Sunteți pe pagina 1din 23

26 Martie 2021

Seminar
,, Intervențiaindividualizată în terapia
logopedică a copiilor cu CES”
Prezentare în Power Point:
,, Plan individualizat de intervenție
logopedică”
Prezentator:
logoped - Bodiu Eugenia
IET nr.103
Definirea conceptelor
CES
 (cerințe educaționale CES:

speciale): - exprimă o necesitate
- desemnează necesitățile educaționale evidentă de a se acorda
speciale complementare obiectivelor unor copii o atenție și o
generale ale procesului instructiv- asistență educațională
educativ, cerințe care solicită o suplimentară, fără de care
educație adaptată particularitățilori
nu se poate efectiv vorbi
ndividuale și/sau unei dficiențe
( tulburări de învățare), precum și o de egalizarea șanselor, de
intervenție specifică , prin recuperare acces și participare
corespunzătoare. educațională și socială.
Definirea conceptelor (continuare)

Planul individualizat de intervenție


- Reprezintă un instrument de organizare
coordonată, coerentă și
adecvată necesităților copilului, a activităților
logopedului cu copilul în procesul de
abilitare/reabilitare a dezvoltării.
Planul individualizat de intervenție logopedică
( PIIL ) prevede:
- abordarea individualizată a necesităților copilului- pornind de la potențialul actual
de dezvoltare psiho-fizică, limitele dizabilității, nivelul de dezvoltare a abilităților;
- activități continui, revăzute și adaptate periodic la necesitățile copilului, pe întreg
parcursul procesului de abilitare/reabilitare a dezvoltării acestuia;
- planificarea obiectivelor și coordonarea activităților individualizate;
- asigurarea coerenței și complementării intervențiilor;
- focalizarea intervențiilor asupra necesităților individuale ale copilului, ținând cont
de contextul familial și de mediul său de viață;
Scopul PIIL este de a răspunde necesităților de dezvoltare ale
copilului.
Funcțiile PIIL sunt:
- identificarea și prioritizarea necesităților de
dezvoltare ale copilului cu TL;
- definirea scopului și a obiectivelor pe termen
scurt, lung;
- stabilirea domeniilor de intervenție
individualizată cu copilul, familia, specialiștii;
- monitorizare, evaluarea și reevaluare a
procesului de reabilitare a devoltării copilului.
Pentru elaborarea Planului Individualizat de Intevenție
Logopedică ca temei au servit următoarele Acte
Normative:

- Metodologia de Evaluare a dezvoltării copilului, aprobată


de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova aprobată prin Ordinul nr. 99, din 26 februarie 2015;
- Repere Metodologice privind Activitatea logopedului din
instituțiile de învățământ general, aprobate prin Ordinul
Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.1, din
02.01.2018;
- Codul de Etică al Cadrului didactic, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova, nr. 861, din 07 septembrie 2015.
Alte acte:

- Modelul de confirmare a acordului


părinților/reprezentanților legali ai copilului cu referire la
evaluarea inițială a copilului de către Comisia multidisciplinară
instituțională din cadrul instituției de educație timpurie nr.103
cu scopul determinării nivelului de dezvoltare a copilului;
- Acordul de colaborare între logoped- părinte- educator;
- Raportul de Evaluare Complexă a dezvoltării copilului;
- fișa logopedică completată;
Sindrom Down – copil cu CES

- Sindrom Down (trisomia 21)


Dezvoltare specifică, tulburare
genetică, cu prezența unui
cromozom 21 suplimentar.
Structura PIIL
I. Informații de bază:
Instiuția și grupa : IET nr. 103, grupa mare
Numele/ prenumele copilului: D Vârsta: 5 ani
Diagnoza medicală: Sindrom Down;
Diagnoza logopedică: TGL gr. II
II. Instrumente, metode/tehnici utilizate în evaluare:
- observația spontană și dirijată în grupul de copii respectiv;
- convorbirea individuală și de grup;
- evaluarea logopedică cu completarea fișei logopedice;
- aplicarea testelor proiective -CCO, Familia ( îi place să deseneze/ coloreze );
- prelucrarea informației obținute de la părinți ( din fișa înregistrării
consultației logopedice primare și repetate ).
III. Dificultăți cu care se confruntă copilul:

- nu a fost pregătit de către părinți că va merge în


cadrul IET și la logoped;
- copilul nu-și poate expune necesitățile în mod
verbal;
- copilul plânge des că nu este înțeles de cei din jur;
- are crize de furie atunci când ceva nu-i reușește;
- refuză să îndeplinească însărcinările atunci când
vine la activitate.
IV. Competențe personale ale copilului:
a. Dommeniul fizic/motor:
Dezvoltarea fizică generală este în limitele vârstei:
- are deprinderi de igienă personală formate ( spălatul pe mâini,
pieptănatul ) ;
- în timpul activităților dinamice ( dansuri, înviorarea de dimineață )
uneori este mai activă, alteori spontan refuză să participe.

b. Domeniul psihomotricitate :
- întâmpină dificultăți în orientarea spațială ( în dreapta –
stânga, înainte – înapoi, răsucirea corpului );
- coordonarea oculo-motoră mediu dezvoltată (ochi-mână );
- motricitatea fină mediu dezvoltată ( ținere a creionului în mână,
colorare, mototolire, modelare, îndeplinirea sarcinilor cu degețelele ) .
-
C. Domeniul socio- afectiv- emoțional:
- are o atitudine pozitivă față de educatoare;
- relaționează puțin cu copiii din grupă;
- are uneori crize de agresivitate spontană;
- are nevoie de atenție din partea colegilor;
- are nevoie permanent de stimulare din partea părinților, a
cadrelor didactice.
d. Domeniul cognitiv:
- memoria și atenția foarte scăzute;
- imaginație foarte săracă;
- procesele gândirii mult afectate.
e. Domeniul limbaj și comunicare:
- nivel II de înțelegere a mesajelor verbale ( înțelege mesaje de
genul: ,, vino la mine si ia cartea” sarcini formate din 1- 2 mesaje;
- posibilități reduse de comunicare verbală, exprimate prin
cuvinte izolate sau propoziții scurte, austere, lacunare;
- capacitate redusă de reproducere a mesajelor verbale spontane;
- denumește doar obiectele, jucăriile care-i plac mult;
- cuvintele sunt uneori însoțite de gesturi;
- răspuns verbal nesigur cu ezitare;
- pronunție interdentală în majoritatea grupurilor de sunete.
V. Domenii de activitate (de intervenție)
recomandări:

- dezvoltarea motricității generale și fine;


- dezvoltarea sferei socio-emoționale;
- dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare;
- dezvoltarea limbajului și a comunicării;
- dezvoltarea cognitivă și de cunoaștere a lumii
înconjurătoare;
 - dezvoltarea psihomotrică.
Scurt istoric familial:

D ( 5 ani ) - face parte dintr-o familie completă,


armonioasă. Condițiile de locuit sunt foarte bune,
cu spațiu suficient, dotat conform particularităților
de vârstă. Părinții sunt ambii responsabili,
cointeresați și implicați activ în activitățile de
recuperare a copilului, foarte atenți la creșterea și
educarea copilului lor.
Vă propun un Plan individualizat de intervenție logopedică, pentru
un copil cu Sindrom Down ( vârsta - 5 ani ).

Plan Individualizat de Intervenție logopedică

Realizat de logopedul: Bodiu Eugenia, IET nr. 103, mun. Chisinau


Cu copilul: D, varsta - 5 ani
Diagnostic logopedic: TGL gr.II
Diagnostic medical: Sindrom Down, retard verbal
Obiectiv general: de a raspunde necesitatilor de dezvoltare ale
copilului
Data constituirii PIIL:
Numar de sedinte preconizat: 60 sedinte, cu durata de 25- 30 minute.
Plan Individualizat de Intervenție logopedică
Obiective Mijloace, metode, strategii de intervenție în Termen de înregistrarea Observații
terapeutice realizarea obiectivelor realizare progreselor periodice
( dificultăți )
Manifestarea Mini excursie în lumea jucăriilor din 2– Copilul nu mai S - a devenit mai
unui interes cabinetul logopedic săptămâni are ezitări în empatică însă nu
sporit Demonstrații, discuții, povestiri, ( cât mai ceea ce privește am obținut încă o
( atitudine explorare rapid) venitul în cabinet reacție pozitivă
pozitivă) față Joc/didactic: la ARL dar la permanentă la
de logoped și ,, Surpriza magică din cartea cu sunete” început cu ideia să vină în
cabinetul Onomatopee, voci de anumale, sunetele fratele ei și cu o cabinet fără alți
logopedic – literelor, copilul îl rugăm să le repete fetiță din grupa copii, se observă
după model verbal din carte. ei. uneori prezența
( explorarea cărților vorbărețe cu Când vine, îi unei frici
butoane). place să nemotivate.
Joc/ didactic: exploreze cărțile,
,, Să numim culorile “ să aranjeze
( eu numesc culoarea iar ea puzzle-urile pe
găsește/strânge, alege bețișoarele de masă sau
culoare corespunzătoare și mi l dă sau bețișoarele
le pune pe masă unde îi spun eu ). colorate.
Obiective Mijloace,metode, strategii de intervenție în Termen înregistrarea Observații
terapeutice realizarea obiectivelor propuse de progreselor periodice
realizare ( dificultăți
întâmpinate )
Dezvoltarea Imitarea mersului; 6 luni S - poate merge Întâmpină la
motricității mersul după un anumit ritm; Pe după un anumit îneput
generale alergare în cerc, pe linie dreaptă,semicerc; totparcurs ritm, poate alerga dificultăți în
( grosiere ) sărituri într-un picior, în două picioare, cu ul întregii încet în cerc, poate săritura într-
coarda, peste unele obstacole; perioade sări în două picioare un picior.
( exercițiul, demonstrația, imitația) a ARL
S – poate colora
Dezvoltarea Colorare cu creioane ( cu 3 muchii, pt a se 3-6 luni bine, modela buline Întâmpină
motricității învăța a ține corect creionul în mână) Pe tot din plastilină dificultăți în a
fine modelarea plastilinei (demonstrația/ parcursul Poate mototoli decupa
(îndemâ- explicația ); perioadei bulinuțe din obiecte mici
nare, mototolire a bulinuțelor din bucățele de de ARL bucățele; (indepli- din hârtie
precizie, șervetel de diferite culori ( demonstrația ); neste 6 din 10 exer. Mototolește
coordonarea Tăiere/ cu foarfecele cu vârfurile rotunde; poate deja buline
mișcărilor ) înșirarea mărgelelor; legarea șireturilor; Decupa obiectele mășcate din
încleierea imaginilor pe fișa de lucru ( și în cele mai mari din plastilină,din
caiețel ); lucrul cu degețelele, cu pumnii; hârtie colorată sau bucăți -
- desenul cu degetele în mălai sau făină; imagini la temă, șervețel
apoi le poate încleia
Obiective Mijloace,metode, strategii de intervenție în Termen înregistrarea Observații
terapeutice realizarea obiectivelor propuse de progreselor periodice
realizare ( dificultăți
întâmpinate )
Dezvoltarea Exerciții, demonstrații, imitație 6 luni Îi place foarte Îi place să se
aparatului Povești terapeutice: mult să asculte privească în
fonoarticulator ,, Limbuța hărnicuța” poveștile oglindă dar o
( a organelor ,, Povestea limbuței vesele” terapeutice dă des la o
participante în Joc/didactic: Încearcă să parte.
vorbire ) ,, Oglinjoara fermecată” îndeplinească
Exerciții în fața oglinjoarei exercițiile Îi plac
Individuale după modelul propus În fața oglinzii poveștile
terapeutice.
Dezvoltarea Demonstrații, explicații, imitații, 3-6 luni Vrea des să
respirației Jocuri/didactice: numere/atingă
verbale. ,, Suflă în apă cu paiul ”, petale la Îi placee mult
Educarea ,, Miroase floarea “ ( inspirăm ); floricelele- vătuța de pe
echilibrului ,, Morișca “ ,, Focus-pocus “ ( suflă ); Moriști, să sufle nas să o sufle
între inspir- ,, Fotbalul “ ( se suflă vătuța de pe masă ); bucățica de vată dar nu îi prea
expir ,, Cățelușa detectiv “ ( miroase rapid acum); de pe vârful reușește. La
,, Umflă balonul ” ( se umflă obrățorii ); nasului. fel suflatul cu
,, Suflă nasul în batistă ” ( expir pe nas ). paiul în apă.
Obiective Mijloace,metode, strategii de intervenție în Termen înregistrarea Observații
terapeuti realizarea de progreselor periodice
ce obiectivelor propuse realizare ( dificultăți
întâmpinate )
Dezvolta Imitarea cântatul la instrumentele muzicale 6-12 luni Repetă bătăile în
rea ( fluier, tamburină, xilofon,tobă) tobă,mișcări după
auzului Ascultarea de onomatopee: ritm lent cu
fonematic sunete din natură, voci de animale. tamburina, uneori
și acuității Carte cu animale vorbărețe - cu butoane pentru în ritm haotic, așa
auditive redarea sunetelor și a vocii animalelor se diminuează
domestice. treptat
Identificarea sursei cu ajutorul jucăriilor sonore. agresivitatea
spontană.
Însușirea pronunției corecte
Pronun- ( exerciții pentru emiterea corectă a sunetului 3-12 luni Am obținut Întâmpină
țarea [ S ] ( demonstrații, explicații, imitație); emterea coretă a dificultăți în
corectă a impostarea sunetetului cu ajutor mecanic; sunetului [ S ] impostare și
sunetelor emiterea sunetului propriu-zis; separat cu automatiza-
dificitare exersarea separată a sunetului în diferite limbuța situată în rea sunetelor,
contexte- sunet lung-scurt, o dată-de două ori, cavitatea bucală ( le automati-
încet-tare. apexul lingual) zăm greuț.
Obiective Mijloace,metode, strategii de intervenție în Termen înregistrarea Observații
terapeu realizarea de progreselor periodice
tice obiectivelor propuse realizare ( dificultăți
întâmpinate )
Îmbogă Dezvoltarea intensă a vocabularului prin însușirea 12 luni Îi place să Întâmpină
țirea cuvintelor după descriere cu imagini și denumirea asculte și să dificultăți în a
vocabula spontană a acestora ( în perspectivă ); povestească rosti cuvinte
rului audierea apoi povestirea poveștilor, după două sau cum ea polisilabice.
pasiv/ câteva imagini consecutive; poate cu Uneori, îi ia
activ ghicirea ghicitorilor( cu imagini + cuvinte); cuvinte ceva timps ă
cu cuvinte denumirea obiectelor din imagini, recitarea scurte înțeleagă
noi poezioarelor, jocuri de cuvinte+ imagini, să le poveștile regulille
combine ( explicații, audieri de povești, ghicitori ). invățate. jocurilor
Materiale didactice utilizate: Cele explicate de
- cărți cu povești noi, planșe,imagini diverse pe povestite au mai multe ori,
teme lexicale, jucării didactice; puțină Cuvintele noi le
- jucării interesante vorbitoare, imagini, planșe. intonație însușește mai
Jocuri/didactice simple de cuvinte: specifică, ușor dacă i se
- ,, Cum este? “ ( însușiri simple/scurte ) blândă, în demonstrează
- ,, Cine este? “ ( denumiri ușoare spre mai care fiecare imaginea și
complicate) n perspectivă;,, Una sau mai multe” personaj jucăria-
Jocuri de rol: ,, De-a magazinul” ,,De-a familia” ,, are ,,vocea” obiectul.
De-a piața” sa.
Obiective Mijloace,metode, strategii de Termen înregistrarea Observații
terapeutice intervenție în realizarea de progreselor periodice
obiectivelor propuse realizare ( dificultăți
întâmpinate )

Formarea Formarea deprinderii de a formula 18 luni S - încă nu a Întâmpină


limbajului enunțuri scurte corect format de dificultăți de
expresiv Exprimarea verbală a necesităților prinderi de învățare a
( vorbirea - așezarea câtorva cuvinte în propoziții vorbire cuvintelor noi și
coerentă ) simple; coerentă, complexe ceea
- perceperea expresiilor simple de dar spune ce îngreuează
bază; cuvinte procesul de
- formarea deprinderii de a susține o separate sau formare a
conversație în propoziții deprinderii de a
Metode: demonstrația,conversația, simple susține o
explicația, formate din conversație, un
Tehnici:: povestirea poveștilor după 2-3 cuvinte. dialog.
consecutivitatea imaginilor, ( care îI plac
copilului, recitarea poezioarelor scurte
cu ajutor sau independent, ghicirea
ghicitorilor
Vă mulțumesc pentru atenție!