Sunteți pe pagina 1din 10

CONCEPTE DE BAZĂ

CORP. PROPRIETATE.
CLASIFICARE. ORDONARE.
COMPARARE
CORP
În fizică, obiectele şi fiinţele se numesc corpuri.
EXC. Să realizăm o listă cu corpurile studiate de noi în
Activitatea 1.
Alte exemple:

Concurs: faceţi o listă, în echipă, de cât mai multe corpuri.(timp 3 min.)


PROPRIETATE
Corpurile au anumite însuşiri, caracteristici, trăsături
specifice. Acestea se numesc proprietăţi.

Exc.1. Pe baza foilor de prezentare de la Activitatea 1,


realizaţi pe caiet o listă a acestor proprietăţi. (3 min)

Exc.2. Lucrând în perechi, grupaţi proprietăţile în două


categorii:
•Proprietăţi care se pot măsura
•Proprietăţi care nu se pot măsura. (4 min.)
Într-adevăr, proprietăţile care nu pot fi măsurate sunt:
 Forma
Starea de agregare (gaze, lichide, solide)
Gustul
Culoarea
Mirosul
Materialul/materialele din care este alcătuit

Acestea se numesc proprietăţi nemăsurabile.

Exc. Ce proprietate nemăsurabilă este sugerată de desenul de


mai sus? Ce alte proprietăţi mai poţi descoperi în desen? De
ce?
Proprietăţile care pot fi măsurate sunt:
Lungimea
Lăţimea
Înălţimea
Volumul
Masa (cât cântăreşte)
Aria
Temperatura

Acestea se numesc proprietăţi măsurabile.


EXC. Acesta este un cub de lemn.
Răspunde pe caiet la următoarele
întrebări:
1. Ce proprietate a cubului este
cm exprimată prin indicaţia verde?
3
2. Ce fel de proprietate este?

3. Ce arie are o faţă a cubului?Câte feţe are cubul? Ce arie au toate feţele
la un loc?
5. Ce volum are cubul?
6. Explică cum ai găsit răspunsurile la întrebările 3-5.
7. Cât crezi tu că este masa cubului?
7. Ce fel de proprietăţi sunt aria, volumul şi masa?

Observă că proprietăţile măsurabile ale unui corp sunt exprimate printr-o


valoare, adică un număr urmat de o unitate de măsură.
Miniproiect de grup: proprietăţile corpului. În echipă, realizaţi
următoarea prezentare pentru corpul primit. (15 min)

Ce proprietăţi Ce proprietăţi măsurabile


nemăsurabile are? (măsuraţi, calculaţi sau
are? (concret) estimaţi)

Aici desenaţi
Ce utilizări O ghicitoare
schematic
are? de 4 versuri a
corpul
cărui răspuns
să fie numele
corpului.
Unde te-ai întâlnit cu el?
Ţinând cont de ceea ce am discutat împreună pe baza
materialelor realizate te voi în Activitatea 2, putem spune
următoarele:
Clasificarea este gruparea corpurilor după o anumită
proprietate (măsurabilă sau nemăsurabilă).

Proprietatea după În urma clasificării


care se realizează se obţin grupe.
clasificarea se Aceste grupe se
numeşte criteriu de numesc clase.
clasificare.

Când clasificăm corpuri trebuie să specificăm criteriul de


clasificare, ce clase se obţin şi să aşezăm corpurile în clasa
căruia aparţin.
Exemplu:
Clasificarea animalelor din
imagine
Criteriul de clasificare - după
modul de hrănire
Clase:
•Ierbivore: girafa, elefantul,
zebra
•Carnivore: leopardul

EXC. Scrieţi pe caiet două dintre clasificările realizate de echipa


voastră după modelul de mai sus.
Ţinând cont de ceea ce am discutat împreună pe baza
materialelor realizate te voi în Activitatea 3, putem spune
următoarele:
Ordonarea este aranjarea corpurilor în ordine crescătoare
sau descrescătoare după o anumită proprietate măsurabilă.

Proprietatea după
care se realizează În urma ordonării
ordonarea se numeşte se obţin şiruri.
criteriu de ordonare.

Când ordonăm corpurile trebuie să specificăm criteriul de


ordonare şi modul de ordonare (crescător, descrescător).
Atenţie! Ordonarea nu se poate realiza după o proprietate
nemăsurabilă.