Sunteți pe pagina 1din 12

Limba și literatura română/cl.

a VII-a
• Evocare/ ( PPT) ,,Călătorii spectaculoase cu trenul,,
Motto:
• “Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc nu
pot citi decât o pagină din ea.”(Sf. Augustin)
• ,,O călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni și
nu în kilometri.” (Proverb)
• ,,Călătorim nu pentru a fugi de viață, ci pentru că
viața să nu ne scape. (Anonim)
• N.B! Selectează un citat la alegere şi
argumentează.
Rubrica,,Odiseea minții,,
în baza operei,,Acceleratul,,
de G.Topârceanu
• Tehnica de lucru ,,GPP,, ( completează
tabelul Bingo) ? timp
• V-I (subst. sg) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• V-II (adjective)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• V- III (verbe) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
??? Ce p.d.v. este cuvântul din titlu???
• Subst., sg., art. hot.(-l)*
• Exercițiu: Alcătuiți 2 enunțuri în care
cuvântul ,,accelerat,, să aibă următoarele valori
gramaticale ( 3min)
• -substantiv
• - adjectiv*
• Ex. Un accelerat (subst.) a trecut în goana mare.
• Un gând accelerat (adj.) ţi-a provocat amintirea.
Imagini artistice! Ce tipuri cunoasteţi?

• Tehnica de lucru ,,3-2-1,,( 5 min.)


• 3 imagini auditive/2 - motorii/1-vizuală*
• Exemple
• 3(se desprinde un zvon, răsunet mare, vuiet
greu)
• 2( înserarea trece, parcă zboară)
• 1(păsările ciufulite)
Ce emoții v-a provocat poezia? Ce
credeți că face expresivă o poezie?

• Figurile de stil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*


• Ce figuri de stil cunoasteți?*
• Epitetul/metafora/personificarea/
comparația/enumerația/
repetiția/hiperbola/…
Anunțarea temei/obiectivelor

,,Acceleratul,, de G. Topîrceanu.
Figuri de stil în poezie
( Obiective - să valorifice potențialului artistic al unei opere literare, să interpreteze
imaginile și figurile de stil, să comenteze după algoritm)
Lecturarea poeziei( actualizare)- (pag.50,
manual)
• ??? Figuri predominante în poezie???*
• (epitete/ metafore/personificări/
• Lucrul cu manualul (definițiile)*
• Exercițiu selectiv (5 min.)
• V-I ( 3 epitete /comentarea 1 epit. la alegere)
• V-II (3 metafore/ 1- coment.la alegere)
• V-III (3 personificări/ 1- coment. la alegere)
Exemple

• Epitete (vârfuri sure, frunzișuri grele,glasuri


mici ...)
• Metafore (o văpaie de rubin,fulger negru,
trăsnet lung, ...)
• Personificări ( înserarea mută trece, stele
palide, scuipă foc, înghite drum...)
• N.B! Alte figuri de stil !!! Care???
Practicum. Exerc.1 ( pag. 52)
• Lecturați poezia, observați ce figură de stil
predomină???????????????????????????*
• Realizați ,,Un jurnal triplu,, (5min)
• 1. Ce-am văzut???????????????
• 2.Ce-am auzit????????????????
• 3. Ce-am simțit ??????????????
• N.B!!! Folosiți și imaginile textului
Victorină! Victorină! Victorină!

Joc
didactic ,,
Ghici figurile
de stil !!!,,
Evaluarea lecției.
Tehnica ,,Salba poeziei,,
• Exercițiu selectiv. Selectați cea mai expresivă
figură de stil. Scrieți-o pe fișe. Aranjăm în
salbă. ( pe variante schimbate)
• V-I (personificari)
• V-II (epitete)
• V-III (metafore)
Tema pentru acasă
• Citiți cu atenție textul,, Pilda lui Solomon,,
• Selectati 5-7 figuri de stil
• Comentează 2 la alegere( diferite)***

• O zi fumoasă în continuare!!!
• N.B.!!! O excursie la patinoar!!!!!!!!!!!!!!!!!