Sunteți pe pagina 1din 30

STRATEGII DE

AUTOEVALUARE ȘI
ASUMAREA/GESTIONAREA
REZULTATELOR
CONF.UNIV.DR. ANDREA HATHAZI
A învăţa să înveţi este abilitatea de a persevera în
învăţare, de a-ţi organiza propria învăţare, inclusiv prin
managementul eficient al timpului şi al informaţiilor,
atât individual, cât şi în grup.
Aceasta competenţă include conştientizarea procesului
şi nevoilor proprii de învăţare, identificarea
oportunităţilor disponibile şi abilitatea de a depăși
obstacolele pentru a învăţa cu succes.
Această competenţă înseamnă acumularea, procesarea
şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi
căutarea şi utilizarea consilierii şi a orientării.
 A învăţa să înveţi îi implică pe cei care învaţă să
pornească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă
anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica
cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte:
acasă, la muncă, în educaţie şi formare.
 Motivaţia şi încrederea sunt cruciale pentru această
competenţă
(Recomendation of the European Parliament and the
Council of 18 December 2006 on key competences for
lifelong learning. Official Journal of the European Union,
Bruxelles: 2006)
METACOMPETENȚELE
INCLUD ÎNVĂȚAREA, Definiție Meta competență – se referă la abilitățile și
ADAPTAREA, calitățățile de natură conceptuală, interpersonală,
ANTICIPAREA ȘI personală/profesională. “ (Bogo et al., 2014)
CREAREA SCHIMBĂRII
CELE PATRU METACOMPETENȚE ( MIRCEA MICLEA, 2019)

Disciplina/Autodisciplina Mentalitatea de antreprenor Autonomia Gândirea de tip designer


DISCIPLINA/AUTODISCIPLINA
 Dacă ne uităm la studiile de specialitate, vedem că s-a comparat în
ce măsură inteligența prezice reușita la final de colegiu, gen testele
finale.
 Și s-a constatat că, între inteligență și reușita la final de colegiu,
corelația este 0.32, dar între disciplina autoimpusă și reușita la
final de colegiu, corelația este de 0.67.
 Adică este de două ori mai importantă disciplina decât
inteligența.
 NU inteligența este principalul predictor al reușitei, ci disciplina
care înseamnă capacitatea ta de a-ți stabili scopuri și de a persevera
în atingerea scopurilor respective, de a duce o treabă de la început
până la sfârșit, de a avea planuri, un proiect al tău.
MENTALITATE DE ANTREPRENOR
 Stilul de gândi ca un antreprenor, care nu e un mare
rezolvitor de probleme, e un descoperitor de
oportunități.
 Omul cu mentalitate antreprenorială e cel care
câștigă fiindcă el va descoperi oportunități acolo unde
alții nu le văd. 
 Antreprenorii sunt cei care descoperă probleme
neformulate.
 Descoperă probleme pe care alții nu le văd și apoi le
rezolvă.
 Autonomia înseamnă să știu care sunt limitele instrumentului pe
care îl utilizez, că altfel încep să devin cu mintea mea o anexă la
instrumentul meu, iar mintea mea începe să semene tot mai mult
cu instrumentele pe care le utilizez și, în loc să se dezvolte și să
devină creativă, devine tot mai mult o anexă la instrumentul
tehnologic pe care îl am, la telefonul meu mobil, la computer.
 Deja încep să apară date că utilizarea acestor tool-uri care sunt
foarte eficiente pe anumite dimensiuni reduc semnificativ din
AUTONOMIA
abilitatea de creativitate și imaginație.
 Autonomia înseamnă a gândi critic despre valoarea și limitele
instrumentelor pe care le utilizezi, a nu fi anexa lor, a utiliza tu
instrumentul, nu a lăsa instrumentul să te utilizeze pe tine.
 Problema nu mai e accesul la
cunoștințe, ci exploatarea lor.
 Problema nu mai e accesul la ele, ci
GÂNDIREA DE
cum le valorifici.
TIP DESIGNER
 Trebuie să exploatezi cunoașterea ca să
schimbi realitatea.
FACTORI CARE ASIGURĂ REUŞITA ÎN ÎNVĂŢAREA CONTINUĂ A
ADULŢILOR

Relevanța imediată și
Implicarea în Experienţa conferă Centrată pe rezolvarea
impact asupra propriei
planificarea și baza pentru activităţile problemelor decât pe
munci, serviciu şi în
evaluarea instruirii lor. de învăţare. conţinut
principiu în viaţa lor.
(1) a învăţa să ştii;
Formarea continuă a (2) a învăţa să faci;
adulţilor este (3) a învăţa să trăieşti împreună cu
organizată pe patru
mari domenii ceilalţi;
(4) a învăţa să fii.
Auto-evaluarea face referire la evaluarea propriilor performanţe şi
rezultate.
Auto-evaluarea este un valoros instrument de învăţare, ca parte a
procesului de evaluare.
Prin auto-evaluare studenţii vor:

AUTO-
 Identifica propriile limitări, puncte vulnerabile la nivel de
informaţii, cunoştinţe şi deprinderi

EVALUAREA  Identifica nevoia de a se focusa asupra unui anumit aspect


 Stabilirea unor obiective reale
 Revizuirea muncii
 Urmărirea progresului
 Decizia de a trece la un alt nivel de studiu.
Una dintre priorităţile în educaţie ar trebui să includă şi dezvoltarea
abilităţii de auto-evaluare a performanţelor individuale.

Auto-evaluarea permite accesarea, interpretare şi utilizarea informaţiilor


în scopul evaluării şi motivaţie pentru învăţare.

Studenţii orientaţi spre învăţare deţin controlul şi iau decizii privind


propia învăţare, împărtăşesc resurse, evaluează munca individuală, dar şi
a colegilor, evaluează conţinuturilor şi cunoştinţele pe care le înţeleg sau
acolo unde au dificultăţi.
IMPLICAȚII

01 02 03 04 05
Dobândirea competențelor Dezvoltă învățarea Dezvoltă abilitatea de Dezvoltă încrederea Dezvoltă competențele de
care sunt apreciate de piața prezentare evaluare
muncii, și anume o
atitudine critică față de
rezultatele obținute
Există cinci • ambiguitate,
variabile • nivelul de competenţă,
care • acurateţea abilităţii de
influenţează
autoevaluare învăţată,
acurateţea în • diferenţele individuale
auto-
• dificultăţile metodologice.
evaluare.
01 02 03 04 05
Ambiguitate: cu cât un Nivelul de competenţă: cu Formarea pe care o are o Diferenţele individuale Dificultăţile metodologice se
domeniu este mai specific şi cât persoana are o mai mare persoană în relaţie cu includ abilităţile referă la dificultăţile de
măsurabil, cu atât auto- expertiză, cu atât există o procesul de auto-evaluare. metacognitive, auto- analiză a criteriilor.
evaluarea este mai corectă. acurateţe mai mare în auto- monitorizarea, stima de sine,
evaluare, datorită
familiarităţii cu dimeniul şi a
posibilităţii de a aprecia şi
detaliile.
Tehnici: evaluare inter-colegială,
În dezvoltarea abilităţilor de auto-
obţinerea unui feed-back individual,
evaluare este necesară angajarea
identificarea punctelor tari şi a
studenţilor atât în identificarea
punctelor slabe privind munca
standardelor/criteriilor care se vor
realizată în raport cu criteriile şi
aplica produselor lor, fie a analiza
standardele, reflecţie asupra
modul în care munca lor se leagă de
rezultatelor, reflecţie înainte de
standarde.
realizarea activităţii.
1. Formularea de scopuri specifice
2. Crearea de experienţe de învăţare utile şi relevante
3.Dezvoltarea unor strategii privind tolerarea
STRATEGII DE disconforului creat de studiu

MENŢINERE A 4. Aplicarea principiilor teoretice la situaţii personale

MOTIVAŢIEI 5. Utilizarea sprijinului academic disponibil


6. Crearea unei reţele de suport
7. Evitarea suprasolicitării printr-un management eficient
al timpului
8. Controlul mediului de studiu
Autoeficacitatea se referă la încrederea
în propriile capacităţi de a organiza şi
executa acţiunile necesare pentru a
TEORIA produce anumite realizări.
AUTO-EFICACITĂȚII
Reglarea propriilor motivaţii, cogniţii,
stări afective şi acţiuni sau schimbarea
condiţiilor din mediu.
Conceptul evidenţiază convingerea unei persoane în
capacităţile sale de a-şi mobiliza resursele cognitive şi
motivaţionale necesare pentru îndeplinirea cu succes a
anumitor sarcini

AE este cea care influenţează: alegerile pe care le fac


oamenii, efortul pe care îl vor investi, persistenţa în
realizarea sarcinilor dificile şi cantitatea de stres sau
anxietate pe care o vor experimenta în confruntarea cu
sarcinile.
experienţa anterioară

SURSE DE învăţarea incidentală


INFLUENȚĂ AE
persuasiunea verbală

starea de sănătate fizică şi psihică


ÎNVĂȚAREA Este procesul de învăţare prin intermediul experienţei şi
este în mod specific definit ca „a învăţa prin reflectarea la
EXPERIENȚIAL ceea ce faci”.
Ă
OPT PRINCIPII 1. Intenţia

ALE BUNELOR 2. Pregătirea şi planificarea

PRACTICI 3. Autenticitatea
4. Reflecţia
PENTRU 5. Orientarea şi instruirea
ACTIVITĂŢILE 6. Monitorizarea şi perfecţionarea continuă
PRIVIND 7. Examinarea şi evaluarea
ÎNVĂŢAREA 8. Confirmarea

EXPERIENŢIALĂ
ORIENTARE PE REFLECȚIE

01 02 03
Studierea experienţelor şi O legătură strânsă între auto- Reflecţia reprezintă o legătură
resurselor de învăţare reflecţie şi reflecţie colectivă, în între trecut, prezent şi viitor,
individuale, reflecţia grup, asigură ca învăţarea să semnifică o pauză pentru a
constructivă asupra situaţiei reprezinte un proces interactiv, orienta (din nou) propria
actuale de învăţare şi direcţia dinamic. persoană, pentru a calcula
procesului de învăţare se poziţia curentă.
bazează pe reflecţia individuală
şi colectivă.
JURNALUL DE STUDIU

Jurnalul de studiu (broşura învăţării, caiet de lucru, partener personal în


învăţare) reprezintă o oportunitate pentru a structura procesul individual de
învăţare.

Conţine metode de reflecţie personală, de atingere şi obţinere a obiectivelor şi,


astfel, de planificare, organizare şi dirijare a procesului propriu de învăţare al
unei persoane.
1. Informaţii organizatorice generale
2. Cum să îmi organizez învăţarea
3. Consilieri pentru învăţare
Conţinutul 4. Oferte de învăţare

posibil al unui 5. Certificări/examene


6. Biografia mea privind învăţarea (metode biografice)

jurnal de studiu 7. Creşterea conştiinţei privind competenţele


8. Interesele şi obiectivele mele de învăţare
9. Reflecţie săptămânală
10. Reflecţii tehnice; evaluare şi autoevaluare privind conţinutul
11. Privire generală asupra procesului de învăţare
12. Note personale
Prin • 1. autoreglarea învăţării (prin
această examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a
atenţiei concentrate în direcţia depăşirii
metodă unei sarcini de învăţare);
• 2. controlarea acţiunilor desfăşurate
alternativă asupra sarcinii de învăţare (prin analiza
se planificării, a demersurilor metodologice
de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor
urmăresc obţinute);
• 3. controlarea cunoaşterii obţinute (prin
trei analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor
înregistrate şi a cauzelor acestora).
aspecte:
 Cum poate fi îmbunătăţită motivaţia pentru
învăţare?
 Cum se realizează în mod optim
autoevaluarea propriilor rezultate?
ÎNTREBĂRI DE
REFLECŢIE  Care sunt strategiile şi tehnicile de
dezvoltare a competenţelor de
autoevaluare?
 Care este valoare reflecţiei?
 https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk

S-ar putea să vă placă și