Sunteți pe pagina 1din 12

PESTICIDELE

NOTIUNI GENERALE
Definitii

Pesticidele - reprezintă o substanţă sau un amestec de substanţe


destinate utilizării în agricultură şi silvicultură în scopul prevenirii acţiunii
şi/sau combaterii unor forme de viaţă vegetală sau animală care aduc
pagube directe şi indirecte culturilor.

 Termenul de “pesticide” a fost preluat din limba engleză în care are sensul
de antidăunător, “pest” însemnând insectă dăunătoare.

Cu alte cuvinte - pesticidele sunt mijloace chimice de protecţie a plantelor


obţinute prin formularea şi condiţionarea unui (unor) ingredient(e) biologic
activ(e) ce sunt, de fapt, ingrediente toxice.

 Importanţa practică a pesticidelor este reliefată de dinamica producţiei: la


începutul acestui secol producţia mondială era neînsemnată (cca 56.000
tone în 1916), iar astăzi a depăşit 20.000.000 tone/an.
Clasificarea pesticidelor

Pesticidele moderne sunt substanţe chimice de sinteză de natură


anorganică şi organică.
Clasificarea pesticidelor se face după mai multe criterii:
• originea lor,
• acţiunea antidăunătoare,
• forma fizică de prezentare,
• structura chimică, etc.

a) După origine sunt:


 de origine minerală (de exemplu săruri de As, Cu, Hg, Pb);
 de origine vegetală (nicotina, veratrum, stricnină);
 produşi organici de sinteză (esteri organofosforici, derivaţi organohalogenaţi, nitroderivaţi
aromatici, derivaţi carbamici, compuşi fenolici şi compuşi organometalici).

b) După structura chimică, pesticidele se clasifică în:


 pesticide organoclorurate;
 pesticide organofosforice;
 pesticide organocarbamice, respectiv tiocarbamice;
 pesticide nitrofenolice.
Clasificarea pesticidelor

c) După natura daunătorului combătut, pesticidele pot fi:


 insecticide (pentru combaterea insectelor dăunătoare, transmiţătoare de boli
omului sau animalelor domestice);

 erbicide (pentru distrugerea buruienilor din culturi);

 fungicide (pentru combaterea ciupercilor ce provoacă boli plantelor);

 acaricide;

 nematocide (pentru combaterea viermilor dăunători culturilor);

 algicide (pentru distrugerea algelor);

 rodenticide (utilizate împotriva rozătoarelor).


Clasificarea pesticidelor

d) În funcţie de gradul de toxicitate, pesticidele se grupează în:


 grupa I – extrem de toxice, fiind marcate cu etichete roşii;

 grupa II – puternic toxice, marcate cu etichete verzi;

 grupa III – moderat toxice, marcate cu etichete de culoare albastră;

 grupa IV – toxicitate redusă, marcate cu etichete negre.

Măsurile de protecţie aflate în vigoare prevăd că numai pesticidele din grupa III şi IV
se pot distribui persoanelor fizice în scopuri agricole.
Clasificarea pesticidelor
e) Proprietati fizice
Pesticidele prezintă:
 stabilitate chimică - degradarea lor se produce încet;
- persista mult timp în sol după folosire (de ex.:
DDT-ul are o perioadă de înjumătăţire de 20 de ani).

 sunt greu solubile în apă;

 sunt solubile relativ uşor în grăsimi;

 Pesticidele volatile (Hexaclorbenzenul, clordanul) sunt


absorbite uşor de către particulele din sol, din apă sau aer, putând
fi transportate uneori la distanţe foarte mari.
Pesticide ORGANOCLORURATE

 Compuşii organocloruraţi prezintă degradabilitate redusă, atât


pe cale chimică cât şi biologică în organisme vii şi mediul
înconjurător, datorită unui potenţial de bioconcentrare foarte ridicat.

 Ca urmare, se realizează o încărcare permanentă a solului,


vegetaţiei şi apei, datorită tratamentelor periodice, repetate şi
acumulărilor tot mai mari a acestora.

 Ingerate de către animale (prin furajele tratate sau poluate), ele se


reţin în ţesutul adipos al acestora (fiind liposolubile) sau se excretă
în lapte şi ouă. În acest fel, ele determină o poluare generală a
alimentelor, care, datorită stabilităţii, se păstrează timp îndelungat.
Pesticidele ORGANOFOSFORICE

Pesticidele organofosforice, deşi foarte


nocive, din punct de vedere a toxicităţii
acute, nu se acumulează când sunt ingerate
în cantităţi mici (reziduale) sau sunt rapid
degradate în organism, fiind mult mai
instabile, remanenţa lor fiind considerabil
scăzută (câteva zile).
Influenţa pesticidelor asupra organismului
uman

Expunerea corpului uman la pesticide poate fi:

 acută sau cronică,


 profesională sau întâmplătoare,
 deliberată sau involuntară, ca urmare a unui
accident.

Pătrunderea pesticidelor în organism are loc pe


cale:
 orală (alimentară),
 respiratorie
 cutanată.
Influenţa pesticidelor asupra organismului
uman

Odată pătrunse în organism, pesticidele acţionează diferenţiat în funcţie de:


 metabolismul
 excreţia
 toxicitatea lor.
Simptomele unei intoxicaţii acute sunt:
 durerile de cap,
 stările de oboseală,
 surmenajul şi ameţeli.
Dacă expunerea acută s-a făcut la insecticidele organofosfate, simptomele
caracteristice sunt:
 durerile de stomac, voma şi diareea.

Dacă expunerea acută este de lungă durată se resimt dificultăţi de respiraţie,


transpiraţie excesivă, convulsii şi comă.
Adeseori, ca urmare a intoxicării masive cu pesticide survine moartea.
Influenţa pesticidelor asupra organismului
uman

Pesticidele organoclorurate acţionează asupra sistemului nervos şi a


metabolismului hormonilor sexuali, blochează transportul ionilor de
calciu prin membrane, putând avea efecte mutagene şi cancerigene.

 Otrăvirea cronică presupune expunerea la un nivel redus de


pesticide, dar pe o perioadă îndelungată şi se caracterizează printr-o
simptomatologie vagă, greu de identificat.

 Marea majoritate a pesticidelor sunt clasificate ca fiind


cancerigene, provocatoare de mutatii sau de unele dereglari ale
sistemului hormonal.
Influenţa pesticidelor asupra organismului
uman - Conclizie

Toxicitatea asupra omului este direct legată de structura chimică


a produsului, lucru reliefat de următoarele aspecte:
– majoritatea pesticidelor pătrunse prin ingestie cauzează colici, greţuri,
vomă şi diaree;
 acţionează asupra sistemului nervos producând tulburări senzoriale
şi de sensibilitate, nevrite, convulsii, paralizii şi tulburări psihice;
– în cazul anumitor clase de pesticide apar manifestări hepato - renale,
tulburări de ritm cardiac şi respiratorii, modificări cutanate şi modificări
sanguine;
 un aspect particular îl constituie tulburările biochimice enzimatice şi
de metabolism întâlnite în intoxicaţiile cu pesticide.