Sunteți pe pagina 1din 36

Banca Comercială Română

CUPRINS
1. Prezentarea băncii
2. Scurt istoric
3. BCR – Erste
4. Grup BCR
5. Clasament
6. Activitatea internationala
7. Politica si obiectivele BCR
8. Retail banking
9. Corporate banking
10. Produse şi servicii bancare
11. Performanţele bancare
12. Analiza SWOT
Prezentare BCR
 Banca Comercială Română:
 membră a Grupului Erste,
 este o bancă universală, cea mai importantă din România, gestionând active
de peste 17 miliarde de EUR.
 oferă întreaga gamă de produse şi servicii, având în prezent peste 650 de
sucursale şi agenţii în întreaga ţară.
 emite 23 tipuri de carduri de credit şi de debit şi are instalată cea mai mare
reţea naţională de ATM – peste 1.500 de aparate şi de terminale electronice
operaţionale la comercianţi pentru plata cu card - 13.000 de POS.
 BCR se prezintă astăzi drept cel mai important grup financiar din România,
cu activităţi în ţară şi străinătate, prin subsidiare şi sucursale bancare, cu o
prezenţă marcantă prin societăţile sale de profil, pe piaţa de capital, pe piaţa
leasingului, pe cea a asigurărilor şi în domeniul managementului activelor.
Scurt istoric
 A fost infiintata prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe acţiuni;

 A început sa funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de BNR,
continuând o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercială.

 La acea dată, banca îşi începea activitatea cu o parte din personalul transferat de la B.N.R., iar pe baza de protocol,
prelua un activ şi pasiv de 273 miliarde de lei.

 Activele băncii erau aproape in totalitate materializate in credite bancare care însumau 269 miliarde de lei. Activele
proprii materializate in mijloace fixe erau doar de 26 miliarde de lei.

 Inca din primii ani de funcţionare, B.C.R. şi-a propus sa se dezvolte ca banca universala, capabila sa satisfaca
cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi. B.C.R. s-a impus treptat pe piaţa internă prin seriozitate, eficienţ a şi
oferta diversificată de produse şi servicii.

 In martie 1997, a fost prima banca din România care a ieşit pe pieţele internaţionale de capital, fara garanţii
guvernamentale. Emisiunea inaugurala de euro-obligaţiuni in valoare de 75 milioane de dolari, lansata cu sprijinul
Bancii de investiţii „MERRILL LYNCH”, a constituit un succes, fiind suprasubscrisă de investitori din Europa si S.U.A.

 In decursul perioadei, B.C.R. a ajuns sa deţina cea mai mare cota pe piaţa depozitelor atrase de populaţie, devenind
principala resursa pentru plasamente.
BCR - ERSTE
 BCR a lansat pe data de 3 septembrie 2007 noul logo al bancii,
rezultat din îmbinarea experienţei şi renumelui celei mai importante
bănci româneşti cu prestigiosul brand Erste, cel mai de succes furnizor
de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est.
 Cea mai importantă schimbare adusă de noul logo constă în alăturarea
cunoscutului S rosu la BCR. Litera S rosie este un simbol tradiţional al
băncilor de economii şi al Erste Bank, precum şi un element comun al
tuturor subsidiarelor Grupului Erste. Punctul roşu de deasupra “S”-ului
este un simbol pentru economisire şi reprezintă o monedă intrând într-
o cutie de economii.
 Noul logo adoptă elemente de identitate vizuală ale grupului-mamă.
 BCR a lansat şi o nouă campanie de imagine, al carei mesaj este să
«gândim la fel».
Un pas inainte cu Erste
 Datorita noii colaborari, BCR a trebuit sa-si imbunatateasca politica
de functionare pentru a atinge standardele Erste Bank, dar si
standardele produselor si serviciilor.
 Dintre cele mai importante schimbari, putem mentiona:
• largirea semnificativa a retelei de unităţi(peste 650);
• imbunatatirea serviciilor şi produselor oferite clienţilor;
• separarea liniilor de afaceri retail şi corporate
• remodelarea pregatirii personalului din unităţi;
• organizarea de training-uri cu scopul sprijinirii personalului din
vanzari;
• selectarea celor mai bune produse şi servicii din oferte;
• imbunatatirea modului de relationare cu clientii.
Grup BCR
1. BCR Banca pentru locuinţe s-a înfiinţat în iulie 2008, cu un capital social de
45.000.000 RON., fiind prima subsidiară total integrată a grupului BCR.
2. BCR Pensii, SAFPP S.A. a fost înfiinţată în luna iunie 2007, cu un capital social
iniţial de 50.000.000 RON. BCR deţine 99,99 % din acţiunile BCR Administrare
Fond de Pensii.
3. BCR LEASING IFN S.A. deţine cea mai largă reţea naţională de servicii de
leasing şi un portofoliu important de clienţi, din toate sectoarele de activitate.
Apartenenţa BCR LEASING IFN S.A. la cel mai puternic grup financiar din
România permite susţinerea unor proiecte viabile, oricât de ambiţioase şi
aplicarea unei strategii coerente de dezvoltare, cu accent pe parteneriat,
flexibilitate în structurarea tranzacţiilor, competitivitate şi siguranţă.
4. BCR Securities este societatea de servicii de investiţii financiare a Grupului BCR,
rezultată din procesul de fuziune prin absorbţie a celor două societăţi de valori
mobiliare la care Banca Comercială Română deţinea participaţii de capital,
respectiv INTERMOB SVM SA si Financiara Stock Agency (FINAREX) SA.
Fuziunea a avut loc în luna Decembrie 2000.
5. BCR Asset Management înfiinţată în anul 2002, are ca obiect
principal de activitate administrarea fondurilor deschise de
investiţii şi a conturilor individuale şi se numără printre primii
administratori de fonduri deschise de investiţii aparţinând
grupurilor financiare bancare lansaţi în acest segment de servicii
financiare.
6. BCR Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca
bancă universală la data de 22 octombrie 1998, cu un capital
social de 24 milioane lei, care a fost  majorat pe parcursul
activităţii desfăşurate, ajungând în prezent până la 130.000.000
lei.
7. Anglo-Romanian Bank Limited
Clasament in functie de cota de piata
Banca Cota de piata Cota de piata
Loc
2009 2008
BCR
1. 20,1% 20,3%

2. BRD 14,1% 15,6%

Volksbank
3. 6,6% 6,8%

Alpha Bank
4. 6,4% 5,5%

CEC Bank
5. 6,3% 4,3%

UniCredit Tiriac Bank


6. 6,1% 5,5%
 

7. Raiffeisen Bank 6% 5,9%

Banca Transilvania
8. 5,9% 5,4%

9. Bancpost 4,4% 4,7%

ING Bank
10. 3,3% 3,5%
Activitatea internaţională
 BCR a continuat procesul de consolidare calitativa a relaţiilor, atat cu bancile
corespondente cat şi cu organismele financiare internaţionale, agenţiile de rating şi
agenţiile de garantare a creditelor de export.
 aceasta a fost abordată pe baze de parteneriat si cooperare, pentru adoptarea
unei stricte politici de cunoaştere a clientului (Know Your Customer Policies) şi pentu
lupta impotriva spalarii banilor.
 BCR s-a concentrat pe consolidarea unor relaţii de afaceri cu instituţii financiare
puternice, care sa permita asigurarea unor condiţii de afaceri avantajoase şi sigure
pentru clienţii săi.
 Datorita atuurilor legate de experienţa, abilitaţi tehnice, reprezentare teritoriala, baza
de clienţi şi rezultatele financiare, au făcut ca BCR să rămână în continuare
partenerul preferat din România al băncilor internaţionale.
 Exista colaborari cu bănci din Europa şi Asia (banca Vneshtorgbank, Federaţia Rusa
şi respectiv Industrial and Commercial Bank of China), permitand clienţilor lărgirea
orizontului de afaceri cu noi parteneri recomandaţi de băncile corespondente.
Băncile corespondente
Băncile corespondente
Politica BCR
Principalele obiective ale BCR:
 stabilirea si comunicarea valorilor si obiectivelor băncii;
 urmărirea îndeplinirii acestor obiective;
 crearea cadrului necesar pentru implementarea in mod eficient a
principiilor bancii;
 creşterea valorii băncii.
BCR pune accent pe comunicarea prompta si deschisa cu
toate părţile implicate, astfel ca principala prioritate a Băncii
rămâne permanenta adaptare a practicilor de afaceri, in scopul
dezvoltării susţinute, administrând expunerile la risc printr-o
guvernanta corporativa crescută.
Obiectivele calitative si strategice:
Deasemenea BCR pune accentul
pe:
 Integritate si profesionalism in
 menţinerea poziţiei BCR între
primele 3 bănci din sistemul afaceri
bancar românesc;  Responsabilitate sociala
 creşterea performaţelor  Etica si deontologie
angajaţilor în vânzarea profesionala
produselor şi serviciilor băncii  Relatie de parteneriat cu clientii
prin aplicarea standardelor  Servicii cu valoare adaugata
calităţii servirii şi a unui pentru clienti
comportament profesionist în  Delegare de competenta si
procesul vânzării;
asumare de responsabilitati
 îmbunătăţirea procesului de  Flexibilitate si proactivitate
management al reclamaţiilor în
cadrul băncii, prin accentuarea  Loialitate si dedicare
rolului de feedback al  Spirit de echipa si creativitate
reclamaţiilor şi sesizărilor şi  Competenta si dinamism in
valorificarea acestuia. promovarea calitatii
Retail banking
 Principalele acţiuni au vizat dezvoltarea mai intensă a activităţii de retail
banking, valorificând experienţa BCR în acest domeniu şi cea a Grupului
Erste Bank pentru creşterea vânzărilor de produse şi servicii destinate
persoanelor fizice şi pentru promovarea unor oferte de finanţare atractive
destinate micro-întreprinderilor şi micilor întreprinzători, adaptarea reţelei
teritoriale la noul concept de servire a clienţilor, continuarea dezvoltării
acesteia pe baza unor unităţi de mici dimensiuni, amplasate în spaţii
comerciale şi zone intens populate, precum şi crearea centrelor imobiliare.

 În 2007, ponderea creditelor retail în totalul creditelor a reprezentat 53,28%.


Faţă de valorile bugetate pentru 2007, creditele retail au avut un grad de
realizare de 104,99%. Activele provenite din activitatea de retail reprezintă
31,2% din totalul activelor băncii.
Corporate banking
 S-au realizat oferte personalizate în funcţie de specificul şi potenţialul de
dezvoltare a relaţiei bancă – client. Astfel, a fost îmbunataţita gama de
produse şi servicii oferite clienţilor corporate, fiind create produse specifice
diferitelor segmente de clienţi.
 S-a pus accentul pe implementarea unei noi organizari a relaţiei cu clienţii,
bazate pe o noua segmentare a acesteia: clienţi corporativi mari, IMM-uri,
municipalităţi şi societăţi imobiliare, la care se adaugă categoria de clienţi GLC
(Group Large Corporate), divizie coordonată de preşedintele executiv, dar care
se bucura de o abordare unitară.
 au fost create direcţii noi, al căror rol este de a menţine o legătura cât mai
eficientă cu piaţa şi cu clienţii, inclusiv cu ajutorul reţelei - a managerilor
regionali, a managerilor de relaţii şi a întregului personal din cadrul centrelor
de afaceri dedicate segmentului IMM.
 S-a pus accent pe creşterea finanţărilor, pe întărirea competenţelor pentru
derularea fondurilor UE, precum şi pe lărgirea ofertei de servicii de consultanţă
şi produse de finanţare / cofinanţare investiţii pentru companii şi comunităţi
locale.
 Preocuparea permanentă pentru satisfacţia clientului.
Produse şi servicii – persoane fizice
Credite:
 Pentru investiţii imobiliare: Rezidenţial extra/super BCR
 Punte extra/super BCR
 Destinaţie multiplă: Divers extra/super BCR; MaxiCredit extra/super BCR
 Vehicule şi bunuri: Motor BCR/Super BCR; PracticExtra/Super BCR
Carduri
 Loialitate
 Credit: PowerCard BCR; BCR Master Card
 Debit: BCR Maestro in LEI şi Visa Electron-LEI, Visa Electron-LEI, Visa Clasic LEI, Visa Clasic-EURO,
Visa Electron-USD
Economisire
 Depozite la termen: Succes BCR
 Dobanzi la depozite
 Cont de economii: Maxicont BCR
 Certificate de depozit: Confidenţial BCR; Activ BCR
Servicii  Cecuri de calatorie
 24 Banking  Schinb valutar
 Cont curent  Preschimbare valute
 Direct Debit  Transferuri de sume in valute
 Plăţi prin mandat, etc.  Conturi de depozit temporar
Produse şi servicii – persoane juridice

Conturi curente şi servicii ataşate


 Cont curent în lei şi valută
 Direct Debit
Instrumente de investire
 Contul Ideal BCR
 Depozite la termen şi la vedere în lei şi valută
 Certificate de depozit
Soluţii de finanţare
 Credite: Linie de credit, Factoring, Scontare, Credite pentru nevoi urgente şi pentru facilităţi
de cont
 Programe de finanţare pentru fonduri europene
Carduri şi servicii conexe
 Debit: BCR MasterCard, BCR Visa
 Credit: BCR Visa, BCR MasterCard Business
 Servicii conexe: Plăţi facturi prin ATM, Mobile Banking,24Banking, ALO Banking etc.
BCR Maestro
Caracteristici BCR Maestro
 BCR Maestro este un card de debit legat direct la contul curent în lei, cu tehnologie cip încorporată.
 Cardul este destinat persoanelor fizice rezidente sau nerezidente şi are o perioadă de valabilitate de 3
ani.
 BCR Maestro poate fi utilizat în România şi în străinătate pentru plata cumpărăturilor sau pentru
retragere de numerar, oriunde este afişata sigla Maestro.
 În cazul virarii salariului lunar într-un cont curent deschis la BCR, se poate acorda:
√ un credit în limita unui plafon cuprins între 75% din salariul net si maxim 6 salarii nete (fara a depasi limita
maxima de 5.000 EUR, echivalent în lei la cursul BNR din data aprobarii), în baza protocolului încheiat
de banca cu angajatorul
SAU
√ un credit în limita unui plafon cuprins între 1 si 6 salarii nete, maxim 5.000 EUR, echivalent în lei la cursul
BNR din data aprobarii, fara a fi necesara încheierea unui protocol între BCR si firma angajatoare
 Servicii necomisionabile ataşate cardului BCR Maestro:
√ plata facturilor* curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă,
TV cablu etc.) prin ATM-urile şi Maşinile Multifuncţionale (MFM-urile) ale BCR
√ transferuri de fonduri* din propriul cont curent cu card de debit ataşat într-un alt cont deschis la BCR
în lei prin ATM-urile şi MFM-urile BCR, cum ar fi:
» contul de economii „MAXICONT BCR”
» rambursarea de sume pentru cardul de credit
» rambursarea ratelor pentru creditele BCR
√ reîncărcarea cartelelor de telefon mobil Vodafone şi Orange de la ATM-urile şi MFM-urile BCR
√ reîncărcarea cardului de transport RATB online pe http://online.ratb.ro şi la ATM-urile BCR din
Bucureşti care au integrată tehnologia contactless
Avantajele BCR Maestro
 Acumulare puncte de loialitate la plata cumpărăturilor direct cu cardul: astfel,
plăteşti cu comision 0% şi în plus pentru fiecare 2 lei cheltuiţi la comercianţii din
ţară, străinătate sau pe internet primeşti 1 punct (1 punct = 0,006 lei)
Acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
 » la orice bancomat din România şi din străinătate pentru obţinerea de numerar
»in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operaţiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor (Maşini Multifuncţionale) şi a
telefonului
 Reduceri la plata cumpărăturilor cu cardul la partenerii BCR
 Siguranţa sporită a tranzacţiilor datorită tehnologiei cip încorporate
Plăţi pe Internet în condiţii de siguranţă maximă prin înrolarea 3-D Secure
Schimbarea codului PIN direct la ATM BCR, fără comision
Acces permanent la contul curent la care este legat, prin intermediul Serviciului
de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR (Alo 24 Banking BCR şi Click
24 Banking BCR)
Posibilitatea accesării unui descoperit de cont individual sau prin protocol în cazul
încasării salariului la BCR.
Serviciul Asistenţă Carduri BCR disponibil 24/7 la numerele de telefon 021
311.10.01 sau 021 311.02.16
Dobânda
Disponibilităţi din cont 0,10%/an_______________________

Sumele trase din descoperit de cont ROBOR 3M + marja de produs


în baza protocolului încheiat de de 6 puncte procentuale
Bancă cu angajatorul__________________________________________________________

Sumele trase din descoperit ROBOR 3M + marja de produs de 7


de cont individual puncte procentuale___________

 Dobânda variabilă este stabilită în funcţie de cotaţia ROBOR 3M la creditele acordate


persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de debit fiind revizuită de bancă trimestrial,
respectiv în prima zi lucrătoarea a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie şi Octombrie a fiecărui an
şi se va stabili în funcţie de valoarea ROBOR 3M fixată în ultima zi lucrătoare bancară a
lunilor Decembrie, Martie, Iunie şi Septembrie rotunjită la 2 zecimale + marja de produs.
 Documente necesare:
» documente de identitate, valabil emise prezentate in originalincheierea cu banca a
Conventiei de cont curent (pentru persoane fizice), dupa caz Act aditional
Tarife şi comisioane
 comision emitere initiala card
 reînnoire card >>>> 0 lei
 comision emitere card suplimentar pentru utilizator autorizat >>>> 0 lei
 comision blocare card pierdut/furat >>>> 0 lei 
 comision refacere card pierd/furat/schimbare nume/deteriorat/la cerere >>>> 5 lei 
 suma minima necesara pentru deschiderea contului curent cu card de debit atasat
- standard >>>> 5 lei
- conturi curente aferente cardurilor de salarii >>>> 0 lei
  
 sold minim al contului curent cu card de debit atasat >>>> 4,90 lei  
 comision pentru achizitionarea de bunuri si servicii >>>>   0 lei
  comision eliberare numerar în tara:
- la ATM-urile din reteaua BCR >>>> 0,2%; min.,20
lei/operatiune
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri BCR(1) >>>> 0 lei
- la ghiseele BCR prin POS si imprinter >>>> 0,5% min 5 lei/operatiune
- în reteaua altor banci (ATM, ghisee) >>>> 0,75% + 4,5 lei
   comision eliberare numerar în strainatate
- la ATM-urile bancilor din Erste Group(2) >>>> 0,2% min. 0,2 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri Erste Group(1) >>>> 0 lei
- la alte ATM-uri decat cele din Erste Group si ghiseele bancare >>>> 0,75% + 4,5 lei  
 comision depunere de numerar efectuate prin intermediul MFM-ului BCR >>>> 0 lei  
 schimbare PIN la ATM BCR0  regenerare cod PIN la cererea clientului >>>> 2 lei  
 comision contestare nejustificata a unei tranzactii efectuata in tara/strainatate >>> 30
lei/tranzactie 
  comision eliberare duplicat extras de cont curent, la cererea clientului la ghiseele bancii
- daca extrasul se refera la tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice >>> 5 lei, in
echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii efectuate in alta
Stuctura organizatorică
Conducere şi Acţionariat
Consiliul de Supraveghere
 Andreas TREICHL - Preşedinte
 Manfred WIMMER - Vicepreşedinte
 Herbert JURANEK - Membru
 Bernhard ŞPALT - Membru
 Florin POGONARU - Membru
 Mihai FEREALA - Membru
 Tudor CIUREZU - Membru
Comitetul Executiv
 Dominic BRUYNSEELS - Preşedinte
Executiv
 Oana PETRESCU - Vicepreşedinte
Executiv
 Martin SKOPEK - Vicepreşedinte Executiv
 Helmuth Karl HINTRINGER -
Vicepreşedinte Executiv
 Wolfgang SCHOISWOHL - Vicepreşedinte
Executiv
Principalele rezultate financiare in 2007
 Profitul anual în 2007 (la nivelul Grupului BCR) a crescut cu 42% la 362,1 milioane EUR.
 Profitul net raportat, după impozitare şi plata intereselor minoritare, a crescut cu 22,3%, de la
756,3 milioane lei (214,5 milioane EUR), la 924,8 milioane lei (276,5 milioane EUR)
 Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 16,4%, de la 1.686,4 milioane lei (478,3 milioane
EUR), la 1.962,9 milioane lei (587,0 milioane EUR)
 Veniturile nete din comisioane au crescut cu 51,4%, de la 566,5 milioane lei (160,7 milioane
EUR), la 857,5 milioane lei (256,4 milioane EUR).
 Au fost deschise 92 de noi unităţi numărul total ajungând, astfel, la 562 de unităţi, la sfârşitul
anului.
 Depozitele de la clienţi au crescut cu 23,6%, la 30.251,8 milioane lei (8.385,3 milioane EUR) la
sfârşitul anului 2007, de la 24.477,1 milioane lei (7.234,2 milioane EUR) la 31 decembrie 2006.
 Numărul cardurilor de debit a fost de 2,1 milioane, ceea ce reprezintă o creştere de 7,22% faţă
de sfârşitul anului 2006.
 Numărul cardurilor de credit active emise a crescut cu 4,08%, comparativ cu 2006, atingând peste 174.000 de
carduri.
 Numărul salariaţilor a scăzut cu 12,7%, comparativ cu decembrie 2006, la 9.697 de angajaţi.
Principalele rezultate financiare in 2008
 Profitul net raportat după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 119,8%, de
la 924,8 milioane RON (276,5 milioane EUR) la 2.032,7milioane RON (541.0 milioane EUR)
 Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 54,9%, de la 1.962,9 milioane RON (587,0
milioane EUR) la 3.040,4 milioane RON (823,2 milioane EUR).
 Veniturile nete din comisioane au crescut cu 6,7%, de la 857,5 milioane RON (256,4
milioane EUR) la 915,2 milioane RON (247,8 milioane EUR).
 Volumul agregat al portofoliului de credite acordate clienţilor (înainte de provizionare,
IFRS) a crescut cu 22,1%, până la valoarea de 45.027,9 milioane RON (11.194,0 milioane
EUR) la finele anului 2008 de la 36.888,2 milioane RON (10.224,9 milioane EUR) in 2007.
 Depozitele de la clienţi au crescut cu 10,2 % faţă de anul precedent, ajungând la 33.351,4
milioane RON (8.291,2 milioane EUR) de la 30.251,8 milioane RON (8.385,3 milioane
EUR) la 31 decembrie 2007 (lider).
 În 2008 BCR a deschis 79 noi agenţii, ajungând la o reţea de 641 unităţi.
 Si-a dezvoltat reţeaua de ATM-uri, adăugând în 2008 347 noi terminale şi ajungând astfel
la 1.788 aparate (o creştere de 24,10% faţă de 2007).
 Reţeaua de POS-uri a ajuns la 15.174 unităţi după instalarea a 2.556 noi terminale la
comercianţi (o creştere de 20,3% faţă de 2007).
 Numarul de salariati a scazut cu 7,9% fata de anul precedent, ajungand la finalul lunii
septembrie la 9.198.
Indicatori pentru aprecierea eficienţei de ansamblu a activităţii bancare

Indicatori BCR 2006 BCR 2007 BRD 2007

Rpb 
Profit _ brut
100 17,63% 18,31% 45,00%
Venituri _ totale

R
Profit _ brut
 100
21,40% 11,30% 12,30%
Cheltuieli _ totale

Wlb 
Profit _ brut 103330 63791 112185
Numar mediu salariati
Salarii si aferente
Ps   100 57,90% 58,10% 49,71%
Cheltuieli cu functionarea

Gas 
Comisioane incasate
100 114,40% 89,30% 107,20%
Salarii  cheltuieli aferente

Gacf 
Comisioane _ incasate
100 84,20% 65,20% 68,30%
Cheltuieli _ cu _ functionarea
Indicatori pentru aprecierea solvabilităţii şi lichidităţii

Indicatori BCR 2006 BCR 2007 BRD 2007


2006/2007

Capital _ propriu
12,10% 9,70% 8,05 %
S  100
Total _ active

S
Capital _ propriu
 100
21,20% 17,30% 11,14%
Credite

S
Capital _ propriu
 100
19,30% 16,10% 10,27%
Surse _ atrase

Lcr 
Total _ credite
100 54,40% 59,10% 61,28%
Total _ active
Indicatori pentru aprecierea profitabilităţii şi rentabilităţii

Indicatori 2006/2007 BCR 2006 BCR 2007 BRD 2007


Venit _ net
ROE   100 19,80% 21,60% 34,07 %
Fonduri _ proprii _ totale

ROA 
Venit _ net
 100 10,10% 10,00% 6,17 %
Active _ totale

EM 
ROE 9 14 12
ROA
Profit _ net
Rrf  100 47,30% 32,76% 30,44 %
Capital _ propriu

Rre 
Profit _ net
 100 1,78% 1,65% 2,05 %
Active

Ep 
Active 8,86 13,40 14,41
Capital _ propriu
Profit _ net
Rpn 
Venituri _ totale
100 15,23% 7,28% 12,72 %

Venituri _ totale
Rua   100 11,25% 11,68% 6,17 %
Active
Indicatori pentru analiza veniturilor şi costurilor bancare

Indicatori 2006/2007 BCR 2006 BCR 2007 BRD 2007

Venituri din dobânzi 6,40% 6,73% 7,04 %


Pvd  100
Total active

Venituri altele decât cele din dobânzi 10,20% 11,37% 2,72 %


Pvas  100
Total active

Rcd 
Cheltuieli _ cu _ dobânzile
100
3,00% 3,50% 2,79 %
Total active
Analiza SWOT
Puncte slabe
Puncte Forte
 Cota de piaţă semnificativă: ocupă locul 1 în topul
 Cost ridicat al activităţii;
băncilor din România;  Comisioane numeroase;
 Reţea extinsă de sucursale in intreaga tara  Securitate slabă.
 Reputaţie recunoscută pe piaţă;
 Sistem informatic performant;
 O foarte bună promovare( are o serie de tehnici de
marketing);
 Un personal implicat şi specializat;
 Buna segmentare a pieţei;
 Calitatea serviciilor;
 Clientelă stabilă şi fidelă.

Oportunităţi Ameninţări
 Crearea unui sistem informatic performant şi  Oferta mai avantajoasă a altor bănci;
atragerea mai multor clienţi;  Pierderea clienţilor;
 Dezvoltarea numărului de sucursale;  Criza financiară;
 Posibilitatea de extindere în străinătate;  Schimbarea legislaţiei din domeniu.
 Recrutarea de personal tânăr;  Cresterea dobanzilor
 Relaţii bune cu celelalte bănci din sistem.  Micsorarea numarului de creditori
Premii obţinute de BCR
 BCR este cea mai importantă bancă din sistemul bancar românesc iar activitatea
desfăşurată de aceasta este recunoscută şi apreciată atât în ţară cât şi în
străinătate.
 Cel mai recent premiu primit de BCR este Premiul Euromoney pentru cel mai bun
serviciu de Private Banking din România, acordat în martie 2009 la Londra, de
prestigioasa publicaţie Euromoney.
 "Premiile Euromoney Private Banking sunt cele mai prestigioase din dinamica zonă
a wealth management-ului (administrarea averii). Ele acoperă peste 60 de ţări în
fiecare an, fiind atât premii la nivel mondial cât şi regional. Premiile sunt votate de
oamenii care cunosc cel mai bine industria de profil - chiar bancherii care se ocupă
de private banking. Câştigarea unui premiu este o confirmare a excelenţei în wealth
management" a declarat Nick Dobson, reprezentant Euromoney
 "Acest premiu ne onorează, dar ne şi obligă. Premiul de la Euromoney l-am obţinut
în urma voturilor primite de la colegii care lucrează în acest domeniu, deci
reprezintă aprecierea profesioniştilor. Suntem mândri că munca ne-a fost
recunoscută şi vom lucra în continuare cu acelaşi profesionalism şi calitate, punând
nevoile clienţilor noştri pe primul loc" a declarat Alex Tiutus Dumitrescu, supervizor
Biroul Private Banking BCR. Calitatea serviciilor, profesionalismul consilierilor
dedicaţi şi experienţa băncii regionale, care a ştiut să evite capcanele actualei crize
financiare mondiale, au adus în fiecare an randamente superioare.
 De asemenea, BCR a câştigat în anul 2005 Trofeul J.M.Juran la ediţia a V a
competiţiei “Premiul român pentru calitate”.
Bibliografie
 Cristi Spulbăr – “Management bancar”, Editura Sitech, Craiova,
2010
 www.bcr.ro
 www.erstegroup.com
 www.conso.ro
 www.bnr.ro
 www.capital.ro
 www.regielive.ro
VĂ MULŢUMIM!