Sunteți pe pagina 1din 27

Analizatorul olfactiv

Cuprins
1. Introducere
2. Dezvoltare embriologică
3. Segmentul receptor
4. Segmentul de conducere
5. Segmentul central
6. Implicaţii clinice
– 6.1. Explorare clinică
– 6.2. Aspecte patologice
7. Bibliografie
1. Introducere
- sistem senzorial specializat pentru simțul mirosului
- disociere între sistem olfactiv primar (subs. volatile) și secundar
(feromoni)
- omul este microsmatic, dar cu un simț al mirosului foarte acut
- rolul sistemului olfactiv este de a preveni pătrunderea în corp, pe
calea aerului, a subs. nocive, de a aprecia calitatea alimentelor, de
a declanșa secrețiile digestive
- implicare în echilibrul psihoafectiv al omului
- rol în adaptare și cunoaștere
- intensitatea senzației olfactive este d.p. cu concentrația subs.
odorante
- sensibilitatea olfactivă este adaptativă (scade până la dispariție în
cazul persistenței stimulului, revine la dispariția acestuia)
2. Dezvoltare embriologică
- sistemul olfactiv începe să fie vizibil la sf. S4 = placode olfactive
- centrul placodelor se înfundă = gropițe olfactive
- extremitățile acestora = procese nazale med. și lat.
- sf. S6 – fuzionarea gropițelor olfactive – cavitate nazală – separată
de cea bucală prin mb. oronazală, care se rupe cu formarea
choanelor nazale primitive
- S7 – organe vomeronazale
- S8-9 – choane nazale definitive
- S10 – sept nazal, cornete
- epiteliul olfactiv prezintă funcții care nu se vor regăsi după naștere
(ex.: sinteză de LHRH, implicare în dezvoltarea bulbilor olfactivi)
3. Segmentul receptor
- organul olfacției se află în mucoasa de pe p. sup. a fiecărei cavități
nazale (p. dorsopost. a plafonului foselor nazale)
- se extinde și pe pereții med. și lat. ai foselor nazale, pe sept
- mucoasa olfactivă = culoare brun-gălbuie, epiteliu + corion
- epiteliul olfactiv = columnar pseudostratificat, 4 tipuri celulare:
- neuroni receptori bipolari (procese periferice scurte la suprafața epiteliului și
procese centrale lungi = nervii olfactivi)
- celule de susținere (suport mecanic și metabolic)
- celule bazale (celule stem, orizontale și globoase, răspund de înlocuirea epiteliului)
- celule în perie (microvilare) (tip celular nou, în contact cu terminații nervoase
trigeminale)
- suprafața epiteliului este umezită constant de secreția
(seromucoasă) glandelor Bowman (de tip tubular simplu), cu rol în
dizolvarea subs. gazoase
Caracter Mucoasa olfactivă Mucoasa respiratorie
Grosimea epiteliului mai subțire mai gros
Celule mucoase absente prezente
Prezența cililor atipici adevărați
Membrana bazală subțire groasă
Glande Bowman prezente absente
Fila olfactoria prezente absente
Pigment prezent absent
- sensibilitatea olfactivă scade cu vârsta din cauza degenerării
mucoasei olfactive (distensia lumenului acinilor gl. Bowman, lărgirea
ductelor excretoare) și a invaginării epiteliului în interiorului
lumenului destins al glandelor
- organul vomeronazal al lui Jacobson = organ de simț olfactiv
accesoriu, separat de cavitatea nazală de o capsulă cartilaginoasă
care îl include, cu rol în detectarea feromonilor
4. Segmentul de conducere
- axonii neuronilor receptori converg, alcătuind fascicule fine =
nervii olfactivi, care străbat lama cribrosa a osului etmoid și fac
sinapsă cu deutoneuronul căii olfactive în bulbul olfactiv
- bulbul olfactiv = ovalar, aplatizat, 4-6 cm, pe lama cribrosa
- straturi: glomerular
plexiform ext.
al celulelor mitrale
plexiform int.
granular
fibrilar
- tipuri de neuroni: mitrali
în pămătuf
periglomerulari
granulari
1. Neuronii mitrali - pericarion triunghiular - dendrite primare (sinapsă cu
n. olfactivi) - dendrite secundare (sinapsă cu dendritele cel. Granulare - axonul =
principala eferență a bulbului olfactiv
2. Neuronii în pămătuf - corpul neuronal în stratul plexiform ext. - dendrite la niv.
glomerulului olfactiv - axonul intră în alcătuirea tractului olfactiv
3. Neuronii granulari - neuroni amacrini (nu au axon) - dendrite ramificate (sinapse cu
dendritele neuronilor mitrali) - rol inhibitor asupra celulelor mitrale
4. N. periglomerulari - dendrite ramificate în glomerul (sinapse dendrodendritice și cu
n. olfactivi) - axonul face sinapsă cu dendrita principală a neuronilor mitrali

Tractul olfactiv - pol post. al bulbului olfactiv – spațiu perforat ant.


- are pe traiect neuronii tractului olfactiv – formează nucleul olfactiv ant.
- alcătuit din axoni centripeți (eferenți) și centrifugi (aferenți)

Striile olfactive - rezultă din diviziunea tractului olfactiv: lat., med., intermed.
- stria olfactivă lat. = girus olfactiv ext., cea mai groasă, sinapse cu nucleul olfactiv
ant., tuberculul olfactiv, amigdala, cortexul piriform și cortexul entorinal
- stria olfactivă med. = girus olfactiv int., spre nucleii și cortexul ariei septale
- stria olfactivă mij. = inconstantă, se termină în spațiul perforat ant.
5. Segmentul central
- cortexul olfactiv = aria corticală care primește inputuri senzoriale
directe, fără interpunerea talamusului (singura cale senzorială
nontalamică)
- cortexul olfactiv primar - în tuberculul olfactiv și aria septală
- cortex prepiriform - primește majoritatea fibrelor
olfactive secundare, trimite outputuri
- cortex periamigdalian – nu e indispensabil olfacției
- cortexul olfactiv secundar- extremitatea ant. a ariei entorinale
- primește eferențe de la aria primară (c. prepiriform)
- circuite corticale - circuitul limbic – comportament și componenta afectivă
- circuitul talamocortical - percepția conștientă și
discriminativă a mirosului
6. Implicaţii clinice

6.1. Explorarea clinică


- rinoscopia anterioară
= plasarea unui specul conic într-o nară
- rinoscopia posterioară
= se realizează cu oglinda lui Clar, se observă choanele
- teste olfactive: electrofiziologice, psihofizice, psihofiziologice
= evaluează funcția olfactivă
6. Implicaţii clinice
6.2. Aspecte patologice
- anosmia = pierderea temporară sau definitivă a mirosului
- hiposmia = scăderea senzației olfactive
- disosmia = distorsionarea senzației olfactive
- cacosmia = senzația unui miros urât, respingător
- parosmia = prezența unei senzații olfactive în lipsa stimulului
- phantosmia = senzație de miros halucinant, adesea neplăcut
- sindromul olfactiv de referință = senzație de intensificare a
mirosului propriului corp

- aromoterapia = metodă de actualitate, folosită pentru tratarea


stresului
7. Bibliografie
• 1. Păduraru D, Sava A, Frâncu L, Stan C: Anatomia descriptivă şi
clinică a organelor de simţ, Ed. “Gr. T. Popa”, UMF Iaşi, Iaşi, 2012
• 2. Petrovanu I, Zamfir M, Păduraru D, Stan C: Emisfere cerebrale.
Sisteme informaţionale, Ed. Intact, Bucureşti, 1999
• 3. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM: Gray’s Anatomy pentru
studenţi, Ed. Prior&Books, Bucureşti, 2010
• 4. Netter FH: Atlas de Anatomie a Omului, Ed. Medicală Callisto,
Bucureşti, 2008
• 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Olfaction#References