Sunteți pe pagina 1din 15

Ambalarea mărfurilor

Definiție: ambalarea

Este o metodă , operație sau procedeu prin care se asigură cu


ajutorul ambalajului, protecția temporară a produsului în decursul
manipulării, transportului, depozitării și vânzării.
Definiție: ambalajul

Este un mijloc destinat să cuprindă


sau să învelească un produs, pentru a-i
asigura protecția temporară din punct de
vedere fizic, chimic, mecanic și
biologic în scopul menținerii integrității
acestuia.
Clasificarea
Ambalajelor
I. După modul de folosire

1. De unică 2. Refolosibile
folosință
II. După materialul din care este confecționat

1. Hârtie și 3. Metal
carton

2. Sticlă 4. Materiale
plastice
II. După materialul din care este confecționat

5. Lemn și 7. Materiale
împletituri complexe

6. Materiale
textile
III. După tipul 01 plicuri 05 cutii
ambalajului
02 pungi 06 flacoane

03 plase 07 borcane

04 lăzi 08 butoaie,
etc.
IV. După domeniul de utilizare

01
Ambalaje de transport,
depozitare

Ambalaje de desfacere și
02 prezentare
V. După specificul produsului ambalat

1. Pentru produse alimentare

2. Pentru produse nealimentare

3. Produse periculoase

Your Text Here


Easy to change colors, photos and Text. You can
simply impress your audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
VI. După gradul
de rigiditate

1. Rigide

2. Semirigide

3. Suple
VII. După sistemul de circulație

1. Sistem de restituire a ambalajelor

2. Sistem de vânzare-cumpărare a ambalajelor


VIII. După sistemul de confecționare

1. Fixe 2. Demontabile 3. Pliabile

You can simply


impress your
audience and add a
unique zing and
appeal to your
Presentations. I hope
and I believe that this
Template will your
Time, Money and
Reputation.
IX. După căile de transport

Transport Transport Transport


terestru fluvial-maritim aerian
X. După destinație

1. Pentru piața 2. Pentru piața


externă internă