Sunteți pe pagina 1din 22

Liceul Academiei de Științe a Moldovei

Realizatori: Odajiu Irina,


Ursu Ecaterina
Profesor: Martin Mariana
Un îngrășământ este un produs natural sau de
sinteză, mineral sau organic, simplu sau
complex, aplicat în sol, pe sol sau pe plantă și
destinat a completa rezerva de elemente
nutritive a solului pentru asigurarea creșterii
normale a plantelor.
Cei mai importanți nutrienți din fertilizanți
sunt: macroelementele( azot, fosfor și potasiu)
potasiu
și o cantitate mică de microelemente.
Denumirea îngrășămintelor Tipul Compoziția chimică
Simple
Solide
Selitra amoniacală NH4NO3
Ureea (carbamida) (NH2)2CO
Sulfatul de amoniu (NH4)2SO4
Selitra de sodiu
NaNO3
Selitra de calciu
Ca(NO3)2
Lichide
Amoniacul lichid anhidru
Apa amoniacală NH3
Soluția apoasă de selitră amoniacală NH3+H2O
NH4NO3+NH3+H2O
Complexe
Selitra de potasiu KNO3
Amofosul (NH4)2HPO4+NH4H2PO4
Amofosca (NH4)2HPO4+NH4H2PO4+KCl
Nitroamofosul
NH H PO +NH NO +KCl
NH3 + HNO3 = NH4NO3 ; ΔH < 0
NH4+ + HOH ↔ NH3·H2O + H+

Prin reacții de metateză:


(NH4)2SO4 + 2 NaNO3 → Na2SO4 + 2
NH4NO3
Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4 → 2
NH4NO3 + CaSO4
Fig.1 Furnal de granulare
Cianamida de calciu CaCN2 - substanță
solidă, de culoare albă sau cenușie din cauza
impurităților, poate fi utilizată cu succes la
neutralizarea solurilor acide.
Ureea – substanță solidă, cristalizată, ușor
solubilă în apă, conține 42-45% azot, se obține
industrial din NH3 și CO2 la temperatura de
1300C și la presiunea de circa 50 atmosfere.
NH3 + H3PO4 = NH4 H2PO4 - amfos

2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4- diamfos


Denumirea îngrășămintelor Tipul Compoziția chimică
Simple
Clorura de potasiu KCl

Sulfatul de potasiu K2SO4


Cenușa plantelor K2CO3 și alte substanțe.
Complexe
Selitra de potasiu KNO3
Fosfatul de potasiu K3PO4
Amofosca (NH4)2HPO4+NH4H2PO4+KCl
Clorura de potasiu KCl 
potasiu KCl
(silvina) - sub formă de zăcăminte
la Stassfurth (Germania), în apa
oceanelor etc. Se poate obține
din carnalit (MgCl2 * KCl * 6H2O),
prin dezvoltarea în apă și cristalizare.
Azotatul de potasiu KNO3 
(salpetru de India sau silitra) - sare de
culoare albă, solubilă în apă, se
folosește pentru plantele care nu
suporta Cl2: sfecla de zahăr, vița de vie,
inul, etc.
Carnalit Leonit

Polihalit

Langbeinit
Materialele prime: minereurile
naturale care conțin fosfor (apatitele,
fosforitele), făina de oase și acidul
sulfuric.
Title
Denumirea îngrășămintelor Tipul Compoziția chimică
Simple
Superfosfatul dublu Ca(H2PO4)2
Superfosfat simplu Ca(H2PO4)2 * 2CaSO4
Făină de fosforită Ca3(PO4)2
Făină de oase
Ca3(PO4)2
Precipitatul
Ca3(PO4)2CaHPO4 * 2H2O
Zgura din cuptoarele Martin
Conține P, Ca, Si, C, Fe etc.

Complexe
Amofosul (NH4)2HPO4+NH4H2PO4
Amofosca (NH4)2HPO4+NH4H2PO4+KCl
Nitroamofosca NH4H2PO4+NH4NO3+KCl
Făină de oase

Amofos
Poate fi exprimată prin partea de masă:
1. Azotului
2. Oxidului de fosfor (V)
3. Oxidului de potasiu
FIN

S-ar putea să vă placă și