Sunteți pe pagina 1din 4

Studiu de caz

Aveți în clasă un elev cu CES (mintal). Părinții lui doresc


foarte mult pentru ca copilul lor să meargă la școală, cu toții
copii ca să se simtă fericit, să soccializeze cât de puțin cu
colegii. Deseori acesta în timpul orelor cântă, scoate unele
sunete, poate să țipe, să se ridice din bancă și să meargă prin
clasă. Cum soluționăm situația?
Sarcinii:
-Care pot fi consecințele acestei situații?
-Ce se poate face pentru soluționare situației date?
-Care sunt acțiunile recomandate pentru soluționarea
problemei?
• Difinirea problemei- în clasă există un elev cu
CES
• Politicile educațioanale - Codul educației
Republicii Moldovă, învățământul copiilor și
elevii cu cerințe educaționale speciale; Repere
metodologice privind activitatea și organizarea
cadrului didactic de sprijin în instituțile de
învățământ genaral
• Modul de aplicare actelor reglatori-
Acceptarea și promovarea educației incluzive
în instituție.
• Posibilile riscuri – în situația când copilului cu Ces
nu i se acordă sufieciență atenție, nu se
realizează activități didactice cu el, atunci apare
riscul ca lecția să fie pertubată, ceilalți elevii sunt
sustrași de la învățare, dar și elevul cu CeS trebuie
să învețe.
• Intervenția personală- ca cadru didactic de
sprijin trebuie de lucrat cu acest copil diferențiat
deoarece și el trebuie să învețe, realizându-se
paralel activității didactice împreună cu colegii
din clasă și activității individualizate cu elevul
respectiv.
• Recomandării- dacă copilul este emoțional, atunci trebuie
pe parcursul orelor să îl însoțească cadru didactic de sprijin
sau părintele (atunci când activitățile sunt realizarte în
centru de resurse). În cadrul orelor cadru didactic lurează în
paralel cu copilul cu Ces cât și cu ceilalți elevii, încearcă să
realizeze cât mai posibil activității comune cu elevul dat
prin care să se evidențieze progresul acestuia. Să se
realizeze activității de consiliere pentru elevul cu CES în
care să se poate controla emoțiile singur.
• Argumentul – Toții copii au dreptul la o educație, fiecare
elev are propriile capacității intelectuale , diferit de celalți
elevii, fiecare elev îți are stilul său de învățare și nevoile sale
de asimilare a informației și formare de capacității. Elevii cu
CES sunt mai bine pregătiți pentru integarare în socitate.