-a precizat, e-learningil în România este în
dezvoltare continuă și în pe o rampă ascendentă.
 În Franța, spre exemplu, sistemul de învătământ este mult
mai diferit decât cel din România:

 1.Studenții folosesc laptopuri, pline de documente şi notiţe.


Aceștia sunt atât de concentraţi pe cursuri, încât reuşesc să
scrie aproape fiecare cuvânt spus de profesori. Astfel,
aceștia stochează toată informația transmisă de profesori
într-o platformă Cloud, unde chiar și studenții absenți pot
avea oricând acces la aceasta.
 2.Când vine vorba de metodologia folosită, acesta este una
inovativă. De la curs la curs metodele de predare se schimbă,
iar seminariile sunt din cele mai diverse. Analize de texte
istorice sau mici extracte literare, prezentări săptămânale
ţinute de studenţi, PowerPoint-uri, filmuleţe scurte şi chiar ore
de practică de comunicare – cam tot ce se poate.
 3.”Dissertation” a devenit de curând cuvântul cel mai folosit din
vocabularul studenților din Franța. Dacă sistemul de învăţământ
universitar românesc se bazează pe examenele finale, francezii
sunt axaţi pe controlul continuu, pe parcursul anului. Mai exact,
la fiecare obiect se cer una sau mai multe „dissertations” – mini
lucrări de licenţă care deşi se aseamană conceptual cu eseurile
cerute de profesorii români sunt atât de diferite.

 4. Studenţii francezi sunt învăţaţi să gândească! Tocmai prin


aceste „dissertations” studenţii sunt învăţaţi să gândească
subiectul, să-l întoarcă pe toate părţile şi să-l explice, folosindu-
se, desigur, de informația stocată anterior în Cloud.
E-learning România vs. global
 Astfel, dacă în 2003 gradul de penetrare al TIC în România era de
9%, față de 12.3% la nivel internațional, în următorii ani situația se
modifică, România atingând un nivel de 44.1% la sfârșitul lunii iunie
2012, față de 32.8% (nivelul internațional/global).
Concluzii
 Noile tehnologii ale informației și comunicaților
schimbă perspectiva asupra practicii educaționale,
completând cadrul educațional cu metodologii
moderne de învățare specifice societății
informaționale.
E-learing-ul nu doreste să înlocuiască, ci
să întărească
 E-learningul nu dorește să înlocuiască sistemele
educaționale tradiționale, ci să întărească procesul de
învățare.
 Adoptat în unitățile de învățământ ca o alternativa la
educația tradițională, acesta a condus la formarea
învățământului la distanță.
 In același timp, întărește și sporește nivelul de instruire
continuă a membrilor unei comunități care adoptă o soluție
de e-learning.
 La nivelul organizațiilor, e-learingul promovează o învățare
colaborativă.
Ce se va întâmpla în viitor?
 Sistemele de e-learning vor deveni instrumente de formare a
personalităţii şi creativităţii utilizatorilor. Prin instruire
personalizată şi colaborare distribuită se vor putea
eficientiza toate activităţile umane în societatea bazată pe
cunoaştere a acestui început de secol. Instruirea asistată
capătă un conţinut cu o anumită funcţionalitate, aflat într-o
permanentă evoluţie, condiţionată de echipele de profesori,
formatori şi administratori ai conţinutului şi ai
funcţionalităţii acestuia şi de specialiştii din domeniul
tehnologiei informaţiei, care asigură portabilitatea în noile
medii.
Concluzia studenților
 Încet dar sigur, e-learningul devine noul standard al educației. Un studiu
efectuat de Universitatea din Oregano a demostrat că învățămantul digital
este mai efectiv decât cel tradițional. 2,303 de studenți au început să
folosească 4 platforme online cu videouri, jocuri, și teste interactive. În 3
ani notele lor au crescut cu 15%. Într-un grup care a folosit manuale fizice,
rezultatul a fost doar 5%.

 În ziua de azi, e-learningul ne a ajutat și a fost mai folosit ca niciodată, însă


ceea ce ne întristează este faptul că a fost nevoie de o pandemie, care să ne
ia pe nepregătite și să ne forțeze să folosim acest sistem la capacitatea lui
actuală. Cum spuneam și la început, e-learningul nu încearcă să
înlocuiască, ci să întărească procesul de învățare. Sperăm că după
revenirea lumii la normal, o să putem păstra măcar o parte din acest sistem,
care ne-a demostrat cât de folositor poate să fie.
Bibliografie
 https://edu.ro/
 http://www.e-scoala.ro/
 https://

elearningindustry.com/french-elearning-mar
ket-france-lagging-behind-elearning
 https://www.elearning.ro/
 https://eduweb.ro/
 https://
www.ceeol.com/search/article-detail?id=287
781

S-ar putea să vă placă și