Sunteți pe pagina 1din 13

w 

  


 
„ Eliminarea anomaliilor de actualizare şi asigurarea
consistenţei datelor
„ Anomalii:
„ Anomalii la adăugare
„ Anomalii la modificare
„ Anomalii la ştergere

ñ 
 ñ   
’  ’ 
 

 
 

› 

„ ›ependenţele sunt legături logice ce se stabilesc între
câmpurile modelului relaţional.
„ Între două atribute A şi B există o m m 
 
 dacă fiecărei valori a lui A îi corespunde o
singură valoare a lui B. ›ependenţa funcţională se
notează AxB, A fiind determinatul iar B determinatul
dependeţei.
„ Exemplu:
„ CodStudentxumeStudent
„ CodStudentx6renumeStudent
› 

„ › m 
 
  aelementară, totală,
deplină) este o dependenţă funcţională de forma AxB unde
B nu este dependent funcţional de nici una din
componentele lui A.
„ CodStudent, Cod›isciplinăxota

„ › m 
 


este o dependenţă
funcţională de forma AxB în care B este dependent
funcţional şi de o parte a lui A.
„ CodStudent, Cod›isciplinaxumeStudent
„ CodStudentxumeStudent

„ › m 
  „ Sunt reguli, restricţii care trebuie respectate pentru a
eliminarea anomaliilor ce pot apărea în cadrul
modelului relaţional

„ w relaţie este în forma normală 1 a 1) dacă toate
atributele sale conţin numai valori atomice şi nu există
atribute repetitive.
ñ 
     

’  ’ 

 
 

ñ 
 ñ   

’  ’  ’ ’

’    

 
 ’  ’ 

 
   

w relaţie este în forma normală 2 a 2) dacă este în 1 şi
orice atribut noncheie acare nu face parte din cheia primară)
este dependent funcţional complet de cheia primară a
relaţiei.
ñ  
 ñ    ñ 
 
  

’  ’ 


 
 ’  ’ ’

’  ’ 


 
   

 
 
 ’  ’ 

 
 
  

CodStudent xume Cod›isciplina x›isciplina


x6renume
xCodLocalitate
xLocalitate Cod›isciplina,CodStudentxota
xJudet
J  
ñ 
 ñ   

’  ’ 


 


 
 


ñ   ñ ñ  

’  ’ ’ ’ ’

  ’ 

’ „ w relaţie respectă dacă respectă 2 şi toate
atributele noncheie sunt dependente funcţional
netranzitiv de cheia primară a relaţiei
ñ  
 ñ    

’  ’ 


 


 
 


CodStudent xume CodLocalitate xLocalitate


x6renume xJudet
xCodLocalitate
xLocalitate
xJudet
J  
ñ 
 ñ  

’  ’

 


ñ   

’ 
 
ñ
  
  
  
 

„ Etape:
„ Stabilirea dicţionarului de atribute asurse: documente
primare, rapoarte, indicatori etc.). Se elimină atributele
calculate şi atributele sinonime.
„ Stabilirea cheilor candidate
„ Stabilirea cheilor primare
„ Stabilirea dependenţelor
„ Identificarea determinanţilor pentru atributele izolate
aeventual chei surogat)
„ ormarea relaţiilor
„ iecare determinant împreună cu atributele determinate
formează o relaţie
" 
   
 
 

„ ie dicţionarul de atribute CodStudent, umeStudent,
AdresaStudent, LocalitateStudent, otawbţinută,
MediaStudent, Cod›isciplina, ›enumire›isciplina,
AnStudiu›isciplina, CodCadru›idactic, umeC›,
6renumeC›, unctieC›
„ eguli de gestiune
„ Un student studiază mai multe discipline, o disciplină este
studiată de mai mulţi studenţi
„ w disciplină este predată de un singur cadru didactic, un
cadru didactic poate preda mai multe discipline
„ La fiecare disciplină fiecare student obţine o singură notă
„ Se solicită obţinerea modelului relaţional prin normalizare.
" 
   
 
 

„ CodTipCredit, TipCredit, MonedaCredit, ›ataLansareTipCredit, SumaMaximaTipCredit,
CodClient, C6, ume, 6renume, Adresa, Cod6ostal, Localitate/Sector, Judet, Tara,
Telefon ix, TelefonMobil, AdresaEmail, rContractCredit, ›ataContractCredit,
SumaAcordată, 6erioada, ata›obanzii, rCont, IBA, Moneda, ›ata›eschiderii,
TipCont, CalitateClient atitular, imputernicit, etc.), CodMoneda, ›enumireMoneda
„
„ eguli de gestiune
„ Un tip de credit se creează pentru o singură monedă, o monedă poate fi implicată în mai multe
tipuri de credite
„ Un contract de credit se incheie pentru un singur tip de credit, pentru un tip de credit se pot
incheia mai multe contracte
„ Un contract de credit se încheie cu un singur client, un client poate incheia mai multe contracte
de credit
„ iecărui contract de credit i se asociază mai multe conturi, un cont se asociază cel mult unui
contract de credit
„ Un cont este deschis într-o anumită monedă
„ Un client poate deschide mai multe conturi, un cont poate fi asociat cu mai mulţi clienţi

„ Se solicită obţinerea modelului relaţional prin normalizare