Sunteți pe pagina 1din 16

TEOREMA ÎNĂLŢIMII

Teorema înălţimii:

Într-un triunghi dreptunghic,


lungimea înălţimii corespunzătoare
ipotenuzei este medie geometrică a
lungimilor proiecţiilor catetelor pe
ipotenuză.
OBSERVAŢIE:
În triunghiul dreptunghic ABC, înălţimea
este AD, iar proiecţiile catetelor pe ipotenuza
BC sunt BD şi DC.
Concluzia problemei poate fi scrisă şi sub
forma unei proporţii astfel:

AD BD

DC AD
Ipoteză: Concluzie:
ΔABC AD2 =BD·DC
m(A)=900 sau
AD┴BC
DЄ[BC] AD BD

DC AD
Demonstraţie:
A

B D C

Triunghiurile ABD şi CAD sunt asemenea pentru că:


ADB≡ADC( unghiuri drepte)
ABD≡CAD(au acelaşi complement, pe ACB).
Din asemănarea triunghiurilor rezultă că are loc :

AD BD

DC AD
Sau folosind proprietatea fundamentală
a proporţiilor, putem scrie:
AD2 =BD·DC(q.e.d.)
Reciproca teoremei înălţimii:
Deşi putem găsi mai multe reciproce ale
acestei teoreme, doar una dintre acestea este
adevărată.

Dacă într-un triunghi ABC, înălţimea


corespunzătoare ipotenuzei este medie
geometrică între proiecţiile laturilor [AB] şi
[AC] pe [BC], atunci triunghiul este
DREPTUNGHIC.
Conform cazului 2 de asemănare, triunghiurile ADB
şi CDA sunt asemenea pentru că:

 ADB≡ADC( unghiuri drepte) şi

AD BD

DC AD
Din ΔADB ≈ΔCDA rezultă că:
BAD≡DCA
m(BAC)= m(BAD)+ m(DAC)
DAC şi DCA sunt complementare rezultă
că şi BAD şi DAC sunt complementare.
Atunci avem:
m(BAC)= m(BAD)+ m(DAC)=900
De unde rezultă că triunghiul ABC este
dreptunghic în A.
OBSERVAŢIE:
Într-un triunghi dreptunghic, lungimea
înălţimii corespunzătoare ipotenuzei este
egală cu raportul dintre produsul catetelor şi
ipotenuză.
Cu notaţiile de mai sus putem scrie:
AB  AC
AD= BC
PROBLEME
1.Într-un triunghi dreptunghic
lungimile proiecţiilor catetelor pe
ipotenuză sunt 7cm şi 63cm.
Determinaţi lungimea înălţimii
corespunzătoare ipotenuzei.
A

B 63cm D 7cm C

Aplicăm teorema înălţimii astfel: AD2 =BD·DC


Înlocuim:
AD2= 63 ·7
AD2= 441, de unde AD=21cm.
2. Într-un triunghi dreptunghic,
ipotenuza are 13cm, iar raportul
dintre lungimile proiecţiilor
4
catetelor pe ipotenuză este 9
Să se afle lungimea înălţimii din
vârful unghiului drept.
A

B 13cm D C

Aplicăm teorema înălţimii astfel: AD2 =BD·DC


BC= BD+DC 13= BD+DC(‫)٭‬
CD 4 4  BD
 rezultă că DC=
BD 9 9
Înlocuim în relaţia (‫)٭‬:

4  BD
13=BD+ de unde obţinem:
9
13·BD =117
BD = 9cm
DC= 13-9 =4cm
Aplicăm teorema înălţimii astfel:
AD2 = BD·DC
Înlocuim: AD2 = 9·4 = 36, rezultă că
AD = 6 cm

S-ar putea să vă placă și