Sunteți pe pagina 1din 29

TIPURI DE REACȚII

CHIMICE
CLASIFICARE
Reacție chimică = fenomen prin care se modifică compoziția substanței.

Exemple:

• arderea artificiilor

• acrirea laptelui
Reacție chimică = fenomen prin care se modifică compoziția substanței.

Exemple:

• arderea artificiilor

• acrirea laptelui
Semnele reacției
chimice

• schimbarea culorii
• schimbarea gustului
• schimbarea mirosului
• formarea/dizolvarea unui
sediment
• eliminarea/absorbția unui gaz
• eliminarea/absorbția energiei
Semnele reacției
chimice

• schimbarea culorii
• schimbarea gustului
• schimbarea mirosului
• formarea/dizolvarea unui
sediment
• eliminarea/absorbția unui gaz
• eliminarea/absorbția energiei
Ecuația reacției chimice = scrierea unei reacții chimice cu
ajutorul formulelor chimice și al coeficienților.
Exemple:

• ruginirea fierului 4Fe + 3O2 +6H2O = 4Fe(OH)3

•acrirea vinului C2H5OH + O2 = CH3COOH +


H2O

•arderea cărbunelui C + O2 = CO2


Ecuația reacției chimice

Formulele chimice
Coeficienți
ale substanțelor

4Fe + 3O2 +6H2O = 4Fe(OH)3


Ecuația reacției chimice

Formulele chimice
Coeficienți
ale substanțelor

4Fe + 3O2 +6H2O = 4Fe(OH)3

Reactanți →
 
Produși de reacție
(substanțe inițiale) (substanțe finale)
Ecuația reacției chimice

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑


↑ - degajare de gaz

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2

 - precipitat/sediment –
substanță care nu se dizolvă
Ecuația reacției chimice
Condiții de reacție – notate pe săgeată Efectul termic al reacției

  Căldură/energie
2Mg + O2 2MgO + Q
Catalizator – substanță care modifică viteza reacției,
dar care rămâne neschimbat în urma reacției.

2H2O2 2H2O + O2 - Q
Ecuația reacției chimice
Condiții de reacție – notate pe săgeată Efectul termic al reacției

  Căldură/energie
2Mg + O2 2MgO + Q
Catalizator – substanță care modifică viteza reacției,
dar care rămâne neschimbat în urma reacției.

2H2O2 2H2O + O2 - Q
Ecuații termochimice

Starea de agregare Efectul termic al reacției

C(s) + O2(g) = CO2(g) + 392,9 kJ

N2(g) + O2(g) = 2NO(g) –180,5 kJ


Compoziția și
numărul
substanțelor
participante la
reacție

Prezența
catalizatorului Efectul termic

Criterii de clasificare
a reacțiilor chimice
Starea de agregare Direcția reacției
a substanțelor

Schimbarea gradelor
de oxidare
Compoziția și numărul
substanțelor participante
la reacție
• A + B = AB
COMBINARE
• mai mulți reactanți → 1 produs de reacție

• AB = A + B
DESCOMPUNERE • 1 reactant → mai mulți produși de reacție

• AB + CD = AD + CB
SCHIMB • 2 subst. compuse → 2 subst. compuse

• A + BC = AC + B
SUBSTITUȚIE • 1 subst. simplă + 1subst. compusă →
1 subst. simplă + 1subst.compusă
Compoziția și numărul
1. REACȚII DE COMBINARE substanțelor participante
la reacție

4Na  +  O2  = 2Na2O 


2SO2 +  O2  = 2SO3 
Na2O + H2O  = 2NaOH 
Ca(OH)2 + H2O + CO2= Ca(HCO3)2 
Compoziția și numărul
1. REACȚII DE COMBINARE substanțelor participante
la reacție

4Na  +  O2  = 2Na2O 


2SO2 +  O2  = 2SO3 
Na2O + H2O  = 2NaOH 
Ca(OH)2 + H2O + CO2= Ca(HCO3)2 
Compoziția și numărul
2. REACȚII DE DESCOMPUNERE substanțelor participante
la reacție

 
2H2O 2H2 + O2 
 
CaCO3 CaO + CO2 
 
2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2
Compoziția și numărul
2. REACȚII DE DESCOMPUNERE substanțelor participante
la reacție

 
2H2O 2H2 + O2 
 
CaCO3 CaO + CO2 
 
2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2
Compoziția și numărul
3. REACȚII DE SCHIMB substanțelor participante
la reacție

Na2O   +  2HNO3  = 2NaNO3 + H2O 


2KOH +  CuSO4  = K2SO4 + Cu(OH)2
CuS   +  2HCl  = CuCl2 + H2S↑ 
Compoziția și numărul
3. REACȚII DE SCHIMB substanțelor participante
la reacție

Na2O   +  2HNO3  = 2NaNO3 + H2O 


2KOH +  CuSO4  = K2SO4 + Cu(OH)2
CuS   +  2HCl  = CuCl2 + H2S↑ 
Compoziția și numărul
3. REACȚII DE SCHIMB substanțelor participante
la reacție

Na2O   +  2HNO3  = 2NaNO3 + H2O 


2KOH +  CuSO4  = K2SO4 + Cu(OH)2
CuS   +  2HCl  = CuCl2 + H2S↑ 
Compoziția și numărul
3. REACȚII DE SCHIMB substanțelor participante
la reacție

Na2O   +  2HNO3  = 2NaNO3 + H2O 


2KOH +  CuSO4  = K2SO4 + Cu(OH)2
CuS   +  2HCl  = CuCl2 + H2S↑ 
4. REACȚII DE SUBSTITUȚIE Compoziția și numărul
substanțelor participante
la reacție

 
2Al   +  Fe2O3  Al2O3 + 2Fe

Fe +  2HCl = Fe2Cl2 + H2↑


Cu   +  2AgNO3  = Cu(NO3)2 + Ag 
4. REACȚII DE SUBSTITUȚIE Compoziția și numărul
substanțelor participante
la reacție

 
2Al   +  Fe2O3  Al2O3 + 2Fe

Fe +  2HCl = Fe2Cl2 + H2↑


Cu   +  2AgNO3  = Cu(NO3)2 + Ag 
După
EFECTUL TERMIC
reacțiile pot fi:
Reacții
EXOTERME
• CaO+ H2O = Ca(OH)2 +Q
(cu degajare de • C(s) + O2(g) = CO2(g) + 392,9 kJ
căldură= +Q)

Reacții
ENDOTERM • CaCO3 = CaO + CO2 - Q
E
(cu absorbție • N2(g) + O2(g) = 2NO(g) –180,5 kJ
de căldură =
-Q)
După
direcția desfășurării
reacțiile pot fi:

Reacții
REVERSIBILE
Decurg în ambele Reacții IREVERSIBILE
sensuri au loc doar într-un sens
CaO(s) + H2O(l) →
Ca(OH)2(sol.)
După schimbarea
gradelor de oxidare,
reacțiile pot fi:

Fără schimbarea Cu schimbarea G.O.


G.O. reacții de oxido-reducere

0 +1 -1 +2 -1 0
+2 -2 +1 -1
FeO +2HCl=FeCl2+H2O
+2 -1 +1 -2 Mg +2HCl=MgCl2+H2

+2 -2 +4 -2 +2 +4 -2
0 0 +3 -1
CaO + CO2 = CaCO3 2Fe + 3Cl2 =2FeCl3
După
starea de agregare a reactanților
reacțiile pot fi:

Reacții OMOGENE
Aceeași stare de agregare Reacții ETEROGENE
2CO(g) + O2(g) = 2CO2(g) Stări de agregare diferite
CaO(s) + H2O(l) →
Ca(OH)2(sol.)
După prezența
CATALIZATORULUI
reacțiile pot fi:

Reacții • 2H2O2 2H2O + O2


CATALITICE
• N2+3H2 2NH3
(în prezență de
catalizator)

Reacții • CaCO3 CaO + CO2 


NECATALITICE • NaOH + HCl = NaCl +
(fără catalizator) H2O

S-ar putea să vă placă și